Véres Kard Országos Körút az EU-csatlakozás ellen: Árpád vére, hej!

szerző
Gavra Gábor
publikálva
2003/15. (04. 10.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Az EU-csatlakozásról döntő népszavazás kampányának finise cselekvésre késztette a (sokadszorra) közeli nemzethalált szimatoló szervezeteket: a Lelkiismeret ´88 aktivistái például március utolsó napjától véres karddal járják az országot; turnéjuk lapunk megjelenésének napján ér véget. A Narancs szombaton Szegeden érte utol a nemzetébresztő különítményt, mely a helyi központú Pajzs szövetséggel karöltve tartott nagygyűlést.

Az EU-csatlakozásról döntő népszavazás kampányának finise cselekvésre késztette a (sokadszorra) közeli nemzethalált szimatoló szervezeteket: a Lelkiismeret ´88 aktivistái például március utolsó napjától véres karddal járják az országot; turnéjuk lapunk megjelenésének napján ér véget. A Narancs szombaton Szegeden érte utol a nemzetébresztő különítményt, mely a helyi központú Pajzs szövetséggel karöltve tartott nagygyűlést.Nem könnyű mostanában a magyar jövendő kimunkálásán (©Pozsgay Imre) fáradozók élete. Az utóbbi hetekben Orbán Viktor sajtóklubos-demokratás alteregóinak maszatolása ellenére világossá vált, hogy a csatlakozás elleni kampány nem számíthat az exkormányfő mégoly sunyi és hallgatólagos támogatására sem; az Orbán által tettetett bizonytalansággal kimondott "igen" valóban igent jelent. A "szellemi kihívás hetilapja" főszerkesztőjén kívül ez talán csak Zacsek Gyulának nem bírt leesni, aki Orbánhoz írt nyílt levele végén a következőképpen "fordította le" a volt miniszterelnök álláspontját "a nép nyelvére": "Orbán Viktor azt üzeni, hogy mondjon mindenki NEM-et a csatlakozásra ő helyette is, mert ezt ma képtelen nyíltan kimondani." Miután Orbán elfogadta Medgyessy Péter meghívását a csatlakozási szerződés athéni aláírására, a tőle független EU-ellenes szervezetek szemében népviseletbe öltözött kriptoliberálisként, míg a radikális polgári köröknek a jobbik.net című honlapján közzétett felhívása szerint a szabadkőműves-mozgalom ügynökeként lepleződött le: "Orbánt küldték, akár csak Antallt (...), a szabadkőművesek utasításait - mint mindig -, most is hűségesen végrehajtotta."

A tavaly még bálványozott Vezető által cserbenhagyott igaz magyarok azonban nem adták föl; a zömében az Egyesült Államokból importált szórólapokkal a megcsonkított anyaföld megmentéséhez fogtak. A tavalyi választásicsalásos-szavazatújraszámolásos hisztéria során előtérbe került Lelkiismeret ´88 és néhány testvérszervezete március utolsó napján felkerekedett, hogy körbehordozza Szűz Mária ezer sebből vérző Magyarországán őseink véres kardját. A váratlan gesztust a következőkkel indokolta a kard szegedi fogadását megszervező Pajzs Magyar Nemzeti Érdekvédelem Pártja a Magyar Nemzeti Egység Szolgálatában elnevezésű szervezet közleménye: "Történelmi örökségünk, hogyamikor (sic!) a magyar nemzet, a magyar haza végveszélybe kerül, körül kell hordozni a Szent Korona országán a véres kardot azért, hogy minden magyar emberben felébredjen az önvédelmi ösztön, ami tettre serkenti az önfenntartó erőt."

A szervezők átütő sikerként értékelték a turné első napjait: a Narancs érdeklődésére Tölgyesi Ákosné, a Lelkiismeret ´88 kardhordozási különmegbízottja a magyarság öntudatra ébredéséről, "az ország felbolydulásáról" beszélt; sőt a szegedi rendezvény előtti napon egyenesen arról tájékoztatta szervezete honlapjának olvasóit, hogy "Szombathely kivételével az összes városban határozottan több EU-ellenzővel találkoztunk, mint igenlővel". (Kiemelés az eredetiben - G. G.)

Az országban uralkodó forradalmi hangulatról érkező híradásoknak némileg ellentmondott, hogy a kard szegedi fogadására nagyjából 15, jórészt hatvan körüli mozgalmár gyűlt össze a Bartók Béla Művelődési Központ e célra kissé tágasnak tűnő tánctermében. Pedig a Pajzsot vezető dr. Halász József felhívása kiadós

nemzettisztálkodást

helyezett kilátásba a jeles alkalomra: "A kardon lévő vér azt a tisztátalanságot jelképezi, amely a végveszély oka. A körbehordásnak éppen az a célja, hogy megteremtse a >>lelki-testi nemzet-tisztálkodásSzeged népét nemigen hozta lázba a nemzettest- és a néplélekzuhany lehetősége. Ennek fényében meglepőnek tűnik Halász Józsefnek a Pajzs honlapján olvasható önjellemzése: "A jelenlegi gazdasági és politikai hatalom képviselői félnek tőlem, mert Isten kegyelméből el tudtam készíteni egy olyan komplett rendszerváltoztató programot, amely alkalmas arra, hogy a cionista diktatúra magyarországi - és ezt követően világméretű - kiteljesedését megakadályozza és ezzel elhelyezze az első kötélrepedést a globalizáció - amúgy sem túlzott erősségű alapokkal rendelkező - építményén." (Kiemelés az eredetiben - G. G.)

A komplett rendszerváltoztató programot "a szerves egységként működő, független Kertmagyarország megteremtését" megcélzó ópusztaszeri "Honvisszafoglaló Nemzetgyűlés" fogadta el 2002. augusztus 18-án a közvélemény botrányos közönye mellett. A keresztségben a Magyar Egység Programja nevet kapott vízió egyfelől rámutat, hogy "minden embernek ugyanaz az ellensége: a gyakorolt ateizmus, vagyis a cionizmus diktatúrájának vallása", másfelől leszögezi: "a gondoskodó Magyarország egyetlen pénzkezelő intézetet tart fenn, megszüntetve a bankrendszert."

A ">>mézes madzag kontra korbács (ÁV"-s és pufajkás stílusosban: gumibot)szöveghű idézet - G. G.) évek óta gyötrik Halász Józsefet, akit nem átallottak "be nem váltott miniszteri és államtitkári ígéretekkel" kiforgatni vagyonából. Így nem lett a Pajzs vezetőjéből sem miniszter, sem államtitkár, ellenben hozzáláttak Halász József telefonjának lehallgatásához, poloskát helyeztek el otthonában, valóságos jogi vendettát indítottak ellene, majd egy szép napon

megmutatták neki a pisztolyt,

amivel az egy füst alatt ugyancsak elébe tárt két golyót szándékoztak fejébe röpíteni.

Az összmagyarság és az egész emberiség szerencséjére homokszem került a diktatúra máskor olajozottan működő gépezetébe, így dr. Halász a múlt szombaton a maga teljes valójában oszthatta meg hallgatóságával gyanúját, miszerint az EU bővítésének célja nem más, mint hogy hazánk "a Szent Korona oltalma alatt álló tökéletes demokrácia" helyett "arctalan, színtelen falanszterré" váljon, a szabad munkaerő-áramlás révén pedig megszűnjön a család mint olyan. Mindez azonban huncut, bár felelőtlen játszadozás ahhoz a sátáni elképzeléshez képest, melynek értelmében "a Szent Korona fizikai teste megszűnne magyarnak lenni", éppen akkor, amikor Ausztria, Németország, Svédország és Dánia az EU-ból történő kilépés küszöbén áll, az uniós országok öngyilkossági mutatói pedig soha nem látott magasságokba szöknek.

Később a résztvevők a "nemzetközi háttérhatalom" által mozgatott Orbán Viktort és Csurka Istvánt szidalmazva az épület elé indultak a véres kard fogadása céljából. Érdeklődésünkre a patrióták nem bocsátkoztak bővebb fejtegetésbe Orbán és Csurka, valamint a közelebbről meg nem nevezett összeesküvők kapcsolatáról, bár egyikük megjegyezte, hogy "a hazugság annál veszélyesebb, minél több igazság van benne", és ha beszélgetőpartnerünk 1989-ben tudta volna, hogy mi jön, "az oroszok maradására szavazott volna".

Negyvenes szőke hölgy érkezett okkersárga mikrobusszal, a kezében tartott cipősdobozból sokat sejtetően nemzetiszínű szalag kandikált kifelé. A hölgy utat tört magának, ám a kard egyelőre nem bukkant fel. Meg nem erősített híreink szerint őseink fegyvere már

két sarokkal odébb kiszállt,

autogramot osztott a meghatott járókelőknek, rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, végül egy apokaliptikus kinézetű úr kezében kötött ki, aki azon mód a terembe cipelte. Érkezése után a férfi hadonászni kezdett a szerszámmal, miközben helyes kis antiszemita versikét szavalt a Kárpát-medence népeit egymással szembefordító "jöttmentekről". Ha már így belejöttünk a vágó- és szúrófegyverek tanulmányozásába, előkerült egy (türkmén, esetleg kurd) tőr is, melynek pengéje a március utolsó napján megkötött vérszerződés során "egy magyar férfi és egy magyar nő vérétől" szennyeződött be. A katarzist csak az előbb említett hölgy mobiltelefonjának polifonikus csengőhangja zavarta meg, ám ez nem gátolta meg a Pajzs bajai alapszervezetének alanyi költészettel foglalkozó tagját abban, hogy elszavalja saját versét a "kék halál" és a "magyar élet" antagonisztikus ellentétéről. Az opus tanulsága:

"Ne légy proli, ne bámulj,

hanem légy magyar!"

A poéta a nagy sikerre való tekintettel világgá mennydörögte egy találóan "drasztikusnak" nevezett epigrammáját, melyet teljes terjedelmében idézünk:

"Leköpöd Rákóczit, leköpöd Petőfit,

Ha a kék zászlót engeded kitűzni."

A kultúrpercek Halász József szavalatával folytatódtak, aki sajnos nem érte be Wass Albert Miatyánk című versének tolmácsolásával - az utolsó négy versszakot inkább elénekelte. A mobiltelefonos hölgy, aki időközben végzett a hívással, a turné eddigi állomásairól tartott sűrű zsidózással egybekötött élménybeszámolót, majd bemutatott egy CD-t, melyen a Lelkiismeret ´88 vezetőjének, a Szálasi-rajongó Kocsis Imrének négy-öt éves gyermekei bélyegzik ellentmondást nem tűrően hazaárulásnak az EU-csatlakozásra leadott "igen" szavazatot.

A tanulságos rendezvény végén kérdésünkre a már idézett hölgy kijelentette: a "demokratikus diktatórát" súlyos vereség éri április 12-én, hiszen végre megjelent a közvélemény előtt a magyar föld idegen kézre adásán szorgoskodó parlamenti pártok, az 1945 óta regnáló "illegitim kormányok" és az összeomlás szélén álló (és az egyik kiosztott szórólapon randa, öreg zsidóként ábrázolt) EU-hoz történő csatlakozás alternatívája.

Annyiban mindenképpen igaza van, hogy az itt megjelentekhez hasonló csoportok és az általuk képviselt "eszmék" jelentik ma Magyarországon az EU-csatlakozással szembeni választási lehetőséget. A Narancs örömmel tudósított volna észérvekkel operáló csatlakozásellenes szervezetek rendezvényeiről, ám kénytelen-kelletlen tudomásul vettük, hogy ilyen szervezetek vagy nincsenek, vagy a legnagyobb titokban működnek. A nemmel a kormánybuktatásért (Lovas István) és a többségi nemmel a Szent Korona fizikai testének elmagyartalanodása ellen (Pajzs) komolyan nem vehető érvek, másmilyenek pedig lapzártánkig nem hangzottak el. "Alternatívaként" az maradt, amit Szegeden láttunk, meg a Demokrata gyáva, Orbán mögé bújó EU-ellenessége.

És ez két újabb érv az igen mellett.

Gavra Gábor

Szorul a hurok

Az Orbán Viktor által tavaly nyáron a polgári közönség szíves figyelmébe ajánlott Magyar Demokrata idei 7. számában felsorolta egy baloldali periodika azon reklámozóit, amelyek valamilyen indoklással kitértek a Bencsik András lapjában kínálkozó hirdetési lehetőség elől. A szerkesztőséget a Westel válasza borította ki a leginkább, amelyben a szolgáltató közölte: nem tekinti célcsoportnak a hetilap olvasótáborát.

A szerkesztőség intelmét ("aki Demokratát olvas és véletlenül mégis a Westelt használja telefonálásra, jól teszi, ha sietve szolgáltatót vált") megszívlelve a színész zseni Latinovits Zoltánról elnevezett polgári kör tagjai a múlt péntekre tömeges SIM-kártya-visszaadási akciót hirdettek a Westel Petőfi Sándor utcai üzletébe.

A tömeges SIM-visszapasszolás végül hét darab kártya beszolgáltatásában és hat darab (érvényes előfizetői hűségnyilatkozata miatt a lázadást későbbre halasztó) szimpatizáns aláírásában materializálódott. A Narancs érdeklődésére az akciót szervező polgári kör (főleg pázmányos) egyetemista tagjai Orbán-pártinak és az EU-csatlakozást fenntartásokkal támogatóknak nevezték magukat. Kérdésünkre kijelentették: akciójuktól nem a Westel piaci pozíciójának megingását, hanem a közfigyelem felkeltését várták, amit - tekintettel arra, hogy az első, általuk szervezett akcióról volt szó - el is értek.

Annyiban mindenképpen sikerült a figyelmet tevékenységükre irányítani, hogy Latinovits Zoltán családtagjai hétfőn felszólították a tagokat a névbitorlás beszüntetésére. Mindenesetre az egész hercehurca megelőzhető lett volna, ha a Westel a célcsoportra tett kissé szerencsétlen utalás helyett egyszerűen kijelenti: náci nézeteknek rendszeresen teret adó orgánumban nem hirdet.

szerző
Gavra Gábor
publikálva
2003/15. (04. 10.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra