Elhunytak temetési költségei miatt feszült egymásnak Dunakeszi és Vác

Belpol

Dunakeszi jelzése nyomán a kormányhivatal arra kötelezte Vácot, hogy egységesítse a halotthűtésre vonatkozó árait, ugyanis a váci kórházban elhunyt helyiek esetében ez kevesebbe kerül, mint a nem váci illetőségűeknél. A jogszabályok értelmében a váci kórházban elhunyt vagyontalan, hozzátartozó nélküli személyek temetéséről a váci önkormányzatnak kell gondoskodnia, viszont ennek költségét a város kiszámlázza az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzatnak – Dunakeszi pedig sokallta a díjakat. Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármestere szerint nincs szó arról, hogy a kormánypárti város beleszállt volna az ellenzéki vezetésű városba.

A szeptemberi váci képviselő-testületi ülésről szóló beszámoló szerint Tarnai Richárd, a Pest megyei kormányhivatal vezetője felszólította az önkormányzatot, „szüntessék meg azt a gyakorlatot, hogy a váci elhunytak esetében a halotthűtési díjak olcsóbbak, mint a városon kívülieknél” (mindez az önkormányzat által bonyolított, ún. köztemetésekre érvényes - a szerk.). Az erre vonatkozó előterjesztéshez csatolták Tarnai törvényességi felhívását, melyet még júliusban küldtek ki az önkormányzatnak. E szerint a váci illetőségű elhunytak esetén napi 3385 forintot, a nem váciak tekintetében pedig 4600 forintot kellett fizetni a halotthűtésért. A nem váci elhunytak temetésihely-megváltásának pótdíja pedig ötszöröse volt a váci elhunytaknál alkalmazott összegnek.

Tarnai Richárd levele szerint a díjmegállapítás alapját kizárólag az üzemeltetés és fenntartás vonatkozásában felmerült költségek képezhetik, az elhunyt lakhelye ebben a tekintetben nem lehet szempont, vagyis az erre vonatkozó váci árszabályozás jogszabályba ütközik. A kormányhivatal hatvan napot adott az önkormányzatnak, hogy ezt az állapotot megszüntesse, aminek a váci képviselő-testület a szeptemberi ülésén eleget is tett, vagyis egységesítette az árait. 

Egyik polgármester a másiknak 

Úgy értesültünk, egy másik település vezetésétől, konkrétan a közeli Dunakesziről érkezett jelzés a kormányhivatalhoz a váci halotthűtés árszabását illetően. Ez nem lenne meglepő, hiszen Vácon működik a Jávorszky Ödön Kórház, ami a fővárosi egészségügyi intézmények mellett Dunakeszihez a legközelebbi és az egyik legegyszerűbben megközelíthető kórház, illetve több temető is található Vácon. De a két önkormányzat személyi összetételében is vannak átfedések: Dunakeszi jegyzője, Spiegelhalter Renáta korábban a váci önkormányzat jogi osztályát vezette (egyébként pedig a két város közötti Vácrátót fideszes polgármestere, Spiegelhalter László testvére).

„A kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívás nem tartalmazta annak közlését, hogy honnan érkezett számukra a jelzés az ügyben” – válaszolta megkeresésünkre Vác Város Önkormányzata. Hozzátették, közvetlen módon joggal feltételezhetik, hogy valóban Dunakeszi értesítette a váci rendelet tartalmáról a kormányhivatalt. „Ugyanis Dióssi Csaba polgármester 2023. március 6-án kelt levelében a következőket írta Matkovich Ilona (Vác ellenzéki polgármestere – a szerk.) számára: 

»Tájékoztatom, hogy a hivatkozott önkormányzati rendelet ellen jogszabályellenes megkülönböztetésre tekintettel felülvizsgálati eljárást kezdeményezek a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál«”. 

Mit válaszolt az ellenzéki Vác arra, hogy a kormánypárti Dunakeszi felnyomta a kormányhivatalnál? „Vác Város Önkormányzata nem alakította ki álláspontját az ügy ezen kérdésében. Nem kíván reagálni a kérdéses ügyben szerepet játszó települési önkormányzat és/vagy polgármester lépésére. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az érkezett törvényességi felhívásnak eleget tett. Többségi szavazással a mellékelt előterjesztésben szereplő Határozati javaslatot elfogadta, a rendelet vonatkozó pontjait hatályon kívül helyezte, illetve módosította” – közölte az önkormányzat erre vonatkozó kérdésünkre. 

„Nem érkezett ilyen kérés”

Megkerestük Dióssi Csaba polgármestert, aki azt a tájékoztatást adta, hogy ha valaki meghal a váci kórházban, és köztemetésre kerül sor, úgy az ezzel kapcsolatos ügyeket Vácon intézik. Azonban a költségeket később a lakóhely szerinti önkormányzatnak számlázzák ki. Mint mondta, évek óta több százezer forintos számlákat kaptak ilyen esetekben. 

 
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere (b2) beszédet mond a Dunakeszi Járási Hivatal új törzshivatali épületének átadásán 2022. március 25-én. Balról Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, jobbról György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára (j2) és Tuzson Bence a Fidesz országgyűlési képviselője (j), igazságügyi miniszter
Fotó: MTI/Kovács Attila

Állítása szerint többször keresték emiatt a váci önkormányzatot, illetve felmerültek problémák, például hogy az elhunytat az indokoltnál tovább hűtötték, mert nem sikerült időben elvégezni a temetéssel kapcsolatos ügyeket, viszont a hűtési költségeket kiszámlázták. Dióssi Csaba szerint szerették volna elérni, hogy a dunakeszi elhunytak ügyét intézhessék, amivel tehermentesítenék a váci önkormányzatot, illetve nem kellene fizetniük a magas díjakat – ám nem sikerült dűlőre jutni. 

A Narancs.hu birtokába került az a levelezés, ami a két városvezető között zajlott. Dióssi Csaba még december 20-án írt Matkovich Ilonának; arra kérte, hogy mivel Dunakeszin kedvezőbbek a temetkezést illető térítési díjak, értesítsék a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. temető üzemeltetési szakágát, hogy az elhunytakat Dunakeszire szállítsák és ott temessék el. 

Matkovich Ilona januárban a jogszabályra hivatkozva azt válaszolta, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ha valaki a váci kórházban hunyt el, akkor Vácnak kell a temetésről gondoskodnia. Ezért nem áll módjában értesíteni a Dunakeszi Közüzem Nonprofit Kft.-t, mert az ellentétes a jogszabályokkal. 

Dunakeszi ezt követően fordult a kormányhivatalhoz. 

A polgármester szerint a lehető leggazdaságosabban kell eljárniuk a közpénzekkel, a szóban forgó eset pedig sakk-matt helyzetet teremtett: hiába kérték, hogy rájuk ne érvényesítsék a díjakat, nem jártak sikerrel, ezért fordultak a kormányhivatalhoz. Dióssinak nincs problémája azzal, hogy a nem váci elhunytak esetén magasabb a díj, és ha egy magánszemély saját akaratából mindenáron Vácon akarja temetni a hozzátartozóját, akkor tegyen így – más kérdés, hogy Dunakeszi önkormányzata bele volt kényszerítve a magasabb költségekbe. 

Dióssi szerint hozzájuk nem jött olyan értesítés a kormányhivataltól, hogy eljárás indult volna. Rákérdeztünk: mit szól a feltételezéshez, hogy a kormánypárti Dunakeszi kihasználva a jogi lehetőséget beleszállt az ellenzéki Vácba. Dióssi Csaba úgy fogalmazott, nem érkezett hozzájuk olyan kérés, hogy ezt tegyék, a saját érdekkörükben volt fontos a halotthűtésre vonatkozó díjak megváltoztatása. 

(Címlapképünk illusztráció)

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk