rés a présen - A rendszerváltás napja - Pap Ágnes újságíró, szociológus, dokumentumÞlmes - a Szembenézés Alapítvány elnöke

  • .
  • 2009. június 4.

Trafik

rés a présen: Június 16-án egész nap Rendszerváltó Műhely lesz a Nyitott Műhelyben, Rendszerváltás20 - Szembenézés és párbeszéd címmel. Miért tartottátok fontosnak létrehozni ezt a fórumot? Pap Ágnes: Az aktualitás ürügy.
A 20. évfordulón is azt tesszük, amit a nélkül is. Lehetőséget teremtünk a párbeszédre, a történelmi múlttal való szembenézés hiányának okaival és következményeivel való közös szembenézésre. Ugyanakkor nagyon is van évfordulós aktualitás, de másképp. Nem tudom, megfigyelted-e, a köztársaság kikiáltásának évfordulójára készülő politikai elit június 16-ának nem tulajdonít jelentőséget. Holott ez a rendszerváltás szimbolikus napja! Erre is reakció az időzítésünk. A rendszerváltó pártok öndefiníciójának kiüresedésére emlékeztetünk vele.

rap: Milyen programpontok lesznek, kik vesznek benne részt?

PÁ: Műhely-konferencia, Ifjúsági Műhely és Kerekasztal lesz. A konferencián Ablonczy Balázs, Bacsó Béla, Bajomi Iván, Csepeli György, Dornbach Alajos, Gyáni Gábor, Gyarmati György, Hammer Ferenc, Horváth Sándor, Kovács Éva, Laki László, Mártonffy Marcell, Ormos Mária, Rainer M János, Standeisky Éva, Vajda Mihály, Vásárhelyi Mária és Wessely Anna közreműködésével az objektív történetírás esélyeit latolgatjuk, és vizsgáljuk a rendszerváltozásnak a szembenézés állapotára és lehetőségére gyakorolt hatását. Ezzel párhuzamosan működik a rendszerváltást firtató Ifjúsági Műhely, este pedig filmvetítésre és kerekasztal-beszélgetésre hívunk rendszerváltó értelmiségiekkel. Minden programelemet vita zár, amelybe bárki bekapcsolódhat.

rap: Mi a Szembenézés Alapítvány? Halda Alíz emlékének ajánljátok - miért?

PÁ: Az előbbiek és Halda Alíz szavai mindkét kérdésre válaszolnak: "Az embernek kötelességei vannak a világgal meg a többiekkel szemben, mert nem lehet a világban levő rosszat tétlenül nézni." A magunk eszközeivel - tudományos kutatással és a kutatások eredményeire épülő programokkal - főképp a fiatalok védelmében kívánunk föllépni az Európa-szerte tapasztalható egyre gyakoribb és egyre agresszívabb antidemokratikus megnyilvánulások ellen. Szeretnénk abban segíteni, hogy minden, a közoktatásból kikerülő európai fiatalnak szabadon választott, szabadon vállalt, biztos identitása legyen, hogy legyen el- és befogadó.

rap: Milyen utóéletet szántok a konferenciának?

PÁ: Ha lesz rá pénzünk, hogy végre életre keljen a Szembenézés Alapítvány honlapja, az egész anyagot föltesszük. 'sszel pedig - ugyancsak pénz függvényében - egy héten át, naponta más témakörben interkulturális programmal folytatjuk a Rendszerváltó Műhelyt.

Neked ajánljuk