Kicsinálja az angol nyelvű óvodákat a kormány

  • narancs.hu
  • 2020. november 16.

Belpol

Nem nemzetiségi nyelv az angol, ezért nem lehet óvodában oktatni.

Ellehetetlenítik az idegen nyelvű óvodákat, legalábbis azokat, amelyek valamelyik világnyelven képzik a gyerekeket, legyen az angol, francia vagy éppen spanyol – írja a 24.hu.

A lap szerint az egyik, angol nyelvű képzést alkalmazó óvodát arra kötelezték nemrég, hogy haladéktalanul hagyja el a nevéből az utalást az angol nyelv tanítására, és ezt a nevelési programjából is gyomlálja ki, de más intézmények is kaptak a napokban hasonló tartalmú levelet az illetékes kormányhivataltól.

A lap információi szerint a magyar cégek által működtetett magánóvodák kerülhettek a fókuszba, a nemzetiségi nyelvekkel nincs baj, és a nagy nemzetközi óvodák sem kaptak hasonló értesítést.

Az érintetteknek küldött levélben a Sára Botond kormánymegbízott alá tartozó fővárosi kormányhivatal azzal érvel, hogy a köznevelésről szóló törvény értelmében a nevelés-oktatás nyelve a magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában – külön jogszabály szerint – pedig részben a célnyelv; a külföldi nevelési intézményben folyó nevelő és oktató munkára pedig annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási intézményt sajátjának elismerte.

Ez alapján viszont az Emberi Erőforrások Minisztériuma az óvodák ellenőrzése során arra jutott, hogy nem jogszerű, ha magyar köznevelési intézményben idegen nyelven folyik a képzés, ha nem nemzetiségi óvodákról van szó.

A nem nemzetiségi óvodák esetében ugyanis a nevelés-oktatás kizárólag magyar nyelven történhet, az intézmény megnevezésében bármilyen idegen nyelvi nevelésre utaló (például „angol nyelvi”) kifejezés szerepeltetése a nemzeti köznevelési törvénybe ütközik – vonja le a következtetést a kormányhivatal.

A kormányhivatal szerint az óvodák nevelési programjában sem szerepelhet az idegen nyelv oktatása, mert az nem szerepel az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendeletben.

Mivel az angol, a spanyol vagy a francia nyelv Magyarországon nem minősül nemzetiségi nyelvnek, ezért az ezen a nyelven történő óvodai nevelés nem jogszerű - míg a német nemzetiségi óvodai nevelés keretében például igen.

Az Emmi mindeddig nem reagált a lap megkeresésére.

Neked ajánljuk