Szõke Zsuzsa

  • Szõke Zsuzsa

Szõke Zsuzsa cikkei

Atomerőművek Szlovákiában: Zónázás

  • Szõke Zsuzsa
ACsehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága (CSKP KB) 1966. szeptember 28-án kihelyezett ülést tartott Pozsonyban, amelynek egyetlen napirendi pontja volt: létrehozni a Csehszlovák Atomenergia Bizottságot (CSAB), és megbízni azzal a feladattal, hogy szlovákiai területen dolgozza ki egy atomerőmű létesítésének tervét. A CSAB elnöke Jan Novotny professzor, a pozsonyi Komensky Egyetem Központi Fizikai Kutatóintézetének igazgatója, a Szlovák Tudományos Akadémia tagja lett. Novotny a Keleten és (akkor még) Nyugaton is egyaránt dívó grafitmoderátoros reaktorral szemben az angolszász fejlesztésű nyomottvizes reaktort favorizálta.

Magyar kamionosok román börtönben: Fuvar a pokolba

  • Szõke Zsuzsa
Az információgyűjtés során minden érintettől megkérdeztük, vállalja-e névvel az elmondottakat. A legtöbben vállalták. A két kamionos nevének, írásos nyilatkozatának és az ügyükkel kapcsolatos dokumentumoknak a nyilvánosságra hozatalát a közvetlen hozzátartozók engedélyezték. Az Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium illetékesei a "személyiségi jogokra" való hivatkozással elzárkóztak mindennemű nyilatkozattól. A sofőrök egykori munkáltatója, a Budatrans Fuvarozó és Szolgáltató Szövetkezet elnöke nem kívánt névvel szerepelni a történetben, ezért őt és a munkatársát keresztnevük kezdőbetűivel jelöljük.

Dokumentumok Bős-Nagymarosról: Erőlködés

  • Szõke Zsuzsa
A tervezett vízlépcsőrendszerről sok mindent tudunk már, és sok mindent nem tudunk még. Tudjuk például, hogy az 1998 elején még biztos győztesnek tartott szocialisták többek között amiatt vesztették el a választásokat, mert végleg rendezni akarták Bős-Nagymaros kérdését, mégpedig jórészt titkos tárgyalásokon. Azt, hogy 1997-1998 fordulóján mi történhetett a szlovák és a magyar tárgyaló felek között, legfeljebb csak sejtettük. Az alábbiakban néhány egykorú, nyilvánosságra ez idáig nem került dokumentum alapján tekintünk vissza erre az időszakra. Azt persze továbbra sem állítjuk, hogy mindennel tisztában vagyunk.

"Tisztakezű politikát akarok" (Ligetvári Ferenc környezetvédelmi miniszter)

  • Szõke Zsuzsa
Magyar Narancs: Miniszteri kinevezése előtt ön a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) kihelyezett karaként működő Szarvasi Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskola (MVKF) főigazgatója volt. A szarvasi munkásságát kritikusan megítélő forrásaink szerint ön alapos tisztogatást végzett a tanári karban, majd gazdasági okokra hivatkozva olyan döntéseket hozott, amelyek rontották a diákság szociális és kulturális körülményeit. A konfliktus 1997 decemberében diáksztrájkhoz vezetett, ahol az ön lemondását követelték. Úgy sikerült megőriznie pozícióját, hogy azonnali hatállyal visszahelyezte állásába a kirúgott kollégiumigazgatót, illetve a képzés színvonalának emelésére beígért egy 60 millió jenes japán támogatást. Utóbbiról az a hír járja, hogy ez a 100 millió forintnak megfelelő összeg soha nem folyt be a főiskola kasszájába. Mi a helyzet ezzel a pénzzel?

Főrendek kárpótlása: Osztályharc

  • Szõke Zsuzsa
A történelmi arisztokrácia képviselői lapunk hasábjain elvétve bukkannak föl; a múlt hét után azonban ismét itt vannak, ilyen ez a 2000. év. A főnemesi Buttler család egykori kúriáját szerette volna vissza, ám "ősi jussukból" kiforgatták őket, ahogyan ők fogalmaztak. Az ügy a Legfelsőbb Bíróságot is megjárta, a család ott is pert vesztett.

Elsikkasztott autonómiák (Dr. Bilecz Endre politológus)

  • Szõke Zsuzsa
Interjúalanyunk, aki a rendszerváltás hajnalán a jelenlegi Fidesz-kormányzatot okította a Bibó-szakkollégiumban, később pedig meglehetősen kacskaringós politikai pályát futott be, 1998 végén adta közre - Magyar regionalizmus címmel -területpolitikai koncepcióját. A jelenlegi kormányzati elképzelések szerint - az európai uniós követelményeknek megfelelően - nagyobb területi egységekre kell osztani az országot. Bilecz szerint viszont valódi regionalizmust nem lehet felülről létrehozni.

A szécsényi gyertyagyár titka: Jó reggelt, állatok!

  • Szõke Zsuzsa
Az ország legszegényebb megyéje Nógrád, Nógrád legelmaradottabb térsége pedig a Budapesttől 100 km-re fekvő Szécsény és vonzáskörzete. A kisvárosban 26,6 százalékos, a térség apró falvaiban viszont átlagosan 55 százalékos a munkanélküliség. Ezért is örült mindenki annak, hogy 1997 nyarán a dán tulajdonban lévő Euro Candle Kft. 320 főt foglalkoztató gyertyagyárat nyitott Szécsényben. Csakhogy a dán tulajdonos, Peter Nilsen a sajtónak megtiltotta, hogy a gyárról és az abban folyó munkáról akár egyetlen szót is írjanak. Alább kiderül, mi is az oka ennek a fene nagy titkolózásnak.

Kövess minket: