Bence Erika

  • Bence Erika

Bence Erika cikkei

Szövegirodalom – ma?

A múlt század nyolcvanas–kilencvenes éveiben (nagyjából az ezredfordulóig) nagy „divatja” volt az intellektuális prózának is nevezett posztmodern szövegirodalomnak, amely (nagyon leegyszerűsítve) nem a történetekről, hanem a nyelv lehetőségeinek értelmezéséről „szól”, intertextusokkal való pazar játékokkal, irodalmi reflexiókat működtetve.

Elhallgatás és hárítás

Az amerikai kivándorlásra vonatkozó címbéli reflexió többször is előfordul a regényben. Kiss Béla, a cinkotai sorozatgyilkos szájából cinikusan hangzik, míg a harmadik fejezetben szereplő Mária szélhámos és hűtlen jegyese, Mihály a megbánás nem túl hiteles hangján invitálja erre a lányt.

Történetből történetbe

A könyv első fejezetének novellái időtlen térbe helyezik a névtelen Fiú történetét, mely így – az elsőszülött vagy a tékozló fiú toposzától a krisztusi jelentésekig – elvont, mitológiai, bibliai és tropikus, vagy akár popkulturális tartalmak közvetítője lehet.

Cibere

"Lehet-e a rossz világban, például egy autokrata rendszerben semlegesnek maradni, vagy úgy kiszolgálni azt, hogy ne legyél magad is bűnös? Lehet-e engedményeket tenni a hatalomnak? Például szemet hunyni a nepotizmus, a pártalapú foglalkoztatottság, a hivatali alkalmazottak alkalmatlansága vagy korlátoltsága fölött?"

Kövess minket: