Csapatépítő kotonok – Viták a Budapesti Corvinus Egyetemen

Belpol

A közszférára vonatkozó beszerzési tilalom idején több millió forintért vásárolt eszközöket a Corvinus hallgatói önkormányzata, még két doboz gumi óvszert is kifizettetett az egyetemmel. A HÖK az ösztöndíjak visszatartásával vádolja a főigazgatóságot.

A második Orbán-kormány 2010. június 18-án bocsátotta ki a költségvetési törvényt kiigazító határozatát, amelyben a költségvetési intézményeknek megtiltotta bútorok, informatikai eszközök, gépkocsik beszerzését, jutalmak kifizetését. A beszerzési tilalmat a kormány a költségvetési évre rendelte el, ahogyan 2011 szeptemberében is, majd 2012. februári kormányhatározatával ezt 2012-re és 2013-ra is fenntartotta.

Ronda HÖK

Az egyetem gazdasági igazgatóságának összesítése szerint a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) 2012. szeptemberben 10 darab számítógépet vett 1,5 millió forintért, további 126 ezer forintért kiegészítőket, miközben ez időben informatikai eszközök beszerezésére tilalom volt érvényben. 2012. áprilisban 400 ezer forintért egy Canon fényképezőt szereztek be, jóllehet egy hónappal korábban már vásároltak egy fényképezőt 33 ezer forintért, de 2011. augusztusban is beszereztek egyet 60 ezerért. A 2011. szeptember 19-én bevezetett beszerzési stop előtt néhány nappal 377 ezer forintért babzsákfoteleket, majd a határozat hatálybalépése után, decemberben félmillió forintért kondicionálóeszközöket vettek. Utóbbihoz 44 ezer forintért súlytartó állványt, 55 ezer forintért kiegészítőket is beszereztek 2012-ben. 2012. decemberben a tilalmi listán szereplő irodabútorokat vettek 222 ezerért. Lett házimozi 60 ezer forintért, 71 ezerért hurka-, kolbász- és lángossütő, 100 ezerért két hűtőgép, 60 ezer forintért kapszulás kávéfőző, 10 ezerért medence.

A Corvinus HÖK évi 70 millió forintot kap a működésére, ennek nagyobbik hányada a hallgatók után fizetett normatív támogatásból, a kisebbik az egyetem költségvetéséből származik.

Az új gazdasági főigazgatót, Rózsás Pétert 2012. októberben nevezte ki Németh Lászlóné fejlesztési miniszter.

Nem olyan ronda HÖK

Kiss Dávid, a HÖK elnöke szerint nem vásároltak tilalmi listán szereplő eszközöket. „A mai délután konzultáltam az egyetem rektorával, a hallgatói ügyekben kötelezettségvállalási joggal rendelkező rektori hivatalvezetővel, valamint a kincstári főfelügyelővel is. Mindannyian megerősítették, hogy az önhöz eljuttatott nyilvántartásban szereplő tételek egyike sem sértette meg a beszerzési tilalmakat. (…) A kimutatás jelen formájában nemcsak önkényes válogatás eredménye, de erősen félrevezető is, hiszen a tételek jelentős része nem a HÖK beszerzéseként került kifizetésre. A hallgatói témaszámon elkönyvelésre kerülnek ugyanis a HÖK mellett a Corvinuson működő mintegy 40 (a HÖK-től teljesen független) diákszervezet, valamint a kollégiumok és az egyetemi közösségi terek, sporttermek, könyvtár részére állami normatívából kifizetett tételek is. (…) A megrendelt telefonok leginkább az ösztöndíjakkal és a kollégiumi jelentkezésekkel összefüggő ügyeleti ügyintézés, érdekképviselet céljából, szolgálati használatban, az egyetem tulajdonában vannak. A kamerafelszerelések a Corvinus Hallgatói Médiaközpont használatában vannak, ezekkel készülnek többek között az egyetemi lapok fotóillusztrációi, az egyetemi események audiovizuális dokumentációja, a Corvinus Tv felvételei” – válaszolt írásban kérdéseinkre az elnök. (Kiss Dávid 2012. januártól vezeti a Corvinus hallgatói önkormányzatát.)

A számlával igazolt beszerzések között található egy kétezer forintos tétel két csomag gumi óvszerről. „Az egyetemi közösségi napokon megrendezett egészségmegőrzési és drogprevenciós program részeként került kiosztásra, hiszen az egyetemista korosztály az egyik leginkább érintett réteget alkotja a nem kívánt terhességek és a nemi úton terjedő betegségek megelőzését célzó intézkedések során” – adott magyarázatot a furcsa számlatételre Kiss Dávid. A magyarnarancs.hu által megismert dokumentumok alapján ugyanakkor a kotonokat nem az egyetemi közösségi naphoz vásárolták, hanem a tavaszi csillebérci csapatépítéshez. A gumi óvszert egyébként a takarékoskodás miatt kétnaposra zsugorodott egyéjszakás tréning kellékei között második sorszámmal tüntették fel a szállás- és terembérleti díjjal együtt. Az intézményi spórolásba illeszkedő aktust, hogy tudniillik a HÖK szakított a háromnapos tréningekkel, a HÖK-elnök és a rektori hivatal vezetője hangsúlyozta a beszerzés indoklásában, csatolva az óvszerre vonatkozó dokumentációt is.

Rostoványi Zsolt rektor lapunknak megerősítette: az ellenjegyzések jogszerűen történtek, illetve a beszerzések egyike sem esett tilalom alá. A gazdasági főigazgató, Rózsás Péter a rektor által korábban elrendelt nyilatkozati tilalom miatt nem tudott a magyarnarancs.hu rendelkezésére állni.

Utalja, nem utalja, utalja

Kedden a gazdasági főigazgató belső körlevélben tájékoztatta a hallgatókat az ösztöndíjak kifizetésének csúszásáról. Ezt azzal indokolta, hogy a kiutalások alapját képező analitikát (ki milyen alapon kap juttatást) nem kapta kézhez, így a döntések szabályosságáról nem állt módjában meggyőződni. Ráadásul a hallgatói juttatások listáját a HÖK-től csak november 15-én, pénteken kapta meg.

A HÖK a körlevelet úgy értelmezte, hogy a gazdasági főigazgató az ellenjegyzési jogával visszaélve visszatartja az ösztöndíjakat. Erre reagálva a főigazgató közleményt adott ki, hogy a körlevélben azt is tudatta, a hiányosságok ellenére úgy döntött, ellenjegyzi a listát, azaz átutalják a szociális támogatásokat, a tanulmányi ösztöndíjakat, a könyv- és jegyzettámogatásokat. A hallgatói juttatások kifizetése a budai kampuszon október eleje óta folyamatos volt, a késés csak a pesti kampusz hallgatóit érinthette – tudatta a főigazgató.

Figyelmébe ajánljuk

A pénztelenség segíthet a Homokhátságon

Lényegében elkaszálta a kormány a Homokhátság, pontosabban a Duna-Tisza-köze vízpótlási projektjeit. Egy határozatban a leghátulra sorolták a beruházást, így aligha lesz esély arra, hogy megvalósuljon. Elsőre rossz hírnek tűnik ez, valójában ennél jobb nem is történhetett volna a térséggel.