Tartalom

MaNcs, XI. évf. 11. szám, (1999.03.18.) (1999-03-18)

Egotrip

Egotrip

Seres László: Dekóder

"A sajtószabadság mindig viszonylagos. Ezért van értelme küzdeni érte" - így a Népszabadság címû napilap válasza a MÚOSZ körkérdésére, "fogalmazzák meg egy mondatban: mit gondolnak a sajtószabadságról". Az elsõ pillantásra frappánsan intelligens, második ránézésre abszolút értelmetlen válasz maga a sûrített Népszabadság-szimptóma, annak a lapnak a konfúz ars poeticája, amelynek fõszerkesztõje néhány éve úgy látta, az elsõ számú napilap lényegében "közszolgálati" funkciót tölt be (bármit jelentsen is ez az üres médiafrázis). Ugyanez a fõszerkesztõ most (mint kiderült, a véleményrovat vezetõjének akarata ellenére) leközölte a magyar sajtótörténet elsõ komoly holocaust-relativizáló cikkét, és lépését azzal magyarázta, hogy õk olyan jó fejek, ilyet is lehoznak, pedig máshol Európában büntetõeljárást indítanának a szerzõ ellen.

Publicisztika

Publicisztika

Pető Iván: Beszélni nehéz

S tumpf, Orbán személye körüli miniszter egy reggel felcsapta határidõnaplóját, s bejegyzésre bukkant: "Márc. 1-jén lejár!, Viktor beígérte: konfrontáció vége, egyensúlyteremtés évadja befejezve!" Mikor a miniszter érdeklõdött, mi a pillanatnyilag helyes álláspont az ügyben, illetékes helyen felvilágosították, hogy politológusként és a Fidesz (FMPP) minisztereként egyaránt tudnia illene: a magyar miniszterelnök ki- és bejelentéseit nem kell mindig úgy érteni. (És orientálása érdekében felhívták a figyelmét egyebek közt pártja programjára, valamint a Fideszt és különösen a sportminiszter anyukáját ´94 és ´98 között üldözõ titkosszolgálat leleplezésének tantörténetére.)

Publicisztika

Kell egy csapat

Szerencsés alkat Deutsch Tamás sportminiszter. Akárki mossa fel vele a padlót, utána mindig azt nyilatkozza, hogy nélküle nem lett volna ilyen foltmentes és fehér. Most a FIFA mondta azt, hogy a maga részérõl tojik az MLSZ elnökének és elnökségének a felfüggesztésére, és továbbra is Kovács Attilát tekinti elnöknek, de a miniszter ebben is felfedezett pozitív dolgokat magára nézve. Kétségtelen, öröm lehet a számára, ha egy ilyen múltú és hatalmú szervezet szóba áll vele, de ezzel az erõvel írhatna Bruce Willisnek is, hogy küldjön egy dedikált fotót, aztán mutogathatná, hogy tessék, Holywood is támogatja a Fidesz-kormányt.

Belpol

Belpol

"Egy intézményrendszer szétverése folyik"

Őri István, a Környezetvédelmi Minisztérium volt főosztályvezetője

A környezetvédelmi tárcánál fél éve zajló intenzív fluktuációnak nemrég az EU-csatlakozási tárgyalások környezetvédelmi részét két éve vezetõ Õri István esett áldozatul. Eltávolítása annyira fontos volt a miniszternek, Pepó Pálnak, hogy ezt megelõzõen képes volt még az EU-integrációért felelõs fõosztályt is megszüntetni. A volt fõosztályvezetõt nemcsak fõnökérõl, hanem csatlakozásunk környezetvédelmi követelményeirõl is kérdeztük.

Belpol

Politikai hírek és

Magyarország a NATO tagja Március 12-én Magyarország az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének teljes jogú tagja lett a Cseh Köztársasággal és Lengyelországgal együtt; a NATO tagállamainak száma tizenkilencre emelkedett. "Népünk legjobbjainak álma valósul most meg, azt óhajtjuk, hogy a térség minden nemzete a stabilitás, a demokrácia, a felvirágzás és a biztonság légkörében éljen" - jelentette ki a csatlakozás után a magyar külügyminiszter. "A három ország NATO-ba lépése mindenekelõtt elismerés azokért az erõfeszítésekért, amelyeket a három ország az elmúlt években tett a demokrácia megerõsítéséért, a gazdasági átalakulásért, fegyveres erõik korszerûsítéséért" - áll Javier Solana NATO-fõtitkár üdvözlõ üzenetében. Moszkva jelezte: változatlanul elutasító álláspontot képvisel a NATO-bõvítés kapcsán.

Belpol

A Globex-ügy fejleményei: Lökéshullámok

Az Aranykéz utcai robbantásos merénylet ügyében nyomozó hatóság eltökélt: a négyes gyilkosság célpontja az alvilágban Óriásként ismert Boros József Tamás volt. Ugyanakkor több napilapban is nyilvánosságra jutott, hogy egyes rendõrségi források nem tartják kizártnak: a célpont Szabó Gábor ügyvéd is lehetett, aki korábban, 1997 elejéig a Globexnek dolgozott, majd a csõd sorsára jutott Lupis Brókerház tulajdonosának, Lupis Józsefnek a gazdasági tanácsadója volt.

Belpol

"Korrupciós jelentés" a Városházán: Szellemirtók

"Az alacsony keresettel bíró, de a közérdek védelmében önállóan fellépni nem tudó köztisztviselõi poszt a rendszernek az az egyik pontja, ahol a korrupció lehetõsége leginkább fennáll." "Találkoztunk gyermekét egyedül nevelõ közalkalmazottal, akinek a fizetése nem elegendõ ahhoz, hogy rendszeresen meleg ételt egyen ebédre." Sok más mellett ezeket a megrázó megállapításokat tartalmazza az elsõ magyarországi korrupcióellenes jelentés.

Belpol

A MIÉP és a kormány viszonya: Országházi nyalomaszád

Legutóbb az országos médiatestületek összetétele kapcsán vetõdött fel: ellenzékinek vagy kormánypártinak tekinthetõ-e a Magyar Igazság és Élet Pártja? A kilenc hónap parlamenti munkával eltöltött idõ kellõen hosszú ahhoz, hogy az országházi jelenlét dokumentációja alapján némi következtetéseket vonhassunk le arra nézvést, mivel fizet a MIÉP azért, hogy a Fidesz odavetette neki a közmédiát. És hogy hogyan csinálja a Fidesz sokkal sikeresebben azt, amitõl egy idõ után Antall doktornak is hányingere támadt.

Belpol

Március 15. Budapesten: Lusták és galambok

A fõvárosban az idén is megtartották márc. 15-t, a Túlméretezett Kokárda Ünnepét, ismét lufik röpítették a gyerekeket az égbe, ismét a fél városon át bolyongott a jónép egyik rosszul bemagolt ünnepkezdési idõpontról a másikra, volt sajtószabadság, unió Erdéllyel és Európával, beszóltunk Landerernek, kiszabadítottuk Táncsicsot, leváltottuk Kovács Attilát, felváltottuk hóközépi utolsó ezresünket. Csak a nyilasok maradtak egy helyben, a Corvin Áruház elõtt, várva a centrumhétfõt s a nyílást. Mi csak úgy kószáltunk a nem túl hajnali rendezvények között.

Belpol

Lengyel futballviszály: Sír a labda

Közel egy éve dúl a harc a Lengyel Labdarúgó-szövetség (LLSZ) és a sport- és turisztikai minisztérium között. A konfliktus 1998. április elején Miroslaw Szymkowiaknak, az elsõ osztályú Widzew Lódz játékosának a minisztérium által vitatott átigazolása miatt robbant ki. Ez volt az az ügy - vagy ürügy -, amelyet követõen Jacek Debski sportminiszter elõbb ellenõröket küldött a szövetség nyakára, majd felfüggesztette az LLSZ 33 tagú elnökségét és felügyelõbizottságát, élén Marian Dziurowicz szövetségi elnökkel. S jóllehet hónapokkal késõbb - a FIFA és az UEFA nyomására - visszahelyezte tisztségébe a szövetség vezérkarát, azóta sem oldódott meg semmi. Lengyelországot egyébként mindig is azért volt érdemes nekünk, magyaroknak nagy erõkkel sasolnunk, mert minálunk általában mindig az szokott történni, mint õnáluk, csak egy kis spéttel. Figyelsz-e, Deutsch Tamás?

Külpol

Külpol

Lafontaine távozása: Toscana vár

"A csapatjáték rossz volt", indokol Oskar, a múlt héten lemondott német pénzügyminiszter. Terelne inkább juhot, nevelne kis testû, prémes állatot, ültetne haszonnövényt, s ott van piciny, kétéves gyermeke - találgatják még bizalmasai. Hiszen elõfordul, hogy az ember besokall, és Toscanába vágy.

Film

Film

"Nem vicceltek" (David King művészettörténész, Kun Miklós történész)

Minden tudományos értekezésnél ékesszólóbban beszélnek a szovjet hatalom kegyetlenül totális kisstílûségérõl a korszak parancsra retusált fényképei, melyekre több évtizedes kutatómunkája során bukkant David King, aki félelmetes, bronchitises hörgésekkel teljes interjúban mesélt a történelem rajzolta fotók történetérõl. Gyûjteményébõl a múlt héten nyílt kiállítás Budapesten A komisszár eltûnik - Történelmi fotóhamisítások címmel, s mindez könyv alakban is megjelent. King jelenleg a sztálini tisztogatások során megölt emberekrõl közvetlenül kivégzésük elõtt készült fotókból állít össze egy kollekciót. Beszélgetésünkben részt vett Kun Miklós történész, a könyv elõszavának szerzõje is.

Zene

Zene

World music: magam sem

értem, miként történhetett meg, már vagy negyedéve nem hízelegtem olvasóimnak efféle világzenei összeállítással. A bûn- és hivatástudat most kárpótlásra késztet: íme, felkínálom legfrissebb élvezeteimet, sztereóban, két oldalon.

Sport

Sport

Bajnok az Alba Volán: Kék a jég

VARGYAS! LÓGNI FOGSZ! - emelik a harmincméteres transzparenst a fehérvári ultrák. Az Alba Volán Riceland csarnokában a közönség legalább fele ultra, a hangorkán alapján lehetne akár Motörhead-koncert is, de nem: a B közép egyik tartógerendáján átvetett kötélen felhúzzák a 2-es számú piros mezt viselõ bábut, Vargyas felirattal.

Tudomány

Tudomány

Fehér Kereszt Állatmenhely: A kutya vacsorája

Csufi tizenöt éves. Vénségére nemcsak a természet, a sors is elbánt vele: a néni, akinél tizenhárom évig tejben-vajban fürdött, elmegyógyintézetbe került, Csufi meg menhelyre. Ha valaki nincs fából, el is érzékenyült, rohanna, hogy örökbe fogadja, de hiába. Csufit nem adják.

Tudomány

Közös dolgaink

Volt egy jelrendszer a vécén. Kívülrõl benne hagytuk a kulcsot a zárban, ha bementünk. Ez volt az alap. Én próbáltam meghonosítani, hogy ha benn vagyok, napközben is meggyújtom a villanyt, de nem értették. Egy idõsebb szomszéd - azóta meghalt - krákogott, ha benyitottam a külsõ ajtón, mielõtt még megállapíthattam volna, hogy a belsõ ajtó zárjában benne a kulcs. Már ezt se szerettem, de azt még sokkal kevésbé, hogy a krákogást tõlem is elvárta. Ha nem krákogtam, rákérdezett. Mert kétévente csakugyan megesett, hogy valaki benne felejtette a kulcsot a zárban, és akkor türelmetlenkedés, három-négy kísérlet, míg fény derült a dolgora. Ahogy az is elõ-elõfordult, hogy magamnál felejtettem a kulcsot, és bevittem az iskolába. Akkor a nagymamám diszkréten felküldte értem az ügyeletest.

Tudomány

Távkapcsoló nélkül

A tévézés káros, fõleg, ha olyanok ûzik, akik képtelenek mértéket tartani, órákon át bámulják a bármit. Mi ilyenek voltunk, fõleg a kereskedelmi csatornák beindulása szedálta le a családot. Rendes hipokritaként persze állandóan a tévézés káros hatásairól szónokoltunk, gyerekeink komolyan hallgatták, hogy a reklámozók bábjaivá váltak, hogy fantáziájuk beszûkült, hogy agresszívek, mint egy yuppie - ecseteltük nekik a rájuk váró jövõt, a kívülrõl irányított, egydimenziós létezés összes ismérvével. Csak akkor mosolyogtak gúnyosan, amikor anyjuk már fél nyolckor ágyba lökdöste õket a Vészhelyzet miatt, vagy ha apjukat reggel a monoszkóp elõtt horkolva találták. Ez így nem lesz jó, néztünk egymásra az asszonnyal a Dáridó egy reklámja alatt, kultúránk morzsái elfogynak, gyerekeinknek meg nem lesz honnan leépülniük.

Lokál

Lokál

Giccs és kultusz: Kelet-nyugati retró

Giccs és kultusz címmel nyílt a budavári Sándor-palotában az a monstre kiállítás, ami nem kevesebbet vállal, mint hogy bemutassa az ötvenes, hatvanas évek tárgyait meg a hozzájuk kapcsolódó "életérzést". Arra azonban valószínûleg senki nem gondolt, hogy ez a kavalkád micsoda energiákat mozgat meg: a múlt pénteki megnyitón egymást taposták a népek, mindenki idõutas akart lenni egy órácskára. A nosztalgia, mint a vulkán, feltört, pedig a kiállítás sokkal kritikusabban kezeli a korszakot.