Az ISM játszótérpályázata: A Vackor-dosszié titka

  • Elek Tímea
  • 2001. szeptember 6.

Belpol

Aprogramra a tavalyi 48 millió forinttal (és 179 nyertes felhasználóval) szemben a 2001- 2002-es költségvetés évi 250 millió forintot különített el; a felhasználók számára a pályázati keretösszeg idén 355 millió forint. A határidő lezárultáig 354 formailag megfelelő és 240 hibás kérelem érkezett. Egy önkormányzat vagy a vele szerződésben álló szervezet százezer és ötmillió forint között pályázhatott, 40 százalékos önrész megléte mellett.
Aprogramra a tavalyi 48 millió forinttal (és 179 nyertes felhasználóval) szemben a 2001- 2002-es költségvetés évi 250 millió forintot különített el; a felhasználók számára a pályázati keretösszeg idén 355 millió forint. A határidő lezárultáig 354 formailag megfelelő és 240 hibás kérelem érkezett. Egy önkormányzat vagy a vele szerződésben álló szervezet százezer és ötmillió forint között pályázhatott, 40 százalékos önrész megléte mellett.

A forgalmazók részéről tizenegy pályázat érkezett, amelyből tíz felelt meg a formai követelményeknek. A pályázatokat három szakértő (biztonsági-szabványügyi, építészeti-gazdasági, használati-kinézeti) minősítette. A minisztérium az elbírálás után az alábbi három céget ajánlotta a játszóteret építeni kívánó önkormányzatok figyelmébe: a S´AJO-Neuhold Kft.-t (mindhárom szakértő egyetértésével), az M&M Pack Kft.-t (a használati értéket és kinézetet bíráló szakértő ellenvéleményével) és a Fito System Kertépítő és Szolgáltató Kft.-t. (A társaságokról lásd A győztes cégek című keretes írásunkat.)

A Fito System anyaga azonban éppen a legfontosabbnak tartott szempontból nem felelt meg, mivel a pályázatot a biztonsági és szabványügyi szakértő elutasította. Felmerül viszont, hogy az elmarasztaló bírálat szerzője pártatlan volt-e: Szalai József ugyanis a minősítés idején a konkurens S´AJO-Neuhold ügyvezetője volt. Szabó László, az ISM helyettes államtitkára felvetésünkre leszögezte: az összeférhetetlenséget Szalai a tárca felkérésekor jelezte, ám a minisztérium ennek ellenére sem tekintett el az ügyvezető munkájától, mivel Szalai József a maga területén szaktekintélynek számít. (A témával kapcsolatos kérdéseinkre adott minisztériumi választ lásd keretes anyagunkban.)

A tárca tehát korrektnek tartja Szalai József véleményét (amelynek hitelességében nekünk sincs okunk kételkedni). Szalai nem javasolta, hogy a Fito System pályázatát a minisztérium "kiajánlja" az önkormányzatoknak, ám állásfoglalását a jelek szerint a minisztérium végül figyelmen kívül hagyta. Deutsch Tamás 2001. május 28-án azt írta a Fito Systemnek, hogy a cég pályázata a szakértők szerint "megfelelt a pályázati felhívásban foglaltaknak". Az önkormányzatoknak, illetőleg a civil szervezeteknek küldött - szintén a miniszter által jegyzett - levélben pedig ez áll: "A felhívásra jelentkező szervezetek közül hárman megfeleltek azoknak a szakmai kritériumoknak, amelyeket az Ifjúsági és Sportminisztérium elengedhetetlennek tart a gyerekek biztonsága, szüleik, nagyszüleik és tanáraik nyugalma és elégedettsége érdekében." (A szakértői vélemény és a miniszteri levél közötti ellentmondásokról lásd Minősítés és gratuláció című anyagunkat.)

Megkérdeztük a tárcától: igaz-e, hogy a három nyertes pályázat közül kettőt nem mindegyik szakértő javasolt elfogadásra. Szabó László így felelt: nem igaz, mert "a bírálati szakasz eredményeképpen mindhárom pályázó megfelelt a követelménynek". (Lásd az államtikár levelét.) A Narancs birtokában lévő dokumentumok szerint viszont az egyik szakértő nem javasolta az M&M Pack, egy másik pedig a Fito System anyagának az akkreditációját.

Deutsch Tamás a Fito Systemnek küldött levelében a "közelmúlt szörnyű" gyermekbaleseteivel és sérüléseivel magyarázta azt, hogy az értékeléskor "a biztonsági szempontok elsőbbséget élveztek". (Káposztásmegyeren nemrég halálos kimenetelű játszótéri baleset történt.) Ez rendjén is van; de akkor - a jelek szerint - miért tekintett el ettől a tárca az egyik pályázatnál?

Elek Tímea

Minősítés és gratuláció

A szabványügyi szakértő többek között ezt írja április 19-i bírálatában a Fito System Kft. anyagáról:

- "a (kettős lengő hinták) tanúsítványa hiányos",

- "az esési terek méretei és (...) ütéscsillapító talajok (...) rétegvastagságai nem felelnek meg",

- "a csúszda (...) nem szabványos, balesetveszélyes",

- "az ajánlott játszószerek nagyobb részének nincs tanúsítványa, a játszószerek biztonsága és szabványossági megfelelősége nem bizonyított",

- "a pályázó szervezet ajánlását (...) nem javaslom". Deutsch Tamás miniszternek a Fito System Kft.-hez írt május 28-i levelében az alábbiak olvashatók:

- "a közelmúlt szörnyű gyerekbalesetei és sérülései miatt az értékelés során a biztonsági szempontok elsőbbséget élveztek (...)",

- "a szakértői javaslatok alapján az Önök által benyújtott pályázat megfelelt a pályázati felhívásban foglaltaknak (...)",

- "örömmel tudatom Önökkel, hogy a FITO SYSTEM Kft. bemutatkozó anyagát elfogadtuk, akkreditáltuk",

- "bízom abban, hogy egy sikeres szakmai együttműködés kezdődik (...) annak érdekében, hogy a magyar gyerekek, szüleik és pedagógusaik biztonsággal és örömmel használhassák az újonnan épülő játszótereket".

A győztes cégek

Az M&M Pack Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 1998-ban alapították, 1999 óta forgalmaz belföldön játékberendezéseket és sportpálya-felépítményeket. Az M&M Pack az ausztriai AGROPAC kizárólagos magyarországi képviselője. (Forrás: www.ismjatszoter.hu)

A S´AJO-Neuhold Kft. 1991-ben alakult. Törzstőkéje 4,6 millió forint, főállású foglalkoztatottainak száma hat fő, tulajdonosai egyben a cég ügyvezetői is. Referenciái közé tartozik a Pillangó parkban lévő, a Füredi-Szentmihályi utcai, a Vezér úti és a Kassai téri játszótér (valamennyi a XIV. kerületben). A S´AJO a német ABC-Team kizárólagos képviseletét látja el itthon, saját bevallása szerint 453 db játszótéren 1921 szabványossági vizsgálatot végzett el. (Forrás: www.ismjatszoter.hu)

Az 1987-ben alapított Fito System Kft. ötször nyerte el az "év tetője" pályázaton a Zöldtető Nívódíjat. Referenciái közé tartozik a Gyűrű és a Zemplén Győző utcai játszótér (mindkettő Békásmegyeren). Az "alkalmazotti létszám megközelíti a 10 főt". (Forrás: www.fitosystem.hu)

Az ISM válasza

A pályázatok témájában az alábbi kérdéseket tettük fel írásban a minisztériumnak:

- Igaz-e, hogy az ajánlott játszótérgyártó, -forgalmazó cégek listáját valamennyi pályázó megkapja a minisztérium ajánlólevelével egyetemben?

- Igaz-e, hogy a kiírt "akkreditációs" pályázat három nyertese közül kettőt nem mindegyik szakértő javasolta elfogadásra?

- Igaz-e, hogy a bírálók egyike egyben az egyik nyertes cég ügyvezetője is?

A tárca nevében Szabó László helyettes államtitkár válaszolt; levelét kérésére változatlan formában közöljük:

"Az Ifjúsági és Sportminisztérium Vackor-programja - melyet a játszóterek és általában a játék világának fejlesztésére hívtunk életre - egyik elemeként segítséget kívánunk nyújtani azon önkormányzatoknak, amelyek ezt igénylik ahhoz, hogy épülő, szépülő játszótereik a szabványoknak megfelelőek, esztétikusak és biztonságosak legyenek. A Vackor-program - többek között - pályázati támogatásokat is tartalmaz.

Az IFJ-JK-01 kódszámmal (Játszótértervező és -kivitelező gazdálkodó szervezetek számára tevékenységük bemutatására) 2001. február 28-án megjelentetett pályázati kiírásra összesen 11 db pályázat érkezett, amelyből 1 db formai szempontból nem felelt meg a felhívásnak. A pályázatokat három - a maga területén szakmailag elismert - szakember bírálta, szabványossági, építészeti, valamint használhatósági és esztétikai szempontok szerint. A pályázatokat használhatóság és esztétika szempontjából Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központjának vezetője, építészeti szempontból Teráz Béla okleveles építész, szabványossági és biztonsági szempontból Szalai József, a Magyar Szabványügyi Testület Sport, Játék, Szabadidő és Szórakoztató Eszközök Műszaki Bizottságának elnöke bírálta el.

A bírálati szakasz tartalmazta a pályázatok írásos véleményezését, ezután a szakértők személyes részvételével több konzultáció is történt. Ennek eredményeképpen az Ifjúsági és Sportminisztérium a következő három céget >>akkreditálta>akkreditáltl csak egy kapott teljes egészében pozitív bírálatot, a válaszom: nem. A bírálati szakasz eredményeképpen mindhárom pályázó megfelelt a követelménynek.

Az említett három >>akkreditált>Játszótér építési és -felújítási programok támogatásáraezők számára oly módon, hogy minden IFJ-JT-01 kódszámú pályázati csomag tartalmazta az ajánlást. Mindemellett a pályázat kiírásával egy időben, május 14-én megkezdte működését a www.ismjatszoter.hu honlap, ahol az >>akkreditáltAz Ifjúsági és Sportminisztérium nem tette kötelezővé a szakmailag ajánlott (>>akkreditáltl vagy másokkal) végeztetik el a beruházásukat. A játszótér építésére vagy felújítására benyújtott pályázatuk csak akkor lehet majd eredményes, ha az megfelel a vonatkozó szabványossági feltételeknek.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium ajánlásával garantálta, hogy az általa javasolt cégekkel való együttműködés eredményeként biztonságosan működő és esztétikus megjelenésű játszóterek épülhetnek.

Az IFJ-JK-01 kódszámú, >>Játszótértervező és -kivitelező gazdálkodó szervezetek számára tevékenységük bemutatásárazaton sikertelenül szereplő gazdasági társaságok számára lehetőség nyílik a pályázaton való eredményes részvételre.

Az IFJ-JK-01 felhívás legfontosabb szempontja volt, hogy a pályázatban szereplő játszóterek megfeleljenek a játszótérépítésre vonatkozó Magyar Szabvány (MSZ EN 1176-1-7, MSZ EN 1177) feltételeinek. Az >>akkreditálásraok. Levelünkben egyúttal tájékoztattuk a visszautasított pályázókat, hogy a felhívás az ősz folyamán újra megjelenik, s pályázatukat ismét várjuk.

Az >>akkreditáltkerülése érdekében Szalai úr akkori cégének pályázatát másik szabványügyi szakértő is bírálta, ő is pozitívan. Szalai úr a bírálati szakasz előtt maga hívta fel az ISM figyelmét ezen tényre, a tárca azonban nem tekintett el Szalai úr szakértői munkájától, hiszen személyében Magyarország közismerten egyik legnagyobb tekintélyű szabványügyi szakértőjét tudhattuk bírálóink között."

Figyelmébe ajánljuk

Fülsiketítő hallgatás

„Csalódott volt, amikor a parlamentben a képviselők szó nélkül mentek el ön mellett?” – kérdezte az RTL riportere múlt heti interjújában Karsai Dánieltől. A gyógyíthatatlan ALS-betegséggel küzdő alkotmányjogász azokban a napokban tért haza a kórházból, ahová tüdőgyulladással szállították, épp a születésnapján.

A szabadságharc ára

Semmi meglepő nincs abban, hogy az első háromhavi hiánnyal lényegében megvan az egész éves terv – a központi költségvetés éves hiánycéljának 86,6 százaléka, a teljes alrendszer 92,3 százaléka teljesült márciusban.

Puskák és virágok

Egyetlen nap elég volt ahhoz, hogy a fegyveres erők lázadása és a népi elégedetlenség elsöpörje Portugáliában az évtizedek óta fennálló jobboldali diktatúrát. Azért a demokráciába való átmenet sem volt könnyű.

New York árnyai

Közelednek az önkormányzati választások, és ismét egyre többet hallunk nagyszabású városfejlesztési tervekről. Bődületes deficit ide vagy oda, választási kampányban ez a nóta járja. A jelenlegi főpolgármester első számú kihívója már be is jelentette, mi mindent készül építeni nekünk Budapesten, és országszerte is egyre több szemkápráztató javaslat hangzik el.

Egymás között

Ahogyan a Lázár János szívéhez közel álló geszti Tisza-kastély felújításának határideje csúszik, úgy nőnek a költségek. A már 11 milliárd forintos összegnél járó projekt új, meghívásos közbeszerzései kér­dések sorát vetik fel.

Mit csinál a jobb kéz

Több tízmillió forintot utalt át Ambrózfalva önkormányzatától Csanádalbertire a két falu közös pénzügyese, ám az összeg eltűnt. A hiány a két falu mellett másik kettőt is nehéz helyzetbe hoz, mert közös hivatalt tartanak fönn. A bajban megszólalt a helyi lap is.

Árad a Tisza

Két hónapja lépett elő, mára felforgatta a politikai színteret. Bár sokan vádolják azzal, hogy nincs világos programja, több mindenben markánsan mást állít, mint az ellenzék. Ami biztos: Magyar Péter bennszülöttnek számít abban a kommunikációs térben, amelyben Orbán Viktor is csak jövevény.

„Ez az életem”

A kétszeres Oscar-díjas filmest az újabb művei mellett az olyan korábbi sikereiről is kérdeztük, mint a Veszedelmes viszonyok. Hogyan csapott össze Miloš Formannal, s miért nem lett Alan Rickmanből Valmont? Beszélgettünk Florian Zellerről és arról is, hogy melyik magyar regényből írt volna szívesen forgatókönyvet.

„Könnyű reakciósnak lenni”

  • Harci Andor

Új lemezzel jelentkezik a magyar elektronikus zene egyik legjelentősebb zászlóvivője, az Anima Sound Sys­tem. Az alapító-frontember-mindenessel beszélgettünk.