Az egész oktatási rendszert látjuk most már veszélyben!

szerző
narancs.hu
publikálva
2016. jan. 05., 15:46
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

„Az oktatási rendszer olyan súlyos problémákkal küzd, melyek orvoslása tovább nem halasztható” – írja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete. Kaotikussá vált minden – figyelmeztetnek a tanárok.

NYÍLT LEVÉL A KÖZVÉLEMÉNYHEZ!

„Miért sírnak már megint a pedagógusok?!” – kérdezik sokan, „Állandóan fizetésemelést kapnak, ráadásul alig dolgoznak, délben mindennap otthon vannak!” – sajnos a társadalom jelentős részének ez a véleménye a tanárokról.

Tisztázni kellene végre néhány dolgot! Kezdjük a mindenkit érdeklő „állandó fizetésemelés”-sel. 2013-ban, a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódva kaptunk alapbéremelést. De csak az ígért összeg 60%-át! A maradék 40%-ot négy év alatt „fizetgeti ki” az állam. Persze minden emelés előtt és után nagy sajtóvisszhangot kap az esemény, mintha egy-egy újabb béremelésről lenne szó. Ugyanakkor megemelték a kötelező óraszámot, megszüntették a pótlékok túlnyomó többségét. A kormány – a szakszervezetekkel kötött megállapodást megszegve – a pedagógus-bértáblát elválasztotta a minimálbér alakulásától, így mostantól az inflációkövetés sem valósul meg. A bérrendezés egyébként igencsak szelektív módon valósult meg: sokaknak szinte egyáltalán nem lett vastagabb a borítékja – főleg azoknak, akik több szakot tanítanak és szakvizsgával is rendelkeznek, s korábban túlóráik is voltak, sőt, jó munkájukért minőségi bérpótlékban részesültek, hiszen az ezekhez kapcsolódó többletjuttatásokat mind eltörölték. De az is mosolyra késztető (legalábbis kínunkban mosolygunk), hogy az életpályamodell pedagógus I. és II. kategóriája között a bérkülönbség nettóban 15 000 Ft körül van. (De látjuk, hogy hasonló manipuláció történik más szakterületek „bérrendezése” esetében is.) A mestertanárok kiválasztásával pedig sok esetben a közvetlen környezetük sem ért egyet. Ez aztán az életpálya…

És többségében mégsem ez az, ami miatt leginkább „sírunk”, ami miatt ez a levél is megszületett!

Az egész oktatási rendszert látjuk most már veszélyben! Kaotikussá vált minden! Bizonytalanság, elkeseredettség, sokszor apátia uralkodik a tanári szobákban. S az, hogy vannak még jól működő iskolák, jól megtartott órák, versenyeredmények („természetesen” nevezési díjakra és útiköltségre elkülönített keret nélkül), sikeres érettségik és felvételik, kizárólag a tanárok lelkiismeretességének köszönhető – merthogy nem a környezeti hatásoknak és az oktatáspolitika tevékenységének, az biztos!

Ki működteti egyáltalán az iskolákat? Az önkormányzat, vagy annak egy cége? Valamelyik minisztérium, az Oktatási Hivatal, a POK…? A sok bába között elveszett a gyerek! A GYEREK, merthogy az egésznek róluk kellene szólnia!!! De nem ez történik!

Az évenkénti – jobb esetben kétévenkénti – változások biztosan nem diák- és tanárbarátok. Hol a Nemzeti Alaptanterv változik (ami miatt az iskolák kénytelenek egy sor dokumentumukat újraírni, köztük a helyi tanterveket), hol az érettségi követelményrendszer, hol a továbbtanulási lehetőségek köre, de minimum a tankönyv (melyből mi, tanárok nem kapunk ingyenes példányt, így minden tanév azzal kezdődik, hogy meg kell vennünk a munkaeszközeinket). Csoda, hogy ilyen reformdömpingben nem teljesítenek egyes magyar diákok jól a nemzetközi felméréseken? (S a kormányzat a gimnáziumokkal szemben a szakképzőket preferálja, holott a legrosszabbul teljesítők leginkább ebből az iskolatípusból kerülnek ki – a padból kikerülve nyilvánvaló, hogy munkaerőnek sem lesznek elég magasan kvalifikáltak. Ugyanezért tovább fog súlyosbodni az európai szinten is gyengének számító idegennyelv-tudásunk is!) Van olyan gyerek, aki iskolai pályafutása alatt 6-8 újításhullámot is elszenved, persze a velük kísérletező pedagógusokkal együtt. Mert bizony a tanárnak is beletelik néhány évébe, hogy megtalálja annak legjobb módszerét, hogyan juttassa el az új ismeretanyagot a gyerekekhez. Ráadásul a tankönyvek új generációja nevében is kísérleti, azaz kipróbálás alatt álló, míg szakmailag igen színvonalas könyvek indokolatlanul a süllyesztőbe kerültek… Az oktatási rendszer minden változtatásával a gyerekekkel kísérletezünk! Az érettségi követelmények változtatása az egyik legfelháborítóbb: pl. a jövő tanévben érettségizők napjainkban szembesülhettek azzal a ténnyel, hogy vannak olyan tárgyak (pl. földrajz, kémia, informatika), melyeknél az érettségi elvárások utólag módosultak, hiszen ők az adott tantárgy tanulását már befejezték, mivel oktatásuk a középiskola első két évfolyamán történik.

Egy-két-három éves reformok pedig nem léteznek! Azokat felelőtlen próbálgatásoknak tekinthetjük csak. Egy igazi reformnak van kifutása – eltart például egy gyermek iskolába lépésétől az érettségiig. Melyik korosztálynál valósult ez meg utoljára Magyarországon? Követeljük, hogy a jelenlegi reformoknak nevezett akciókat azonnal függesszék fel, míg társadalmi-szakmai konszenzuson alapuló közös nevezőre nem jutunk! És a továbbiakban se lehessen változtatásokat olyan rövid határidővel bevezetni, hogy azok a tanulói korosztályok, akikre vonatkoznak (illetve tanáraik), ne tudnának arra lelkiismeretesen felkészülni! Például az érettségiben történő változtatás ne érinthessen olyan diákot, aki már gimnáziumba, szakközépiskolába beadta a jelentkezési lapját, vagy éppen oda jár! Ugyanígy a felsőoktatási szakok meg- és átszabása se ismétlődhessen meg még egyszer a néhány évvel ezelőtti botrányos módon, hogy akik négy-öt-hat-nyolc éve pl. jogi tanulmányokra készültek, az utolsó pillanatban azzal kellett szembesüljenek, hogy a férőhelyek száma a korábbiak töredéke lett, s annak nagy része is önköltségessé vált. De hasonlóan elhamarkodott, átgondolatlan lépés a gyerekek központilag kötelezően előírt NETFIT felmérése a testnevelés órákon.

Ugyanakkor szakmai egyeztetés gyanánt nem fogadjuk el a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Karral történő egyeztetéseket! A kormány ilyenkor saját magával egyeztet, nem egy hiteles szakmai körrel!  Mi értelme ennek? Legfeljebb annyi, hogy kipipálták a demokratikus megoldásokra való (ál)törekvéseket! Az említett szervezetbe belekényszerítettek minden tanárt, az önkéntes belépés lehetősége fel sem vetődött! Hol vannak demokratikus jogaink? A Pedagógus Kar által összetákolt etikai kódex pedig egyszerre felháborító és megmosolyogtató, támogatottság és jogalap nélküli szülemény.

A jelenlegi tananyagmennyiség elsajátítása már a legeslegjobb képességű tanulók határait is erősen feszegeti! Gyerekeink tényanyaghegyeket kénytelenek bemagolni, de önálló véleményt többségük vagy képtelen kialakítani, vagy nézetüket nem tudják megfogalmazni és logikusan érvelni mellette. A heti óraszámok pedig az egekbe szöktek! Legyen mindennapos testnevelés (elegendő mennyiségű tornaterem nélkül), legyen mindennapos éneklés, legyen focioktatás… Egy középiskolás átlagosan heti 35 órát tölt az iskolában, s ezekre fel is kell készülnie. A motivált tanulók elvesztik gyermekkorukat, sokaknál pedig pszichés problémák alakulnak ki. Hol a határ? A gyerek napja is 24 órából áll! E mellett az uniformizált, egységesítésre törekvő oktatási rendszer bebetonozza az eltérő szociális, egészségügyi vagy mentális helyzetből származó különbségeket. Ennyiféle hátrány szerinti differenciált oktatás nem valósítható meg egy osztályon belül. A gyerekeink, s így az ország jövője forog kockán!

A mi napjaink is 24 órásak, a heti munkaidőnk pedig 40 óra! További adminisztrációs terheket nem tudunk és nem is akarunk elviselni! Tartsunk meg 26 órát! Készüljünk is fel rájuk lelkiismeretesen (ráadásul az éppen aktuális reformszellőnek megfelelően), írjunk hozzá óravázlatot, tematikus tervet, tanmenetet… A dolgozatokat időben állítsuk össze és javítsuk ki. A tehetségesekkel és a lemaradókkal foglalkozzunk külön is. Szervezzük meg az osztálykirándulást, tartsunk fogadóórát, szülői értekezletet, rendezzük meg az iskolai élet elengedhetetlen ünnepségeit, vigyük a gyerekeket színházba, múzeumba… és írjuk meg a portfóliót, az önértékelést! Nem! A lelkiismeretes tanár eddig is legalább heti 50 órában foglalkozott a munkájával, több felesleges tevékenységre nem akarunk áldozni a már így sem létező szabadidőnkből!

Munkánk minden pillanatát folyamatos ellenőrzés alatt akarják tartani, mintha nem épp a mi munkánk szólna arról, hogy folyamatosan egy osztálynyi gyerek ellenőrzi (természetesen a szülőkkel együtt)! Emellett még óralátogatásokra van szükség, és 80-100 oldalas portfólió írására az életpályamodell előmeneteli rendszeréhez kapcsolódóan, és szakfelügyeleti ellenőrzésekre, kétévenkénti önértékelésre (BECS, leánykori nevén PÖCS). Persze utóbbihoz még saját magunknak ki is kell dolgozni az eljárási rendet. Dokumentumok, papírok, elektronikus adatszolgáltatás… És mikor taníthatunk végre??? Vagy éppen az a cél, hogy a felnövekvő generáció már kérdezni se tudjon?

Az oktatáspolitika ennyire nem bízik a „nemzet napszámosaiban”? Nem dolgozunk rendesen vagy eleget, így többszintű ellenőrzésre szorul a munkánk? Ez a központi megítélés? A törvényalkotóknak be kellene látniuk, hogy a belső ellenőrzési rendszer erőltetésével és az életpálya hibás bevezetésével megosztották a pedagógustársadalmat, a bizalmatlan iskolai légkörnek viszont a diákok láthatják kárát.

Az igazgatóktól is elvették legfontosabb jogköreiket: se önálló gazdálkodás, se munkáltatói jogok, még az iskola épülete sem hozzájuk tartozik az ott dolgozók egy részével együtt. Hivatalosan még a portást sem utasíthatja esetleges feladatokra, nincs egyetlen technikai dolgozó, aki az igazgató irányításával végezné a munkáját. Miért kellett az iskolavezetőket gyámság alá helyezni? Az iskolaépületek rosszabb állapotban vannak, mint valaha. Nincs pénz alapvető dolgokra. A tantermeket a szülők festik, a karbantartás akadozik. Három év után is egymásra mutogat a fenntartó Klik és az üzemeltető önkormányzat, ha pl. néhány tízezer forintos költségen balesetvédelmi okokból meg akarjuk erősíttetni a könyvtári polcokat. Évek óta egyetlen taneszközt, sporteszközt, könyvtári könyvet sem vásárolhattunk. A tanulmányi és sportversenyekkel kapcsolatos költségeket csak részben biztosítja a fenntartó, így megkérdőjeleződik a tehetséggondozás fontossága is. Vannak tanárok, akik hónapok óta nem kapják meg fizetésüket! (De van olyan Németországból érkezett lektor is, akinek a szolgálati lakásában kikapcsolták a villanyt és a fűtést, mert azt nem fizette a Klik – milyen hírünket fogja ő vinni Európában?) Ez a fenntartói-üzemeltetői rendszer jól működik?

Egyáltalán a tanórákon kívül működik még valami jól és ésszerűen a magyar közoktatásban??? Gondolhatja azt valaki komolyan, hogy az alapproblémák végtelen során javítani fog az újabb és újabb kötelezően előírt dokumentációk elviselhetetlen tömege?

Mi továbbra is tanítani szeretnénk! Egységesen akarjuk támogatni tanítványainkat fejlődésükben – nem megosztottan! Jó hangulatban bemenni a munkahelyünkre – nem idegesen, elcsigázva vagy belebetegedve a stresszbe! Önkéntesen belépni olyan szervezetekbe, amelyekbe mi szeretnénk – de nem beterelve! Nem ágálunk az ellenőrzések ellen, ha ezt feletteseink (a munkaközösség-vezetők és igazgatók) végzik, illetve olyan szakfelügyelők, akik szakmai tekintélynek számítanak. Nem berzenkedünk az olyan adminisztráció ellen, amely közvetlen kapcsolatban van oktató-nevelő munkánkkal, azaz a naplókat, bizonyítványokat továbbra is megírjuk! Mi is követeljük, hogy negyvenórás legyen a munkahetünk, és ezért végzettségünknek, elvégzett munkánk minőségének és a munkában eltöltött éveknek megfelelően differenciált bért kapjunk, ne pedig nem létező életpályamodellről meséljenek nekünk! Szeretnénk, ha az igazgató újra „főnök” lenne, hogy az iskola önállóan gazdálkodva maga határozza meg a felhasznált pénzeszközök prioritását. Tiszta, átlátható, mindenféle pénznyelő, központi vízfejtől mentes fenntartói viszonyrendszert követelünk! S legfőképp NYUGALMAT akarunk, mely politikától, álreformoktól mentes, hogy legalább néhány évig ugyanazt a könyvet használhassuk! Pedagógusok vagyunk: megtanultuk, hogy mit és hogyan kell tanítani – ha hagyják!

Szeretnénk a felnövekvő generációkat jól felkészíteni az élet kihívásaira, hogy képesek legyenek megfelelni a kor követelményeinek!

Vegyék ezt segélykiáltásnak, kérjük a felettes szervek és a társadalom támogatását, segítségét!

Miskolc, 2015. november 27.

a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete

szerző
narancs.hu
publikálva
2016. jan. 05., 15:46
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Ezt már olvasta?

Kommentek

Rendezés:
 1. 13
  Csilla Hompoth
  2016. január 06., szerda 16:38
  Fekete Nővér büntetése, mert tiltakozott az egészségügyből kilobbizott milliók és a többi miatt.
 2. 12
  Csilla Hompoth
  2016. január 06., szerda 16:36
  „Engem gyülekezési joggal való visszaélés és közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt, halmazati büntetésként 50 ezer forintra bírságoltak meg”
 3. 11 talalom
  talalom
  2016. január 06., szerda 16:34
  Tisztelettel egy fontos megjegyzés. Amíg Önök is "politikától mentes" oktatást akarnak, ahelyett hogy megtanítanák a gyerekekkel, hogy a "politika" az közös ügyeink - oktatás, egészségügy stb. - irányításának módját jelenti, addig a helyzet nem változik. Amíg nem tanítják meg a gyerekekkel, hogy egy szavazás a társadalom vezetésére tett különböző ajánlatok közötti választás, addig a többség változatlanul bele fog esni a szépen csengő közhelyek csapdájába, mint például öt éve is sokaknak tetszett "a pedagógusok tekintélyének helyreállítása". Igenis, politikát az iskolákba! Hogy a gyerekeink legalább megtanulják, (ha már nekünk nem sok fogalmunk van erről), hogyan működnek a társadalmak, államok, hogyan tudják a maguk szempontjait érvényesíteni a különböző csoportok, hogyan kell és lehet józan kompromisszumokat kötni.
 4. 10
  Csilla Hompoth
  2016. január 06., szerda 16:22
  EZ ÍGY NEM ELÉG! AZ ELEMZÉS ALAPOS, DE A TÖMEGEK TÁMOGATÁSA NÉLKÜL SEMMIT NEM ÉR. A PEDAGÓGUS TÁRSADALOM ÉRDEKTELEN, ERŐTLEN, GYÁVA, MEGALKUVÓ. NEM TUDOM, HOGY LÉTEZIK-E OLYAN MEGALÁZTATÁS, AMELY KÉPES KIMOZDÍTANI PEDAGÓGUSOK TÖMEGEIT EBBŐL A SOK ÉVTIZEDES ÁLLAPOTBÓL. TALÁN, HA NYÍLTAN FELKÖTNEK KÖZÜLÖNK EGYET-EGYET EGY-EGY LÁMPAVASRA. DE LEHET, HOGY AKKOR SE. FŐ, HOGY NEM ENGEM LENGET OTT A SZÉL. A FEKETE NŐVÉRT AZÉRT, MERT KIÁLLT A LÁNCHÍDRA, TÁRSAIVAL 20000 FT BÍRSÁGGAL VAGY BÖRTÖNNEL SÚLYTJÁK, MÉGSEM TESZÜNK SEMMIT.
 5. 9
  Krisztina Bene
  2016. január 06., szerda 11:41
  Ilyen jól összeszedett írást még nem olvastam a valós, létező, munkánkat, életünket tönkretevő átalakítások és"reformok" következményeiről! Valóban már csak az összefogás segít, mert senki nem hallja akinek kellene, és semmi remény különben a változásra!
 6. 8 prizmas
  prizmas
  2016. január 06., szerda 09:55
  "Vegyék ezt segélykiáltásnak, kérjük a felettes szervek és a társadalom támogatását, segítségét!"

  Ne legyenek illúzióik. Ami velük történik, az nem valami rendszerhiba. Az a rendszer maga. Kezdődött akkor, amikor réges-régen Orbán odavetette Pokorninak: "Zoli, én másképp gondolom." Azóta már a "felettes szervek" (és a társadalom - benne a pedagógusok - jó része is) ráhangolódott arra a másként-re. Bizony! Aki annak bornírtságait bírálni merészeli, az magát a NER-t, sőt (Ó borzalom!!) magát a nagy kormányost kritizálja.
 7. 7
  Blanka Szabados
  2016. január 06., szerda 08:34
  Egyetértek a tanárokkal és mellettük állok!
  2 mélyebb elemzés:
  http://thinkingandrioting.blogger.hu/2013/08/30/oktatas-es-elidegenedes
  http://thinkingandrioting.blogger.hu/2014/05/18/szabad-iskola
 8. 6
  Bódog Erika
  2016. január 05., kedd 20:56
  A 32 órás elszámolás egy nagy hazugság, mert ugye csak 32 órát írhatunk bele. Lyukasórámon a lábam lógatom, egy óra adminisztrációt írhatok be. Igaz napi 8 órát vagyok az intézményben.Azt nem írhatom be, hogy 7 óra 5 perckor már az osztályt takarítom, mert pillanatnyilag nincs takarítás az intézményünkben. Négyig bent vagyok szeretetből, mert annyira sérült gyermekek járnak az osztályomban, hogy egy ember kevés hozzájuk. Éjjel írom az adminisztrációt, készülök az óráimra, amikor a család elalszik, mert hát anyára is szükség van. Miért? Nem a fizetésért, azért mert ez a hivatásom és szeretem, különben már rég nem csinálnám. Szeretném nyugodtan, úgy, hogy csak a gyerekekre kelljen figyelni :(
 9. 5
  Kadosa Kászon Majoros
  2016. január 05., kedd 20:35
  Hasonló nyilatkozatok/tiltakozások már napvilágot láttak, elsősorban a pedagógus önértékeléssel kapcsolatban, amelyekhez csatlakozni is lehet (hivatalosan vagy szimpatizánsként). Jó lenne, ha ezek a szeparált kezdeményezések közösen jelennének meg a médiában!
  Általános Iskolai tanárok nyilatkozata: www.tanitanek.com
  Gimnáziumi igazgatók állásfoglalása: www.egig.hu
  Óvodapedagógusok tiltakozása: www.hivatlanul.com/ovodapedagogusok-tiltakozasa/
 10. 4 Pasinszki
  Pasinszki
  2016. január 05., kedd 20:17
  Nem értik a pedagógusok a NER-t, pedig emlékeim szerint igencsak rá szavaztak 2010-ben. Még meg is kérdik, hogy az-e a cél, hogy a felnövekvő generáció már kérdezni se tudjon. Hát alattvalókat kell nevelni!

Komment írásához vagy regisztrálj

Legfrissebb Narancs

A Jobbik és az ÁSZ-büntetés
Vona Gábor dilemmái
László Géza írása
Miért maradtak velünk a különadók?
Interjúk
L. Ritók Nóra, Rufus Wainwright, Ráduly György
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kultúra