Orvosi kamara elnöke: „Fokozódik a bizonytalanság és a feszültség az ellátórendszerben”

  • narancs.hu
  • 2020. április 19.

Belpol

Kincses Gyula nyílt levélben Káslerhez fordult. Arra kéri, magyarázza el, mi történik.

„A mindennapi betegellátásban küzdő kollégák tömeges visszajelzése szerint az ellátórendszerben fokozódik a bizonytalanság és a feszültség, mert számukra ad hoc utasítások alapján, a célállapot és az odavezető folyamat ismerete nélkül zajlik az egészségügyi rendszer járványhelyzet miatti szükségszerű átszervezése” – kezdődik a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Kincses Gyula elnök által jegyzett nyílt levele, amit Kásler Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) tárcavezetőjének címeztek.

Mint írja, az egészségügy dolgozói egy – egy miniszteri levélből tudják meg a következő lépést, de nem tudják milyen ütemezésben, mire kell felkészülniük. Nem ismert, hogy milyen járványterjedési dinamika esetén milyen forgatókönyvhöz kell igazodniuk, számolniuk kell-e esetleges kirendelésükkel. A szakmailag nem indokolhatóan rövid határidejű átszervezések komoly orvosetikai – lelkiismereti problémákhoz vezettek.

„Bízunk benne, hogy mindezek a lépések egy meghatározott terv részei, és nem pillanatról pillanatra, ötletszerűen meghozott döntések. Erről a tervről azonban az egészségügy szereplőit is tájékoztatni kell, mert egy reális, megalapozott terv megvalósításához elengedhetetlen a szakma bizalma és együttműködése. Mindez kizárólag fegyelmiutasítási eszközökkel nem érhető el. A jelenlegi bizonytalan helyzet, a nehezen értelmezhető utasítások bizalmatlanságot, érthető ellenérzést váltanak ki azokból, akiknek az együttműködését kellene az EMMI-nek elnyernie. Az eredményes védekezéshez, a szakma bizalmának megnyeréséhez együttműködésre, a tervek iterációjára, a szakmai javaslatok meghallgatására, és adott esetben beépítésére is szükség lenne” – áll a levélben.

Kincses azt is komoly problémának tartja, hogy a rendszer átalakítását, válsághelyzetben való működését meghatározó dokumentumok ma levél formájú miniszteri utasítások. Ezek nem jelennek meg a közlönyben, de még az EMMI honlapján sem érhetők el.

A fentiek alapján az alábbi kérésekkel fordul Káslerhez:

  • Hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét, ennek forgatókönyveit és ezek háttérszámításait. Ezen dokumentumokat kérjük a MOK elnökségének is megküldeni.
  • A miniszteri utasításokat tegye hozzáférhetővé rendszerezett, visszakereshető formában, és ezek kiadásakor a MOK elnöksége is kapjon ezen levelekből egy példányt, mert az együttműködést nem segíti az, hogy az érdemi utasításokról a MOK vagy a sajtóból, vagy egyes tagok által esetlegesen megküldött dokumentumokból értesül. Ha a MOK is birtokában lenne ezeknek a dokumentumoknak, azzal a kollégákat is tudnánk információval segíteni a feladatok végrehajtásában

„Tisztelt Miniszter Úr,

Mindannyian a járvány elleni eredményes küzdelemben vagyunk érdekeltek, a MOK teljes erejével az ellátók és az ellátottak védelméért, a hatékony megelőzésért és eredményes gyógyításért dolgozik. De ehhez a kormányzat részéről nagyobb nyíltságra, együttműködőbb partnerségre és időben megkapott, részletes információra van szükség” – zárul Kincses Gyula levele.

Neked ajánljuk