Belső levél is figyelmeztette a Honvédkórház vezetését, működésképtelenné válhat a sürgősségi októberre

  • narancs.hu
  • 2018. szeptember 1.

Belpol

„Jelen személyi állománnyal, illetve műszerezettséggel.”

A Honvédkórház sürgősségi centruma „legkésőbb október első harmadának végére jelen személyi állománnyal, illetve műszerezettséggel működésképtelenné válik” – áll az Index birtokába került belső levelezés egy bizonyos részében, amit Kun Szabó István vezérőrnagynak, az MH Egészségügyi Központ parancsnokának írtak.

A levél azt részletezi, milyen problémák vezethettek odáig, hogy Zacher Gábor, a sürgősségi osztály vezetője távozott posztjáról. Tételesen felsorolja, hogy a sürgősségi centrumban dolgozó orvosok közül hatan töltik felmondási idejüket, ketten gyermeket várnak, egy ember végleg el akarja hagyni a pályát, többen kevesebb óraszámban vagy félállásban szeretnének dolgozni, egy orvos a PhD-ja miatt fizetés nélküli szabadságra megy, egy orvost pedig külföldi misszióba vezényeltek. Vagyis komoly személyi problémák elé néz a kórház sürgősségije, mert nem tudják teljes mértékben pótolni a különböző okokból távozó orvosokat, így gondot fog okozni az ügyeleti műszakok megszervezése.

A dokumentum utal arra a más sürgősségi osztályokon is létező (de hivatalosan el nem ismert) problémára is, hogy az ügyeleti műszakokban keletkezett „lyukak” betöltésére más osztályokról irányítanak át orvosokat a sürgősségi ügyeletre. Csakhogy ahogy a levél is említi, az így oda vezényelt orvosok egy részének sokszor semmilyen sürgősségi gyakorlata nincsen.

Volt olyan orvos, akinek „elmondás szerint fonendoszkóp legutóbb az egyetemen volt a zsebében” – áll a levélben.

A belső üzenet a személyi problémák mellett az eszközbeli hiányosságokról, a műszerek állapotáról is említést tesz. A levél írója ugyanis, mint az a szövegből kiderült, mellékelt egy adathalmazt, mely a jelenleg működő és működésképtelen műszerek listáját tartalmazza. „Évek óta jeleztük és jelezzük, hogy az eszközök amortizálódtak, pótlásuk nem történt meg.” A problémák felsorolása között szerepel az is, hogy a betegeket a sürgősségi centrumból csak többszöri telefonhívás és alkudozás után tudják áthelyezni másik osztályra, amely idő- és energiarabló tevékenység. Halkan tesszük hozzá, nem is biztos, hogy veszélytelen.

Az Index megnevezte a birtokába került belső levél íróját, Zacher Gábort, aki felmondását épp ezekkel az érvekkel indokolta. Zacher a lapnak nem erősítette meg, hogy maga írta volna az üzenetet, annyit mondott, az ebben szereplő problémák ismerősek számára, hiszen ezeket korábban többször jelezte az intézmény vezetésének.

Figyelmébe ajánljuk