Értetlenül áll az ELTE Társadalomtudományi Kara a gender szak bezárása előtt

  • narancs.hu
  • 2018. augusztus 12.

Belpol

Miért nem értik? Mit nem értenek?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara (ELTE TÁTK) értetlenül áll az előtt, hogy a magyar kormány mindenféle szakmai indoklás és előzetes kifogás nélkül egy tudományos akkreditációval rendelkező szak bezárására készül – áll abban a közleményben, amit Juhász Gábor, a TÁTK dékánja tett közzé a kar honlapján szombat este.

Mint ismert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a hét elején közölte az egyetemmel, hogy rendeletmódosítás keretében készül megszüntetni az intézményben egy éve indult társadalmi nemek tanulmánya szakot, a gender szakot. Az ELTE 24 órát kapott arra, hogy véleményezze a döntést, aminek értelmében nemcsak a most működő szakokat kell megszüntetni (az ELTE-n kívül a Közép-európai Egyetemen, a CEU-n működik még ilyen szak), hanem ezentúl egyetlen magyar felsőoktatási intézményben sem lehet társadalmi nemek tanulmánya szakot indítani.

A tervezet nyilvánosságra kerülését követően először az Emmi napokig hallgatott, majd gazdasági racionalitással indokolta a döntést, míg az ELTE közölte, hogy tiszteletben tartja a kormány határozattervezetét, ami lényegében elrendeli a szak bezárását.

Az ELTE oktatója elkeserítőnek tartja egyeteme tegnapi reakcióját

Gregor Anikó nem ért egyet a kihátrálással. „Az ELTE-s társadalmi nemek mesterszak egyik oktatójaként az ELTE tegnapi sajtónyilatkozatát elkeserítőnek tartom.

Az ELTE TÁTK közleményében Juhász Gábor dékán többek között arról tájékoztat, hogy a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzés 12 évvel ezelőtt került fel a felsőoktatási szakok jegyzékébe. Míg egy 2016-os Emmi-rendelet alapján megtörtént a szak felülvizsgálata, ahol „egyetlen minisztérium, tudományos, szakmai vagy társadalmi szervezet észrevételt, megjegyzést, aggályt vagy kritikát a szak tartalmával kapcsolatosan nem fejtett ki”.

„Értetlenül állunk az előtt, hogy az Emmi egy alig 2 évvel ezelőtti, saját hatáskörében elfogadott rendeletének egy konkrét mesterszakra vonatkozó alpontját indokolás, illetve a szakot működtető egyetemek felé előzetes kifogás emelése, a képzési és kimeneti követelmények újbóli felülvizsgálatának elrendelése nélkül azért módosítja, hogy – ahogyan az előterjesztésből egyértelműen kiderül – az egyébként érvényes tudományos akkreditációval rendelkező szak megszűnjön. Ezt az eljárást a felsőoktatás és a tudomány Alaptörvényben rögzített autonómiája szempontjából aggályosnak tartjuk.

A közlemény szerint a mesterszak oktatói bármikor szívesen folytatnak szakmai vitát a szakról, a annak rendeleti úton történő megszüntetése azonban azt a látszatot kelti, hogy „érdemi viták nélkül kerülhetnek megszüntetésre tudományos fórumok által megméretett szakok”.

„Aggályosnak tartjuk, hogy az előterjesztés olyan szak megszüntetését irányozza elő, ami a férfiak és nők közötti társadalmi viszonyokkal és nemi egyenlőtlenségekkel, így a család és a népesedés kérdéseivel, mindezek magyarországi és globális gazdasági és kulturális okaival és következményeivel foglalkozó szakemberek hosszútávú utánpótlását biztosíthatja.”

 

Figyelmébe ajánljuk