Itt a Momentum Mozgalom március 15-ei programja!

szerző
narancs.hu
publikálva
2017. márc. 11., 16:03
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

„Magyarország megkísérelte lerázni magáról egy nála nem régibb, de erősebb, a tekintély elvén vezetett ország béklyóját.”

A párttá alakult aláírásgyűjtő mozgalom Facebook-oldalukon tette közzé ünnepi programját, melynek címe: „Piknikezz a Momentummal”.

Ez az üzenetük: „Közeleg március 15-e, a magyar történelem egyik legfontosabb emléknapja. Minden évben fontos alkalom ez arra, hogy visszaemlékezzünk a ’48-as hősökre. Példát mutattak szabadságszeretetből és hazafiságból, melyből ma is tanulhatunk.

1848-ban Magyarország megkísérelte lerázni magáról egy nála nem régibb, de erősebb, a tekintély elvén vezetett ország béklyóját. Kiálltak a nemzeti függetlenségért és a szabadságjogaikért, és bár a forradalom elbukott, a magyarok nem adták fel.

Addig folytatódott a passzív ellenállás,

amíg a ’67-es kiegyezéssel a ’48-ban kitűzött céloknak legalább egy részét sikerült elérni.”

A Momentum Mozgalom március 15-ei városligeti rendezvényén egyebek mellett a következő programok lesznek: beszéd azoknak, akik szónoklatra vágynak, forradalmi emléktúra a Momentum-tanösvényen, kokárdakészítés kreatív hazafiaknak, gyerekprogramok és tematikus társasjátékok örökifjaknak, közös méta testnevelésből felmentetteknek, történelmi és irodalmi előadások a művelődni vágyóknak.

A program a Városligetben lesz, a Vajdahunyadvár és a Napozórét közötti részen.


szerző
narancs.hu
publikálva
2017. márc. 11., 16:03
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Kommentek

Rendezés:
 1. 1
  rworse
  2017. március 11., szombat 19:02
  Szeretném, ha a magukat magyarnak vallók egyszer újra közösen ünnepelnék a nemzeti ünnepeiket.
 2. 2
  Rumata
  2017. március 11., szombat 19:29
  Durva dolog a 48-as forradalomról szóló megemlékezésbe belekeverni a 48-as eszmék elárulását jelentő 67-es kiegyezést.

  A 48-as forradalomban sok tízezer magyar ember áldozta az életét a nemzeti függetlenségért és polgári átalakulásért.

  Azokért az eszmékért, amelyeket a 67-es kiegyezés gyalázatos módon elárult.

  Tehát a 48-as szabadságharcról való megemlékezés kapcsán a 67-es hazaárulás "eredményeit" emlegetni a legdurvább kegyeletsértés a 48-as hősökkel szemben.

  Momentumos srácok, ne haragudjatok, de hánynom kell tőletek.

  Ha nektek még a 48-as szabadságharcról is a 67-es kiegyezés ünneplése jut az eszetekbe, akkor nyugodtan leköphetitek magatokat.

  Mert akkor biztos, hogy nem értettetek meg semmit 48-ból.
 3. 3
  Rumata
  2017. március 11., szombat 19:32
  Kedves rworse,

  én is nagyon szeretném.

  De ehhez az kéne, hogy március 15-én valóban a 48-as szabadságharcot ünnepeljük.

  És a ne akarjanak a politikusok ennek ürügyén is egészen másról beszélni.
 4. 4
  Rumata
  2017. március 11., szombat 19:53
  A történelemórákat elbliccelőknek:

  Március 15-e nem az osztrák uralom alóli felszabadulásról, hanem a polgári átalakulásról szólt.

  Csak később jutott el a politika annak felismeréséig, hogy a polgáriátalakulásra csak a császári hatalom megdöntése esetén van mód.

  A 67-es kiegyezés viszont pont arról szólt, hogy a magyar főrendek a magyar nemzeti függetlenség feláldozásával szövetséget kötöttek az osztrák császárral a polgári átalakulás megakadályozására és a rendi kiváltságok konzerválására.

  Tehát a 67-es kiegyezés a 48-as forradalom és szabadságharc összes eszméjének elárulását jelentette.
 5. 5
  Cyrano
  2017. március 11., szombat 21:40
  Kedves Rumata, már megint nem értek veled egyet.

  A 67-es kiegyezés nem akadályozta a polgári átalakulást, ellenkezőleg, az egyetlen korszaka volt a magyar történelemnek, amikor a polgárság megerősödésére lehetőség volt. (Aztán az első vh és utána Horthy elvágta ennek a lehetőségét)
  Nem csak azért, mert a kiegyezés 2 pont kivételével (nemzetőrség, magyar nemzeti bank) a tizenkét pont megvalósítása volt, és az áprilisi törvények életbe léptetése, hanem pl. a zsidó emancipációs törvény (a kiegy. évében) és a kiegyezés utáni törvények is ebbe az irányba mutattak, így pl. a népiskolákra vonatkozó törvény és az állam és egyház szétválasztásáról szóló törvény is. (Szeretnék ma olyan szekularizációs törvényt látni.)

  Sem a gazdasági, sem a tudományos fejlődés nem azt mutatta, hogy a kiegyezés rossz lett volna.

  Ami igazán rossz volt az az, hogy a kiegyezés kiszélesítése ellen a magyar nemesség kézzel-lábbal tiltakozott.

  Azzal viszont egyetértek, hogy márc. 15-én a polgári átalakulásért vívott harcot kellene ünnepelnünk.

  Ahogy azzal is, hogy a politika húzzon ki ebből az ünnepből.
 6. 6
  szegedi789
  2017. március 11., szombat 22:56

  Deák és Eötvös is köpi, rumata ? ? ? (mondjuk, ekkora érzelmeket és monológokat ez a semmilyen momentumos szöszenet nem érdemel meg . . .)
 7. 7
  Rumata
  2017. március 12., 00:05
  Kedves Cyrano,

  abszolúte nem baj, hogy nem értünk egyet, mivel ez mindkettőnket arra ösztönzi, hogy világosabban és pontosabban fogalmazza és indokolja a témával kapcsolatos véleményét.

  - - -

  Azt senki sem tagadja, hogy a Monarchia alatt intenzív polgárosodás folyt.

  Ausztria és Magyarország azonban már 1848-ban is eléggé polgárosodott volt ahhoz, hogy a nagy többség a polgári átalakulást (a feudalizmus eltörlését és a polgári köztársaság kikiáltását) válassza. Lásd: bécsi forradalom, és a köztársaság kikiáltása Magyarországon.

  Tehát a kiegyezés, vagyis a Monarchia létrehozásának célja a magyar rendek részéről kizárólag csak az előre látható polgári átalakulás (a feudálisból a köztársaságba való átmenet) késleltetése volt.

  Ferenc József magyar királlyá koronázásának egyetlen célja az volt, hogy az egész osztrák haderő garantálja azt, hogy Magyarországban nem kiáltják ki a köztársaságot.

  - - -

  A Monarchia alatti fejlődésünk csak a korábbi állapotunkhoz mérve volt jelentős.

  A nyugati országok ugyanebben az időszakban bekövetkező szédítő tempójú műszaki, tudományos és kulturális fejlődéséhez képest viszont ez az időszak egyértelműen a Monarchia, és ezen belül hatványozottan Magyarország egyre nagyobb mértékű lemaradását eredményezte.

  Magyarország rohamos lemaradását súlyosbította, hogy a kiegyezéspárti magyar politikusok tudatosan Ausztria gyarmatává züllesztettek minket, tehát felszámolták a más országokkal való kereskedelmi kapcsolatainkat, és szolgai módon asszisztáltat az osztrák iparnak potenciális konkurenciát jelentő magyar ipari vállalkozások elfojtásához.

  Aki tehát "aranykornak" próbálja beállítani a Monarchia időszakát, az egyszerűen nem vesz tudomást arról, hogy pont ebben az időszakban maradtunk le, távolodtunk el drasztikusan a nyugati színvonaltól.

  Budapest látványos fejlődését a lakosság nagy többségét jelentő vidék nyomora kísérte.

  - - -

  Ausztria - a korábbiakból okulva - a Monarchia alatt a saját nemzeti kisebbségeit (pl. a cseheket) felvilágosultan és bölcsen próbálta kezelni.

  A magyar nemesség viszont még a zsidók emancipálásába is csak fogcsikorgatva egyezett bele, de a nemzeti kisebbségeket egyre türelmetlenebbül és erőszakosabban igyekezett elnyomással asszimilációra kényszeríteni.

  Tehát amíg a Monarchia Ausztria nemzeti politikájának civilizálódását eredményezte, addig a magyar rendek a Monarchia többlethatalmát a nemzeti kisebbségek egyre agresszívebb elnyomására használták fel.

  Amíg tehát Ausztria a Monarchia alatt egyre közelebb került a polgári átalakuláshoz, addig a magyar rendek a Monarchia alatt egyre inkább elhitették magukkal, hogy a feudális rend és a nemzeti kisebbségek elnyomása hatalmi erővel hosszú távon is fenntartható.

  - - -

  Kedves Cyrano,

  én simán elhiszem neked, hogy Deák Ferenc őszintén meg volt lepve, hogy a magyar rendek miért nem akarták a nemzeti önállósodás és a polgári átalakulás felé tovább szélesíteni a kiegyezést.

  De ha így van, akkor Deák Ferenc baromi nagy balek volt.

  Az ugyanis kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a kiegyezéspártiak következetesen a nemzeti önállóság és a polgári átalakulás megakadályozása céljából erőltették a kiegyezést.

  A magyar rendek ugyanis már 1849-ben megértették, hogy ha egy kicsit is magukra maradnak a saját nemzetükkel, akkor a köztársaság kikiáltása és a rendi kiváltságok eltörlése rövid időn belül be fog következni.

  Tehát a kiegyezéspártiak soha nem egyeztek volna bele a nemzeti függetlenségbe, mivel ezzel elvesztették volna az egyetlen külső támogatót, aki a feudalizmust és az ő rendi kiváltságaikat megvédhette volna attól a magyar néptől, melynek nemzeti költője már 1848-ban is azt írta, hogy "akasszátok fel a királyokat!".

  - - -

  Ezért kell tisztán látni azt, hogy a 67-es kiegyezés tudatos elárulása volt mindannak az eszmének (a nemzeti függetlenségnek és a polgári átalakulásnak), amit a 48-as forradalom és szabadságharc valaha is a zászlajára tűzött.

  Mint ahogy azt is tudni kell, hogy a Monarchia a megalakulásától kezdve tudatosan tervezte azt a balkáni területszerző háborút, ami végül a trianoni országcsonkoláshoz vezetett.

  Koronatanácsi jegyzőkönyvek bizonyítják ugyanis, hogy Szerbia és Bosznia-Hercegovina területének megszerzését célzó balkáni területszerző háborúra való készülés a Monarchia megalakulásától kezdve létezett.

  az '878-as berlini kongresszuson pedig a Monarchia már nyíltan bejelentette, hogy igényt tart Szerbia és Bosznia-Hercegovina területére, és ezt az igényét akár fegyveres erővel is érvényesíteni fogja.

  A 67-es kiegyezéssel a magyar rendek ezt a háborús politikát vállalták fel.

  Tehát a kiegyezés nem csupán a 48-as eszmék, hanem a nemzet alapvető érdekeinek elárulása volt.

  - - -

  És csak egy slusszpoén:

  Kedves Cyrano,

  te azt mondod, hogy a 12pontból csak két pont nem teljesül.

  Nos, ez természetesen nem igaz.

  Mert nem a nemzetőrség vagy a nemzeti bank hiánya, hanem pont egy harmadik pont semmibevétele vezetett a trianoni tragédiához.

  Ha a Monarchiában érvényesülhetett volna a 10. pont, vagyis az, hogy "magyar katonáinkat ne vigyék külföldre", akkor soha nem annektáltuk volna Bosznia-Hercegovinát, és soha nem támadtuk volna meg Szerbiát.

  És akkor nem lett volna Trianon.
  És nem lett volna Horthy-rendszer sem.

  Na, hát ezért mondom azt, hogy a kiegyezés a 48-as eszmék elárulása volt.

  - - -

  Petőfiék nem voltak hülyék.

  Pontosan tudták, hogy melyik pontot miért írják.

  Éppen ezért gondolom úgy, hogy ha a Momentum annyira semmibe veszi március 15 üzenetét, hogy megpróbálja azt a 67-es kiegyezés ünnepévé áthangszerelni, akkor ezek a gyerekek nem egyszerűen hülyék.

  Hanem a jobboldal felbérelt zavarkeltői, nemzeti ünnepeink megbecstelenítői.
 8. 8
  Rumata
  2017. március 12., 00:17
  Kedves Szegedi789,

  ha a hazugságokat szó nélkül hagyod, akkor előbb-utóbb belepnek és megfojtanak.

  A Momentum valóban nem olyan politikai súlyú társaság, ami komoly érzelmeket indokolna.

  Viszont az az aljas sunyiság, ahogy március 15-ének ünneplését a nemzetáruló 67-es kiegyezés ünneplésére akarják átfogalmazni, sem tájékozatlansággal, sem hülyeséggel nem magyarázható.

  Normális embernek március 15. ünnepléséről nem juthat eszébe a 67-es kiegyezés dicsérete.

  Ez pont ugyanúgy a nemzeti ünnepeink szándékos, hazug és aljas bemocskolása, mint amikor Orbán komenistaellenes szónoklatokat tart minden nagy nemzeti ünnepeinken.
 9. 9
  Rumata
  2017. március 12., 00:36
  Amúgy Deákról szólva:

  Cyrano azt állítja, hogy a kiegyezéspártiak Deákot is átvágták.

  Deák ugyanis a kiegyezést csupán a nemzeti függetlenség kivívásához vezető első lépésnek tartotta.

  A magyar nemesség viszont az egész kiegyezést pont a nemzeti függetlenség kivívásának megakadályozására találta ki, mert a magyar nemesség az 1849-ben történtekből megértette, hogy a nemzeti függetlenség kivívását rövid időn belül a köztársaság kikiáltása és a nemesi előjogok eltörlése követné.

  Eötvös oktatáspolitikai érdemei pedig mit sem változtatnak azon, hogy a kiegyezéspárti nézetei a magyar nemzeti érdekkel ellentétesek voltak.

  A nemesség többsége a kiegyezést pártolta, tehát Eötvös politikai nézetei egyáltalán nem voltak kivételesek.
 10. 10
  veuss
  2017. március 12., 06:03
  Vidékieket is várnak?

Komment írásához vagy regisztrálj

Legfrissebb Narancs

„Veszélyes precedens”
Interjú Sarkadi Balázs akadémikussal
Hol tart a vizsgálat?
Trump és Oroszország
Interjúk
Wim Wenders, Rutkai Bori, Ziggy Marley
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

Kultúra

még több Kultúra...

Narancs

Vélemény

még több Vélemény...