• Sajó László: Öt és feles

  Elmúltak az õszi versenyek... És Ben, az elcsapott zsoké kötõféket dugott a zsebébe, amelyre majd felhurkolja magát... ólmos novemberi ég alatt majdcsak talál egy helyet, ahová a kötõféket megerõsítheti.

 • Földes Ádám: Titokzokni

  A magyar társadalom tizenöt év alatt megtanult élni a véleménynyilvánítás szabadságával. Volt, aki már elõbb is ismerte, van, aki máig nem tudja, hogy mi az, de az összteljesítmény biztató. A véleményszabadság, bár mozgalmas gyermekkora volt, és még kamaszként is rúgták-pofozták, szépen felcseperedett.

 • Kőszeg Ferenc

  Nem és nem

 • Gyávák

  Ha Irakban netán egy szabadságszeretõ kis nemzet küzdene az imperialista, amerikai-angol katonai rémuralom ellen, ha a megszállás valódi indítéka az olajdollárok meg a milliárdos újjáépítési megrendelések lennének, akkor tényleg semmi keresnivalónk nem lenne ott.

 • Függöny

  A summa, mint ilyen ügyekben mindig, most is ez: a Demszky-Hack-féle törvényjavaslatnak törvénnyé kellett volna lennie az új köztársaság hajnalán, és akkor már rég tudnánk, ki mindenki súgott be ki mindenkit. De mert nem így lett, pötyögtetve jönnek a lebukások, legutóbb Molnár Gál Péteré, a Népszabadság színikritikusáé.

 • Kulturális hírek

  MINTA HALÁL E címmel nyílt kiállítása a Godot Galériában Nagy Krisztának, aki ez alkalommal bemutatta közjegyzõ által hitelesített végrendeletét is: eszerint mindazon képei, amelyeket életében nem vásároltak meg tõle, s így haláláig saját tulajdonában maradtak, halála után kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, sõt elégetendõk.

 • Cyber hírek

  Feketelyuk Csillagászok megfigyelései szerint egy második feketelyuk is található galaxisunk közepén, ahol az IRS 13E-nek elnevezett objektum körül hét csillag kering. Három évvel ezelõtt a csillagászok megerõsítették, hogy a Tejút középpontjában egy szupernehéz feketelyuk található, melynek tömege 2,6 milliószorosa a Napénak.

 • Elefántcsontpart: Tûnés haza!

  Az elefántcsontparti kormány november elején légicsapásokat mért a felkelõkre, akik ellenõrzésük alatt tartják az ország északi részét. Az egyik bombázás áldozatai között kilenc francia békefenntartó katona is volt.

 • A kedvezményes honosítás lehetõségei: Magyar a magyarnak

  Ha a nép úgy akarja, új szabályok szerint lehetnek állampolgárok a határon túli magyarok. A koordinátarendszer egyik tengelyén a kedvezmények mértéke lesz feltüntetve, a másikon az arra jogosult réteg szélessége.

 • Patrubány Miklós pályája: Összmagyarok egymás között

  A Munkáspárt kezdeményezte kórházprivatizáció-ellenes mozgalmat a Fidesz már sikeresen lenyúlta, a kettõs állampolgárság ügyében azonban még jól tartja magát "polgári" riválisával szemben a kezdeményezõ Magyarok Világszövetsége.

 • Demonstráció a kínaiak ellen: Szedegetem a rizsát

  Múlt vasárnap délután, farkasordító hidegben tartotta e tárgyban úttörõnek számító, kínaiellenes megmozdulását a Jobbik, a Magor és a KOVÁSZ. Új ellenség jelent meg a honi radikális jobboldal horizontján, konkurenciát szolgáltatva az eddigi, például az orosz zsidókkal vagy a destruktív szektákkal kapcsolatos paráknak.

 • Roma esélyek a lakáspiacon: Fehérítõ hatás

  "Az én fajtámból egyedül lakom az udvarban" - mondja a reménybeli eladó egy belvárosi ingatlanban. Egy korábbi vevõjelölt a tulajdonos füle hallatára kérte ki magának, hogy õt "cigánylakásba" hozták - ezt már az ügynök meséli a ház elõtt.

 • Az egyházi iskolák finanszírozása: Hüvelykszorító

  A 2005-ös költségvetési törvény tervezete szerint az állam jelentõsen csökkentené az egyházi iskoláknak nyújtandó kiegészítõ támogatásokat. A pénzügyi vita komoly hatással lehet a kormány és a történelmi felekezetek viszonyára, annál is inkább, mivel mindkét fél úgy véli, alapvetõ elvi kérdésekrõl van szó.

 • Csõd felé zakatoló MÁV: Vasúti ütközõ

  November 10-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elõtt a Vasutasok Szakszervezetének hat-nyolcszáz baseballsapkás demonstrátora fújta a sípot és emelgette "A vasút nem benzinkút!", a "Hozzáértõ vezetést a vasút élére!

 • A vidéki klubok agóniája: Szórakozzanak mással!

  Tavaly Idõ van címmel nyílt levelet jelentetett meg több popzenész a mûfaj finanszírozásáról (Támogatás a popzenének? Hangorkán, Magyar Narancs, 2003. augusztus 28.). A hivatalos szervek egy könnyed "nem támogatjuk"-kal reagáltak, mondván, a popzene éljen meg saját bevételeibõl.

 • Képzõmûvészet: Hérakleitosz álma (Gémes Péter kiállítása)

  Gémes Péternek négy évvel a halála után, 2000-ben rendeztek nagy, gyûjteményes kiállítást a Mûcsarnokban, s most, újabb négy év elteltével munkái-ból egy kisebb válogatás látható, melyben korábban ki nem állított mûvek is szerepelnek.

 • Film: Egy metafora béklyójában (Goran Paskaljevic: Téli álom)

  Egy néhány éve készült interjúban hangzott el mindaz, amit most Goran Paskaljevic szerb filmrendezõ fõszereplõje szájába ad. Lazar, a háborút megjárt szerb férfi monológja tehát nem túlzás: a gyomorforgató részletek mind egy szálig valóságosak, egy falu kiirtásának vérben és agyvelõben tocsogó története szóról szóra igaz.

 • Lemez: Ha überelni (Kispál és a Borz: Én, szeretlek, téged)

  Ebben az országban, ahol nem mûködnek rockklubok, ahol lakodalmasok uralják a piacot, ahol a televízióból kipusztult, a rádióban pedig lement kutyába a rockzene, és ahol beteges félreértések kulminálnak a sztárság körül, nagyon nehéz lehet egy rockzenekarnak megõriznie a tartását és a hitelét.

 • Lemez: Hát ez hülye? (Fatboy Slim: Palookaville)

  Néha a csillagok is leszállnak az égrõl - lám, Norman Cook is visszatért közénk egy újabb (immár negyedik) album erejéig. Nagyot tévedtek, akik azt hitték, hogy a (többek között) Fatboy Slim mûvésznevet használó alkotó végleg szétsakkozta az agyát a mértéktelen vodka és bogyónyeléssel (Better Living Through Chemistry - ugye?

 • Nyolc kis kritika

  folyóirat Balkon 2004/9. Az immár tizenkét éve megjelenõ kortárs mûvészeti folyóirat szemmel láthatóan arra tör, hogy ne csak tartalmában, de külsejében is méltón képviselje a szcénát. A tördelés (design: Eln Ferenc) elegáns és szellõs, a cikkek még apró betûvel szedve is jól olvashatóak, a szép weboldal (www.

 • "Mint egy fortyogó üst..." (Ungváry Krisztián történész)

  A magyar honvédség második világháborús szerepét vizsgálja egy, az Osiris Kiadónál most megjelenõ könyv. A szerzõ eddig részben ismeretlen, publikálatlan, illetve fel nem használt források alapján számos meglepõ, eddigi tudásunkat megkérdõjelezõ következtetésre jutott.

 • Irodalmi szószedet: A könyv szaga

  A könyvnek nemcsak színe, alakja, hanem szaga is van. Ha a boltban kezembe veszek egy-egy példányt, elõször megszagolom: csukva, a gerinc északi részén, a kötés fehér zsinórkájánál az enyv-re emlékszem, a borító vásznának egyforintos vagy fényûzõ szagára, és ha felütöm, a lapok között az ólom szeptember elsejei szagára, amikor elsõ osztályba mentem.

 • Észak-fok, titok, idegesség (Henning Mankell bűnügyi regényeiről)

  Ahogy körülnézett, az jutott eszébe, hogy a svéd magány sehol máshol nem olyan nyilvánvaló, mint egy benzinkút büféjében." Azt hiszem, kevés krimiíró munkái bizonyítják a svéd Henning Mankell könyveihez hasonló erõvel, hogy a detektívregény alapvetõen meta-fizikus mûfaj.

 • Ilyen volt, ilyen lett (Sting: Széttört zene)

  Ezt mutatják a szerzõt ábrázoló fotók a könyv cím- és hátlapján, sõt a gerincén is. Ilyen volt tízéves kora tájékán; nagyjából, mint akármelyik kissrác a 60-as évek elején. És ilyen ma, ötven körül, amikor - ismét látszatra - olyan, mint akármelyik jó karban lévõ kortársa, holott tudjuk, ez csak az igazság egyik fele.

 • Fiatal, magabiztos és vidám (Zilahy Péter író, szerkesztõ )

  Magyar Narancs: Nemrég radikálisan megújult a JAK Világirodalmi Sorozata. A könyvek egységes külsõt kaptak, de gondolom, ez némi tartalmi változást is jelent. Miben áll ez? Zilahy Péter: Annyira megújult, hogy a neve is más, most Gondolat Világirodalmi Sorozatnak hívják, mivel a JAK és a Gondolat különvált.

 • Hullája körül (Élet a régi Magyarországon)

  Megtörtént, kimúlt, itt állunk hullája körül a megboldogultnak. Elénk tárja egyes testrészeit, hogy izletes falatokat szolgáltasson étvágyteljes gyomrunknak." E baljós, funerátori és látszólag kissé kannibáli szavak nem egy ember, netán egy ország teteme fölött hangzanak el; nem, mindössze egy leölt sertésrõl van szó, az idézet pedig a Pohárköszöntõk minden rendüek és ranguak számára (1888) címû kézikönyvbõl származik.

 • Össze vagy szét? (A kritikai és életmûkiadások helyzete)

  A magyar irodalom klasszikus szerzõinek életmûkiadása mindig is komoly nehézségekkel járt, igaz, a gátló tényezõk annyira nem voltak változatosak. Ha a hatalom az elvégzendõ munkához megfelelõ bõségû anyagi forrást biztosított, akkor a munkát cenzorok figyelték, s mikorra végre eltûntek a cenzorok, addigra a pénzforrás apadt jelentéktelen mennyiségûre.

 • Bad Godesberg-i mesterdalnokok (Feitl István, Földes György, Hubai László (szerk.): Útkeresések )

  Ki gondolta volna, hogy a magyar szociáldemokráciában még ennyi szufla van? Kiheverte a Thatcher asszonyt mímelõ Petrasovits Annát, az elérhetetlen után ácsingózó Király Zoltánt, a jelzõkkel nem terhelhetõ Szûrös Mátyást, s túlélte még az MSZP évtizedes töketlenkedését is.

 • Szerepkényszer (V. S. Naipaul: Fél élet)

  Miért Somerset a középsõ nevem?" - teszi fel a kérdést a regény felütésében az indiai fõhõs, Willie S. Chandran apjának, de a sejthetõ választ, miszerint a nagy angol író után kapta, már korántsem a szokványos magyarázat követi.

 • A cégvezető feljegyzései

  Révay Mór: Jókairól és Mikszáthról bizalmasan

  A Révai testvérek a kiegyezés utáni években alapították könyvkereskedésüket, amely kezdetben alkalmanként, idõvel rendszeresen vállalt kiadói feladatokat is. 1885-re a cég olyannyira fölfutott, hogy a két tevékenységet külön társaságokba szervezték: Révai Sámuel és fia, Révay Mór vitte tovább a könyvkiadást, létrehozva a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt.

 • Újrakezdeni (Betty Schimmel: Szerelem a halál árnyékában)

  A holokausztról szóló filmekrõl és könyvekrõl azt gondolnánk, hogy már nem tudnak újat mondani. Mindent olvastunk, láttunk és hallottunk a borzalomról, amely során mégsem sikerült mindenkit kiirtani: volt, akit csak a családjától, a fiatalságától és az egészségétõl fosztottak meg, de a puszta élete megmaradt.

 • Médiamártás (Giannival a konyhában - Ha igazi olaszra vágysz...)

  Gianni - most már én is tudom - médiatényezõ (mt), aki ezenfelül Annoni, és most kihozták a szép, nagy fényképes szakácskönyvét (szk). Az mt és a szép, nagy fényképes szk egyformán eleme a plázafílingtõl a borhoz értésig ívelõ, örvendetesen izmosodó hazai élvvilágnak, a kettõ bagzatása így hát rendjén lévõ dolog.

 • Alapanyag (Barry Gifford: Veszett a világ)

  Hiába csillog a könyv borítóján neonban úszó álommotel a Chrysler high-tech retromobiljával, a világ túlságosan veszett ahhoz, hogy ilyen egyszerûen megváltozzék: Nicholas Cage kígyóbõr zakóját, Laura Dern korai Madonna-szerkóit, Willem Dafoe odvas fogait nem lehet csak úgy elfelejteni.

 • Puskaporos álmok (Goran Paskaljevic filmrendezõ)

  Besorozták a szerb hadseregbe, részt vett az etnikai tisztogatásokban, megcsömörlötten dezertált, majd barátja meggyilkolásáért börtönbe került. Szerbiában járunk, 2004-ben: Lazar 10 év elteltével szabadul, otthonában azonban két boszniai menekült, egy anya és autista lánya fogadja.

 • "A mai underground a globális popzene" (Karányi Dániel)

  Karányi Dániel két évvel ezelõtt tûnt fel sajátos, "magyaros" fílingû downtempó zenéjével. Többen is azt tartották róla, hogy az új Yonderboi, pedig nem. De akkor kicsoda? - ezt igyekszünk tisztázni a megjelenõ Digital Digital albuma kapcsán.

 • Muffinkommandó: Édesség az idegenektõl

  A rossz idõjárás miatt pénteken elmaradt a "központi" rendezvény, így az egy nappal korábban, a Nyugati téri aluljáróban Az Utca Embere, a Fegyver Helyett Kenyér és a Zöld Fiatalok demonstratív virrasztása, a Szolidaritás Éjszakája vált az idei hajléktalannap legharsányabb eseményévé.

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Vélemény

még több Vélemény...

Szüret

BRFK

„Ugyancsak valótlan az a több internetes portálon megjelentetett közlésben tényként megfogalmazott állítás, amely szerint lövöldözés volt a főváros XVII. kerületében. A valóság ezzel szemben az, hogy egy bűncselekmény helyszínéről menekülő támadók lövéseket adtak le az őket követő gépjármű irányába.” még több Szüret...