Rapcsák András felfüggesztése: Sok lúd disznót győz

  • 1999.04.01 00:00

Belpol

Negyedmillió forintos névnapi buliját az önkormányzattal fizettette ki Rapcsák András - állítja a hódmezõvásárhelyi képviselõtestület. Rapcsák szerint viszont a hivatalos rendezvényt ellenségei arra akarják felhasználni, hogy megszabaduljanak tõle. A jogilag tisztázásra szoruló, erkölcsileg kétes ingatlan- és más ügyek felszíne alatt a polipként a városra csavarodó hûbérúr alakja rajzolódik ki. A vacsoraügy kipattanása óta Vásárhely két részre szakadt: egyik fele nem hisz a puccsistáknak, és a polgármester visszatérését várja, a másik fele lassan kezdi elhinni, hogy véget érhet Rapcsák kilenc éve folyó one man show-ja.
{k199913_15;b} "Az 1999. március 4-i közgyûlésen életemben elõször szavaztam a lelkiismeretem és belsõ meggyõzõdésem szerint" - mondta szégyenkezve az egyik képviselõ. A közgyûlés elõtt három héttel Túri József alpolgármester két képviselõtársával együtt felkereste Rapcsákot, és a Rapcsákné cégének 80 millió hasznot hozó, Billa-ügyként elhíresült telekeladási ügyrõl (Billa-berek, MaNcs, 1999. március 11.), valamint az András-napi vacsora önkormányzati pénzekbõl kiegyenlített negyedmilliós számlájáról érdeklõdtek. Rapcsák szerint viszont Túri azt közölte vele, hogy vagy önként lemond, vagy kinyírják. A polgármester belsõ ellenõri vizsgálatot indított, amely megállapította, hogy a számla kiegyenlítése megfelelõen történt, nem foglalt azonban állást a lényeget illetõen, hogy az ominózus vacsora a polgármester magánmulatsága vagy hivatali rendezvény volt-e. Március 3-án, reggel kilenc órára a polgármester magához hívatta támogatóit, a Polgári Szövetség Hódmezõvásárhelyért (PSZH) elnevezésû politikai tömörülés képviselõit, és kérte õket, hogy a vizsgálat eredményei ismeretében ne szavazzák meg a fegyelmi bizottság felállítását célzó sürgõsségi napirendi pontot. A közgyûlést megelõzõen szobájában fogadta koalíciós partnereit is, ami korábban sose fordult elõ. Rapcsák hosszasan beszélt a jövõbeli harmonikus együttmûködésrõl, és a fideszes és MDF-es képviselõk véleményét kérdezte az ügyrõl. A képviselõk azt adták elõ, amihez ma is tartják magukat: ha valaki ésszerû javaslattal áll elõ, azt megszavazzák, ha ügy van, azt ki kell vizsgálni. A tíz órai közgyûlésen a képviselõ-testület 23 tagjából 18 a polgármester elleni fegyelmi megindítása és hivatali munkájának felfüggesztése mellett döntött. Rapcsák András és a város lakóinak meglepetésére sosem látott egységfront kovácsolódott a városházán: nemcsak a szocialista-szabaddemokrata-kisgazda-munkáspárti-MIÉP-es ellenzék és a Fidesz-MDF koalíciós partner, de a Rapcsák mögött álló PSZH hét tagja is átszavazott. Rapcsák több nyilatkozatában baloldali puccsnak minõsítette a történteket, a kezdeményezõk azonban ezúttal a saját emberei, köztük négyszeres kampányfõnöke, voltak. "Úgy ért minket a közgyûlés, mint derült égbõl a villámcsapás, különösen hogy a Fidesz és az MDF lepaktált a baloldallal" - mondta Marzsinai Zoltán. Marzsinai képviselõ szó szerint így fogalmazott hat évvel ezelõtt, a képviselõ-testület 1993. április 7-i ülésén is, amikor Szentirmai Csaba szabaddemokrata képviselõ 15 képviselõtársa nevében fegyelmi eljárást kért Rapcsák ellen, és az eljárás idejére felfüggesztette a polgármestert. A képviselõk akkor 15 vádpont tisztázását kérték, melyek között szerepelt a polgármesteri tisztséghez szükséges információk visszatartása, tisztázatlan szerzõdéskötések, sõt a "cinikus, emberi és jogi normákat sértõ magatartás" is. Miután a köztársasági megbízott törvénytelennek nyilvánította Rapcsák felfüggesztését, és illegitimnek minõsítette a fegyelmi bizottság munkáját, a képviselõtestület megszüntette a fegyelmi eljárást. Szentirmai ma már szerencsétlen próbálkozásnak tartja a ´93-ast: a kudarc hozzájárult ahhoz a 77 százalékos gyõzelemhez, amit Rapcsák 1994-ben az önkormányzati választásokon a KDNP színeiben aratott. "´93-ban elkezdte kiépíteni a központosított hatalmi berendezkedést, hatalmát pedig a közgyûléssel akarta legitimáltatni" - mondja Szentirmai Csaba, aki az elfuserált puccs után kiszállt a politikából.

Pedig Rapcsák már 1990-es megválasztásakor világosan elmondta, hogy erõs és keménykezû polgármester kíván lenni. Vagy ahogy a mostani ügy apropóján megfogalmazta: "Szükség van az erõs kézre, mert ez a tetves csürhe polgármestert se tudott választani."

Erõ

1994-es gyõzelme után Rapcsák a tavalyi országgyûlési választásokon már az elsõ fordulóban megszerezte a bekerüléshez szükséges többséget. A tavalyi helyhatósági választásokon már az országos politika szemét is csípni kezdték a vásárhelyi események: a Rapcsák ellen indított Kõhegyi András mögé felsorakozott a kisgazdapárt, a munkáspárt, az MSZP, az SZDSZ és a MIÉP is. Ingerült országos vezetõk a pártpolitika megcsúfolásának tartották a szélsõbaltól szélsõjobbig húzódó összefogást, ami 37,5 százalékot hozott a közösen támogatott jelöltnek. A közel ötvenszázalékos választási részvétel mellett a Fidesz színeiben induló Rapcsák döntõen, de nem fölényesen gyõzött. "Kõhegyi eredménye figyelmeztetõ jel volt, hiszen Rapcsák a média teljes támogatását élvezte, az ellenjelöltnek pedig szinte semmilyen eszközei nem voltak" - mondja Túri József volt kampányfõnök. "Olyan bálványt építettem éveken át, aminek a lebontásához hozzáfogtunk ugyan, de félõ, hogy ránk dõl." A város ismert temetkezési vállalkozója 1994-ben lett Rapcsák kampányfõnöke és barátja, ´99-ben pedig legfõbb ellensége. "Túri volt Rapcsák legnagyobb seggnyalója" - fogalmazott az egyik képviselõ. "Így van. Nem járt messze az igazságtól, aki ezt mondta" - válaszolja Túri, aki élete legnagyobb tévedésének tartja, hogy Rapcsáknak dolgozott. A választási eredmények azonban Túri számára a polgármestert igazolták mindaddig, amíg 1998 õszétõl õ is bekerült a képviselõ-testületbe, és saját bõrén tapasztalta a polgármester sajátos stílusát. "Rapcsák rossz diktátor, mert saját embereibe is beletörli a lábát" - mondta az egyik képviselõ. A polgármester minõsíthetetlenül beszél beosztottaival: lebuzizta, adott esetben levénkurvázta õket, kedvenc szójárása az "elvágom a torkát" volt. "A tévében közvetített képviselõ-testületi ülések megfelelõ fórumot biztosítottak arra, hogy Rapcsák sárba taposson mindenkit" - mondta Túri József.

"Ilyen a stílusom, ezen nem tudok már változtatni. A lényeg azonban a sikeres várospolitikám" - válaszolta e vádakra lapunknak Rapcsák András. Hívei szerint a kilenc év alatt Rapcsák pótolhatatlanná vált. "Vissza kell állítanunk a rendet, Rapcsák kiválásával megszûnne az erõskezû politizálás, és tönkremenne a város" - állítja Ádok János (PSZH). "A nép is érzi, hogy szüksége van egy vezéregyéniségre" - véli Hamvas Ödön (PSZH), Rapcsák háziorvosa.

Túri József viszont azt sajnálja a legjobban, hogy elhitte Rapcsáknak: a demokrácia addig tart, míg megválasztják, utána a kemény kéz politikája következik. "Nehéz a tükörbe néznem, rettenetes elviselni, hogy ez az ember általam vált azzá, ami" - ébred fel a lelkiismeret a temetkezési vállalkozóban.

A mosoly országa

A császár és késõbbi Brutusa minden eszközzel harcoltak a választási sikerekért. Rapcsák mellé elsõsorban tõle függésben lévõ képviselõket választottak. "Végignéztük a választókerületeket, hogy mely személyek illenek bele az elképzelésünkbe. Nem baj, ha a jelölt felkészült, de még jobb, ha függ Rapcsáktól, ha kézben lehet tartani." Túri szerint csak azt kellett tudni, hogy kit hogyan lehet megvásárolni: a helyi lap a polgármesteri hivatal nyomdájában készült jutányos áron, a rádió pénzügyi támogatást kapott, négy helyiségét az önkormányzat biztosította. A késõbb megszûnt Vásárhely és Vidéke címû napilap értekezleteit a polgármester szobájában tartották, ahol Rapcsák az ülések irányítása mellett az újságírók munkáját is értékelte. Ahogy azt Gulyás Márta hódmezõvásárhelyi újságíró az 1994-es országgyûlési választásokról készített dolgozatában írja, eközben megtörtént a hatalomátvétel a városi televíziónál is. Egy korábbi közgyûlés megszüntette a tévé önállóságát, és a polgármesteri hivatal saját "belsõ kezelésû szakfeladataként" mûködtette tovább. A VTV munkatársai közül többen a polgármesternek dolgoztak, vezetõsége nyíltan vállalta hovatartozását. "Négy stúdióvezetõt is elfogyasztottunk, mire megtaláltuk az igazit, aki hajlandó volt mindent tolerálni" - mondja Túri József. A tavalyi önkormányzati választások elõtt például négy alkalom után levették a képernyõrõl a tornatanárt, az SZDSZ színeiben induló Kecskés Ákos feleségét, nehogy szavazatot szerezzen liberális talajgyakorlataival. "Csak egy szavunkba került, és azonnal leadták Rapcsák parlamenti szerepléseit." A Vásárhelyen csak rtv-ként, Rapcsák tv-ként emlegetett VTV a márciusi közgyûlés elõtti estén a mûsorváltoztatás jogával élve órákon át sugározta a polgármester beszédét, amelyben az ellene folyó lejárató kampányról beszélt. Nem múlt el nap, hogy a helyi újságban ne jelent volna meg Rapcsák-nyilatkozat vagy fénykép.

Rapcsák intenzív kapcsolatot tartott fenn választóival is: nem volt olyan nagyberuházás, csatornaszakasz-átadás, amin ne vett volna részt. Lányával avattatta fel a helyi sportcsarnokot, õ maga kétszer is átadta a lakosok által önerõbõl épített útszakaszt. "Úgy alakítottuk, hogy itt minden fûszál, minden négyzetméter aszfalt Rapcsák keze nyomát viselje" - számol be mesterkedéseikrõl Túri. 1996-tól Rapcsákot egyre jobban elfoglalták országgyûlési teendõi, nem tudott részt venni lakossági fórumokon. "A személyes találkozások leszûkülésével még nagyobb szükség lett a médiára, hiszen a szereplés lehetõségét biztosítani kellett. A kampány nem került sokba, hisz rendelkezésünkre állt a média" - fejtette ki Túri. A kampányidõszakban kiadott két újságot és a szórólapokat olyan vállalkozók készítették, akik maguk is érdekeltek voltak a város "megfelelõ" mûködésében, és Rapcsákot támogatták. A sajtó pedig egy idõ után önjáróvá vált, nap mint nap ontotta üzenetét, hogy Vásárhelyen minden a polgármester személyének köszönhetõ. A város sikerei a polgármester saját eredményeiként jelentek meg: az Erzsébet Kórház rekonstrukciója kapcsán nem esett szó arról, hogy azt a Rapcsák által gyakran támadott Horn-kormány egymilliárd forinttal támogatta, a kerékpárutak látványos felavatásánál a média elhallgatta, hogy az állami pénzekbõl valósult meg. A Rapcsák-párti vásárhelyiek a csatorna- és szennyvíztisztító rendszerre meg a kiépített új útszakaszokra is szívesen hivatkoznak, ha valaki rajongásuk okairól érdeklõdik.

"Ezeket csak az minõsíti nagy eredményeknek, aki nem járt még a körtöltésen túl" - fogalmazott egyszer a munkáspárti Havránek Ferenc; sokak szerint az ország minden településén hasonló fejlõdés ment végbe. Hódmezõvásárhely büszkeségei között szerepel az 1997-ben elnyert Európa-díj második fokozata, és a Hild József-emlékérem. A városnak azonban nyolc éve válságköltségvetése van, komoly mûködõtõke nem jött be, évek óta nem épültek szociális lakások, a csatornaberuházás erején felül megterheli a helyi lakosságot és az önkormányzatot. A vásárhelyi eredmények megfelelnek egy átlagos magyar kisváros teljesítményének, és nem igazolják azt az állítást, hogy Hódmezõvásárhely pozíciói az elmúlt évek fejlesztéseinek, tehát Rapcsáknak köszönhetõen egyedülállóak a dél-alföldi régióban. Helyi értelmiségiek szerint a fizikai munkások és az alsó középosztály a polgármesterre szavazott, az értelmiség és a város ügyeibe betekintést nyert polgárok viszont ellene.

"Ezek a barmok lenézik a város lakosságát. A demokratikus alapelveket sértik meg, amikor azt állítják, hogy én az egyszerû embert a médián keresztül becsapom. Profin kommunikálok a médiával, aki ezt nem tudja, ne legyen politikus" - mondja Rapcsák, aki szerint a városi média éveken át ellene dolgozott, a helyi lapban másfél éve egy kedvezõ sor sem jelent meg róla.

Kézbõl etetés

A városi tévé által közvetített közgyûlések jegyzõkönyvei szerint Rapcsák szigorú és erélyes ülésvezetõ, gyakran ragadja magához a szót. Villámgyorsan reagál, ellenfelei mondandóját kicsavarja. Cinikus és ironikus megjegyzései még olvasva is felüdülést jelentenek a felszólalások egyhangúságában; szuggesztív beszédmódja, tekintete, megjelenése lehengerlõen hathat a tévében. Rapcsák kimagasló szellemi képességeit ellenfeleinek többsége is elismeri: a város két lakója zseninek titulálta. Marzsinai képviselõ egyenesen azt állítja, hogy a szegedi kórházban többszöri próbálkozásra sem tudták megmérni Rapcsák IQ-ját. Rapcsák a konkrét kérdések elõl azonban mellébeszéléssel vagy látszatindulatos reakciókkal próbál kitérni. A polgármester nyugodtnak és magabiztosnak tûnik, és ordítani is csak akkor kezd, amikor a MaNcs újságírója az elsõ feleségével szemben elkövetett súlyos testi sértés ügyérõl érdeklõdik. (Erre az esetre a polgármester már nem emlékszik.)

A képviselõk szerint Rapcsák rátelepedett a testületre. "Itt kialakult egy rend, visszabeszélni nem lehetett, erre kísérletet se tettünk" - mondta Túri József. Ha valaki a megállapodottól eltérõen szavazott, elõfordult, hogy retorziókra számíthatott. Rapcsák mellett kényelmes volt képviselõnek lenni: csak a kezét kellett figyelni a szavazásoknál. "Ezzel saját magukat minõsítik, ha ekkora barmok" - mondta Rapcsák András. Több PSZH-képviselõ szerint a hatalmi rendszer a Rapcsáktól való félelmen alapult. "Az egyik közgyûlés elõtt odajött hozzám az egyik bizottság PSZH-s elnöke, és elnézést kért, hogy õ most engem le fog anyázni, de nem magától teszi" - mondta el Bacsa Pál, az elõzõ ciklus szocialista képviselõje. Az önálló indítványok elõterjesztése elõtt egyeztetni kellett, ha pedig az nem felelt meg a koncepciónak, leszavazták. "Fontos volt a kényelmi szempont is: Rapcsák mellett nem kellett felelõsséget vállalni semmiért" - mondta Túri. A polgármesterre folyamatosan egyre több jogot ruháztak át, az üzletkötések meggyorsítása érdekében õ intézhette a város ingatlanügyeit és ötvenmillió forintig szabadon rendelkezhetett a pénzek fölött. Az ellenzék folyamatosan bírálta ugyan Rapcsákot, de a kézi vezérelt többséggel nem bírtak. A PSZH-n kívüli pártok képviselõi szerint Rapcsák gyûlöli a függetleneket és a pártpolitizálást. Egyhangúan állítják, hogy a polgármester szétverte a helyi pártokat. "1994-ben a PSZH megalakításával deklaráltuk, hogy a várospolitikában nincs helye a pártpolitikának. Nem mondtuk ki, de éreztettük: aki pártszínekben kerül be a politikába, az nem a városért dolgozik, hanem pártérdekeket képvisel" - mondta Túri József. A különbözõ pártok képviselõinek személyes és munkakapcsolatát éveken át a gyanakvás és a bizalmatlanság jellemezte. A március 4-i közgyûlés nemcsak Rapcsák helyzetét, de a képviselõk egymáshoz való viszonyát is alapjaiban megváltoztatta. A PSZH-s képviselõk többségét komolyan megrázta a tisztázatlan novemberi vacsora ügye, egyikük sírva fakadt, amikor tudomást szerzett róla, másikuk saját elmondása szerint azóta nyugtatókon él. "Választaniuk kellett: vagy most merülnek el derékig a szarban, vagy három év múlva nyakig" - mondta az egyik képviselõ.

Félelem a város felett

Amennyiben a vacsora Rapcsák magánrendezvénye volt, akkor a vád közpénzek magáncélra történõ felhasználása, ha viszont városi rendezvény, akkor felmerül a kérdés, Rapcsák miért fizette be késõbb az összeget. "Lényeg, hogy a polgármester úr utólag kifizette a vacsorát, úgyhogy szükségtelen a vizsgálat" - mondta Ádok János. A kérdések tisztázását fegyelmi bizottság végzi. "Polgármesteri rendezvény volt, amelyen a városi elit vett részt. Azért fizettem vissza, mert létezik egy megállapodás a város és köztem, hogy amit õk kiszámláznak, azt én automatikusan befizetem. A pénzügyekkel pedig nem én foglalkozom" - mondta Rapcsák András. Képviselõk szerint a negyedmillió forintos vacsora ügye évek óta az elsõ komolyan megfogható történet az állandó szóbeszéd tárgyát képezõ, de soha nem bizonyított visszaélések sorában.

A mostani ügy egy lényeges ponton tér el az 1993-astól: a közgyûlés elsöprõ többsége Rapcsák ellen van. "Az átállt PSZH-sok most ízlelték meg elõször, milyen Rapcsák ellenében, a lelkiismeretük szerint szavazni" - fogalmazott Kecskés Ákos szabaddemokrata képviselõ. "Most döbbennek rá, mi zajlott éveken át a háttérben" - így Horváth László (SZDSZ). A korábbi hûvös viszony után a csapatot az igazság kiderítése kovácsolta össze. És a polgármesteri hivatalban szinte tapintható a félelem. "Mindenki fél a másiktól, de egymásra vagyunk utalva. Attól retteg mindenki, hogy ha Rapcsák visszajön, mindenkivel leszámol" - mondta Túri József. "Nem kötöttünk vérszerzõdést, de ez a 18-as csapat véleményem szerint együtt fog maradni" - véli Novák. "Az életünk forog kockán; ha Rapcsák visszatér, habitusát ismerve, mindenkin bosszút áll" - mondta az egyik képviselõ. Többen fogalmaztak úgy, hogy "akkor a Kossuth térbõl Vörös tér lesz". "Nem tudom, miért kell félni tõlem, de féljenek csak, rettegjenek, ezt üzenem" - mondta Rapcsák András.

A függõ viszony, amirõl a volt kampányfõnök beszélt, tény: a PSZH legtöbb tagja civilben intézményvezetõ (óvodáé, iskoláé), vagy más formában függ a polgármester döntéseitõl. A bosszú egzisztenciájukban is veszélyeztetheti õket. Az öt Rapcsák mellett kiálló PSZH-s hûségét a másik oldal önmagának némileg ellentmondva ugyanilyen okokkal magyarázza: köztük van a városi könyvtár igazgatója, Rapcsák háziorvosa, önkormányzati tulajdonban lévõ cégek munkatársa és önkormányzati tanácsnokok. Az ötök lelkiállapota egyébként nem sokban tér el a karikás szemû és felajzott többségétõl. "Éjszakánként nem alszom, életemben nem voltam még ilyen nehéz helyzetben. Muszáj bíznom abban, hogy helyreáll a régi rend, különben nem tudnám elviselni ezeket a napokat" - mondta el a sírás határán Ádok János. "Ideges vagyok, mert tönkremegy a város, ezek már idáig is ötszázmillió kárt okoztak. Mert az eszét, azt nem tudja átadni Rapcsák. Pedig ezek minden pozíciójukat neki köszönhetik" - mondta Marzsinai Zoltán.

A fej nélküli lovas

A hitehagyott PSZH-sok az egyetlen esélyt a 18-ak együtt maradásában látják. Az ellenzék örül, hogy felnyílt a Rapcsák-katonák szeme, a két koalíciós partner viszont meglehetõsen visszafogott. Teheti, mert a történetben õk a mérleg nyelve. "Ha a pártok politikai tõkét kezdenek kovácsolni az ügybõl, akkor mi azonnal kiszállunk" - mondta Grezsa István, a fénykorában három helyi parlamenti képviselõt is adó MDF tagja. A helyi Fidesz nem nyilatkozik meg a kérdésben. Egy, az országos politikában is ismert fideszes polgármester is megerõsítette azt a helyi információt, hogy a vásárhelyiek le vannak tiltva az ügyrõl, a Fidesz egyelõre kivárja, hogy hogyan végzõdik a számára mindenképpen kínos történet. Kellemetlen, hiszen mindenképpen magyarázatra szorul, miért szavaz a csapatszellemen felnevelkedett fideszes saját párttársa ellen. Egyik elsõ nyilatkozata szerint Rapcsák is ezen döbbent meg a leginkább. Két helyi képviselõ szerint az országos Fidesz "megadta a kilövési engedélyt", a Rapcsák-ügy kolonc az ennél jóval súlyosabb dolgokkal terhelt párt számára. A vezetõ kormánypártból egyedül Isépy Tamás állt ki Rapcsák mellett, aki a Kereszténydemokrata Szövetségben is társa a vásárhelyi polgármesternek. "Hogyan lehet olyan embert bántani, aki a választáson több mint 60 százalékot szerzett, az elsõ körben bekerült a parlamentbe, díjakat nyert, és kézben tartja a település költségvetését?" - reagált Isépy a helyi eseményekre, és pancserpuccsnak minõsítette azokat. A szolnoki ingatlanügyei miatt hasonlóan szorongatott helyzetben lévõ Várhegyi Attilának, a Fidesz Országos Választmánya elnökének ezt követõ nyilatkozata, miszerint nem avatkoznak bele a helyi politikába, de ha ügy van, azt ki kell vizsgálni, viszont azt sugallja, hogy a párt nem védi meg Rapcsákot. Az országgyûlési választások elsõ fordulóját megelõzõen Orbán Viktor együtt kampányolt Rapcsákkal a helyi Fekete Sas Szállodában, és a Fidesznek épp olyan jól jött Rapcsák akkori sikere, mint amilyen kényes lehet a mostani vizsgálatok Rapcsákra nézve kedvezõtlen végeredménye. "Rapcsák teljesen súlytalan az országos politikában, nincs köze a Fideszhez, ez csak érdekszövetség volt a két fél részérõl" - véli több fideszes politikus. Giczy György, a KDNP elnöke, Rapcsák volt párttársa számára "az a megdöbbentõ, hogy a Fidesz és a miniszterelnök úr is leül tárgyalni Rapcsákkal, és õ képviseli számukra a hiteles kereszténydemokráciát".

"Az egész ügy csak nyálazás, ezek pénzt és hatalmat akarnak, de annyira primitívek, hogy azt sem tudják, hogy lehet egy embert kinyiffantani" - mondta Rapcsák András, aki szerint Rapcsák-ügy nincs, ha pedig képviselõtársainak a személyével van baja, akkor írjanak ki újabb választásokat. "De szar alakok, félnek, hogy a nép nem választja újra õket. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tör meg ez az egész, de végig fogom csinálni, mert nem tõlük kaptam a megbízásomat."

Varró Szilvia

Rapcsák ügyeinek kivizsgálására két bizottságot állított fel a hódmezõvásárhelyi képviselõ-testület: az András-napi rendezvény körülményeivel fegyelmi bizottság, az ingatlanügyekkel a Billa-bizottság foglalkozik. A fegyelmi bizottság kizárólag a jelenlegi ciklusban történt ügyekkel foglalkozhat, a Billa-bizottság határidõ és idõbeli megkötöttségek nélkül vizsgálódhat.

A fegyelmi eljárás idejére a testület felfüggesztette Rapcsákot a munkavégzés alól. Amennyiben Rapcsák jogilag elmarasztalható, úgy büntetése lehet egyszerû megrovás, bizonyos juttatások megvonása, illetve illetménycsökkentés, a testület azonban nem válthatja le a polgármestert. A fegyelmi döntést a polgármester munkaügyi bíróságon támadhatja meg. A hódmezõvásárhelyi önkormányzat 1994-1998 közötti ingatlanügyeivel foglalkozó Billa-bizottság fegyelmi eljárást nem indíthat, a törvény szerint el nem évült bûncselekmény alapos gyanúja esetén azonban büntetõfeljelentést tehet. A bíróság jogerõs elmarasztaló ítéletét követõen a polgármester tisztsége megszûnik, új választásokat kell kiírni.

A polgármesterekkel szembeni fegyelmi eljárásról a köztisztviselõi törvény rendelkezik, amelyben azonban nincs szabályozva, hogy a fegyelmi bizottság elõterjesztett javaslatáról mikor kell döntenie a közgyûlésnek. A joghézag a gyakorlatban annyit jelent, hogy Rapcsák akár 2024-ig is Hódmezõvásárhely felfüggesztett polgármestere lehet. A felfüggesztett polgármester feladatait a megbízott alpolgármester végzi.

Neked ajánljuk