Juhász Géza: A melegek, a gyerekek és az alkotmány

publikálva
2001/31. (08. 02.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Ajúlius 16-i, hétfői tüntetésen Budapest III. kerületének polgármestere elállt attól, hogy a hivatala ablakaiba kitett hangszórókon keresztül intézzen válaszbeszédet a szexuális kisebbségek jogainak győzelmét ünneplőkhöz. A tüntetők képviselőitől átvéve az alkotmány dedikált példányát, békességet kívánt. Másnapi sajtótájékoztatóján már nem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, és csak a királyi tévé stábját engedte be irodájába. Letett arról, hogy tovább fenyegetőzzön a Pepsi Sziget bezárásával, és védőügyvédje társaságában magyarázgatta szennyesét.

Ajúlius 16-i, hétfői tüntetésen Budapest III. kerületének polgármestere elállt attól, hogy a hivatala ablakaiba kitett hangszórókon keresztül intézzen válaszbeszédet a szexuális kisebbségek jogainak győzelmét ünneplőkhöz. A tüntetők képviselőitől átvéve az alkotmány dedikált példányát, békességet kívánt. Másnapi sajtótájékoztatóján már nem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, és csak a királyi tévé stábját engedte be irodájába. Letett arról, hogy tovább fenyegetőzzön a Pepsi Sziget bezárásával, és védőügyvédje társaságában magyarázgatta szennyesét.

Tarlós István megfutamodott tehát, de föltámad még. Nincs ugyanis egyedül. Nagyon nincs. A sajtó tudósított a megalázóan egyoldalú "sajtótájékoztatóról" - ahelyett, hogy megtagadta volna: ha nem lehet kérdezni, nincs nyilvánosság. Eközben az egyenlőtlen játszma tárgyává tett civil szervezetek közreadhatnak akárhány sajtóközleményt: aki mögött nincs hatalom, arról nincs tudósítás, csak akkor, ha a nagyok labdát gurítanak feléjük.

Most egy héten át gurítva volt, pontosabban fölkapták az elgurult labdát. Hisz ezt senki nem akarta. A botrány kirobbanásáig a polgármesternek fogalma sem volt arról, hogy a Szigeten tartanak meleg és leszbikus tárgyú programokat civil szervezetek is. A sajtón keresztül értesült erről. Nem számolt a meg nem kérdezett harmadik, szerződni nem hajlandó féllel.

A szigetesek pedig rettentő sokáig azt hitték, urambátyámos módszerekkel úrrá lehetnek a polgármesteri fenyegetőzés következtében kialakult helyzeten. Nem sokkal azelőtt, hogy aláírták a vele kötött gyalázatot, felhívtak például engem, és megkérdezték, van-e a melegeknek valamiféle erős polgárőrségük. Mert nem lehet tudni, hogy ha a civil szervezeteket megtámadják a buziverők, akkor a szerződtetett hivatásos biztonsági szolgálat kellőképpen megvédi-e a melegeket. Mondtam, hogy nincs hadra fogható meleg polgárőrség. A szigetes telefonáló megköszönte a választ, de nem avatott be kérdése hátterébe: hogy tudniillik a polgármester a melegek biztonságát kívánja óvni képmutatóan a kitiltással.

A Sziget Kft.-nek a melegekkel szembeni lekezelő hozzáállását mi sem mutatja jobban, mint hogy mi, civilek jobbára csak informálisan, sőt többnyire a sajtón keresztül értesültünk a dolgokról. Az alatt az egy hét alatt, míg a Sziget Kft. és a polgármester közötti huzavona folyt (július 3-tól 10-ig), a Sziget Kft. nem tájékoztatta a jogvédő szervezeteket, hogy a fejük fölött alkudozik a kitiltásukról. Az ügy kipattanása (július 10.) után arról igyekezte meggyőzni a meleg szervezeteket, hogy az írásos tilalom ellenére be fogja vinni őket. Meg akarták magyarázni nekünk, hogy a polgármesterrel kötött megállapodás kitétele, mely szerint nem lesznek "homoszexuális jellegű felvilágosító vagy egyéb címen folytatott műsorok", igazából nem azt jelenti, hogy ki lennénk tiltva a Szigetről, hanem tulajdonképpen nem vonatkozik semmire: olyasmiről vállalták, hogy nem lesz, ami amúgy sincs.

A Sziget Kft. a maga részéről tehát úgy döntött, hogy mi, civilek nem is akarunk meleg felvilágosítást, úgyhogy maradjunk csöndben, mert nem is vagyunk betiltva. És kértek bennünket, jogvédőket, ne csináljunk lármát, majd ők mindent elintéznek. Jöhettek, melegek, csak szépen, csak csendben, hogy a polgármester meg ne hallja. Bent lesztek, és ebből nem lesz baj, mert úgy lesztek benn, hogy nem fogtok felvilágosítani, és mivel ettől sötétség lesz, ezért tehetünk úgy (a polgármester előtt), hogy nem léteztek. Ez volt a Sziget Kft. üzenete a buziknak és a buzik jogait védőknek.

Mi mindjárt az első este közöltük, hogy a Pepsi Szigetről a Pepsit is meg fogjuk kérdezni. Nos, a Pepsico. International New York a következő közleményt tette közzé a Dallas Voice dallasi meleg lap megkeresésére:

"A Pepsi Sziget Fesztivál Európa egyik legfontosabb multikulturális eseménye. Ugyan a Pepsi a fesztivál fő szponzora, nem szervezője annak, így nincs közvetlen befolyása a fesztivál programjára. Mindamellett a Pepsi tiszteli az esemény multikulturális jellegét, és úgy véli, hogy olyannak kéne lennie, hogy azt mindenki élvezhesse."

Ez a mondat ugyan szókimondásban körülbelül azzal a Szájer-mondattal vetekszik, mely szerint a Fidesz - MPP "mindig is fontosnak tartotta a polgári szabadságjogok biztosítását megkülönböztetés nélkül minden polgár számára", vagy hogy Szájer József bízik abban, hogy "a konfliktus méltányos megoldást nyer, és az ütköző érdekek és jogok megfelelő egyensúlyát meg lehet teremteni", de a lényeg nem ez, hanem amit a Pepsico. International, illetve dr. Szájer közvetlenül a Sziget Kft.-nek mondhatott, s amit persze nincs módom idézni.

A milliók homofóbiájára apelláló polgármester és a Sziget-szervezők tehát leckét kaptak a nincstelen, de önérzetes jogvédők hatalmából.

Az alkotmányosság győzedelmeskedéséért köszönet illeti elsősorban az e-mail föltalálóit. Másodsorban pedig a polgármester önhibáját.

H

Az ugyanis, hogy a szexuális kisebbségek jogait védő szervezetek körül soha nem tapasztalt társadalmi támogatás bontakozott ki, alapjában véve egy polgármesteri öngólnak köszönhető.

Tarlós István az egész Pepsi Sziget bezáratását helyezte kilátásba arra az esetre, ha a Szigeten meleg és leszbikus felvilágosító programok lesznek. Veszélybe került ezáltal heteroszexuális tízezrek nyári szórakozása. Ez az, amiért ez ügy lett, semmi más.

Emlékezzünk csak a Labrisz Leszbikus Egyesület télen futott középiskolai oktatási programjára. A dolog tétje akkor nagyobb volt: a Labrisz több diákot ért el, mint ahány résztvevőre a Szigeten számítani lehet. Lett abból egy héten át címlapsztori? Nem. Pedig még Dávid Ibolya is - aki, horribile dictu, a Magyar Köztársaság igazságügyi minisztere - kitett magáért, nyilatkozatban tiltakozott, mivel szerinte "az egyesület tevékenysége sajnálatosan alkalmas lehet arra, hogy a fiatalok normális fejlődését is a nemkívánatos irányba torzítsa". Ebből nem lett belpolitikai ügy. Nem szólalt meg a százötvenvalahány ellenzéki képviselő közül senki sem. Eörsi Mátyás SZDSZ-képviselő is hamarabb ragadott tollat egyik MaNcs-cikkem egyetlen, pártja buziügyben való tétlenségét cikiző mondata miatt, mintsem hogy nyilvánosan tiltakozzon az Oktatási Minisztérium azon körlevele ellen, amely teljesen törvénytelenül intette arra az ország összes középiskoláját, hogy ne engedjék be a Labriszt. Az ügyet mély hallgatás övezte.

Tarlós jelentéktelenebb célt kitűző akciója nemcsak a melegek és leszbikusok jogait sértette. A liberális középosztály azon kapta föl magát, hogy Tarlós a melegek elleni játszmában az egész Pepsi Sziget létét merte megkérdőjelezni. Ugyan a polgármester profi demagóg, ügyesebben hazudozik és beszél mellé, mint Torgyán (hiszen nincsenek bohócos allűrjei), de ezt alaposan elvétette. Szalámitaktikából elégtelen.

Persze már biztos megmondták neki valami politológia-heppiend-imázs-píár-cégnél, hogy a buzik rovására úgy kell népszerűséget építeni, hogy egyetlen heteroszexuális érdekeit se sértsük: a buzik elleni hangulatkeltés tényleg csak a buzikat fenyegesse. Legközelebb csak a szigorúan vett melegsátrak bezárása lesz a cél. Ezentúl nem zajmérő műszerekkel fogja fényképeztetni magát, hanem nemzeti színű kordonokkal veteti körül a meleg és leszbikus jogvédők sátrait, sűrűn célozgatva az ifjúság megfelelő testi, erkölcsi és szellemi fejlődésének szükségességére. "Beláthatatlan következményekhez vezethet, ha a nemzet jövőjét hordozó ifjúságot, a leendő édesanyákat és édesapákat ilyen és ehhez hasonló hatásoknak szolgáltatják ki" - fogja majd Tarlós szajkózni a Dávid Ibolya által is aláírt január 29-i közleményt.

Ha pedig a durva bezárás - ha nem is az IM-ben, de a tőle független bíróságon - jogellenesnek találtatik, akkor pedig személyesen áll őrt a sátraknál, hogy ellenőrizze, bemennek-e 18 éven aluli fiatalok a jogvédők diszkrimináció elleni, toleranciára nevelő foglalkozásaira. Ha pedig arról is lesz bírósági papír, hogy a fiataloknak igenis joguk van a szexuális kisebbségekhez tartozók által tartott, erőszakellenes pszichopedagógiai képzéseken részt venni, akkor a puszta szóbeli agitáció fegyveréhez nyúl majd a mi populista hős polgármesterünk.

Ez sokkal jobb stratégia lesz minden másnál. Békességet hirdetve gyűlöletet szítani. Gyermekekért érzett jótevői aggodalmat színlelve beetetni szavazók millióit.

Amit Tarlós eddig tett, a fenti taktikai hiba ellenére is messzelátó gondolkodásról árulkodik. Sőt az az érzésem, hogy ez direkt így lett kitalálva. Tarlós üzenete ugyanis a pillanatnyi veresége ellenére célba talált.

Veszélyben vannak a gyermekeink - közölte a polgármester.

Válaszolt-e bárki is Tarlósnak? Kifejtette-e bárki is, hogy a gyermekeket nem az veszélyezteti, amitől Tarlós félti őket? A vádra, hogy a melegek, leszbikusok megrontják őket, azzal lehet válaszolni, ha meggyőzően kifejtjük, hogy ez miért marhaság. Nem láttam, nem olvastam ilyet.

Összefogott ellenünk a jobboldal - hangsúlyozták a melegek.

Csakhogy ez nem cáfolja Tarlós állítását. Így maguk a melegszervezeti vezetők mondják ki, hogy "aki meg akarja védeni a gyermekét, szavazzon a jobboldalra". A hazug demagóg pedig dörzsöli a tenyerét: nincs jobb reklám, mint ha az ellenségünk hajtja nekünk a szavazókat. Hatalmas öngól a buzik kapujában.

A melegszervezetek képviselői mintha abban a hitben szerepelnének a nyilvánosság előtt, hogy csak a lakosság 2-4 százalékát kitevő szexuális kisebbség látja őket a tévében, és nekik kellene szájba rágni, hogy a melegek ellenfele a jobboldal. Nem veszik észre, hogy miközben őket győzködik a jobboldal és a szélsőjobb veszélyességéről, a gyermekekért való aggódás mezejét a lakosság maradék 96-98 százaléka előtt készségesen átadják a jobboldalnak. A melegvezetők hatalmas erőbedobással győzködik a lakosság 10 százalékát sem kitevő meggyőződéses baloldaliakat és liberálisokat, hogy a melegek velük vannak. Eközben szavuk sincs ahhoz a középen elhelyezkedő, ingadozó, nem okvetlenül vakon homofób 40-50 százalékhoz, akiknek semmit nem mond a jobboldallal való riogatás, és akik ugyan aggódnak a gyermekükért, hajlandók lennének meghallani az érveket például amellett, hogy a lányokat a férfiak általi erőszak veszélye ezerszer jobban fenyegeti, mint egy leszbikus.

Tarlós idézget négy civil meleg, leszbikus és jogvédő szervezet programjainak címéből (övön aluli célzások kíséretében), a szerinte legborzasztóbban hangzó szavakat válogatva. "Interaktív játék", "saját élmény szerzése". A nyilatkozó melegvezetők innentől számítva öt napig képtelenek voltak leleplezni, mekkorát hazudik Tarlós, amikor ezeket a pszichopedagógiai szakszavakat szexuális aktusnak tünteti fel. Hogy miért? Mert a nyilatkozó melegvezető férfiak nem vették a fáradságot, hogy áttanulmányozzák a társszervezeteik, a Labrisz, a Habeas Corpus és a NANE programját.

Nem tudták elmondani, hogy az interaktív pszichológiai játék ruhában, méteres távolságból zajlik, és akörül forog, hogy a résztvevők tapasztalták-e már életükben az erőszak és a diszkrimináció káros hatásait, és hogyan lehetne ezekkel szembeszállni. Nem tudták elmondani, hogy a "sajátélmény-szerzés" lényege a férfiak és a nők, valamint heteroszexuálisok és homoszexuálisok közötti hatalmi és szerepkülönbségek tudatosítása. Hogy például a képzés heteroszexuális résztvevői vegyék észre: amit megenged nekik a társadalom és az illem, azt nem engedi meg a melegeknek. Amit megenged férfiaknak, nem engedi nőknek. Amit megenged meleg férfiaknak, nem engedi leszbikusoknak.

A melegvezetők tiltakoztak az előítéletek és a diszkrimináció ellen, csak éppen nem világították meg, mi a baj az előítélettel és a diszkriminációval. Leleplezték Tarlóst, hogy változtatgatja ürügyeit, de nem leplezték le mondandója tartalmát.

Veszélyben az emberi jogok, a szabadság és az alkotmányosság - közölték a jogvédők és az SZDSZ.

Veszélyben a Pepsi Sziget, mert Tarlós otrombán visszaél hatalmával - szólt az óbudai MSZP.

Válasz-e ez Tarlósnak? Nem. Száz emberből kilencvenkilencet nem az érdekel, hogy az alkotmány megvédi-e a melegeket és a polgármesteri hatáskör határait, hanem az, hogy megvédi-e a gyerekeket. Ha az alkotmány a gyerekeinket kiszolgáltatja a buziknak, akkor azt az alkotmányt el fogjuk vetni - lefogadom, hogy ezt gondolja a többség, teljes joggal.

Tudtak-e a baloldali és liberális pártok Tarlósnak válaszolni? Nem. Következtetés: ha az SZDSZ és az MSZP a gyerekeinket odaadja a buziknak, akkor a jobboldalra szavazunk. Tarlósnak hosszú távú tervezésből, stratégiából jeles. A taktikai hiba ennyiben okos húzás: ezzel szabadította magára az MSZP és az SZDSZ haragját. Piciny aktuális jogi vereségért cserébe hatalmas propagandaelőny. Az elvhű szabadságpártiak nem beszéltek a gyerekeinkről, csak Tarlós. A polgármester pedig közölte, szép is lenne, ha őt azért vernék bilincsbe, mert kiállt a gyerekekért. És erre nem válaszolt a kutya sem.

Az óbudai bíróság július 23-án, hétfőn elfogadta a Háttér Baráti Társaság a Melegekért jogi érvelését, miszerint a Háttér kiemelkedően közhasznú szervezetkénti minősítése "lehetővé teszi számukra a nyilvánosság elé lépést is", és ezért "indokolatlan és teljes mértékben logikátlan az I. r. alperes (ti. Tarlós) érvelése". Csakhogy a meleg vezetők Tarlóssal szemben nem tudtak a nyilvánosság előtt meggyőző érveket előadni azt illetően, mi az a kiemelkedően közhasznú tevékenysége a szervezetnek, ami miatt a Szigeten a helyük.

Régen rossz, ha a bíróság előtt jobban tudunk érvelni, mint a nyilvánosság előtt. Az emberek nem osztják az aktivisták és jogászok azon elképzeléseit, hogy a valóság van az alkotmányért, hanem úgy vannak az alkotmánnyal és a joggal, hogy az van őérettük. Ha nem tudjuk a többséget meggyőzni arról, hogy az alkotmány helyesen teszi, hogy védelmezi a szexuális kisebbségeket, akkor megette a fene az egészet.

A szerző a Habeas Corpus jogvédő szervezet munkatársa.

publikálva
2001/31. (08. 02.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

Kis-magyarország

még több Kis-Magyarország...

Narancs

Blog

még több cikk