Jó ez nekünk?

Miért sértődősek némely zsidó hónapok?

Az Isten megszemélyesítésétől visszariadó egyistenhit nem átall élettelen, sőt absztrakt dolgokat megeleveníteni. Azt föltételezni róluk, hogy éppoly irigyek, fukarok, sértődékenyek, sebezhetők, röviden esendők és emberiek, mint a zsidók általában.
  • Vajda Károly
  • 2018. október 2.

A modern Izrael és a zsidó vallás: jó ez nekünk?

A cionizmushoz pozitívan viszonyuló vallásos zsidók (a 20. század első felében ez egyértelműen a kisebbség volt) azokat a klasszikus forrásokat emelték ki, amelyek szerint az ember vallási kötelessége a messiási folyamat tudatos segítése.
  • Balázs Gábor
  • 2018. augusztus 22.

Hidak

Ha majd egyszer mindenki rájön, hogy nincs mód elválasztani a magyart a zsidótól, nem lehet többé magyar antiszemitának lenni. Az ENSZ-ről, a Fradiról és Szalóki Ágiról.
  • Heisler András
  • 2018. július 12.