Tartalom

MaNcs, XI. évf. 13. szám, (1999.04.01.) (1999-04-01)

Egotrip

Egotrip

Seres László: Dekóder

Woody Allen legendás mondását, hogy ti. nem szívesen lenne tagja annak a klubnak, amelyik õt felvenné, nézhetjük úgy is: milyen ember lehet az, akit egy bizonyos klub kiszemel magának? Mondjuk nem klubtagnak, hanem államfõnek? Tõkés László román állampolgárt (a továbbiakban: Laci) a Budai Karlendítõ Középosztály Pártjának elnöke (a továbbiakban: Pista) nevezte be a jövõre induló politikai gyorsulási futamra, mintegy elõre is a "futottak még" kategóriában, hiszen a Fidex természetesen nem fog belemenni valami Pista által javasolt államfõjelöltbe, a karlendítõknek a kisgazdákkal szemben jelölési joguk sincs, Viktor már most arra készül, hogy ha Józsi közli, hogy a jelöltjük Józsi, akkor nemet mond, hát még Lacira, akit noch dazu a nemzetiszocialisták akarnak.

Egotrip

Jaksity György: Tőzsde

Az egész úgy kezdõdött, hogy a KGB - a Blowjob 2000 nevû projektje keretében - a nyolcvanas évek peresztrojkától viszolygó, orosz mûbalhécsináló elhárítási hangulatában úgy gondolta, hogy az amerikaiak igazságérzetére alapozva, egy szexbotránnyal kell az utolsó végzetes csapást odamérni az imperializmus fellegvárára. Ennek elõkészítéseként csinos, az orális szexre fiziológiai szempontból feltûnõen alkalmas kiképzettséggel rendelkezõ leányalakulat deszantja kezdte meg tevékenységét az ellenség határvonalai mögött, vagyis az amerikai college-életben, ahol az újoncok napközben a helyi viszonyok és kultúra megismerésében, esténként pedig spontán élményszerzésen alapuló kiképzésen vettek részt. A terv az volt, hogy a tökéletesen kiképzett szexkommandó beépül az amerikai államigazgatás és politikai hatalom legfelsõbb köreibe, természetesen No 1 célpontként a Fehér Házba, és ott az államférfiak komfortzónájába bejutva, heves szexológiai mélyinterjú-készítésbe kezd. Ennek eredményét azután a KGB fondorlatos módon juttatta volna el a megfelelõ helyekre (ellenzéki politikusok, amerikai sajtó), és provokátoraik rábírták volna a résztvevõket, hogy hamis tanúzásra történõ felszólítást szedjenek ki (hogy csúnyábbat ne mondjunk), ha lehet, magából az amerikai elnökbõl. A terv, mint minden a KGB körül, tökéletes volt, a kivitelezés - hát az elsikkadt, mert a peresztrojka beérett, és a berlini fal leomlott, meg vasfüggöny és miegymás.

Publicisztika

Publicisztika

Konrád György: Mire jó Európa?

Az európai nemzet kialakulása a második évezred végén nem kisebb jelentõségû fordulat, mint amilyen a keresztény Európa kialakulása volt az elsõ évezred végén. Az európai integráció lépcsõfok az univerzalizáció útján. Az Európai Unió mint folyamat értelmezendõ, elõrehaladva védelmezni fogja az állampolgárok jogait államaikkal szemben, és korlátozni fogja a kormányok szuverenitását saját társadalmukkal, állampolgáraikkal szemben.

Publicisztika

Bankkórság

Hej, de jó volna, ha nekünk is lenne egy bankunk, mint a kormánynak! Hátradõlnénk bõrfotelünkben, egyik kezünkben a viszkispohárba töltött szilvóriumot lötyögtetnénk, a másikban pedig, mint valami - szigorúan kézzel sodort! - Havanna-szivart, fél rõf házikolbászt forgatnánk! Hej, beh könnyû is lenne az élet!

Külpol

Külpol

Foglyul ejtett könyvek

Jekatyerina Genieva, az orosz restitúciós bizottság tagja

Az orosz restitúciós törvény értelmében annak, aki vissza szeretné kapni a második világháború nyomán a Szovjetunióba került mûkincseit, még az idén hivatalosan be kell nyújtania ez irányú kérelmét, értelemszerûen Magyarországnak is. Jekatyerina Genievával, aki az orosz állami restitúciós bizottságban viselt tagsága mellett civilben a moszkvai Összorosz Idegen Nyelvû Könyvtár igazgatója és a Soros Alapítvány támogatásával mûködõ oroszországi Nyílt Társadalom Intézet elnöke, a Sárospataki Kálvinista Kollégium köteteinek sorsáról beszélgettünk. Ezek - merthogy felekezeti tulajdonként a privát gyûjteményektõl eltérõ elbírálás alá esnek Oroszországban - könnyû esetnek számíthatnának. Elvileg.

Külpol

Háború Kosovóért: Erőltetett menet

Amikor a Monarchia az 1877-es berlini kongresszuson Andrássy Gyula külügyminiszter nem lankadó erõfeszítéseinek köszönhetõen szert tett Bosznia-Hercegovinára, az okkupációs erõk, a sok jó magyar honvéd, osztrák és cseh tiszt és horvát domobrán nem sokat pöcsölt. A tartomány megszállása tûzzel történt és vassal: a Monarchia hadserege - a légierõ sajnálatos távolmaradása miatt - faluról falura, városról városra számolt le a szerb és muzulmán erõk ellenállásával. És közben a Monarchia katonái szép számmal haraptak a fûbe, isten nyugtassa a civilizatorikus misszió nemes eszméivel átitatott csontjaikat. A nemzetközi közösségnek talán érdemes lenne elmerengenie e tapasztalaton: ha egy balkáni országot meg akar valaki szállni, akkor azt szállja meg.

Külpol

Paraguay: Színes és visszája

Paraguay nem tartozik a jobb helyek közé, dél-amerikai léptékkel mérve kicsi, tengere nincs, szegény, gazdaságának legsikeresebb területe az argentin és brazil pénzek átmosása, a kábítószerek közvetítõ kereskedelme és a kalóz-CD-kiadás. A lakosság szegény, 28 százaléka fér hozzá a nemzetközi normát megütõ ivóvízhez, a fõváros csak felerészben csatornázott. Dúl a korrupció. Egy csõdtömeg, ráadásul a tíz éve tartó demokráciapróbálkozások is mindig megfeneklenek valamiben. Ez a valami legutóbb egy politikai gyilkosság volt.

Belpol

Belpol

Rapcsák András felfüggesztése: Sok lúd disznót győz

Negyedmillió forintos névnapi buliját az önkormányzattal fizettette ki Rapcsák András - állítja a hódmezõvásárhelyi képviselõtestület. Rapcsák szerint viszont a hivatalos rendezvényt ellenségei arra akarják felhasználni, hogy megszabaduljanak tõle. A jogilag tisztázásra szoruló, erkölcsileg kétes ingatlan- és más ügyek felszíne alatt a polipként a városra csavarodó hûbérúr alakja rajzolódik ki. A vacsoraügy kipattanása óta Vásárhely két részre szakadt: egyik fele nem hisz a puccsistáknak, és a polgármester visszatérését várja, a másik fele lassan kezdi elhinni, hogy véget érhet Rapcsák kilenc éve folyó one man show-ja.

Zene

Zene

én tényleg tudtam (Prodigy presents The Dirtchamber Sessions volume one)

"El akarom kerülni, hogy olyan zenét csináljak, amit várnak tõlem. Az utolsó albumunkon párszor már beleestem ebbe a csapdába" - mondja Liam Howlett, vagyis maga a Prodigy. Ha többre nem is futotta, ez mindenesetre sikerült. A Prodigy két sorlemeze közötti szünetben Liam visszakanyarodott a kezdetekhez, és összerakott egy elég sajátos old-school mixalbumot. De ne szépítsük, a lemezen hallható Sex Pistols- "gyalázás" hallatán az õspunkok már gyülekezõt fújtak, hogy Howlett orrából és fülébõl kiszaggassák a karikákat.

Film

Film

"Korábban vidám dallamokat játszottunk" (Eredics Gábor, Vujicsics együttes)

A koszovói hírek hallatán úgy tûnik, még sokáig kell játszanunk a Rastanak címû búcsúztatót - mondja az alábbi interjúban Eredics Gábor, a Vujicsics együttes vezetõje. Pedig március 20-án még nem nagyon mertünk NATO-támadásra gondolni; ennek a beszélgetésnek egy kettõs jubileum: a zenekar fennállásának huszonötödik, illetve névadója, Vujicsics Tihamér születésének hetvenedik évfordulója adta alkalmát.

Tudomány

Tudomány

Vivárium: A rovarok anyja

Az ízeltlábúak bemutatására szolgáló terem a nagy szikla aljában van a Budapesti Állat- és Növénykertben. Nem éppen a legnépszerûbb hely, a gyerekek ugyan kedvelnék, de szüleik általában undorodnak a vivárium lakóitól. A csótányoknak és tetveknek rossz a píárjuk.

Lokál

Lokál

A káni helyzet: Falusi tutizmus

Két ember támasztja a pultot a katalini kocsmában. Várják a buszt. A Pécs-Szentkatalin viszonylattal érkezik egyfelõl - holtbiztosan - a sofõr. A másik honfi - nevezetesen Polgár Lajos - a csapatot várja jófajta Szalonnal. Fogadásukra Lajos - tavasztól õszig, ha esik, ha fúj - minden péntek délután átballag Katalinba. Zárásig aztán az objektumban múlatják együtt a gyors lábú idõt. Az utolsó órára csatlakozik hozzájuk Misi bácsi, a szekeres ember. A kocsmakulturális gyakorlati foglalkozás végeztével hazahajtatnak: az egy lóerõs hajtány teste és lelke, Baba, a ló már magától is ügyesen elboldogul a dûlõúton, ami Kánba visz.

Lokál

Benczúr Klub: Holló a hollónak Postása

A múlt század utolsó harmadának nagy építkezési láza hozta létre a kívül-belül pazar Egyedi-palotát, melyet ma már Benczúr Klubként emlegetünk, és melynek államosítására soha nem került sor. Mióta 1930-ban megvásárolta a Magyar Királyi Posta Jóléti Alapítványa, néhány éve pedig az Antenna Hungária, vidám táviratkihordóktól, telefonszerelõktõl, adásszóróktól, mûvészektõl zajos. Ez volt a Postás Mûvelõdési Központ, a "Postás". Itt jött létre a magyar jazz fellegvára, itt bontogatta szárnyait a méltán elhíresült Apostol zenekar, és ide menekülnek manapság az utolsó földalatti zenék méltatlanul mellõzött képviselõi. Hely és infrastruktúra jut nekik.