Összeférhetetlenség a Corvinus vezetésében?

Belpol

A könyvvizsgáló kamara elnöke az egyetem gazdasági főigazgatójaként sem szünetelteti aktív könyvvizsgálói tevékenységét, ami sérti az összeférhetetlenség törvényi tilalmát.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke függetlenségét feladva egyetemi gazdasági főigazgatói állást vállalt, ám ezzel párhuzamosan könyvvizsgálói munkáját is végzi. Úgy tudjuk, a kamara elnökségében éles bírálat érte emiatt Lukács Jánost, aki januártól látja el a Corvinus Egyetem megbízott gazdasági főigazgatói pozícióját. Megbízatását Varga Mihály nemzetgazdasági és Balog Zoltán emberierőforrás-minisztertől kapta, és az három hónapra szól – addig, amíg ki nem nevezik pályázat útján az új főigazgatót.

false

 

Fotó: Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Lukács amellett, hogy a kamara elnöke, aktív könyvvizsgáló is, miközben a kamarai törvény szerint nem lehet főfoglalkozású (aktív) könyvvizsgáló, aki közalkalmazotti munkaviszonyt tart fenn. Márpedig Lukács János megbízatása közalkalmazotti munkaviszony, ezért tevékenységét – a törvény szerint eljárva – fel kellene függesztenie az összeférhetetlenség elkerülése végett. Akinek viszont nincs kamarai tagsága vagy szünetelteti azt, nem adhat ki könyvvizsgálói jelentést; és bár könyvvizsgálatban részt vehet, a jelentést nem írhatja alá.

Lukács a kinevezésekor azt nyilatkozta az index.hu-nak, hogy elnöki teendőit az alelnök látja majd el megbízatása ideje alatt, ugyanakkor a kereső szerint aktív a tagsága. Lukácstól megkérdeztük, miképpen és mikor szünteti meg összeférhetetlenségét, válaszul február 11-én megjelentetett közleményét ajánlotta figyelmünkbe. Ebben, ellentmondva év eleji szavainak, tényként hivatkozik elnöki tisztségének fenntartására, és aktív könyvvizsgálói tevékenységének folytatását is megerősíti. „Megítélésem szerint a kétségkívül megnövekedett leterheltség egyelőre nem akadályoz az elnöki teendők megfelelő ellátásában, ettől függetlenül a megbízatás időtartamára a kamarai elnöki tiszteletdíjról természetesen lemondtam. Amennyiben a későbbiekben akadályoztatást érzékelnék, úgy haladéktalanul felkérem a kamara valamelyik alelnökét a helyettesítésre és az elnöki feladatok átmeneti ellátására.” Közli azt is, hogy aktív tagsági jogállású kamarai tag könyvvizsgálóként, egyben a kamara tisztségviselőjeként fokozottan ügyelni kíván a státusz-összeférhetetlenségi és etikai előírások maradéktalan betartására. Az etikai előírások betartása érdekében az általa elnökölt kamara felvételi bizottságától kér állásfoglalást összeférhetetlenségéről, ami még nem született meg. „Ön ugyan tényként közli az összeférhetetlenség fennállását, mi azonban erről nem vagyunk meggyőződve, ezért írásban kértük a Magyar Könyvvizsgálói Kamara illetékes felvételi bizottságának tájékoztatását arról, hogy esetünkben – az összes körülményre tekintettel – fennáll-e az összeférhetetlenség. A válasz egyelőre nem érkezett meg, de a későbbiek folyamán ennek eredményéről is tájékoztatni fogom” – közölte Lukács a magyarnarancs.hu megkeresésére.

Lukács szerint az összeférhetetlenség nem áll fenn, mivel ilyen tartalmú döntést a kamara felvételi bizottsága eddig nem hozott. Ha ez megtörténne, „akkor természetesen haladéktalanul megteszem a szükséges lépéseket a helyzet rendezése érdekében; addig azonban – megítélésem szerint – összeférhetetlenség nem áll fenn”. A törvény Lukács által hivatkozott bekezdése arról szól, hogy felmentést lehet adni a könyvvizsgáló egyéb foglalkoztatására, amennyiben a munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy „a kamarai tag könyvvizsgálói minőségéből adódó feladatait megfelelően el tudja látni, valamint (…) nem akadályozza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátását”. Ám végső soron ezt is a Lukács elnökölte kamara felvételi bizottsága bírálja el. Lukácsot megkértük, küldje el a felmentés ügyében a munkáltatójához, az emberi erőforrások miniszteréhez írt kérelmét, valamint a miniszternek a felvételi bizottsághoz írt kérelmét – de eddig ezeket nem kaptuk meg.

Lukács közleménye szerint a bizottság várhatóan március 18-ig fog összeülni – nem sokkal azelőtt, hogy három hónapra szóló megbízatása lejárna. A Corvinus gazdasági főigazgatói pályázatát egyébként az ígérttel ellentétben február 23-ig nem írták ki.

„A kamara tagjai fel vannak háborodva, mert a kicsik, a kevesebb megbízáshoz jutó könyvvizsgálók éppen azért mennek tönkre, mert betartják a kamarai törvényt, és nem vállalnak mást a könyvvizsgálaton, számlás oktatáson kívül. A kamara elnökének kellene példát mutatni” – jegyezte meg a magyarnarancs.hu-nak egy több kollégája véleményét is tolmácsoló, neve elhallgatását kérő könyvvizsgáló.

Nemcsak Lukács, hanem helyettese, Pavlik Lívia igazgatóhelyettes összeférhetetlensége is fennáll. Pavlik szintén aktív kamarai tag, miközben közalkalmazottként a Corvinus megbízott gazdasági főigazgatójának helyettese. Lukácstól megtudtuk, Pavlik, aki szintén a kamara felvételi bizottságától kéri összeférhetetlensége tisztázását, Rostoványi Zsolt rektor felkérésére lett a helyettese.

Az egyetem könyvvizsgáló-gazdasági vezetőinek összeférhetetlensége ügyében kerestük a rektort és Varga Mihályt is, de eddig nem kaptunk választ. Ha megérkezik, frissítjük cikkünket.

Neked ajánljuk