Hűtlen kezelés gyanúja miatt büntetőeljárás indult a volt mezőgyáni református lelkész ellen

Kis-Magyarország

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunknak elismerte, hogy eljárást indított hűtlen kezelés gyanúja miatt a Mezőgyáni Református Egyházközség ügyeivel összefüggésben. A Tiszántúli Református Egyházkerület és a Békési Református Egyházmegye Esperesi Hivatala megerősítette portálunknak, hogy a büntetőeljárás középpontjában Kovács László mezőgyáni lelkész áll. Megtudtuk, a református lelkész pályázati pénzekkel nem tud elszámolni, a rendőrség még nem hallgatta ki. Kovácsot előbb azonnali hatállyal felmentették a lelkészi tisztségéből, majd maga nyújtotta be a tisztségéről és a szolgálatáról szóló lemondását.

 

Még az elmúlt héten több, egymástól független nem hivatalos, mezőgyáni forrásból arról értesültünk, hogy a megelőző napokban állítólagosan rendőrök és nyomozók jártak a Mezőgyáni Református Egyházközségnél, ahol iratokat foglaltak le és vittek el. Az első hírek sikkasztás gyanújáról szóltak. A kép azt követően kezdett tisztulni, hogy előbb a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, majd a debreceni székhelyű Tiszántúli Református Egyházkerülethez és a Békési Református Egyházmegye Esperesi Hivatalához fordultunk kérdéseinkkel.  

A rendőrség múlt pénteken ismerte el, hogy az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak, ám az ilyenkor szokásos formulaként hozzátették, az ügy részleteiről bővebb tájékoztatást nem adhatnak. Annyit azonban megtudtunk, hogy az előző napokban nem rendőrök jártak a mezőgyáni lelkészi hivatalban. Sőt, amikor az elmúlt hét csütörtökön a rendőrséghez fordultunk, megtudtuk, hogy éppen azokban az órákban tették meg az ügyben a feljelentést a Sarkadi Rendőrkapitányságon. Ezt minden bizonnyal az esperesi hivatal képviselője tette meg.

Demeter Ottó esperes válaszából megtudtuk, hogy Kovács László mezőgyáni lelkész május 24-én közölte vele, egyes pályázati támogatások elszámolási kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Ezért az egyházmegye elnöksége Kovács Lászlót lelkészi szolgálatából azonnali hatállyal felfüggesztette, majd haladéktalanul, mindenben az egyházi törvényeknek megfelelően intézkedett, elvégezte a rendkívüli számvizsgálatot, és kezdeményezte a világi büntetőeljárás megindítását. Ez azt bizonyítja, hogy az esperesi hivatal munkatársai jártak a múlt hét elején a mezőgyáni lelkészi hivatalban, s foglaltak le, vittek el hivatalos iratokat és dokumentumokat.

Némi gondolkodási idő után, egészen pontosan két héttel később a Békési Református Egyházmegye Esperesi Hivatalához Kovács László benyújtotta a tisztségéről és szolgálatáról szóló lemondását. Így világos, hogy ügyében egyházi bíróság nem járhat el.

 
A mezőgyáni református templom
 

„Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke május 25-én értesült arról, hogy a Békési Református Egyházmegye elnöksége Kovács Lászlót lelkészi szolgálatából felfüggesztette, és világi hatósági eljárást fog kezdeményezni vele szemben hűtlen kezelés gyanújával. Fekete Károly Mezőgyánban ezzel az üggyel kapcsolatban sem az eljárás kezdete előtt, sem utána nem járt” – válaszolt érdeklődésünkre a Tiszántúli Református Egyházkerület Sajtószolgálata. Egyben megerősítették, hogy Kovács László június 8-án jelentette be a Békési Református Egyházmegye elnökségének, hogy lemondott lelkészi állásáról, így a lelkészi szolgálati kötelékből is kilépett.  

Az utóbbi években a Mezőgyáni Református Egyházközség két pályázatot nyert el, ez pedig közelebb vihet ahhoz, hogy megtudjuk, milyen pénzekkel nem tud elszámolni Kovács László. Az egyik egy TOP-tender volt, amely szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztéséről szólt 5,5 milliós összegben, míg a másik egy EFOP-pályázat, amely a helyi foglalkoztatási esélyek növelését célozta meg, összességében több mint 18 millió forint értékben. Mindkét projektet még 2017-ben nyerték el a mezőgyáni reformátusok az elszámolás legvégső határideje 2023. december 31-e lett volna. Az utóbbi esetében szabálytalanságok miatt, már valamivel több, mint 2 millió forintot követelt vissza az Irányító Hatóság.

Nem tartozik szorosan az ügyhöz, de Kovács László és felesége négy, korábban állami gondozott gyermek nevelőszülője. Nagy kérdés, hogy mi lesz az ő sorsuk, ha a büntetőeljárás végén letöltendő szabadságvesztésre ítélik a volt lelkészt. Helyi forrásaink szerint az utóbbi hetekben a gyermekek közül három sokat hiányzott az iskolából, mert Kovács lelki békét keresve visszavonult és elutazott úgy, hogy neveltjeit is magával vitte. Ezzel viszont nevelőszülői kötelességének nem tett eleget, ugyanis a gyerekek iskolába járatása nem fakultatívan választható feladat.

Egy érdekesség a végére. Kovács László részt vett azon a május 23-i botrányosra sikeredett mezőgyáni választási fórumon, amelyet Dani Attila (Fidesz-KDNP) polgármester tartott. Ezen az eseményen gyakorlatilag a kérdezni és hozzászólni kívánó másik polgármesteraspiránsba, Gyöngyösi Istvánba fojtották a szót. Ha időrendben összerakjuk az azóta történteket, akkor kiderült, hogy az akkor még lelkész Kovács másnap, május 24-én közölte az esperesével, hogy az általa elnyert pályázatokkal baj van. Minderről a következő napon, május 25-én értesült Fekete Károly református püspök, majd két héttel később, június 8-án nyújtotta be tisztségéről és hivataláról szóló lemondását Demeter Ottó Békés megyei esperesnek.

 
Kovács László (középen) a mezőgyáni fórumon
Fotó: A szerző felvétele
 

Kovács Lászlóval és ügyeivel nem először foglalkozik lapunk. Három évvel ezelőtt annak kapcsán írtunk a lelkészről és a mezőgyáni református templomról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 2020-ban „román nemzetiségi” címszó alatt nyertek pályázók milliókat, esetenként tízmilliókat honi református és katolikus templomok felújítására. Ennek egyik kedvezményezettje a mezőgyáni református gyülekezet volt, holott a korábbi népszámlálás alkalmával senki nem vallotta magát románnak az alig ezer fős településen. 

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk