Tartalom

MaNcs, XI. évf. 14. szám, (1999.04.08.) (1999-04-08)

Egotrip

Egotrip

Sajó László: öt és feles (Húsvét után)

A gyerek ordítva keresi az anyját, szépen elterveztük pedig, a nyuszifészket kutatva bolyong majd a lakásban. Nem leli, az anyját, nyuszifészken áttapos, nem veszi észre, anyja magába roskadva, elege van, nyuszi szül a fûben, már hároméves, menjen óvodába, hagyják õt békén, leginkább én, még mindig döglök, pedig frissek ma a kislegények, / öntözködni járnak, hát menjenek isten hírével, feltámadott az úr!, hagyj békét, uram, aludnék, de most már a gyerek ordít, nyüszít, ül a fûben. Kelj fel, és.

Egotrip

Keresztury Tibor: Keleti kilátások (Nyugállomány )

Pont, mint az ivással, úgy van ez: csak a drasztikus megoldás célravezetõ, itt sincsenek semmi tömény, mától csak fröccsözök-féle átmeneti módszerek. Pihenni csak keményen, elszántan lehet, ahogy a ló az igát húzza, ahogy bányász veri a szénfalat. Amikor úgy éreztem, kipurcanok, ezen az eszmei alapon húztam ki egyetlen rántással a dolgok méregfogát, vágtam el pörölyként az események fonalát, s a napi ügyek centrumából kiosonván, nyugállományba helyeztem magam. Kiültem egy hidegkúti kert végébe szombaton, s úgy terveztem, keddig meg se mozdulok. Teljesítek egy intenzív pihenési programot. Jó idõ van, konstatáltam, a természet szépségeire meg amúgy is fogékony vagyok, már fiatalon A madarak térbeli orientációja címmel írtam tudományos diákköri dolgozatot. Számítottam persze arra, hogy pihenésem nem lesz zavartalan, hisz közben majd például sajnos gondolkozni kell, de reméltem, ezt a részt már azalatt letudom, mialatt a tartós semmittevésre szakszerûen berendezkedek.

Para

Egotrip

Kovács Imre: én

Azért azon el lehet gondolkozni, hogy a Röfi család bosszúja címû képet nézdegélve merre kangyalozzon a gondolat, merre teljesedjék a táj, merre legyen feneke a térnek, mondok magamnak, aztán televeszem a tüdõmet, és nekivetkõzöm a megoldást: hagyjuk a Madonna-hajgumit árusító biciklis mutánst másra, fõleg mert neki sem könnyû, ahogy látom. Madonna-hajgumit árusítani rettenetesen nehéz lehet, fõleg ebben a helyzetben, de látja ezt õ is, tehát.

Publicisztika

Publicisztika

A bordásfal füle

Alig egy hónapja léptek életbe a büntetõtörvénykönyv új, a kábítószerekkel foglalkozó passzusai, de már most érezni áldásos hatásukat. Az elmúlt napokban tucatnyi fõvárosi középiskolából legalább ennyi névtelen hang búgta bele a rendõrségi telefonvonalba, hogy alapos a gyanú: az intézményben bizonyos tanulók tiltott szereket - például marihuánát - fogyasztanak. Bizonyára sokat tipródtak magukban ezek a bejelentõk (tanárok? szülõk? pedellusok? a bordásfal?), mielõtt felemelték a kagylót, talán még az is megfordult fejükben, hogy bemutatkoznak és rövid, tömör mondatokban ismertetik motivációikat. Lehet az is, hogy befogott orral, esetleg taknyos zsebkendõt a szájukhoz szorítva, alig kivehetõ mondatokban közölték a hatósággal, hogy igen szemet szúrt nekik mostanában néhány rosszarcú a harmadik bébõl, meg egy festett hajú is a negyedik ából, de többet most nem mondhatnak, értse meg a biztos úr, a reputáció forog kockán, csak szólni akartak, mert nagy a baj, jöjjenek gyorsan.

Belpol

Belpol

"Itt mindenkinek a szabadságáról szó van"

Magyar Bálint, az SZDSZ elnöke

Küldöttgyûlés elõtt áll az SZDSZ. A liberálisokat tavaly rendesen padlóra küldték a fiatal magyar polgárok, nem utolsósorban az MSZP-vel kötött, amúgy nem sikertelen koalíció bosszulta meg magát ily módon. Ennél is nagyobb fejfájást okoz sok szabaddemokratának, hogy egy sajátos tézispapíron kívül egyelõre nem látszik a kibontakozás elméleti és gyakorlati útja, a népszerûség pedig a parlamenti küszöb határán mozog. Hogyan tovább?

Belpol

Politikai hírek és

Ombudsmani kifogások Tavaly elõfordult, hogy a bíróság egy ítéletében felemlítette a vádlott cigány származását - említi meg többek között jelentésében Kaltenbach Jenõ, a kisebbségi jogok országgyûlési biztosa, aki az állampolgári jogok országgyûlési biztosával és az adatvédelmi ombudsmannal együtt a napokban terjesztette be jelentését az országgyûlési képviselõknek. Gönczöl Katalin általános ombudsman hivatalához 1998-ban 7685 panasz érkezett; Majtényi László összesen 937 vizsgálatot indított. Kaltenbach Jenõ kisebbségi ombudsman javasolja az Országgyûlésnek, hogy az ombudsmanok számára a parlament teremtsen lehetõséget az ítélkezés folyamán felmerülõ visszásságok feltárására.

Belpol

Perek a popzenében: Kinek fütyöl?

"Tisztára mint a klasszikus kapitalizmus fénykora: a proletariátus öntudatra ébred" - mondja egy lemeztársasági róka. A mûvészek pereskednek, Tátrai Tibortól Koncz Zsuzsán át egész Shygysig jogászok légióinak adnak kenyeret a sztárok. Az új keletû pereskedési lázban még olyan zombik is elõkerülnek, mint Stefanidu Janula.

Belpol

A Postabank-ügy hullámai: Mérleg, mérleg, mondd meg nékem

Azok, akik a Postabankkal a tavalyi kormányváltást megelõzõ néhány évben kapcsolatba kerültek, hullanak, mint a legyek. (Akad persze néhány kivétel. Azok, akik - mint Tuskó Hopkins Az elátkozott partban -a névsort olvassák.) A legutóbbi két áldozat a bank könyvvizsgálatát végzõ cég, a Deloitte & Touche (D&T) két vezetõje, akiket a múlt héten felfelé buktatott a cég közép-európai központja. A váltást átszervezéssel indokolják: a bukás szó sem a cég képviselõinek, sem a menesztett vezetõknek a száját nem hagyta el. A D&T most jobb mûködésben reménykedik. A reményre szükségük is lehet: a botrány óta több cég - és a mindig nagy megrendelõnek számító állam is - megvonta tõlük a bizalmat.

Belpol

Tárgyalások a Nemzeti Színházról: Gödör, verem, hézag

Miközben a fõváros és a kormány képviselõi szorgosan alkudoztak a Nemzeti Gödör eltakarításának mikéntjérõl, és a dologba belefáradván lemondott Callmeyer Ferenc, a Magyar Építész Kamara elnöke, továbbá ugyanezt tette a Magyar Színházi Társaság vezetõsége, jószerivel alig tûnt fel, hogy a Nemzeti Színház jelenlegi fõrendezõje, Iglódi István pályázaton elnyerte az intézmény igazgató-fõrendezõi székére kiírt pályázatot.

Külpol

Külpol

Szudán: észak Dél ellen

A szudáni polgárháború negyvenharmadik éve tart, azóta, hogy Afrika legnagyobb országa függetlenné vált. Közben volt egy tízéves szünet alkotmányozással, a demokrácia irányába mutató politikai lépésekkel, de aztán megfeneklett ez a folyamat, és a háború ismét elkezdõdött. Alapvetõen a kereszténnyé térített, de inkább animistának mondható déliek harcolnak az arab és mohamedán észak ellen, amely maga az államhatalom.

Külpol

Háború Jugoszláviában: Bombasiker

A legutóbbi boszniai és egyéb balkáni háborúk tapasztalata szerint a "felperzselt föld" taktikáját általában azok a megszállók alkalmazzák, akik nem érzik magukat teljes biztonságban az újonnan megszerzett tartományokban. Azokon a vidékeken, ahonnan a kisebbségben élõ népcsoport - hathatós külsõ segítséggel - elûzte a korábbi többséget, a korábbi többség házait nagy kedvvel és odaadással gyújtják föl a terület új birtokosai, ezt gondolván a legjobb garanciának arra, hogy a távozók soha többé ne térhessenek vissza otthonaikba. A szerb paramilitárisok és egyéb fegyveres erõk a hírek szerint épp ezt a taktikát alkalmazzák Kosovón. Mintha nem lennének biztosak a dolgukban. És ha igazak a lapzártánkkor, kedd délelõtt érkezõ hírek, erre minden okuk meg is van.

Zene

Zene

Tandori Dezsô: Két sprint ("Rejtélyek iskolája")

Irodalmi érték ez a cikk nem lesz; térjünk ekképp a tárgyra. A hvg-ben megjelent Ottlik-cikk, Mohai V. Lajos munkája, semmi külön kitételében nem szolgált a regényíró ártalmára. Más volt a helyzet egykor - inkább - a túllaudálással, mely enyhe kirekesztettség-érzést keltett bennünk, még 195758-tól datálódó Ottlik-hívõkben; mellõzöm most azokat a régi Iskola-társi véleményeket, melyeket "Cipi" (nekünk Ottlik beceneve) nevetve idézett: azt fejtegették vállveregetve, hogy mégis a katonaiskola volt a legjobb intézménye a magyar nevelésnek. Errõl ennyit. Mb.

Zene

A nép ópiuma: Ki néz éjszaka verset?

A szenvedõk. Álmatlanságban, hitvesüktõl, a szomszéd tévézajától, súlyos betegségben. A koránkelõk, akik az utolsó éjszakai járattal indulnak el. Verset bús éjféltájon lehet nézni, a TV 2-n Vers éjfél után, a Duna TV-n, a Dunánál éjfél elõtt ismétlik a dél-, harangszó elõtti verset, ideális idõpont ez is, gyesanyukák, nyugdíjasok, másnapos lumpok tolonganak Költõk társaságában a képernyõk elõtt, líra indul. Bezzeg! Volt a népnevelõ Vers mindenkinek, szombat este fõmûsoridõben, a híradó és a nagyfilm között a nép egyszerre pattant föl pisilni, nassolni, szemetet levinni. Csak a mozdulatlan nagypapa maradt mozdulatlan, Raszkolnyikov a gyilkos, suttogta a visszaszivárgó családnak, mi van, már megy a krimi? Most a nap végén, elején jön a jól megérdemelt vers, senkinek, senkik vagyunk, s mi minden leszünk, megillet a semmi sem, egy vers a himnuszózat elõtt, a vershez, jaj, iskolai ünnepélyesség, pedig vér, tapad, aztán már csak a halak csendje, akváriuméj, alszom én is, testvérek. Bizony mondom, elaludtam sokszor, mint mindannyian, máskor meg virrasztásom miatt bánkódtam, hallván a verset, nézvést. Ám jutalmam sem maradt el, egy szép másnapon, éjjel egykor, Farkasok órája, Baka István verse, Papp Zoltán élõadása, felvételrõl, hihetetlen megvilágításban. Kedvenc kommunista költõm, Ladányi Mihály versét, Végigment a kávéház magányosai közt, is itt, a TV 2-n láttam, Szakácsi Sándor arcán furcsa fények. A TV 2 szívesebben marad a mûteremben, ott mûvészkedik, a Duna, persze, a szabadba tör, Mádi Szabó Gábor Isten szabad ege alatt szólaltatja meg Az Isten harsonáját, Adyt, Rubold Ödön egy vár? elõtt mond Babitsot, ágak lógnak a kamerába, szép õszi?, tavaszi? idõ, 1996, ki van írva a végén. Ha esik az esõ, és a stáb bent marad, berendezkedik: boltív, árkád, könyvespolc, a vers, az kérem komoly dolog, taní-tani, Kaszás Gergõ a katedrán, zöld, vonalas táblán a magánhangzók mind, Rimbaud, okosan, szépen. Ki, csengettek, Gálffi László a vízparton, nem A Dunánál, azt mondja, nem a rakodóparton, künn a zöldben, sás, madárfütty. Vonatfütty, már a Külvárosi éjben, Téli éjszaka a TV 2-n. József Attila a verséjszaka császára, Márciusa mikor?, március elsején a képernyõn. A tûz márciusa, Ady, bocsánat, az ünnep utóestéjén, tizenhatodikán, mikoron a Magyar TV 2 is verssel, A vén cigány, búcsúztatta a napot, lesz még egyszer ünnep. Március idusán a közszolgálati TV 2 elhatározta: Vers mindenkinek, ismét, ki is írt mûsorújságba költõt, verscímet (Szécsi Margit: Március 15., Orbán Ottó: Márciusi ifjak), rendes, rossz hétköznapokon hiába keresgélek, ismeretlen költõk ismeretlen versei, ki vagyok én, nem mondom meg, még a legrészletesebb mûsorban sincsenek, föltüntetve, meglepetés, zsákbavers. Éjszaka van, zord idõ, izgatott versrajongók, vajh´ milyen versek tûnnek (f)el a képernyõn, ködképek a kedély láthatárán. És amikor vége akciófilmnek, Pomezanski Györgynek, nulla óra ötvenkor egyszerre kezdõdik a két versmûsor, lehet kapcsolgatni, nem választani, Schein Gábor (az egyetlen élõ költõ, akit e mûsorokban láttam, a többit biztos átaludtam) és Arany János, versnézõ tipródik, Négykarú, Magányban. Úgy látszik, a - nemcsak kávéházi - magányosok, a farkasok órája ez, éjfél körül, Kocsi-út az éjszakában, a kései órák másik kedvelt költõje, Ady Endre a napbúcsúztatóban, Törõcsik Marival, mert búcsúzni csak nagyon szépen, ahogy a csillag. Éjszaka van, várom a verset, nem írok, nem, olvasok, furcsa könyvek altatgatnak, ha mindennek, mûsornak vége, ily késõkorai órán jön a vers, Az lesz, más ki lenne már?

Zene

Eksztázis 7-tôl 10-ig (Taha, Khaled, Faudel: 1, 2, 3 Soleils)

Aki mérsékelt mulatságra vágyik, kerülje a rait; ez a mûfaj önfeledt odaadást, totális azonosulást kíván. Részese voltam pár ilyen koncertnek, tudom, mit beszélek. És itt van ez a lemez is: a sztárok még sehol, csak a zenekar melegít be egy instrumentális darabbal, de pontosan hallani, a közönség már magán kívül.

Tudomány

Tudomány

CeBIT ´99: Adatmentôk és médiamobilok

A március végén rendezett éves CeBIT információtechnológiai Expo a világ legnagyobb ilyen jellegû megmozdulása, a felhajtás még a rivális Las Vegas-i Comdexen is túltesz. A Hannover környéki autópályákat a kiállítás alatt reggel és este egyirányúsítják, hogy ne okozzon fennakadást a napi százezer látogató. Pedig a CeBIT ma már nem kifejezetten a Nagy Bejelentések Kiállítása, valószínûleg mi is gyorsabban túltettük volna magunkat rajta, ha a neten úszunk rá az infókra, ahelyett, hogy könyökkel törünk utat magunknak.

Szex

Szex

Szex és iszlám: Csók és csador

Van valami kettõsség abban, ahogy az európai ember az iszlám világ nõihez viszonyul. Egyfelõl szinte mindenki meg van arról gyõzõdve, hogy az iszlám világban a nõket lelketlen tárgyaknak tekintik, ami természetesen nincs így; másfelõl ha csak meghallja az európai, s fõként férfi, azt a szót, hogy hárem, egybõl a csodák birodalmában érzi magát. Ó, ti odaliszkok, ó, ti Zulejkák! Ám a háremek nem létezõ titkos gyönyörei helyett az iszlám világban lényegesen prózaibb a szexuális élet.