Sipos Balázs (1991)

  • Sipos Balázs (1991)

Sipos Balázs (1991) cikkei

„Saját igaz pörödnél”

  • Sipos Balázs (1991)
Jelentős 20. századi gondolkodók (Theodor W. Adorno, Hans-Georg Gadamer, Maurice Blanchot) szerint az irodalmi mű egyfajta tehetetlenségi erőként szegül szembe a befogadóval. Ezt a tehetetlenségi erőt allegorizálta a Nincstelenek Borbély Szilárdja, a Márk-változat Esterházyja, a Nárcisz készül Marno Jánosa. Barnás Ferenc eddigi életműve is ennek jegyé­ben íródott.

Szégyen, erőszak, szégyen

  • Sipos Balázs (1991)
„…az irodalom mindazzal együtt, amit magas kultúrának neveztek, a rendszerváltás után Magyarországon is folyamatos legitimációs kényszerrel szembesült, és erre a kényszerre mindmáig nem tudott eleven válaszokat adni. Mire jó az irodalom, és mire jók az írók? – kérdezte nemrég Schein Gábor. (Egy kritikusi eszmény eltűnése – A 100 éve született Lengyel Balázsról, ÉS, 2018./34.) Új regénye alkalmat teremt, hogy a posztfasiszta kódolású autoriter kapitalizmusban, amelyben élünk, körvonalazni kezdjünk egy eljövendő irodalmat. Egyet a sok közül.

Monológ két hangon

  • Sipos Balázs (1991)
Vérezzen mégoly sok sebből is a magyar tudományos élet, némiképp meglepő olyan monográfiával előrukkolni, mint Bazsányi Sándor Nádas Pétere.

Kövess minket: