Búr-Baky Miklós

  • Búr-Baky Miklós

Búr-Baky Miklós cikkei

Búr-Baky Miklós: Die Fahne hoch!

  • Búr-Baky Miklós
A december 5-re tervezett kettõs népszavazás több szempontból is a demokrácia megcsúfolása lesz: már önmagában, az eredménytõl függetlenül is, ha pedig az "igen" szavazatok gyõznek, úgy különösképpen. Nézzük elõször magát a népszavazási aktust.

Búr-Baky Miklós: Great Old Party

  • Búr-Baky Miklós
A most talán sorsdöntõ kongresszusra készülõ MSZP: utódpárt, az MSZMP utódpártja. Az MSZMP úgyszintén utódpárt volt: az MDP utódpártja. Az MDP azon-ban ugyancsak utódpárt volt: a KMP/MKP és (legalábbis formálisan) az MSZDP/SZDP utódpártja. Mindezen pártok célja a szocializmus megvalósítása volt, még ha ennek mivoltáról és a megvalósítás mikéntjérõl eltérõ volt is a véleményük, s még ha - ezt azonban érdemes jól az elménkbe vésni - a "szociáldemokrata" szóban a "szociál" elõtag nem a "szocialista", hanem a "szociális" jelzõt képviseli.

Búr-Baky Miklós: Az establishment koloncai (Weimar felé, félúton - II.)

  • Búr-Baky Miklós
A modernizáció alapvetõ érdeke Magyarországnak. A modernizáció letéteményese Magyarországon: az establishment. Az az eredetileg jórészt népi, részlegesen kispolgári származású gazdasági, politikai és szellemi elit, amely az elmúlt fél évszázadban az egykori, nagyrészt nemesi, részben nagypolgári elit helyére lépett. A rendszerváltás elõkészítése és kibontakozó folyamata során ez az elit két táborra szakadt ugyan - nagyobbik része a reformszocialista, kisebbik része a liberális vonulathoz csatlakozott -, de mindkét csoport alapvetõ célkitûzése az ország európai szintû modernizációja volt és maradt. Mi lehet az oka, hogy ez az alapjában véve európai színvonalú és kultúrájú elit oly nehezen és oly kevés sikerrel tud csak küzdeni a provinciális és primitív desperádó-csapattal szemben? Nos, az establishmentet ebben a küzdelemben számos magával hurcolt kolonc akadályozza. Vegyük számba a legfõbbeket.

Búr-Baky Miklós: Fiatal desperádók, eszelõsök

  • Búr-Baky Miklós
A fiatal - az alábbiakban még közelebbrõl jellemzendõ - desperádók nem is olyan régen letûnt és persze a lehetõleg mihamarabbi visszatérésre készülõ kormánya nem az elsõ desperádó-kormányzat volt Magyarország elmúlt száz évének történelmében. Az elsõ az asszimiláns desperádók rövid életû kormányzása volt 1918-1919-ben, a második a népi desperádók huzamosan és katasztrofálisan eltartó kormányzása 1945/1948 után, s a harmadik a fiatal desperádók kormányzása 1998-2002 között. Utóbbiaknak egy esetleg - amint erre csakugyan volt is esély - elhúzódó kormányzása úgyszintén súlyos következményekkel járhatott volna.

Kövess minket: