Itt a Momentum Mozgalom március 15-ei programja!

szerző
narancs.hu
publikálva
2017. márc. 11., 16:03
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

„Magyarország megkísérelte lerázni magáról egy nála nem régibb, de erősebb, a tekintély elvén vezetett ország béklyóját.”

A párttá alakult aláírásgyűjtő mozgalom Facebook-oldalukon tette közzé ünnepi programját, melynek címe: „Piknikezz a Momentummal”.

Ez az üzenetük: „Közeleg március 15-e, a magyar történelem egyik legfontosabb emléknapja. Minden évben fontos alkalom ez arra, hogy visszaemlékezzünk a ’48-as hősökre. Példát mutattak szabadságszeretetből és hazafiságból, melyből ma is tanulhatunk.

1848-ban Magyarország megkísérelte lerázni magáról egy nála nem régibb, de erősebb, a tekintély elvén vezetett ország béklyóját. Kiálltak a nemzeti függetlenségért és a szabadságjogaikért, és bár a forradalom elbukott, a magyarok nem adták fel.

Addig folytatódott a passzív ellenállás,

amíg a ’67-es kiegyezéssel a ’48-ban kitűzött céloknak legalább egy részét sikerült elérni.”

A Momentum Mozgalom március 15-ei városligeti rendezvényén egyebek mellett a következő programok lesznek: beszéd azoknak, akik szónoklatra vágynak, forradalmi emléktúra a Momentum-tanösvényen, kokárdakészítés kreatív hazafiaknak, gyerekprogramok és tematikus társasjátékok örökifjaknak, közös méta testnevelésből felmentetteknek, történelmi és irodalmi előadások a művelődni vágyóknak.

A program a Városligetben lesz, a Vajdahunyadvár és a Napozórét közötti részen.


szerző
narancs.hu
publikálva
2017. márc. 11., 16:03
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Kommentek

Rendezés:
 1. 20
  reuters
  2017. március 12., 18:34
  yoyo

  "Akartok-e rabok lenni?...Akarunk! Akarunk!"
  remek!:)))
  ill. rémes!:(((
 2. 19
  rworse
  2017. március 12., 14:47
  Kedves Rumata

  Ahogy a történelem bizonyos aspektusait, eseményeit, folyamatait látod, abban rendszeresen nem értünk egyet. Úgy értve, hogy sokszor a tényadatok is mások, mint amikre alapozol. Csak most itt nem állok neki részletezni.
 3. 18
  Rumata
  2017. március 12., 13:11
  Kedves rworse,

  szerintem mi minden fontosabb dologban egyetértünk, legfeljebb máshova tesszük a hangsúlyt :-)

  - - -

  Azt azonban jó volna tisztázni, hogy a kiegyezés nem a magyar nemzet, hanem csak a haladást minden áron fékezni próbáló magyar nemesség önző érdekeit szolgálta.

  A magyar nemességnek azért volt szüksége az osztrák császárral kötött kiegyezésre, hogy elegendő katonai erő álljon a rendelkezésére a nemzetiségek elnyomására és a polgári átalakulás megakadályozására.

  Tehát a kiegyezés nemcsak a nemzeti kisebbségek érdekeit, hanem az egész nemzet érdekét sértette. Vagyis egyértelműen hazaárulás volt.

  A Monarchia alatti gazdasági felvirágzásunk nem a kiegyezés eredményeképpen, hanem a kiegyezéssel vállalt súlyos gazdasági hátrányok (gyarmati sorba süllyedés, túladóztatás, erőn felüli fegyverkezés) ELLENÉRE jött létre.

  És miután a Monarchia külpolitikájának kezdettől fogva deklarált célja volt a balkáni területszerző háborúra készülés, valamint az, hogy a szerbek egy nemzetben való egyesülését akár háború árán is megakadályozza, nyilvánvaló, hogy a 67-es kiegyezésben a magyar nemesség az osztrák császár támogatásáért cserébe kezdettől fogva egy bűnös háborús politika mellett kötelezte el Magyarországot.

  Bocsi, de ezek után nem tudom, hogy te a kiegyezésben mit találsz "szépnek".

  - - -

  A március 15-i békés pesti forradalom viszont egy nagyon szép dolog volt, hiszen az akkori Európa legkorszerűbb eszméjét, a polgári átalakulást tűzte zászlajára.

  De az azt követő magyar politikai helyzetet jól jellemzi, hogy Petőfi pont akkor jelentette meg az "Akasszátok fel a királyokat" című versét, amikor a magyar kormány éppen a bécsi forradalom által Bécsből elkergetett császár Magyarországra hívását latolgatta.

  Tehát március 15 célkitűzéseit már a 48-as forradalom sem volt képes teljesen felvállalni.

  A 67-es kiegyezés pedig még a felemásra sikerült 48-as forradalmi eszméket is elárulta.

  Hogyan lehetne ezek után a kiegyezést mint a március 15-i forradalom eszméit megvalósító "szép dolgot" emlegetni?

  A 67-es kiegyezés egy népelnyomó háborús szövetség volt, semmi több.

  - - -

  Ezért nem elég annyi, hogy a nemzeti ünnepeinkbe ne keverjük bele az aktuálpolitikát.

  Hanem az is fontos, hogy a nemzeti ünnepeinkbe ne keverjünk bele történelemhamisítást.

  A történelemhamisítás ugyanis mindig aktuálpolitikai indíttatású.
 4. 17
  Rumata
  2017. március 12., 10:52
  Cyrano #11

  Az emancipáció ellenzőiről van egy jellemző történetem, ami talán segít helyére tenni a dolgokat.

  Petőfi, mint tudjuk, egyik alapító tagja és vezéralakja volt a márciusi ifjaknak, vagyis az Ifjú Magyarország nevű tömörülésnek.

  De nem közismert, hogy 1848 március 15-e után néhány nappal már ki is lépett belőle.

  Amikor ugyanis az ifjak az első lelkesültség után nekiláttak a nemzetőrség felállításának, Pető fi nem tudta elfogadni, hogy a márciusi ifjak "kizárólag csak magyar születésű keresztény ifjakat" akartak bevenni a nemzetőrségbe.

  Petőfi szerint ez a 12 pont elárulását jelentette.

  Nos, hát ennyit arról, hogy mikortól kezdődött az emancipáció ellenzése.

  - - -

  A magyar köznemesek körében a tömeges aktív zsidóellenesség azért csak a kiegyezés után alakult ki, mert a zsidók egyenjogusítása előtt a zsidók nem viselhettek semmiféle állami hivatalt.

  Tehát tökéletesen igaz, amit az állami hivatalok betöltéséről leírtál.

  De ez a "versenyhelyzet" a köznemesek és a zsidók között csak a kiegyezés után jött létre.

  Az emancipáció ellenzése viszont egészen az emancipáció előtt is európaszerte teljesen általános volt, mivel a zsidók teljes jogfosztottságát a katolikus egyház zsidóellenes zsinati határozatai egy évezreden keresztül kötelezően előírták a katolikus királyságok számára.

  Megjegyzem, nagyon érdekes, hogy magyar viszonylatban a zsidók emancipációját inkább a császárhű politikusok (pl. Eötvös) pártolták, és inkább a nemzeti függetlenséget támogató politikusok (pl. Kossuth) ellenezték.

  Ez jól mutatja a korszak legnagyobb problémáját, ami végül a 48-as szabadságharc bukásához vezet.

  Nevezetesen azt, hogy a magyar nemzeti függetlenségi mozgalom kezdettől fogva csőlátásban szenvedett: nem volt képes elfogadni, hogy a magyarság számára általuk követelt jogok a többi nemzetnek is, vagyis a magyarországi nemzeti kisebbségeknek is ugyanúgy járnak.

  Így történhetett, hogy a 48-as szabadságharc helyett rövid időn belül ellenséget csinált a saját nemzeti kisebbségeiből.

  Ami azért tragikusan szomorú, mivel rengeteg nem magyar származású 48-as hősről tudunk, akik mind a magyar nemzeti függetlenségért harcoltak.

  - - -

  A kiegyezésben pedig megismétlődik a 48-as bűnbeesés.

  Miközben a kiegyezéspárti politika kényszerűen lenyeli a zsidók egyenjogúsítását (főleg azért, mert az egyenjogúsított zsidók a Magyar Királyságon belül kisebbségben levő magyarok arányát növelik), valójában az egész kiegyezés a magyarországi nemzeti kisebbségek elnyomásának tartósításáról szól.

  Tehát a 67-es kiegyezés kezdettől fogva időzített politikai bomba volt.
 5. 16
  rworse
  2017. március 12., 10:51
  Kedves Rumata

  Igen, abban egyetértünk, hogy a közös ünneplésnek az lenne az alapja, hogy a magyarok '48 kapcsán '48-ról beszéljenek, ne más témákhoz felhasználva azt. A más téma számomra a napi pártpolitikai célokra való felhasználást jelenti.
  Amiben nem értünk egyet. Számomra a Kiegyezés minden hibája ellenére egy fokkal szebb dolog volt, mint a Forradalom és Szabadságharc, amely minden hibája ellenére szintén nagyon szép dolog volt összességében - még szebb lett volna mindkettő, ha mindkettőnél a magyar birodalomban elnyomott népek érdekeit is nézték volna, nem csak a magyar érdekeket.
 6. 15
  yoyo
  2017. március 12., 10:25
  "Közös méta testnevelésből felmentetteknek"
  de mi lesz a tyúkmellűekkel és a lúdtalpasokkal?

  (legalábbis a szélsőjobboldali portálokon ezek a barátságos jelzők, mielőtt felcsendül az első lipsizés, buzizás vagy zsidózás)
 7. 14
  yoyo
  2017. március 12., 10:20
  Részlet a Kis magyar pornográfiából:

  "Besze János hentes és mészárosnak a legerősebb hangja volt a szerepvivő egyéniségek között. Ha egyszer beszélni kezdett, megdördültek a falak. Kiváló népszónoki erényeit értékesíteni vágyta a Fordulat Éva Intéző Bizottsága, sic!, s evégből azzal bízták meg Besze Jánost, hogy a Nemzeti Múzeum lépcsejéről szónokoljon a spontánul összegyűlt tömegnek. Besze készséggel vállalkozott is. Felállt a lépcső tetejére - rezes orra messzire piroslott, egyszerű kockás ingét, melyet hétszámra nem vetett le, meg-meglobbantotta a szél -, s kiengedte dörgedelmes hangját. Akartok-e rabok lenni? A tömeg nem várta be a mondat végét, hanem egyhangúlag rázúgta: Akarunk! Akarunk! A szónoklatnak vége volt."

 8. 13
  Gusztos Istvan
  2017. március 12., 09:54
  Mondanék valamit erről a programról, de inkább...
 9. 12
  Cyrano
  2017. március 12., 07:28
  Még annyit: az antiszemitizmus erősödéséhez sem a kiegyezés, hanem a szaktudás igénye járult hozzá.
  A hivatalokban korábban a kurtanemesek ültek, birtok és tudás hiányában szépen elücsörögtek ott, némi fizetésért cserében.
  Aztán kiderült, hogy az adott hivatal ellátáshoz tudásra lenne szükség, így lecserélték őket a rohamléptekkel polgárosodó és tanult, képzett zsidó fiatalokra. (A zsidóság jelentős részében a megszerezhető tudás a 19. századtól olyan fontos helyet foglalt el, hogy lehet, hogy a család éhezett, nyomorgott, de a gyerek neves egyetemeken tanult - mert (okkal) - ebben látták a kiutat a szegénységből, a nyomorból.)
  A tudásukkal egyre többen kerültek hivatalba, értelmiségi állásba - a dolgozni nem akaró/tudó kisnemesség pedig egyre jobban kiszorult onnan.
  Így aztán a kisnemesség - jó szokásához híven - a tanulás, képzés helyett bűnbakot keresett, és talált.:(
  És egy idő után rájöttek arra is, hogy a bűnbak képzés remek eszköz a nyomorgók féken tartásához is.

  Ma nem ugyanezt éljük át?
 10. 11
  Cyrano
  2017. március 12., 07:13
  Kedves Rumata,

  két külön oldalról közelítünk.
  Én azt mondom, a kiegyezés-pártiak, a kiegyezés létrehozói jóhiszeműen, jót akartak, jól alkottak meg egy alapot.
  Hogy aztán mi lett belőle?
  Mi lett a krisztusi tanokkal?
  Mi lett a kommunista tanokkal? (Ezért nem hiszek abban, hogy az anarchizmusból valaha is jó sülhet ki,- miközben szívemnek kedves lenne az emberek önrendelkezésének ilyen formája - mert látom, az emberi önzés, butaság, rövidlátás mindig felülírja azt amit néhány jóhiszemű, okos ember elképzelt, kigondolt.)
  A magyar nemesség nem összességében volt ostoba-rövidlátó-önző, hanem ők kerekedtek felül. (Emlékezz Andrássy okkupációt ellenző beszédére "Magyarország olyan hajó, amely tele van. Mindeg, hogy mit rakunk rá, akkor is ha aranyat. Egy kiló arany is elsüllyesztheti." Nem pontos idézet, bocs, hogy nem kerestem rá, valamikor az ősidőkben elég sokat olvastam a kiegyezés utáni történelmünkről, elismerem a te tudásodhoz képest biztosan sokkal felszínesebb ismereteim maradtak erről (is).
  De vitatnám pl. a zsidó emancipációs törvény - és a lakosság későbbi hozzáállásának összemosását. Az emancipációs törvényt ellenszavazat nélkül fogadták el a parlament két házában.
  Az asszimilációval kapcsolatban is nyilván volt ilyen is, olyan is. Az egész mocskos hangulatkeltés nem a kiegyezés környékén indult, mert a szabadságharcban meglehetősen nagy számban harcoltak zsidók, így azok emléke még nem homályosult el (az első emancipációs kísérlet is a szab. harc alatt volt, ha jól emlékszem).
  Veled ellentétben én azt látom, hogy lehetett volna jó irány, de elkúrták, nem kicsit, nagyon.
  Ahogy a rendszerváltásunk is sok kis elcseszett dolgával jutott az orbáni rendszerig.
  Abban, hogy a Momentum hiteltelen,egyetértünk. Műveltségük olyan hiányosságokat mutat, ami a 21. században elég döbbenetes, ezzel szemben az önértékelésük az egekben van. Ebből a párosításból meg meg csak egy Orbán2.0 verzió sülhet ki.

Komment írásához vagy regisztrálj

Legfrissebb Narancs

„Veszélyes precedens”
Interjú Sarkadi Balázs akadémikussal
Hol tart a vizsgálat?
Trump és Oroszország
Interjúk
Wim Wenders, Rutkai Bori, Ziggy Marley
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

Kultúra

még több Kultúra...

Narancs

Vélemény

még több Vélemény...