Magát kötbérezi a BKK

Motivációs eszközök

Belpol

Nem bánik kesztyűs kézzel a BKV-val a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt., októberig több mint ötmillió forint kötbért fizettetett ki vele - holott jóformán a saját cége, mivel májustól a BKK átvette a BKV vagyongazdálkodása feletti ellenőrzést, igazgatóságába, felügyelőbizottságába a saját embereit ültette.

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. májusban kötötte meg a nyolc évig érvényes új közszolgáltatási szerződést (KÖSZ), ami alapján a BKK megrendeli az utaztatási személyszállítási szolgáltatásokat a BKV-tól. A Fidesz fővárosi városüzemeltetési modelljében a BKK klasszikus megrendelői szerepre korlátozódott volna, ám ezt mára jócskán kinőtte a központ. A szerződés már az elején tisztázza, ki az úr a fővárosi tömegközlekedésben: "A BKK a BKV felett a vagyonkezelési joga révén olyan ellenőrzést gyakorol, amely számára lehetővé teszi az igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testületekben való képviselet biztosítását, továbbá a stratégiai döntésekre és az egyedi irányítási döntésekre gyakorolt tényleges hatást és ellenőrzést." Továbbá ha a BKV nem a megállapodás szerint teljesít, meghatározott forintkötbért fizet. Megvan az ára annak, ha koszos a busz, vagy ha a sofőr nem mondja be, melyik megálló következik. A bírságolást gyakorlatilag forráselvonásként érvényesíti a BKK: a kötbér összegével kevesebb pénzt ad működésre a BKV-nak.

A KÖSZ-ben a BKK nagyvonalúan a BKV-ra testálja, hogy biztosítsa az eszközpark felújítását, karbantartását, cseréjét. Pedig a források, így a legnagyobb tételnek számító 45-50 milliárd forintos jegyárbevétel, már nem a BKV, hanem a BKK számlájára kerülnek, mivel ezt az üzletágat is elvette a BKV-tól.

Oldd meg magad!

A BKV-tól megrendelt személyszállításnak szigorú feltételeket szabtak. A menetteljesítmény és üzemóra mellett a BKK figyeli a menetrendi pontosságot, az utaselégedettségi indexet, a "járművek által okozott maximális környezetszennyezés, a kibocsátott káros anyagok mennyiségéből képzett mutatószámot", a baleseti és biztonsági statisztikák mutatószámait, a jogosulatlanul utazók arányát, és nem utolsósorban az akadálymentesen igénybe vehető szolgáltatásokat. Mindezt annak tudatában, hogy a BKV lerobbant járműállománnyal és infrastruktúrával rendelkezik. Sajátos, ha a BKV-t a rozsdás buszok, szerelvények, a harminc éve fel nem újított és emiatt helyenként 15 kilométeres sebességkorlátozásokat - így menetidő-hosszabbodást, menetteljesítmény-csökkenést - produkáló 3-as metró vágányai miatt kötbéreztethetik. Vagy ha azért kap kevesebb forrást a BKK-tól, mert a metró a felszínről szinte megközelíthetetlen kerekes székkel, kevés az alacsony padlós busz, a flotta java a káros anyagot kipöfögő Ikarusokból áll - e problémákat a legatyásodott BKV saját erőből évtizedek óta képtelen kezelni. Az is fura, hogy a potyázás elszaporodásáért is büntetheti a BKK a BKV-t, miközben a jegyellenőrzést immár a BKK végezteti. A Narancs értesülése szerint egy alkalommal azért kapott bírságot a BKV, mert az egyik buszra nem megfelelő módon került fel a BKK matricája.

A BKK a Narancsot arról tájékoztatta, hogy májustól szeptember végéig összesen 5375 ezer forint kötbért szabtak ki a BKV-ra. (Egészen pontosan 687 eset miatt rótták ki, ebből 197 a járművel, 490 a járművezetővel kapcsolatos szabálytalanság volt.) Ez egyébként értesüléseink szerint várhatóan a kisebbik büntetési csomag, mivel nincs benne a menetkimaradások miatt kivetett kötbér, amit az év végén zúdítanak majd a BKV nyakába. Itt érdemes megjegyezni, hogy sok busz azért nem tud elindulni, mert a karbantartók alkatrész híján nem képesek megfelelő műszaki állapotba hozni a járművet, vagy a busz egyszerűen alkalmatlan a közlekedésre. A javítás színvonalának fenntartásához amúgy szintén a BKK-tól érkezik a pénz a működési forrás részeként - vagy nem érkezik, de erről később. A BKV-nak gyakorlatilag megszűnt a pénzügyi mozgástere, a KÖSZ-ben rögzítettek szerint a BKV költségeit a BKK kontrollálja.

Nemes Gábor, a Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint a BKK irreális feltételeket szabott a szerződésben, amelyet - tudomása szerint - május óta többször módosítottak. Azzal is kurtították a BKV büdzséjét, amikor arra kötelezték, hogy a maximum 4 százalékosra növelhető üzemi nyereséget hitelek kamatterheire kell fordítania a cégnek. Nemes úgy látja, a BKK nem vette figyelembe, milyen nehéz anyagi helyzetben van a BKV. Nemes a szerveződő sztrájkra utalva megjegyezte (a munkabeszüntetést a várhatóan egymilliárd forint béren kívüli juttatások ki nem fizetése miatt helyezték kilátásba a szakszervezetek): különösen hat, amikor a BKK saját likviditási gondjaira hivatkozik, miközben a közszolgáltatási szerződés szerint nem tehetné meg, hogy nem fizet az elvégzett szolgáltatásért.

Mindig a másik

Ami valóban így van, de egy kivételt azért egyoldalúan engedélyezett magának a BKK: "Ha a főváros éves költségvetési koncepciójának vagy költségvetési rendeletének elfogadását követően a BKK úgy ítéli meg, hogy a kompenzációnak megfelelő ellentételezést nem fogja tudni nyújtani a szolgáltató részére."

A BKK nem tartja soknak a BKV-ra rótt bírságokat. "(...) a kötbérértékek határai ugyanis nem új járművekhez és jó állapotú infrastruktúrához, hanem a budapesti viszonyokhoz és a korábbi bázisértékekhez vannak viszonyítva. Lényegében tehát csak a helyzet elkerülhető romlásáért számítunk fel kötbért, ami nem büntetési célú, hanem azt célozza, hogy motivált legyen a BKV és annak menedzsmentje a jobb teljesítményben". A kötbéreket nem a műszaki karbantartás rovására fizetik ki. "Vitézy Dávid javaslatára a BKV igazgatósága (a hattagú testület felét a BKK adja: Vitézy Dávid vezérigazgató, helyettese, Somodi László, valamint Mihálszky Gábor, a tömegközlekedési divízió vezetője - Zs. P.) úgy döntött, hogy a kötbérek mértéke a BKV vezetőinek egyik legfontosabb, 50 százalék súlyú prémiumcélja. Tehát amennyiben a kötbérek a vezetők prémiuma összegének 50 százalékát nem haladják meg, a kötbéreket végeredményben a cégvezetők jövedelme terhére fizeti a cég, ez pedig így valós motivációt jelent a menedzsmentnek a járatkimaradások és egyéb szabálytalanságok visszafogására" (sic!) - érvel a BKK.

A BKK egyébként a fővárosi közösségi közlekedésben száz buszszal részt vevő VT Transman Kft.-t (VTT) is bírságolja, amely jövő tavasztól további 150 busszal száll be a személyszállításba. A VTT májustól szeptember végéig 74 eset miatt kapott büntetést, összesen 1 millió 170 ezer 643 forintért; a szabálytalanságok többsége (57 eset) a járművezetővel kapcsolatos panasz volt.

A BKK nemcsak a kötbérrel vesz ki pénzt a BKV kasszájából, hanem azzal is, amikor késve utalja a működési támogatást - önmagát persze nem szankcionálja késedelmes teljesítés esetén. Novemberben egynapos késéssel érkezett meg egymilliárd forintnál nagyobb összeg a BKV számlájára, amiből határidőre kellett teljesíteni a hiteltartozás esedékes részletét. Napra pontosan kell meghatározni, mikor utal a cég a hitelező banknak, és mivel a BKK késett, a BKV-nak 5 millió forint késedelmi díjat kellett fizetni: az első kötbércsomagnak megfelelő összeget. A BKK ennél is a BKV-ra hárítja a felelősséget. "A november havi kompenzáció kifizetése kapcsán történt meg először, hogy egy nappal később került utalásra az előzetesen egyeztetett összeg, ám a számla BKK-hoz történő beérkezése - vagyis annak a BKV általi megküldése - nem a szerződésnek megfelelően, hanem azt követően egy héttel késve történt meg, viszont a szabályoknak megfelelő számlaigazolási folyamatnak végbe kellett mennie ahhoz, hogy a számla utalásra kerülhessen. Az egynapos, jelentősnek nem nevezhető késedelem tehát nem a BKK hibájából következett be" - tudatta a Naranccsal a BKK. És mint kifejtették, nem is a főváros hibájából, jóllehet a BKK a következőket hozta tudomásunkra: "Havi likviditási terv alapján a BKK meghatározza a támogatási igényét a főváros felé, melyben a feladatellátáshoz kapcsolódó összes pénzügyi kötelezettség, így a BKV-nak fizetendő havi kompenzáció is szerepel. Amennyiben a támogatás nem érkezik be a BKK számlájára időben, úgy a kifizetéseit is át kell, hogy csoportosítsa, illetve késleltetnie kell."

A BKK szerint összességében nem a BKV-t, hanem a BKK-t érte késedelmes fizetésből eredő likviditási kár, mégpedig azért, mert a közszolgáltatási szerződés májusi életbelépése előtt a BKV számos olyan jegyet és bérletet adott el, amelyek felhasználására május után került sor, az árbevétel arányos részét azonban nem adta át az értékesítésre jogosult BKK-nak. A BKK összesítése szerint ez 6 milliárd forintot meghaladó tartozás. A BKK mindezt annak ellenére követeli a BKV-tól, hogy közben megjegyzi: "A pénz beérkezése esetén természetesen azt a BKV és a közszolgáltatásaink finanszírozására, és nem más célra használnánk." Azaz visszaadnák a BKV-nak.

Arra a 3 milliárd forintra viszont nem kap fedezetet a BKV a BKK-tól, ami tavalyi adóhátraléka miatt keletkezett, és amelyre a NAV fizetési haladékot adott. Bár az erre vonatkozó döntés tavaly a felerészben BKK-tagokkal működő BKV-igazgatóságon átment, a BKK mégsem vesz tudomást a jókora hiányról, és nem fogja kifizetni.

Figyelmébe ajánljuk

Post mortem

Az egész világot megrázó szörnyűségeknél gyakran előkerül a tettes ízlése – nem akarjuk elhinni, hogy egy átlagos ember is követhet el borzalmas dolgokat, keressük a furcsaságokat, az előjeleket, amelyeknek gyanúsnak kellett volna lenniük.

A szellemek ereje

  • - turcsányi -

Johnny Lobónak nehéz élete volt. Már a háború korai szakaszában megjárta Vietnamot, s hazatérve polgárjogi harcosnak állt; az indiánok jogaiért küzdött. 

A messzi káosz

„Mi ez az utazás nevű dolog? Miért nem hagyjuk abba idővel? Hát sosem nő be a fejünk lágya?” – tette fel ezt a három költői kérdést a szerző 2014-ben, utazós blogjának utolsó bejegyzésében.

Egy macska, egy lótusz

Egyiptommal és a fáraókkal krimitől a sorsjegyen át egészen a bútordarabokig bármit el lehetett adni már 100–150 évvel ezelőtt is. Az egyiptománia kutatása viszonylag fiatal terület, általában egyiptológusok vagy régészek, történészek foglalkoznak a témával, mellékprojektként. A fogalomba bármely egyiptomi motívum felhasználása beletartozik úgy is, hogy a kontextus teljesen független az egyiptomi kultúrától.

Kapupánik

A mai fiatalok már nem tudják mi az élet, se háborújuk, se békéjük, kapálni se tudnak, csak ülnek a számítógép előtt. Gyenge, menekülő generációt szült a korábbiak feszített, izzadságos munkája, elkényeztették őket. Az ilyenekből nem lesznek ’56-os hősök.

Futott két kört

A békemisszió a béke ügyét sajnos, és reméljük egyelőre, nem vitte mérhetően előre utolsó, múlt heti bejelentkezésünk óta, pedig azóta Kijiv, Moszkva és Hszi Csin-ping után Washingtont és az akkor még ép fülű Trump elnökjelölt urat is megjárta Orbán Viktor.

Visszacsatolás

Amikor Antall József a választási sikerének valahai eufóriájában azt találta mondani, hogy ő lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke szeretne lenni, nagyot dobbant a nemzeti szű, vagy lélek. Hogy pontosan mire gondolt a felhevült költő, azt éppenséggel soha nem fogjuk megtudni.

„Mit írtál, szakácskönyvet?”

Bár már négy kötetet jegyez – egy beszélgetőkönyvet és több színpadi adaptációt –, még mindig zavarba ejti, ha írónak nevezik. Az Örkény Színház színészével a legújabb novelláskötete, a Kevert kapcsán így elsősorban az írásról beszélgettünk.

Zsákban futás a pálya mellett

Csák János helyét vette át az európai parlamenti és önkormányzati választás másnapján. Nem a lehengerlő víziók embere, inkább igyekvő háttérmunkás. Kérdés, hogy ez mennyi ideig lesz elég az életben maradáshoz.

„Egy dobásunk van”

Még a legpesszimistább várakozásokat is alulmúlta a 2017-ben nagy lendülettel indult párt szereplése az idei júniusi választásokon. Tompos Márton 3,7 százalékos pártot vesz át, ígérete szerint valami teljesen újat fognak kipróbálni.

Sarkadi utca, Berlin

Egy egész utcát uralt Berlinben az a prostituáltakat dolgoztató Békés megyei banda, amelynek tagjait emberkereskedelem miatt ítélte súlyos fegyházbüntetésre és vagyonelkobzásra a Gyulai Törvényszék.