Uniós bíróság: a magyar reklámadó szankciója jogellenes, a különadók viszont szabályosak
Leláncolva
Leláncolva

Uniós bíróság: a magyar reklámadó szankciója jogellenes, a különadók viszont szabályosak

  • Narancs.hu/MTI
  • 2020. március 3.

Gazdaság

Két fontos ügyben is döntést hozott az Európai Unió Bírósága. Az egyik pert megnyerte a magyar állam, a másikat elvesztette.

A magyar reklámadóhoz kapcsolódó szankciórendszer összeegyeztethetetlen az uniós joggal - állapította meg az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága a Google ügyében. 2017-ben a NAV mulasztási bírságot szabott ki a Google európai leányvállalatára a reklámadóhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. A magyar jog szerint e kötelezettség elmulasztásáért első alkalommal tízmillió forint, majd naponta az előzőleg kiszabott mulasztási bírság háromszorosának megfelelő, mindösszesen egymilliárd forint összegű bírság szabható ki.

A Google bírósághoz fordult, azt állítva, hogy az büntetés alapjául szolgáló magyar jogszabályi rendelkezések diszkriminatívak és sértik a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét. Az uniós bíróság szerint a bejelentési kötelezettség elvárása jogos.

Ezzel szemben a bíróság azt is kimondta, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével ellentétes a szabályozás azon része, amely azt írja elő, hogy egy másik tagállamban letelepedett olyan szolgáltatásnyújtóval szemben, amely nem tett eleget a bejelentkezési kötelezettségének, néhány nap alatt egymást követően több mulasztási bírságot is ki lehet szabni.

Lehetőséget ad arra, hogy a bírság halmozott összege elérje a több millió eurót anélkül, hogy az illetékes hatóság a bírságok halmozott összegét végleges jelleggel megállapító határozat elfogadását megelőzően biztosítaná a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időt. Nem biztosít lehetőséget az észrevételek megtételére, továbbá az illetékes hatóságot nem kötelezi arra, hogy vizsgálatot folytasson a jogsértés súlyossága tekintetében.

Egy másik ügyben viszont a magyar államnak adott igazat a bíróság. A távközlési, valamint a kiskereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalkozások árbevételére Magyarországon kivetett különadók összeegyeztethetők az uniós joggal. A különadók, amelyek progresszív módon terhelték az árbevételt 2010-2012 között voltak  hatályosak.
A Tesco valamint a Vodafone vitatták a rájuk kivetett különadó jogosságát.
Ítéletében az uniós bíróság rámutatott, hogy az árbevételt progresszív módon terhelő különadók, amelyek elsődlegesen külföldi tulajdonú, a magyar piacokon legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozásokat érintik, tükrözik a piacok valós gazdasági helyzetét, és nem minősülnek az érintett vállalkozásokkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek. Az árbevételre vonatkozó különböző sávokra alkalmazandó adómértékek a vállalkozások mindegyikére érvényesek, a magyar szabályozás tehát semmilyen közvetlen hátrányos megkülönböztetést nem valósít meg a külföldi tulajdonú vállalkozásokkal szemben.
A bíróság a távközlési vállalkozások vonatkozásában azt is megállapította, hogy az adó nem rendelkezik az áfa valamennyi alapvető jellemzőjével, így az nem sérti az uniós áfarendszer működését.
A bíróság azt is megállapította, hogy a vitatott különadók nem diszkriminatívak a külföldi társaságokkal szemben.

Figyelmébe ajánljuk