Medgyessy Péter cégügyei: Üzlet és politika

szerző
Csák Csongor
publikálva
2001/48. (11. 29.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Akormányközeli média révén közkinccsé lett megállapodás megosztja a közvéleményt is: hivatásos és önjelölt jogászok serege kardoskodik amellett, hogy Medgyessy a Gresham-palota ügyében befolyással üzérkedett-e, esetleg passzív vesztegetéssel gyanúsítható (lásd Befolyással üzérkedés című keretes írásunkat), de nem kevesek szerint tanácsadó cége nevében eljárva csupán lobbizott a kerület szocialista önkormányzati képviselőinél.

Akormányközeli média révén közkinccsé lett megállapodás megosztja a közvéleményt is: hivatásos és önjelölt jogászok serege kardoskodik amellett, hogy Medgyessy a Gresham-palota ügyében befolyással üzérkedett-e, esetleg passzív vesztegetéssel gyanúsítható (lásd Befolyással üzérkedés című keretes írásunkat), de nem kevesek szerint tanácsadó cége nevében eljárva csupán lobbizott a kerület szocialista önkormányzati képviselőinél.

A csörték kedvelt színterei az internetes fórumok, ahol politikai és pártpreferenciái alapján ki-ki megtalálhatja a neki tetsző elméletet, melyek többségének közös jellemzője, hogy a teóriákba esetleg ellentmondást csempésző információkról a gyártók nemes egyszerűséggel nem vesznek tudomást. Senki dolgát nem könnyíti meg persze, hogy Medgyessy ahelyett, hogy - első körben - az ügyészséghez fordult volna, magyarázkodni kezdett, mégpedig - aligha túlzás ezt állítani - nem valami átütő sikerrel.

Mi történt?

Hivatalos verdikt híján mégis a világháló teoretikusaira szorítkozhatunk, jóllehet akadnak, akik egyértelműen árulkodónak tartják a szerződés "kritikus passzusait" (ezekről és a Gresham-történet előzményeiről lásd a Négyszer négy évszak című keretes írást).

´k jobbára a témát felszolgáló sajtótermékek írásait leképező következtetésre jutnak. Az egyik szélsőséges nézet szerint a miniszterelnök-jelölt arra használta befolyását, hogy elkótyavetyéltesse az önkormányzattal a Gresham-palotát, mintegy átjátszva azt a Gresco Rt.-nek; ráadásul anélkül vágta zsebre a tiszteletdíjat, hogy teljesítette volna a szerződésben vállaltakat. Az ellenkező végletet képviselők kitartanak a mezei lobbizás mellett.

Az "elherdálós" álláspontot - azon túlmenően, hogy az főként a testületre vet rossz fényt - sem a helyhatóság nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei, sem pedig a képviselők nyilatkozatai nem támasztják alá. A dokumentumokból ugyanis az olvasható ki, hogy a szocialista képviselők - akiket a Medgyessy Tanácsadó Kft.-nek kellett volna rávenni a projekt támogatására - folyamatosan támogatták a beruházást. Az országgyűlési választásokat követő, az önkormányzatiakat megelőző időszakban azonban a Fidesz irányítású testületben olyan hangulat uralkodott, ami kizárta, hogy teljes egyetértés híján szülessen döntés a Gresham-palotáról - emlékszik vissza egy érintett. A beruházás fontosságát jelezte, hogy a képviselőjelöltek korteshadjáratuk során különösen nagy súlyt fektettek a kérdésre, kivétel nélkül érvelve a műemléki jellegű felújítás és a szállodává történő átalakítás mellett.

Ezzel együtt 1998. szeptember 29-én az ellenzéki képviselők kivonulnak a Gresham-ügyet a napirendjére tűző ülésről, az egyik jelenlévő szerint a tranzakcióban érintett civil szervezet "minősíthetetlen obstrukciója" miatt. A helyhatósági választások után személyi összetételében és a korábbi erőviszonyaiban alig változó testület egyhangúlag fogadja el a Gresco Rt. ajánlatát, már csak azért is, mert rajta kívül más cég nem érdeklődött az épület iránt. Hogy mi szükség volt akkor a képviselők, pontosabban a szocialista minoritás megdolgozására? A Narancs informátorai az üzleti logikából kiindulva úgy vélték, a beruházó Gresco Rt.-nek annyi pénze feküdt már a projektben, hogy abszolút biztosra kellett menni; nem engedhetett meg magának további késedelmet, azt pedig végképp nem, hogy az önkormányzat esetleg pályázatot írjon ki az épület hasznosítására. Így nem lenne meglepő, ha a meggyőzés nem csupán az ellenzékre, hanem a képviselői gárda több tagjára is kiterjedt volna (természetesen egy másik szerződésben foglaltak szerint).

Felvetődhet a kérdés, hogyan esett a Gresco Rt. választása a szerződés aláírása előtt néhány hónappal alapított tanácsadó cégre. A válasz minden bizonnyal abban keresendő, hogy a megbízó az elképzeléseit kielégítő politikai tőkét látott a társaságban, annak vezetőjében és tulajdonosában. Aki egyébként többször megfordult már mind a politika, mind pedig az üzleti világ útvesztőiben (lásd Pályán maradni című keretes írásunkat).

A nagy kétség

Egyesek megkérdőjelezik, hogy végzett-e érdemi munkát a Medgyessy Tanácsadó Kft. a Gresham-ügyben, elvégre a szocialisták a beruházás szekértolói között voltak. A két magántulajdonú cég közötti szerződés értelmében a megbízó csak abban az esetben fizet, ha érdemi teljesítés történt. A Gresco Rt. mindenesetre megbízhat a Medgyessy Tanácsadó Kft.-ben, elvégre a két cég jelenleg is ápol üzleti kapcsolatokat. Ráadásul a tanácsadási szerződés nem merült ki a képviselők meggyőzésében: részét képezte az is, hogy megbízott véleményezi a módosított szindikátusi szerződést, és stratégiai tanácsokkal látja el a megbízót a megvalósítást illetően.

Az üzleti élet árnyékosabb oldalán is tapasztalatokat szerzett informátorunk arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági társaságoknál nem ritka gyakorlat, hogy a pénzáramlásokat utólag "lepapírozzák". Egy-egy nagyobb összegnél ugyanis a számla önmagában nem elég, szükség van magára a szerződésre, ami alapján a teljesítés történt.

A pontos tényálladék házilagos megállapítása mellett rengeteg próbálkozás irányul az időzítés megfejtésére is. Maga az érintett a "Fidesz-csapatot" teszi felelőssé, azt állítva, hogy "a miniszterelnök emberei hazug támadást indítottak ellenünk". A visszafogottnak mutatkozó kormánypárt egyik prominense viszont siet leszögezni: "Medgyessy Péter valójában még bele sem bocsátkozott a kampányba, de máris elvesztette azt." Akadnak, akik a szocialista párt elnökének kezét sejtik a dologban, hiszen Kovács Lászlót Medgyessy ütötte el a kormányfőjelöltségtől, bár ez - tegyük hozzá - elég életszerűtlen megközelítés (miért játszana a pártelnök az MSZP biztos vereségére?). Van olyan vélemény is, miszerint a szerződés nyilvánosságra hozása Medgyessy lejáratását célozza, miután a cementipari privatizáció kapcsán nem akadt semmi "használható" az egykori pénzügyminiszter múltjában.

Csák Csongor

Befolyással üzérkedés

A büntető törvénykönyv (Btk.) az alábbi módon határozza meg a befolyással üzérkedést:

256. § (1) Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más részére előnyt kér vagy elfogad, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető

a) azt állítja, vagy azt a látszatot kelti, hogy hivatalos személyt megveszteget,

b) hivatalos személynek adja ki magát,

c) a bűncselekményt üzletszerűen követi el.

(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt állami szerv, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet vagy egyesület dolgozójával, illetve tagjával kapcsolatban követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, üzletszerű elkövetés esetén bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (...) Az elkövetési magatartásokat az elkövetőnek arra hivatkozással kell tanúsítania, hogy hivatalos személyt, illetve - a (3) bekezdés esetében - valamely állami szerv, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, vagy egyesület dolgozóját, tagját befolyásol.

A befolyásolás nem más, mint a hivatalos személyre történő tudatos ráhatás, melynek az a célja, hogy a hivatalos személy a befolyással üzérkedőre, illetve annak ügyfelére tekintettel ne csak a jogszabályok, valamint a megállapítható tényállás alapján járjon el, hanem egyéb szempontokat is figyelembe véve, a befolyással üzérkedő ügyfelének javára döntsön. Ez a befolyásolás lehet közvetlen, vagy közvetett. A befolyásolásnak félreérthetetlennek kell lennie. Az előny ellenszolgáltatását képező befolyás lehet valódi, vagy színlelt. A bűncselekmény elkövetése csak akkor állapítható meg, ha az elkövető ténylegesen azt a látszatot kelti, hogy van befolyása, és azt érvényesíteni fogja. Az "ügyfél" az érvényesítés érdekében adja az előnyt.

(...)

A (2) bekezdés b) pontja értelmében a befolyással üzérkedés akkor valósul meg, ha az elkövető hivatalos személynek adja ki magát. Ez a látszatkeltés történhet az "ügyféllel" szemben, de ugyanígy az eljáró hivatalos személlyel szemben is.A (2) bekezdés c) pontja szerint az elkövető akkor valósítja meg a bűncselekményt, ha azt üzletszerűen követi el. Üzletszerűen követi el a cselekményt az, aki hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén, rendszeres haszonszerzésre törekszik.

Enyhébben rendeli a törvény büntetni az elkövetőt, ha cselekményét állami szerv, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, vagy egyesület dolgozójával, illetve tagjával kapcsolatban követi el.

(...)

Bűnhalmazat megállapítására kerül sor, ha több ügyben ugyanannak a befolyásnak az érvényesítése valósul meg. Befolyással üzérkedést elkövető cselekménye a vesztegetést is megvalósítja, ha az általa kért vagy elfogadott anyagi előnyből az ügy intézőjét is részesíti. A hivatali befolyással üzérkedés bűntette az esetlegesen megvalósított csalással a látszólagos alaki halmazat viszonyában áll, ezért az említett két bűncselekménynek bűnhalmazatban megállapítása kizárt.

Négyszer négy évszak

Az ötödik kerületi önkormányzat 1991 márciusában kötött szindikátusi szerződést az Oberoi Hungária Rt.-vel, a HungarHotelsszel, valamint az Idex Rt.-vel a leromlott állapotú Gresham-palota hasznosításáról. A megállapodás végrehajtását azonban több dolog is késleltette, például az épületben lakók elhelyezése. A tárgyalások hosszú szünet után 1996-ban folytatódtak, amikor is az Idex és a HungarHotels írásban közölte: nem akarnak részt venni a projektben. Mivel az egyezség továbbra sem született meg, 1997. június 17-én az önkormányzat elállt a szerződéstől, és néhány héttel később tender kiírásáról döntött. Ebben a helyzetben lépett a képbe és az Oberoi örökébe a Gresco Rt., amely - a leendő luxushotel üzemeltetőjének a Four Seasons szállodaláncot nyerve meg - végül keresztülvitte elképzeléseit a testületben is. Ebben hárult valamekkora szerep a Medgyessy Tanácsadó Kft.-re. Részlet a Gresco és a tanácsadó cég szerződéséből:

"(...) 2. A megbízás tárgya

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a szindikátusi szerződés képviselő-testületi jóváhagyása és az abban foglalt, a szerződés hatályban maradása szempontjából jelentős önkormányzati feladatok teljesítése érdekében tanácsadóként, Megbízó érdekében eljárjon. Fentiek keretében Megbízott:

2.1. Kapcsolatot teremt a jóváhagyási procedúrában, és a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásában részt vevő, a Magyar Szocialista Párt tagjainak sorába tartozó képviselőkkel, közreműködik abban, hogy ezek a képviselők megismerjék és elfogadják a szerződés jelentőségét, előnyeit és annak tartalmát, és ezen képviselők támogatásával a módosított szindikátusi szerződés aláírása megtörténjék legkésőbb 1998. december 31-ig, a végrehajtás pedig a szerződésben rögzített határidőknek megfelelően.

2.2. Véleményt ad Megbízónak a módosított szindikátusi szerződésről és stratégiai tanácsot nyújt a megvalósításra.

3. Megbízási díj

Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítése esetén az alábbi mértékben és ütemezésben részesül díjazásban.

3.1. A módosított szindikátusi szerződésnek a Magyar Szocialista Párt tagjainak részbeni vagy egészbeni támogatásával (igen szavazatával) történő képviselő-testületi jóváhagyása alapján, 1998. december 31-ig történő aláírása esetén 70.000 USD-nek, azaz Hetvenezer amerikai dollárnak megfelelő forint + ÁFA összegben, az aláírást követő 15 banki napon belül, Megbízott számlája alapján.

3.2. A módosított szindikátusi szerződés 3.1. pont szerinti határidőben történő aláírása alapján végrehajtandó egyes szerződéses események bekövetkezése alapján Megbízottat további díjazás illeti meg:

3.2.1. A Gresham épület kiürítése esetén, az azt követő 15 banki napon belül Megbízottat az általa kiállított számla alapján további 15.000 USD-nek, azaz Tizenötezer amerikai dollárnak megfelelő forintösszeg + ÁFA díjazás illeti meg.

3.2.2. A Gresham épület Megbízó cégbe (Gresco Rt.-be) történő apportálásának megvalósulása esetén Megbízottat az általa kiállított számla alapján további 15.000 USD-nek, azaz Tizenötezer amerikai dollárnak megfelelő forintösszeg + ÁFA díjazás illeti meg. Az apportálás azon a napon tekintendő megvalósultnak, amikor az erről szóló dokumentumok a cégbírósághoz benyújtásra kerültek."

Pályán maradni

A Németh-kormányból Medgyessy a pénzügyi szférába távozott, hogy előbb a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank vezetőjeként, majd pénzügyminiszterként térjen vissza az államigazgatásba, jó pár év múlva. Az 1998-as kormányváltás után szintén az üzleti életbe vetette magát, és az Inter Európa Bank igazgatóságának vezetése mellett a feleségével közösen alapított tanácsadó cég felvirágoztatására is szakított időt. Egyesek szerint ez a fajta ingázás, de különösen a tempója, etikai kérdéseket vet fel. Tény, hogy a Medgyessy Tanácsadó Kft. - noha ügyfeleinek zömét a privát szféra adja - több állami pályázaton is elvitte a pálmát a mostani kurzus ideje alatt. Ez, tekintettel alapítójának múltjára, furcsának mondható, ám ha Medgyessy kapcsolatrendszerét vesszük alapul, a Nemzeti Színház Rt., a pécsi önkormányzat, a Reorg Apport Rt., a MÁV és a Malév megbízásai nem is meglepőek. A privát ügyfelek között a Gresco Rt. mellett olyan cégeket találunk, mint a Magyar Suzuki Rt., az IBM Hungary Rt., a Compagnie Fiduciaire, a Daewoo Csoport, vagy az OTP Bank, melynek elnök-vezérigazgatója mellett a Medgyessy Tanácsadó Kft.-t stratégiai tanácsadással foglalkozik.

A nagy ember Pécsett

Medgyessy baranyai bevonulását a Pécsi Politológus Hallgatók Egyesülete készítette elő. Andráska Gergely, az egyesület egyik tagja elmondta: már elég régen kitalálták, hogy meg kéne hívni politikusokat Pécsre, de sejtették, hogy az nem olyan egyszerű, és megpróbálták elejét venni a későbbi félreértéseknek (lásd: Debrecen), tisztázták a rektorral, milyen körülmények között jöhetnek a nagy emberek. Salamoni döntés született: beszélhetnek a politikusok az egyetemistáknak, de évente csak egy alkalommal. Az ideit november 22-én abszolválta Medgyessy.

A rendezvény előtt ellátogatott a Gandhi Gimnáziumba, buszozott egyet a városban, az egyetemi aulában lecsekkolta a jegyzetbónosztást, majd irány az Egyetemi Klub, a hallgatói fórum és a több száz érdeklődő. A szocialisták közül mindenki ott volt, aki számít: a helyiek (Szili Katalin, Toller László) éppúgy, mint az új ászok (Doszpot Péter, Tóbiás József, Mesterházy Attila).

Andráska elmondta: pontosan tudták, amikor nyílt fórumot hirdettek, hogy nem csak egyetemisták lesznek kíváncsiak Medgyessyre - ott fognak sasolni az ősmagyarok is. Nem is csalatkoztak: egy tucat középiskolás foglalta el a jobb felső karéjt, Medgyessy megérkezéséig látványosan a Magyar Fórumot meg a Demokratát lapozgatták - feltűnően készültek, kifütyülésre, közbekiabálásra. Jól érezték magukat, élvezték, hogy veszi őket a kamera, fotózik a Blikk - egészen addig, míg feltűnt mögöttük két, összesen úgy 300 kiló élősúllyal bíró kidobóember, elegáns öltönyben, nyakkendőben. Nem szóltak az égadta világon semmit, csak megálltak mögöttük, mintha onnan lenne a legjobb kilátás - a kopaszok viszont egy szó nélkül leültek, szemlátomást megzuhantak, az újságok pedig visszakerültek a táskába. A Bokros-csomagnál, amikor Medgyessy védelmébe vette a bajszost, kötelességszerűen kiabáltak kicsit ("Nevetséges! Hazudik!"), de a moderátor megjegyzésére ("Kérem, ez itt egy értelmiségi fórum!") újra elhallgattak.

Egyszer még megvillantak azért: a kérdések félórájában a szószóló magához ragadta a mikrofont, és előhúzott a bomber alól egy rajzot, amelyen Orbán Viktor egy ezüsthajóban üldögél éppen, majd nekiszegezte a kérdést Medgyessynek: hogy egyezteti ezt össze az európai politizálással. Medgyessy röviden kifejtette, hogy egyfelől neki az égadta világon semmi köze ehhez a rajzhoz, most látja először, másfelől pedig az európaiságba beleférnek az ilyen kis fricskák. A probléma gyorsan megoldódott: a hangfalak mögül előlépett Pintér János, az Ifjú Generáció képviselője, és elmondta: a rajzot ők készítették, és nem negatíve akartak kampányolni, hanem vicceltek - és aki ezen nem tud nevetni, az magára vessen. Ennyiben maradtak.

A kopasz szószóló kérdésünkre elmondta: MIÉP-esnek vallja magát, de hogy tagja-e valamelyik ifjúsági tagozatnak, illetve hogy melyik középiskolából jött, arra már nem akart válaszolni. (Az egyébként szintén jelen lévő helyi MIÉP-esek viszont elhatárolódtak a bekiabálóktól, és kifejtették: ezek a gyerekek biztosan nem párttagok.)

Pintér János, a rajz egyik készítője később beszélgetett a kritizálóval: "Megjegyezte, hogy szerinte gáz ilyen rajzot készíteni, meg hogy ez egyáltalán nem vicces. Én kifejtettem, hogy valószínűleg más elképzeléseink vannak a vicc fogalmáról. Erre azt válaszolta: akkor csak annyit mondok: Jézus Krisztus, majd otthagyott. Jobb is, mert erre tényleg nem tudtam volna mit reagálni."

F. Z.

szerző
Csák Csongor
publikálva
2001/48. (11. 29.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra