Könyv

Félkegyelműek

Oleg Pavlov: Orosz trilógia

  • Bán Zoltán András
  • 2014. február 9.

Könyv

Egy bizonyos életkor után, mikor már átolvastuk Primo Levi, Tadeusz Borowski, netán Varlam Salamov életművét, az ember azt gondolná, nem érheti meglepetés a borzalmak ábrázolásában. Az 1970-ben, Moszkvában született, magyarul most debütáló Oleg Pavlov e téren azonban könnyedén veri még ezt az igen erős mezőnyt is.

Az Orosz trilógia címen összefoglalt, eredetileg egymástól függetlenül, 1994 és 2002 között keletkezett három kisregény voltaképpen az olvashatatlanság határán jár. Pavlov a felfoghatatlan borzalmak, a tébolyító szenvedések, a minden képzeletet felülmúló emberi aljasság, a hajmeresztő abszurditások olyan halmazából emel rettentő emlékművet, hogy attól még az erősebb idegzetűek is visszahőkölnek. De ez mégsem horror. Pavlov elbeszélőművészetének nagy csodája, hogy a Brezsnyev halála után szinte szagolható ütemben bomló szocializmus mindennapjaiba, a pokoli életképeibe, a tökéletesen lezüllött katonai világba mégis képes belecsempészni valami nagyon esendő és ezért az olvasó számára végeredményben mégis elviselhető elemet, miközben a bestiális gonoszságú alakokkal kapcsolatban is megkísérti a megbocsátás szelleme.

Két módszerrel él Pavlov. Egyrészt a humorral, amelyet persze erősen sátáninak kell elképzelnünk. Másrészt megvan az a nehezen megfogalmazható eszköztára, amellyel kisregényei főalakjaiból képes valódi hősöket teremteni; olyan alakokat, akik azokban a helyzetekben is képesek helytállni, és megőrizni valamit az emberiesség lényegéből, amelyekben látszólag már semmiféle morál vagy érzelem pislákolására sincs remény. A Thomas Mann által szentnek nevezett orosz irodalom hangja ez.

Pedig Pavlov alakjai igen szegényes intellektussal, egyáltalán érzelmi kultúrával kezdik útjukat. A Kincstári mese központi karaktere, a Karaganda egyik "sötét lágerének őrszázadában" szolgáló Habarov százados "életében mindössze egyetlen könyvet olvasott, az is véletlenül került hozzá, aztán - "nyilván a papírért" - valaki ellopta, de a százados sem a címére, sem a szerzőjére nem emlékszik immár. Egyszer, a könyv hatására, leül, hogy megírjon valamit önmagáról, felírja az első lapra: "Ivan Habarov, az életemről", de aztán "semmi más nem kerekedett ki belőle".

Pavlov már a legelején nem győzi hangsúlyozni, hogy Habarov külsejében és egész lényében egy zsák mintegy véletlenül leszállított krumplira emlékeztet. És éppen a krumplival gyűlik meg a baja. Mivel a központból ellátmány gyanánt folyvást csak rohadt krumplit szállítanak, Habarov elhatározza, hogy elülteti a gumókat, hogy aztán egy fél év múlva saját, jó minőségű krumplival etesse magát és századát. De kudarcot vall, a főnökség nem visel el semmiféle önálló kezdeményezést. Groteszk kalandok végén Habarov megfagy a sztyeppén, és mivel dermedt testét nem tudják koporsókészre kiegyenesíteni, egy öreg káposztáshordóban temetik el, amelyben még erősen ott érződik a savanyúság szaga, olyanynyira, hogy a "felravatalozáskor a katonáknak állandóan tüsszenteniük kellett". De halála után Habarov mégis hőssé magasztosul, ügye diadalmaskodik. Mert megérkezik a századhoz a "rettenetes parancs: MINDENÜTT ÜLTESSENEK KRUMPLIT, ÉS LÁSSÁK EL ÉLELEMMEL MAGUKAT".

A Matyusin-ügy főalakja is a tradícióhoz kapcsolódik, amennyiben a jurogyivij, a szent félkegyelmű nagy orosz hagyományának egyik kései utódja. Matyusinnal egyik társa elköveti azt az aljasságot, hogy szándékosan rosszul magyarázza el neki a kapca megkötésének titkát, így égbekiáltó szenvedések után végül majdnem amputálni kell a lábát. Amikor apja temetésekor leszerelik, ekként vonhatja le a végkövetkeztetést: "Úgy rémlett, ugyanúgy távozott ebből az életből, ahogyan a világra jött: nem érzett semmit."

A gyász kilencedik napja Karagandában, avagy Az utolsó napok elbeszélése című kisregény amolyan szatírjáték az előző tragédiákhoz. Ismét egy jurogyivij, név szerint Aljosa a főhős, akit már régen leszereltek, de még mindig ott téblábol a sztyeppi kórházban, mivel parancsnoka, Abdulka csupa szeretetből megbeszélte a kórházparancsnokkal, hogy az kihúzza a fiú fogát, és búcsúajándék gyanánt egy "örökre" szóló fémfogat tesz a helyébe. A húzás megtörténik, ám a pótlás egyre késik. Pár hét múlva Aljosa előbb a félőrült kórházi orvos, egy halott katona és annak merev részeg apja társaságában találja magát Karaganda pályaudvarán, egy vakvágányra tolt vagonban, hogy kisvártatva félholtra verve, gyilkossággal vádolva lássuk viszont a rendőrségen. Hát így végződnek az utolsó karagandai szép napok.

Oleg Pavlovban rendkívüli írót ismerhettünk meg. De elnézve az év végi sikerlistákat, nem sok esélyt adok neki a mai magyar irodalmi szcénában.

Fordította Goretity József. Magvető, 2013, 469 oldal, 3990 Ft

Figyelmébe ajánljuk

Cserna-Szabó András: „Csinálnék egy kocsmát”

Megjelent új novelláskötete, az ösztöndíjakat és a kitüntetéseket elfogadja, ha adnak neki, és nem kérnek cserébe, de abbahagyná az írást, ha rengeteg pénze lenne. Épp ezért senki ne adjon neki! Az utolsó magyarokért is kár lett volna. Cserna-Szabó Andrással beszélgettünk.

Lefotózta a Kígyó-sziget egyik védőjét, aki visszaszólt az oroszoknak

Emeric Lhuisset fotográfus fényképein valódi harctereket és igazi katonákat látunk, még akkor is, ha a kompozíció klasszikus festményeket idéz. Mi a viszonya valóságnak és beállításnak, hogyan nyerhetik vissza hangjukat a történelem tényleges főszereplői, és hogyan sikerült lefotózni a Kígyó-sziget védőjét, aki rádión szólt be az orosz hadihajónak? Budapesti kiállítása apropóján beszélgettünk.