Kertesi Gábor

  • Kertesi Gábor

Kertesi Gábor cikkei

Rendszerhibák - Miért nincs összhangban a közoktatás intézményrendszere a szabad iskolaválasztással?

  • Kertesi Gábor
A magyar közoktatás iskolafenntartási és -finanszírozási rendszere mély szerkezeti válságban van. Ez a válság egyszerre érinti az oktatás költséghatékonyságát, az oktatás általános színvonalát, valamint a megfelelő minőségű oktatási szolgáltatásokhoz jutás egyenlő esélyeit. Az itt következő írás ebből a bonyolult szövevényből egyetlen problémát emel ki. Azt, hogy a magyar közoktatás iskolafenntartási intézményrendszere nincs összhangban a magyar közoktatás egyik legalapvetőbb sajátosságával: a szabad iskolaválasztással. Fő állításom az, hogy ez a meg nem felelés a közoktatás rendszerének súlyos torzulásaihoz vezet.

Az etnikai profilalkotásról - Válasz Mérő Lászlónak

  • Kertesi Gábor
Ha a romák között átlagosan magasabb a szabálysértők vagy bűnelkövetők aránya, mint a nem romák között, akkor a rendőrség részéről indokolt a romáknak látszó személyek szokásosnál gyakoribb igazoltatása, hiszen így - valószínűségi alapon - jobb eséllyel találják meg általában is a szabálysértőket vagy bűnelkövetőket. A Magyar Narancs Egotrip rovatának egyik szerzője, Mérő László ezzel a gondolattal igyekszik elmélyíteni a közvéleménynek a romákkal, illetve a rendőrségi gyakorlattal kapcsolatos ismereteit (lásd: Csúnya matek, Magyar Narancs, november 26.). Eszerint az etnikai alapon történő igazoltatás gyakorlata teljesen helyénvaló eljárás, nincs benne egy csipetnyi rasszizmus sem. Fölöslegesen aggályoskodnak a civil jogvédők. 'k egyébként is jobban tennék, ha jogi és erkölcsi érzékenykedés helyett felelevenítenék középiskolai valószínűség-számítási ismereteiket. Szerencsére ebben segítségükre siet az Egotrip rovat tudós szerzője. Cikkéből megtudjuk, hogy az etnikai profilalkotás alkalmazása a rendőrség részéről azért helyes, mert a szóban forgó elv alkalmazása bűnüldözési szempontból hatékony, és a méltányossági elveket sem sértő megoldásnak tekinthető. Nem méltánytalan, hiszen - attól az apróságtól eltekintve, hogy "bizonyos kellemetlenségeket, például rendőri igazoltatást gyakrabban kell elviselnie annak, aki olyan etnikumhoz tartozik, amelyben gyakoribbak a szabálysértések" - ezzel még az igazoltatott személyről magáról természetesen "semmilyen konkrét következtetést nem von le senki; ezért nem rasszizmusról..., hanem egy ... nagyon gyakran és hatékonyan alkalmazott általános elvről, ... a reprezentativitás elvéről van szó." Fölöslegesen érzékenykedik és panaszolja fel megsértett önérzetét - az ugyebár nem fontos, hiszen nem rólunk, hanem róluk van szó - a diszkóba siető roma fiú, ezt a költséget neki a reprezentativitás elvének nevében el kell viselnie. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy hasonló megfontolások miatt - nyilván megint csak teljesen jogosan és a reprezentativitás elvének szellemében - hajítják ki őt a "csak magyarokat szolgálunk ki" feliratú szórakozóhelyekről vagy benzinkutakról is.) Úgyhogy a továbbiakban nem is kell nagyon bajlódnunk a méltányosság szempontjával; engedjük ezt át a civil jogvédő széplelkeknek. Nekünk ennél fontosabb dolgunk akad: vizsgáljuk meg a hatékonyság szempontját! Mérő szerint az etnikai alapon történő igazoltatás azért hatékony, mert - a véletlenszerű igazoltatás gyakorlatához képest - növeli a megalapozott előállítások számát, és egyetlen csoportot sem hagy ellenőrizetlenül.

Kövess minket: