Az 1848-as szabadságharc szónokairól szóló szövegértési feldattal indult az érettségi

  • narancs.hu
  • 2021. május 3.

Belpol

Jókairól és Kossuthról kell megoldaniuk feladatokat. Az érvelési feladatban arról kell értekezni, menő-e a társasjáték, vagy ha nem ezt választják, a gyakorlati szöveg alkotása során egy természetjáró szakkör elindításáról kell levelet írni.

Több mint 111 ezer vizsgázóval és speciális szabályokkal indult a 2021-es érettségi. Az Oktatási Hivatal adatai szerint összesen 72 303 végzős középiskolás érettségizik, rajtuk kívül 39 447-en tesznek majd legalább egy tárgyból vizsgát.

Az első nap szokás szerint a négyórás magyar érettségivel indult. Középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy 2 ezren adnak számot tudásukról.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban elmondta: egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat – a másfél méteres távolság betartásával –, megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell biztosítani számukra. A felügyelő tanároknak kötelező a védőmaszk használata, a diákoknak az írásbeli ideje alatt azonban csak ajánlott.

A 240 perces vizsha során maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten. Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

Az Eduline információi szerint a szövegértési feladatsor bázisszövege az 1848/149-es szabadságharc nagy szónokairól szól, például Kossuth Lajosról és Jókai Mórról. A szónoki beszédek kapcsán kell a középszinten vizsgázóknak megoldaniuk a kétoldalas szöveghez kapcsolódó tizenegy feladatot.

Az érvelési feladatban a diákoknak többek között arról kell értekezniük, menő-e a társasjáték - nincs rossz vélemény, az egyetlen lényeges szempont, hogy a megadott paraméterek szerint kellő számú szóból álljon az a szöveg, és azt megfelelően építsék fel. Akik nem ezt a feladatot választják, azoknak a hivatalos levél formai követelményeivel kell tisztában lenniük. A „gyakorlati szöveg alkotása” feladat témája szerint egy természetjáró szakkör elindításáról kell levelet írni.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.

Szintén az Eduline azt írja, hogy idén a műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Mikszáth-novellát kell elemezniük. Az összehasonlító műelemzést választóknak egy nagyon ismert Arany János- és egy Tóth Árpád-verset kell elolvasniuk, majd összevetniük. Az elemzés szempontjainál a létösszegző művek motívumaira is ki kell térni az esszében a két költemény alapján.

A magyar vizsgákat kedden – mint mindig – a matematika írásbelik követik.

Neked ajánljuk