• MaNcs 8. évf. 43. sz. (1996. 10. 24.)

  "Mi ezt szeretnénk egy kicsit felfújni" (Lévai Katalin, a nőpolitikai titkárság vezetője)

  A legújabb KSH-statisztikák ismét kimutatták, hogy a nők átlag harminc százalékkal kevesebbet keresnek a gyengébb nemnél. És ha nem is igaz néhány nőpolitikus állítása, hogy a nők a gazdasági átalakulás nagy vesztesei - jóval több a hímnemű munkanélküli -, tény, hogy patriarchális viszonyaink között továbbra is rájuk hárul minden, ami család. Néhány hónapja, gyakorlatilag a nyilvánosság teljes...

  1996 / 43
 • Hammer Ferenc: Paszták népe

  Volt először a mindennapi élet szovjetizálódása, lett új magyar szó: zabrálni, szegény nagyapám nem engedte a családot szotyit enni, mondván, az megszállócsemege (a tökmag megengedett, sőt támogatott volt), viseltünk pufajkát meg usánkát (amit rajtuk és rajtunk kívül már csak Babrak Karmal és New York-i festőművészek viseltek).

 • Rév István: Retrospektív

  Egy kiállítás képei"És ez a csendőrfelszerelés hogyan kerül ide?" - fakad föl a kérdés a riporter Vincze György torkából a Szülőföldem hullámhosszain. A színhely a József nádor tér 7-es számú házában a Belügyminisztérium Állandó Kiállítóterme, az alkalom Az ellenforradalom rémtettei című kiállítás 1957.

 • Seres László: Dekóder

  Kezdetben volt az Én. Fejlődése elég jól indult, aztán az Állam és az Egyház pár ezer év alatt személytelenre szocializálta, úgyhogy mire felnőtt, már csak más kisbetűs énekkel érezte jól magát. Önmagába zárva egyedül volt, lement hát a térre a többiekhez.

 • Para

  Kovács Imre: Én

  Nézem a gyilkost, zöldbablevest melegít. Hosszú, kék pólóban van, egyébként meztelen, kontrollálatlan látvány, combok, legalább kettő, korrekt és kivédhetetlen elkárhozás. Jó vele élni, naponta enni ad, szép, ha felkel, mint egy kamasz.

 • Felelős kormányférfiak

  Elég lesz-e Suchman Tamás felmentése? Ami a politikai felelősséget illeti, két név jöhet még szóba: Horn miniszterelnöké és Kuncze belügyminiszteré.

 • Ügynökök ne kíméljenek

  Csoóri Sándor megint jó felé tapogatózik, csak az idősíkokat keverte kicsinyt össze. Ha mi lennénk a Moszad és/vagy a Securitate, ezek után nem haboznánk gyakorlott klinikai pszichiátereket beépíteni a Magyarok Világszövetségének soraiba.

 • Politikai hírek

  Feszültség az SZDSZ-ben

 • Kulturális hírek

  Magyar Filmesek Világtalálkozója Joe Eszterhastól Gábor ZsaZsáig terjed az október 27-30. közötti rendezvény meghívottjainak nem ábécérendben összeállított listája, rajta odakint született sztár (Tony Curtis), háború utáni emigráns (Muráti Lili, Szeleczky Zita), 56-os emigráns (Andy Vajna, Zsigmond Vilmos, Kovács László, Medák Péter), nem annyira régi emigráns (Rófusz Ferenc) és egészen friss emigráns (Frigyes Funtek), az amerikás zöm mellett néhány franciás (Badal János, Szabó László), mainstream- (Ernyei Béla, Krencsey Marianne) és kultfigurák (Bálint Eszter, Mickey Hargitay) meg még sokan mások, köztük a magyar filmhez közel álló nem magyarok (Jiri Menzel, Udo Kier stb.

 • "Hosszú menetelés" (Rajk László, az SZDSZ lemondott képviselője)

  Rajk László, az SZDSZ egyik alapító tagja a múlt hét elején - amikor kiderült, hogy a Tocsik-ügynek SZDSZ-es érintettje is van - lemondott parlamenti mandátumáról. Lépését azzal indokolta, hogy ily módon "az SZDSZ tisztulási folyamatát kívánja elősegíteni".

 • Minden magyar kommunista egyetért abban, hogy a rendszert meg kell menteni

  Budapest, 1956. október 25. - Magyarország az első népi demokratikus ország, ahol tömegeket mozgósító lázadás tört ki, és amely azzal is büszkélkedhet, hogy elsőként szakított a sztálinizmussal. 1953. július 4-én az új miniszterelnök, Nagy Imre a korábbiaktól eltérő kormányprogrammal állt elő.

 • Eisenhower elnök: az Egyesült Államok a magyarok mellett áll

  New York, október 26. - Tegnap este, röviddel New Yorkba való visszaérkezése után Eisenhower elnök a Madison Square-en beszédet mondott, melyben kifejtette, hogy a magyar földön állomásozó szovjet csapatok "nem azt a benyomást keltik, mint akik egy esetleges külső támadás esetén Magyarország védelmét biztosítanák, sokkal inkább egy idegen hatalom elnyomó erejét képviselik, ami saját céljai megvalósítását akarja az országra kényszeríteni".

 • Az olasz kommunisták "fájdalmasnak" tartják, hogy a magyar kormány kénytelen volt orosz segítséghez

  Róma, október 26. - "Az olasz kommunisták fájdalmasnak tartják, hogy a magyar kormány képtelen volt saját erejével visszaszorítani az ellenforradalmi erőket, és szükségesnek ítélte szovjet segítséget hívni a Magyar Népköztársaság és a szocialista rendszer védelmében", írja az olasz kommunista párt központi bizottsága által kiadott "deklaráció".

 • Kelet-Magyarország a felkelők kezén van - állítja három diplomata

  Bécs, október 27. (AFP) - "A Budapesttől az osztrák határig fekvő terület teljes egészében a forradalmárok ellenőrzése alatt áll" - állítja három svéd diplomata, akik péntek délután érkeztek Ausztriába a magyar fővárosból.

 • Felháborodás világszerte

  Buenos Aires - Mintegy ötszáz összegyűlt kövekkel dobálta meg a szovjet nagykövetség épületét. A rendőrség végül könnygáz bevetésével oszlatta szét a tüntetést.

 • Börtönében verték agyon a két Farkast

  A miskolci rádió bejelentette, hogy a péntekről szombatra virradó éjszakán a forradalmárok megtámadták a budapesti börtön épületét, és ott agyonverték Farkas Mihály korábbi védelmi minisztert és fiát, Vladimirt, a politikai rendőrség korábbi tábornokát.

 • Felhívás az ENSZ-hez

  (...) A jogi érvek tehát adottak, hogy az ENSZ-hez fordulhassanak segítségért, az erkölcsi érvek pedig még többet nyomnak a latban. A Nyugat nem teheti meg, saját sérelmei dacára sem, hogy ölbe tett kézzel nézze végig olyan emberek halomra gyilkolását, akik azért a szabadságeszményért küzdenek, melyet oly szenvedélyesen hirdet.

 • Magyarország Rákosi és Nagy között

  Tudósítónk, Thomas SCHREIBER jelenti - Szeptember 26-án a Petőfi Kör mintegy 1500 fiatal érdeklődőjének jelenlétében hét órán keresztül egy nagy vitán vehettem részt, amit Magyarország gazdasági problémáinak szenteltek.

 • A felkelők készek újra felvenni a harcot, ha az oroszok megkísérlik még egyszer elfoglalni Budapeste

  Budapest, november 3. - Lassú visszatérés a megszokott, mindennapi élethez, valamint a szovjetek valós szándékait tükröző híradásokra való, szorongásokkal teli várakozás; jelentés a szovjet csapatok és tankok mozgásairól: ez ma reggel a budapesti helyzet két fő összetevője.

 • Kádár pártja "megtisztított leninizmust" akar

  A dolgozók pártja "Magyar Szocialista Munkáspárttá" alakult, élén Kádárral, aki megkísérli megmenteni a még menthetőt a magyarországi kommunizmusból. Jellemző, hogy az új párt újságja ma reggel megjelent számában egyszer sem említi a kommunizmus szót, hanem "megtisztított és konstruktív leninizmusról" beszél.

 • Az oroszok pirruszi győzelme

  Ki az a Kádár János, akit az oroszok a magyar kormány élére helyeztek? A régi kommunista aktivista Rajk barátja, 1950-ben letartóztatják, Rákosi pribékei kegyetlenül megkínozzák. 1954-es szabadulása óta egyike azoknak, akik a legelszántabban követelik a titoizmus keretein belül végrehajtható desztalinizációt.

 • Az oroszok beavatkozása ellenére Kádár semmilyen módon nem tudja megerősíteni tekintélyét, Nagy Imre

  A magyar főváros tragikus képet mutat: egyes kerületek, főleg a VIII., a IX. és a XI. teljesen elpusztult az ágyúzásban, és a város egy része víz, gáz és villamos áram nélkül maradt. A villamosok áramszedői szomorúan lógnak az utcák és a körutak fölött.

 • A "Trybuna Ludu" a lengyelek barátságáról biztosítja a magyar népet

  1956. november 28. - Az elmúlt 24 órában 3228 magyar szökött át az osztrák határon: velük együtt október 28. óta összesen mintegy 83 000 magyar menekült tartózkodik Ausztriában. Jó egynegyedük már továbbindult más országokba.

 • A "felejtési szerződés" vége?

  1968 és 1980-81 példája mutatja, hogy a magyar forradalomnál érezhetően gyengébb erejű megmozdulások is megrendíthették a szovjet elnyomást. Mégis, a nemzetközi szovjet rendszer 1986-ban nem ugyanaz, mint 1956-ban volt: gazdasági egysége széthullott.

 • 1956-1996: Európa nyomában

  1956. november 6. hajnalán a német kancellár különvonata begördül a Gare du Nord-ra. Konrad Adenauer hivatalos látogatásra érkezik Párizsba, bár külügyminisztere, Heinrich von Brentano ezt ellenezte. Előző nap a szovjet tankok megkezdték a magyar forradalom leverését, éjszaka pedig, miközben a kancellár kocsija egy mellékvágányon pihent, Bulganyin marsall, a szovjet Legfelső Tanács (parlament) elnöke azzal fenyegetőzött, hogy bombázni kezdi Londont és Párizst, ha Anglia és Franciaország nem vonul vissza a Szuezi-csatornától.

 • Oroszország: Ha Jelcin után

  A politikai vezetés erőfeszítései ellenére Oroszországban előfordulnak normális jelenségek is. A moszkvai tőzsde gondolt egyet, és fütyülni kezdett az elnök állapotára. Érkezhetnek akármilyen hírek a központi klinikákról vagy a barvihai dácsáról, az értékpapírok állását nem befolyásolják.

 • Románia: Nesztelenül a NATO felé

  Az elmúlt kormányzati ciklus visszásságait a román vezetés az európai integráció érdekében vállalt intenzív politikai aktivitással igyekszik feledtetni. A novemberre kiírt választások kampányfinisében jó oka van e feledtető gesztusoknak, hisz a hosszas együttkormányzás a kontinens legmegvetettebb embereivel, Gheorghe Funarral és Corneliu Vadim Tudorral igencsak megkoptatta az 1989-ben bekasszírozott szimpátiát.

 • Corvin köz (Józsefváros és a színes szélesvásznú álomkabát)

  A Corvin köz ipszilon alakú közterület Belső-Józsefvárosban, madártávlatból olyan lehet, mint egy jókora csúzli. A mozijáról és a Corvin köziekről elhíresült furcsa képződmény hivatalosan csak 1990 után kapta ezt a nevet, addig csak szájhagyomány útján terjedt, hogy a Kisfaludy köz még akkor sem Kisfaludy köz, ha ez szerepel az utcanévtáblán.

 • Az 56-os

  Az 56-os villamos Budán, a Moszkva tér és a Hűvösvölgy között közlekedik, típusa Tátra T5C5. A 80-as években Csehszlovákiából került Budapestre, a szocialista gépgyártás terméke. Színe sárga, olyan szép villamossárga.

Legfrissebb Narancs

Akadozik a szemétszállítás
Káosz és kosz
Radnóti András írása
Ukrajna és a magyar külpolitika
Interjúk
Gőz László, Simon Márton, Zurbó Dorottya
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Szüret

BRFK

„Ugyancsak valótlan az a több internetes portálon megjelentetett közlésben tényként megfogalmazott állítás, amely szerint lövöldözés volt a főváros XVII. kerületében. A valóság ezzel szemben az, hogy egy bűncselekmény helyszínéről menekülő támadók lövéseket adtak le az őket követő gépjármű irányába.” még több Szüret...