„Az irodalom egyszerre tud lokális, nemzeti és európai, sőt globális lenni”

  • narancs.hu
  • 2020.06.13 14:55

Sorköz

A Szépírók Társasága pályázata uniós támogatást nyert a 2020-tól 2023-ig terjedő időszakra. A projekt belga, spanyol és szerb társszervezetekkel közösen valósul meg.

A nyertesek a projekt keretein belül a középiskolai és egyetemi oktatást kiegészítő hosszú távú programot valósíthatnak meg, pályázatot írhatnak ki fiatal alkotók számára, nemzetközi fesztiválokon vehetnek részt, a finanszírozás pedig hozzájárul a Társaság nemzetközi jelenlétének megerősítéséhez. A projekt belga (UC Limburg University College), spanyol (Uxio Novoneyra Foundation) és szerb (Krokodil Association) társszervezetekkel, a barcelonai Associació PEN Catala vezetése alatt, BE(P)ART – Grow with the Arts címen valósul meg.

A több európai országban párhuzamosan zajló programsorozat fő célja, hogy népszerűsítse a kortárs európai irodalmat a fiatalok körében, korszerű megoldásokkal ismertesse meg a művészeti, irodalmi oktatásban dolgozókat, és egy nemzetközi oktatási és ösztöndíjhálózatot hozzon létre fiatal alkotók számára. Szintén fontos része a projektnek, és a partnerek közös célja, hogy ösztöndíj lehetőséget biztosítsanak olyan alkotók számára, akik elszegényedett régiókból származnak, illetve politikai vagy szociális okokból kényszerültek elhagyni lakóhelyüket. A projekt 30 hónapon keresztül számos európai országban, helyi kulturális intézmények, középiskolák, egyetemek, illetve helyi és regionális szinten működő irodalmi szervezetek bevonásával valósul meg, összesen 199 000 Euróból, vagyis több mint 65 millió forintból, aminek egy részét a partnerek saját forrásból, illetve hazai önerő-pályázatokból biztosítják.

„Komoly eredmény és jelentős lépés ez a Szépírók Társasága számára, amely megerősít bennünket abban a meggyőződésünkben és tapasztalatunkban, hogy ma már elengedhetetlen a hangsúlyos jelenlét a nemzetközi kulturális színtéren egy irodalmi szervezet számára. Az irodalom igenis tud egyszerre lokális, nemzeti és európai, sőt globális is lenni, hiszen az alapvető természete olyan, hogy az egyedi nyelvébe való kisebb-nagyobb bezártsága ellenére sem szereti a határokat – mondta  a projekt kapcsán Czinki Ferenc a Szépírók Társasága alelnöke, a nemzetközi kapcsolatok felelőse. Czinki szerint a politikai és szakmai értelemben is független kultúra hívei pedig nagyon hasonlóan gondolkodnak világszerte, így céljaik sok tekintetben közösek. Ez a felismerés a projekt meghatározó része, és az eddigi legkomolyabb eredménye annak az évek óta tartó törekvésnek, hogy fejlesszék a Szépírók Társasága nemzetközi kapcsolatait. „Ezért újítottuk meg hosszú kihagyás után tagságunkat Európa legnagyobb irodalmi szervezetében, a European Writers’ Councilben, ezért vállalunk folyamatosan magyar partnerséget a Visegrádi Alap által finanszírozott projektekben, és igyekszünk következetesen jelen lenni a környező országok fontosabb könyves eseményein” – tette hozzá az alelnök.

„A kultúra és az irodalom (literatúra) latin, a költészet (poézis) ógörög eredetű fogalmak, s miként a latin évszázadokig volt Európa közös, nemzetek fölötti nyelve, úgy az ezen szavak által jelölt megismerő tevékenység és tapasztalat-hagyományozás is a közös mélyből meríti magasra törő energiáit – jegyezte meg a szervezet elnöke, Szkárosi Endre. – Ez a változó intenzitású szellemi energiaáramlás nélkülözhetetlen az elviselhető, netán teljes és szép emberi élethez. A magyar nyelvben és történelmi-társadalmi térben képződő irodalom ennek a közös univerzumnak nélkülözhetetlen része.”

(Borítókép: Fortepan.hu/Berkó Pál)

Neked ajánljuk