könyv - Hilary Mantel: Farkasbőrben

  • B. I.
  • 2011. július 21.

Zene

A kétrészesre tervezett mű tere és ideje az angol történelmi regények kedvelt időszaka, a Tudorok Angliája, s központi alakja a kor egyik legnagyobb hatású politikusa, Thomas Cromwell, VIII. Henrik főminisztere.
A kétrészesre tervezett mû tere és ideje az angol történelmi regények kedvelt idõszaka, a Tudorok Angliája, s központi alakja a kor egyik legnagyobb hatású politikusa, Thomas Cromwell, VIII. Henrik fõminisztere. A szerzõ magabiztosan uralja tárgyát: a Cromwell fölfelé ívelõ pályáját bemutató, számos szakmai elismerést hozó köteten öt évig dolgozott, minden létezõ primer és szekunder forrást elolvasott, neves Cromwell-kutatóval állt napi kapcsolatban (könyvét neki is ajánlja), bejárta a helyszíneket - aprólékos munkamódszerének köszönhetõen nem is lehet megmondani, mikorra várható a folytatás.

Mantel ambíciója mégsem pusztán egy pontos és hiteles életrajz prezentálása: õt is, mint oly sok kollégáját, a XVI. század Angliájának összetettsége izgatja, amelyben egyszerre van jelen racionalitás és fanatizmus, a joguralomra és a korlátlan egyeduralomra törekvés, a káosz és a rend, a pillanatok alatti szédítõ fölemelkedés és bukás lehetõsége. A mindent átjáró bizonytalanság érzetét kihagyásos technikája is erõsíti: noha az egyes nagy fejezetek kronologikusan követik egymást, a történetvezetés mégsem lineáris, nemegyszer egy-egy mondaton belül is nagy idõ- vagy térbeli ugrások vannak; és a regény folyamán az összkép bár mind teljesebbnek tûnik, sohasem áll össze. Miközben hõsei (Cromwell, Wolsey, Morus, megannyi tragikus történelmi alak) a formálódó nagyhatalom sorsát befolyásoló döntéseket hoznak, mindvégig tisztában vannak azzal, hogy egyforma eséllyel számíthatnak sikerre és vérpadra. "A tények hiánya a legrémítõbb: az üres tér, melybe mások a félelmeiket, képzelgéseiket, vágyaikat töltik" - Cromwell fölismerése aligha korhoz kötött; de hogy Mantel képes-e ennek az életérzésnek a jó színvonalú mûvészi ábrázolására, arról a Farkasbõrben nem gyõzött meg végérvényesen. A kísérlet mindenesetre biztató, ám okosabbak ebben csak a befejezõ rész után leszünk.

Fordította: Megyeri Andrea. Cartaphilus, 2010, 588 oldal, 3490 Ft

****

Neked ajánljuk