Balázs Zoltán

  • Balázs Zoltán

Balázs Zoltán cikkei

Balázs Zoltán: A jobb lázadása

  • Balázs Zoltán
Egy évvel ezelőtt még nem hittem volna, hogy a hozzánk képest jóval gazdagabb európai országok egyik fő politikai témája, a bevándorlás ilyen viharos gyorsasággal nálunk is központi probléma lesz.

Balázs Zoltán: A jobb lázadása

  • Balázs Zoltán
Az írországi népszavazás valószínűleg nagyobb mértékben szólt a katolikus egyház vélt vagy valós bűneinek megbüntetéséről, sőt, az egyház elleni lázadásról, mint a népszavazás tulajdonképpeni tárgyáról.

Balázs Zoltán: A jobb lázadása

  • Balázs Zoltán
A jobb- és a baloldal politikai ösztöneit többek között úgy is osztályozhatjuk, hogy hol vagy miben keresik a politikai erőt. Rövidre zárva: a jobboldal a vezetőben, a baloldal a tömegben. Mondanunk sem kell, hogy ezek fölöttébb leegyszerűsített tételek, de nem alaptalanok.

Barátok között

  • Balázs Zoltán
A barátot ritkán választjuk – vagy éppen soha. Leginkább rátalálunk, vagy még inkább egymásra találunk. Lehet egy pillanat, amikor ráeszmélünk, hogy van egy barátunk, de ez a pillanat nem a döntésé, hanem a fölismerésé. Furcsa módon viszont a barátságnak olykor nagyon is tudatos döntéssel vetünk véget.

Konzervatívok Európában

  • Balázs Zoltán
Tagadhatatlan, hogy hirtelen üggyé vált Magyarország viszonya Európához. Ami persze így nincs, mégis van. S persze mindig is volt. Az sem lehet nagyon vitás, hogy honfitársaink vele kapcsolatos érzelmei vegyesek, pozitív és negatív előjelűek keverednek egymással, s hozzá változó intenzitással. Egy ilyen bonyolult világot nem lehet néhány mondatban összefoglalni, ezért itt csak egyetlen, persze önmagában is összetett részlettel foglalkoznék.

Elbocsátó, csúnya üzenet

  • Balázs Zoltán
Az Alkotmánybíróság november 11-i határozata (III/1522/2014) egyetlen érvet sem fogadott el azok közül, amelyeket a deviza­hitelekkel kapcsolatos törvény következtében indult bírósági eljárások során maguk a bírók hoztak fel a törvénnyel szemben.

A szuverén úr

  • Balázs Zoltán
Elterjedt nézet, hogy a központosításban, az állam feltétlen hozzáértésében, egységes akaratban, egyszemélyes döntéshozatalban való politikai hit szemben áll azzal a liberális felfogással, amely az egyének jogait, a saját életük fölötti végső kompetenciát, a sokféleséget tartja a jó politikai rend mércéjének.

Párhuzamos előadások: Roger Scruton és Jürgen Habermas

  • Balázs Zoltán
2013. május 24-én Roger Scruton előadást tartott az MTA székházának dísztermében. A hallgatóság nagyrészt disztingvált urakból és hölgyekből, az Akadémia legénységéből és prominens jobboldali politikusokból állt. Az előadás elején belépett és szinte leghátul helyet foglalt a magyar miniszterelnök is.

Kövess minket: