„A politikának a halott zsidó a jó zsidó”

szerző
Hamvay Péter
publikálva
2014/50. (12. 11.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

A magyar társadalom jelöli ki a zsidó közösség helyét a saját, ötszáz éve meglévő kettészakítottságának térfelein – mondja Toronyi Zsuzsanna, aki a múzeumán kívül beszél a holokauszt-emlékévről és a tervezett Sorsok Házáról is.

Magyar Narancs: A Magyar Zsidó Levéltár az ön kezdeményezésére vált le öt évvel ezelőtt a Magyar Zsidó Múzeumról, most pedig az ön vezetése alatt újra egyesül vele. Miért kellett akkor különválni?

Toronyi Zsuzsanna: Az akkori múzeumigazgatóval komoly szakmai ellentéteink voltak, és csak így éreztem biztosítottnak, hogy a levéltár anyaga hozzáférhető, kutatható maradjon.

MN: Mi változott most?

TZS: Jött egy új hitközségi vezetés, amely látta, hogy az elmúlt öt évben mit végeztünk a levéltárban, és úgy gondolták, valami hasonlót kellene csinálni a múzeumban is.

MN: Kevés unalmasabb dolog van egy levéltárnál, gondolhatnánk, önök azonban kiállí­tásokat, látványraktárat építtettek. Miért és miből?

TZS: A kívülálló a zsidó közösséget és a levéltárat is valami titokzatos dologként látja. Úgy gondoltam, ha mi ezt a két „titkot” felfedjük, az érdekelni fogja az embereket. Ráadásul nagy szakmai kihívás például egy héber nyelvű német iratot izgalmassá tenni. Egyedül voltam státuszban a levéltárban, amikor kaptam egy megkeresést, hogy legyünk részesei a Judaica Europeana programnak, amely tíz zsidó tárgyú gyűjtemény digitalizálását, a digitális tartalmakra épülő oktatási programok létre­hozását jelentette, és a célja végeredményben az volt, hogy a zsidó hagyományt beleírjuk az európai hagyományba. Ebből a pályázati pénzből tudtuk az első munkatársat felvenni. A másik pályázat egy uniós turisztikai tender volt, amiből két projektet valósítottunk meg: a súlyos raktárgondokat úgy oldottuk meg ebből a pénzből, hogy látványraktárat építettünk. A Goldmark terem felújítását, az új kutatószobákat, a digitalizálást pedig úgy, hogy mint turisztikai attrakciót felépítettük az Itt lakott Rosenthal – A pesti zsidónegyed története című kiállítást. Mindösszesen húsz tárgy látható a kiállításon. Egy-egy tárgy egy-egy évtizedet reprezentál, de a kiállítás része egy virtuális térkép is, ahol tíz idősíkban további 2200 dokumentum kapcsolódik az egykori zsidó negyedben élő személyek, családok történetéhez. A folyton bővülő számítógépes platformon bárki megjelenhet, ha behozza emlékeit, történetét.

MN: A zsidó múzeum viszont alig pályázott, a digitalizáció el sem kezdődött, az időszaki kiállítások véletlenszerűek, terei elhanyagoltak, állandó kiállítása 30 éves, lassan maga is múzeumi tárgy lesz. Lebontják?

TZS: Dehogy, múzeumi tárgyként kezeljük.

MN: Komolyan muzeális tárgy lesz az az állandó kiállítás, amely elsősorban a zsidó ünnepeken használt ötvöstárgyakat vonultatja fel?

false

TZS: Igen. Egy III. századi római sírkővel kezdődik és a holokauszttal végződik, a kettő között pedig ott van egy befogadhatatlanul nagy, elsősorban szakrális ötvöstárgyakat felvonultató kiállítás. De ez a kiállítás maga is egy fosszília. Természetesen leporoljuk és kiegészítjük ezt a kincstár jellegű tárlatot, főleg multimédiás eszközökkel. Az emeleten, a mostani időszaki tárlatoknak helyet adó teremsorban azonban létrehozunk egy párhuzamos kiállítást, ahol csupán negyven tárgyat mutatunk be. E tárgyak történetének viszont nem csupán egy elemét emeljük ki, hanem megkísérlünk elmondani mindent, amit tudunk az alkotójáról, a funkciójáról, a tulajdonosairól, hogy miként került a múzeumba, élte át a vészkorszakot... Nem ikonként akarjuk felmutatni a tárgyakat, mint a 19. századi muzeológia tette, hanem a kortársi reflexiókkal együtt. A mi dolgunk egy kis közösség identitásának az erősítése, kifelé pedig ennek a közösségnek a bemutatása.

MN: Nem lesz fárasztó a látogató számára?

TZS: Nem kronologikus, narratív kiállítás lesz, hanem egy salátabár, ahol nem kell mindent végigenni, hanem összeválogatni a számunkra legizgalmasabbnak tűnő falatokat.

MN: Megmarad a kiállítás végén a techni­kailag meglehetősen katasztrofális állapotú, holokausztot bemutató rész?

TZS: Biztosan nem. Itt van mellettünk a világ egyik legautentikusabb holokauszt-emlékhelye, a Dohány utcai sírkert, ezzel nem kell konkurálni a falakon belül.

MN: Aminek a történetéről sokáig a mú­zeumlátogató nem tudott meg semmit.

TZS: 2010 óta ez nem így van, az árkádokban lévő tablókon elmeséljük, hogy itt állt Theo­dor Herzl szülőháza, majd a telken épült fel az emancipáció jegyében az első világháborús emlékhely, a Hősök Temploma. A zsidók és nem zsidók találkozóhelyeként felfogott nyitott árkádsor által határolt, focipálya nagyságú térből 1945-ben a gettó szükségtemetője lett, ahová 2283 embert temettek el. Egyébként van a Páva utcában egy Holokauszt Emlékközpont a Nemzeti Múzeum égisze alatt elkészített kiállítással, nekünk nem kell a holokauszt történetét elmesélnünk.

Ez különben is a magyar nemzet történetéhez tartozik. Nekünk inkább arról kell beszélnünk, hogy a zsidó közösség szellemi életében, mentalitásában, a továbbélésben milyen reakciókat váltott ki a holokauszt ténye. Bemutatnám az OMZSA Hágádát, amit a zsidó közösség azért adott ki, hogy jövedelméből a zsidótörvények következtében munkájukat elveszített tagjait segítse, vagy egy deportáló vonatból kidobott levelet, ami aztán szerepelt az Eichmann-perben is. Vagy hazahoznék egy olyan tárgyat, amit az aranyvonattal hurcoltak nyugatra a németek, majd a felszabadító csapatok külföldi múzeumoknak adtak át. Ezek sokkal több kérdést vetnek fel, mint a pusztítás maga.

MN: Ha az időszaki kiállítások helyét elfoglalja az állandó kiállítás kiegészítése, hol lesznek azok?

TZS: Egyrészt vándorkiállításokat szeretnénk csinálni a Nyugat busz- vagy az Élet menete vagonkiállítás mintájára: mi is egy berendezett buszkiállítást vinnénk el országszerte, de nem a holokausztot, hanem a zsidó közösség gazdag kulturális örökségét mutatnánk meg. Másrészt úgy tűnik, most végre elindul a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga felújítása, aminek az irodaház részében van háromemeletnyi, múzeumi célra hasznosítható tér. Itt nem a tömegturizmus igényeit elégítenénk ki, mint a Dohány utcai központi kiállítóhelyen, hanem elsősorban a hazai közönséggel kommunikálnánk. Az bizonyos, hogy nem befogadó galériaként szeretnénk működni, mint korábban gyakorlat volt a Zsidó Múzeumban, hanem a saját anyagunkra támaszkodó kiállításokat szeretnénk csinálni, együttműködve más egyházi és világi gyűjteményekkel.

MN: A provokatív politikai lépések mellett mi volt az oka annak ön szerint, hogy félresiklott az idei holokauszt-emlékév?

TZS: Nem lehet néhány hónap alatt letudni egy trauma feldolgozását. Ez egy hosszú előkészítést igénylő folyamat, épp olyan, mint egy pszichiátriai kezelésé. Ezt az időt meg akarta spórolni a kormány. Nem csak ez a kormány. Rázúdította a társadalomra a problémát, a feldolgozást segítő gesztusok nélkül.

MN: Teljes kudarc?

TZS: Az bizonyos, hogy „emlékezetpoliti­kailag” nem érte el a célját, de a helyi közösségek egy részét mégis sikerült aktivizálni, több helyen indultak el gyűjtések. Most fogunk egy konferenciát rendezni arról, mi valósult meg, milyen tanulságai vannak az emlékév eseményeinek.

MN: A levéltár is visszautasította a holo­kauszt-emlékév civil alapjától elnyert állami pénzt. Ön volt az egyik kezdeményezője a Memento70-nek; az ehhez csatlakozott szervezetek adakozásból akarták előteremteni a visszautasított állami összeget. Mi volt ennek a célja?

TZS: Többek között arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy nem kell mindent az államtól várni. Hogy a zsidó közösségben nagy hagyományú közösségi áldozatvállalást, adakozást újra kellene tanulni. A múzeummal kapcsolatban is szeretném ezt az utat folytatni. A múzeum nem szentély, hanem fórum az én fogalmaim szerint, amihez a közösség minden tagjának köze van, amit támogatnia kell akár pénzzel, akár önkéntes munkával, a tárgyaival, a saját múltjával.

MN: A Memento70 honlapján az áll: „Tisztán emlékezünk”. Aztán kiderült, hogy több mementós szervezet mégis elfogadta az állami pénzt. Nem problematikus ez?

TZS: De az. Ugyanakkor megértem azokat a szervezeteket, amelyek elfogadták a pénzt, hiszen az ő adóforintjaik is részesei a támogatási összegnek.

MN: Hogyan értékeli, hogy – a honlapjuk szerint – csupán 11,63 millió forint, a teljes összeg 6 százaléka gyűlt össze? Ez kudarc?

TZS: Nem kudarc, mert inkább elvi jelentősége volt a Memento70-nek. Néhány programra össze is gyűlt a pénz, például az egyik kolléganő múzeumpedagógiai kiadványának megjelentetésére. Ez az akció a projektek „társadalmi szükségességét” is megmérte. Egyébként sem vagyok híve, hogy minden faluban legyen egy pusztán kőből épült holokauszt-emlékmű.

MN: Mennyire produktívak ezek az egyre szaporodó emlékművek?

TZS: Ha egy közösség kontinuitásáról van szó, nem beszélhetünk csak annak elpusztításáról. A pusztításokra való emlékezésnek nagy hagyománya van a zsidó emlékezetben, a többihez hasonlóan ez a legutóbbi is integrálódni fog. Nem kell bezárkóznunk az utolsó, még nagyon eleven pusztítás emlékébe. Másrészt pedig van egy olyan érzésem, hogy a politika számára a halott zsidó a jó zsidó. Akire lehet emlékezni, akinek emlékművet lehet építeni, amit át lehet adni, ahol aztán beszédet lehet mondani. Mérhetetlenül több haszna lett volna, ha az ezekre szánt összeget a társadalmi konfliktusokról szóló oktatásba fektetik. E köztéri emlékműveknek ma már nincs különösebb jelentőségük. Annak van, hogy mit gondolunk róluk, vagy mit tudunk valójában arról az eseményről, aminek emléket állítanak. A Szabadság téri német megszállási emlékmű üzenete is könnyen megfordítható volt azzal, hogy a tiltakozásokból létrejött körülötte egy másik, az Eleven emlékmű. Ezek az ügyek katalizáltak, ugyanakkor polarizáltak is, mindenkinek élesen állást kellett foglalnia.

MN: Amivel a holokauszt emlékezete, a zsidóság vállalása is politikai állásfoglalás lett.

TZS: A magyar társadalom jelöli ki a zsidó közösség helyét a saját ötszáz éve meglévő kettészakítottságának térfelein. Amíg ezen a magyar társadalom nem lesz túl, addig a zsidóság is kénytelen ezt valamilyen mértékben elszenvedni.

MN: Ön is részt vett magyar és külföldi szakértőkkel, zsidó vallási vezetőkkel a Sorsok Háza bejárásán nyáron. Mit láttak akkor?

TZS: Schmidt Mária azt kommunikálta, hogy mi láttuk a forgatókönyvet...

MN: …sőt tetszett is önöknek.

TZS: A valóság ezzel szemben az, hogy tizenvalahány térnek a látványtervét láttuk. Ezekben a termekben eredeti, autentikus tárgy alig lesz, a túlélők visszaemlékezéseit lehet majd nézni, hallgatni. Szóval forgatókönyvet nem láttunk, nem tudjuk, milyen szövegeket vágnak össze a felvett interjúkból, hol lesznek a hangsúlyok. A látványtervek nem hordoznak történeti információkat, vizuális giccsek, hasonlóak, mint a Terror Háza, számos olyan elemmel, amit máshonnan másoltak, mint például a Jad Vasemben lévő gyerekek csarnokához hasonló „Könnyek terme”.

Film
MN: A diákok és a külföldiek imádják a Terror Házát...

TZS: Biztosan lehet szeretni, csak nem tekintem múzeumnak. A múzeumban szerintem a tárgyaknak és a tereknek kell beszélniük, nem pedig műanyag kliséknek. De ennél fontosabb probléma, hogy létezik már egy Holokauszt Emlékközpont, felesleges duplikálni. Persze tudom, arról van szó, hogy a jelenlegi kormányzat is meg akarja örökíteni a maga holokausztnarratíváját. Meg is teszi. Engem azonban jobban érdekel, hogy a tervezett Sorsok Háza mellett lévő Salgótarjáni úti zsidó temetőt rendbe tudjuk tenni.

MN: Ez is szerepelt az emlékév programjában, miért olyan fontos ez?

TZS: Mert szinte végtelenek az interpretá­ciós lehetőségei. Ott nyugszanak azok, akik megteremtették a modern Budapestet, Magyarországot, Vázsonyi Vilmostól a csepeli Weisz Manfréd családjáig. Azt gondolom, nem tudjuk befolyásolni a Sorsok Háza üzenetét, de elérhetjük, hogy a Salgótarjáni úti temetőben megmutatható legyen, hogy ez a zsidó közösség mit adott a magyar társadalomnak.

szerző
Hamvay Péter
publikálva
2014/50. (12. 11.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Kommentek

Rendezés:
 1. 12 Székely
  Székely
  2015. szeptember 13., 12:33
  Illene már kellő tisztelettel foglalkozni a világháború nem zsidó áldozataival is, nem csak a holocausttal !!!!
 2. 11 sálinger
  sálinger
  2014. december 30., kedd 16:51
  Na de itt egészen konkrétan a mindenkori politikáról, az általánosságban vizsgálható politikai szisztémákról van szó, nem konkrét esetekről, ill. helyzetekről. Más káposzta.
 3. 10 tiszapolgári
  tiszapolgári
  2014. december 30., kedd 15:10
  „A halott zsidó a jó zsidó” az egész térségre igaz. Mondok egy példát, a krakkói Każimierz negyedben, a gettó helyén építettek egy sterilizált zsidó skanzent, kávéházakkal, kis galériákkal, talán még héber betűs cégtáblák is vannak. Ugyanakkor betiltják a kóser vágást.
 4. 9
  2014. december 29., hétfő 09:54
  Ez még pár ezer évig kérdés lesz...
  Hogy halott állapotban jó, vagy sem...
 5. 8 sálinger
  sálinger
  2014. december 29., hétfő 01:25
  De. Már a "megteremtették a modern Budapestet" is egészen mást jelent, mint a "nem jöhetett volna létre". De nem kezdem kifejteni a különbség pontosan leírható lényegét, ugyanis ez sem igaz. Az egyetlen, ami tárgyszerűen elmondható, az, hogy jelentős a részvétel. De már alig összemérhető például azokkal a hányadokkal, amiket a magyar arisztokrácia, a pesti németség, meg a stb.-k adtak hozzá mindezekhez.

  Ami miatt ez újból és újból kérdés, az, hogy tényleg van már régóta egy olyan erős látszat, ami szerint a hazai zsidóság messze számarányán felül reprezentált ebben az összefüggésben is, aminek sajátos és egyszerű okai vannak. Mélyen jellemző ugyanakkor, hogy ez a látszólagos felülreprezentáltság viszont éppolyan alapja a sok év óta jelenlevő primitív hazai antiszemitizmusnak, mint újabban a hazai zsidóság gondolkodásában megjelenő durván túlzó elfogultságnak is egyaránt.Tényleg már semmi más nem hiányzik, csak egy újabb hülyeség a rengeteg egyéb idiótaság mellé.

  Ez az egész, amiről szó van tehát, bizony a legprimitívebb "landeszmann"-kodás. A sürejéből ráadásul. Úgy látszik, az Orbán-folklór részeként most már ez is az orbánizmus generálta egyik önálló hülyeségiránnyá vált, aminek a felbukkanásával ugyanúgy számolni kell ezután, mint az újnáci és új nyilas elmebetegek nyáladzásaival egyformán.

  Aszongya Toronyi: „A politikának a halott zsidó a jó zsidó”. Melyiknek? Toronyi megfogalmazásából következően mindegyiknek. Igaz ez? Nem igaz. Toronyi tehát sokszorosan hülyeségeket beszél. 6. 7 tiszapolgári
  tiszapolgári
  2014. december 28., 23:40
  Toronyi Zsuzsa nem mondott hülyeséget, a modern Budapest vagy Nagyvárad nem jöhetett volna létre a zsidóság nélkül. És ebben sem görcsös harciasság, sem méltánytalan általánosítás nincsen, ez csak tényközlés.
 7. 6 fortin
  fortin
  2014. december 28., 20:25
  OK. Legyen ostobaság "csupán".
  Az a gond, a nagyon mély gond, hogy vannak olyan zsidó honfitársaink, akik elhiszik Orbánnak, Schmitt Máriának, Kövérnek, hogy emezek valóban a nem-zsidók véleményét fejezik ki. Pedig az általam napi szinten ismert polgárságban a "zsidókérdés" ilyenként nem létezik, a Holocaust áldozatai előtt természetesen mindenki fejet hajt, a zsidóellenes politikai ideológiai rendszert embertelennek és őrültségnek tartja, fel sem merül bennük, hogy bármilyen diszkrimináció is érhetnél a hazai zsidóságot – vagyis az egész antiszemita oldalazást lenézik és undorítónak találják. Ezért aztán kissé értetlenül találkozunk sokan ezzel a görcsös harciassággal és méltánytalan általánosítással. Az biztos, hogy nem használ a zsidóság ügyének.
 8. 5 alfréd
  alfréd
  2014. december 28., 15:45
  Igen, nagyon szélsőséges a szemlélete Toronyinak. Tevékenysége nem éppen a megbékélést szolgálja, Valahol sajnálom is őt, állandóan ebben a rettegésben élni! Nyugodjon le kedves Zsuzsa!
 9. 4 KassaiSonka
  KassaiSonka
  2014. december 28., 15:27
  Valóban nagyon "landeszmannos" ez a kitétel, bár én inkább közönséges ostobaságnak mondanám. Nem elég nekünk a félidióta náci és nyilas söpredék eszement baromságait tűrni, a jelek szerint zsidó honfitársaink esze is kezd elmenni. Pedig ez tényleg nem jellemző rájuk, de úgy látszik Orbániába mindenki belehülyül kissé...
 10. 3 fortin
  fortin
  2014. december 28., 13:47
  Aha. Grat.

Komment írásához vagy regisztrálj

Legfrissebb Narancs

Titkosított taotámogatások
Nagy pénzek kis focira
Tankok helyett
Orosz hackerek
Interjúk
Karl Ove Knausgård, Beck Zoli, Orsós János
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Kis-Magyarország

Kultúra