A nagy túlélő játék pedagógusoknak

  • Világi Mariann
  • 2014. február 10.

Publicisztika

Most lett valójában nyilvános a játék minden szereplő számára kötelező szabályzata és játékmenete, ami nélkül lehetetlen lesz pedagógusnak maradni. Az elképesztő új minősítési rendszert pedagógus szerzőnk mutatja be.

Lassan már nem hiszem, hogy csupán finanszírozási okokból soroltak be minden, három évnél hosszabb ideje katedrán álló, tehát nem gyakornok tanárt a Pedagógus I. kategóriába, lett légyen akárhány diplomája, tudományos fokozata. Lassan már azt sem tartom egyedüli indoknak, hogy a centrális erőtér – formailag legalábbis – az alattvalói hűség pecsétjét maga akarja minden, arra érdemes pedagógusra rányomni, vagy jóváhagyás híján előbb vagy utóbb a pályáról kiszorítani.

Azt hiszem, hogy a jelen minősítés játékszabályait kitaláló hölgyek és urak mély hittel ruházták fel magukat, és ezt mások számára is kötelezővé kívánják tenni. Most lett valójában nyilvános a játék minden szereplő számára kötelező és követendő szabályrendszere és játékmenete, ami nélkül lehetetlen lesz pedagógusnak maradni.

Átfutja a szabálykönyvet

Átfutja a szabálykönyvet

Fotó: Sióréti Gábor

Hiszen aki egy meghatározott időn belül és meghatározott számú kísérlet után elesik a minősítési csatában, annak távoznia kell a pedagóguséletből. Szociális temetésről nincs tudomás. Az életben maradás feltétele legalább két sikeres, sokelemű minősítési eljárás meghatározott időkeretben és meghatározott próbálkozási lehetőséggel, hogy az érintett pedagógus eljusson a kötelezően megszerzendő Pedagógus II. státuszba.

Az igazán elképesztő szabály- és eljárásrend részletes – 163 oldalas – ismertetése az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” tájékoztató anyagban vált elérhetővé, amelyet egy szakemberekből álló szerzőgárda állított össze a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében, keretéből. 2014-ben több ezer próbajátékot fognak ennek alapján tartani.

Élesben kezd működni viszont azok számára, akik minimum 14 év szolgálati idővel és pedagógus-szakvizsgával (másoddiploma) rendelkeznek, és hajlandók arra, hogy ez év április végéig egy úgynevezett e-portfóliót töltsenek fel mintegy 100 oldalas terjedelemben, és ezáltal 2015 januárjától próbaidősen átkerülhetnek a Pedagógus II. kategóriába. Próbaidősen azért, mert a minősítési eljárásnak az e-portfólió csak egyik eleme. A teljes minősítési eljárásnak az ideiglenesen átsoroltaknak 2018 végéig kell eleget tenniük. Ha ez nem sikerül, akkor visszacsúsznak a Pedagógus I. kategóriába, vagy véglegesen kihullanak, hiszen a Pedagógus I. kategóriában csak egy bizonyos ideig lehet tartózkodni.

A játék alapszabálya, a játék zsetonjainak értéke

Minden vizsgálódás és minősítési eljárás alapját és summáját a mérendő és számokkal értékelendő pedagóguskompetenciák adják („A pedagóguskompetenciák… a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek azon összességét jelentik, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra, hogy tevékenységüket, pedagógiai feladataikat eredményesen elláthassák.”), amit a játékban sztenderdeknek nevezünk. Az egyes kompetenciákhoz, amelyek minden játékrészben szerepelnek és 8 van belőlük, indikátorokat rendelünk. Összesen 77 van belőlük. A 77 indikátor teljesítésével egyenként 0–3 pontot szerezhetünk, ami aztán átváltható kompetenciaértékekre, kompetenciánként 1–5 értékben. Az e-portfólió játékelem maximális pontértéke ennek alapján 40 pont, ehhez jön ugyanilyen játékszabályok szerint az óralátogatásokkal és a kapcsolódó eljárásokkal szerezhető 20 pont, illetve az intézményi önértékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés értékeléseinek maximum 30 pontja.

A játék több szintből áll. Az egyik szintről a másikra sorban kell eljutni. A Pedagógus I. és II. szintekre – a kategóriánként teljesítendő kompetencia fejlettségi szint szerint számolva – minimum 75%-os teljesítménnyel. A „fekete öves” mester és kutató tanár esetében a rájuk szabandó kompetenciák minimum 85%-át kell teljesíteni.

És ezzel csupán a játékszabályok alapjainál vagyunk. Következik még a játék teljes menete, aminek megismeréséhez, ha nem is a teljes útmutatóra – mert vannak benne ismétlődő elemek és táblázatok –, de a felére biztosan szükség van.

A játékpálya teljesítéséhez vannak kötelező, mennyiségileg esetenként választhatóan megszerezhető kártyák, amelyek birtokában teljesítjük a részfeladatokat és próbatételeket. Ilyenek például a benyújtott csoportprofilok, a tematikus tervek a kapcsolódó megvalósítási és értékelési dokumentumokkal, tíz részletes óraterv reflexiókkal ellátva, foglalkozási terv, hospitálási napló, IKT-alkalmazás és még sorolhatnánk.

A játékleíráshoz 20 melléklet is tartozik, amelyek a szabályokat összefoglalják és mintaelemeket is tartalmaznak.

Ízelítő

„Beépíthetők-e az értékelés rendszerébe olyan elemek, amelyek megnövelhetik a minősítés objektivitását?

Mindannak tudatában, hogy a teljes objektivitás nem érhető el, hiszen minden forrás és minden elemző-értékelő megnyilvánulás emberektől származik, az új rendszer igyekszik különböző módokat biztosítani a pályázó számára felkészültsége, szakmai teljesítménye bemutatásához. Vannak olyan mutatók (tanulói eredmények, a szakmai fejlődés dokumentumai, tevékenységkörök), amelyek tárgyszerűen és számszerűen adnak információt a pedagógus munkájáról. A minősítési eljárás azonban nem csupán ezekre a jól mérhető teljesítményekre, objektív tényekre támaszkodik a kompetenciák vizsgálatakor, hanem olyanokra is, amelyek nem tartoznak ezekbe a kategóriákba. Az e-portfólióban a pedagógus saját szakmai teljesítményéről természetesen a lehető legpozitívabb képet kívánja a bizottság elé tárni. Ennek hitelességét viszont jól erősítik vagy gyengítik az e-portfóliótól különböző információforrások, az órák/foglalkozások látogatása és megbeszélése, az iskolai értékelési folyamat pedagógusra vonatkozó dokumentumai (igazgatói, tanulói, szülői, szakmai munkaközösség-vezetői, tanfelügyelői vélemények). …

A mérhető, dokumentálható eredmények, a minősítőbizottság külső tagjai, a sokoldalú információszerzés és a személyes találkozás együttesen biztosíthatja, hogy a lehető legteljesebb kép alakulhasson ki a pedagógusról. Az értékelés objektivitására való törekvés legfontosabb mutatója és egyben biztosítéka: az értékelés kritériumrendszere a sztenderdekhez rendelt indikátorok listája.(Kiemelések tőlem – V. M.)

Végszó

A tanárokról azt tartják, hogy sokukban maradt valami a gyerekek játékkedvéből, meg hogy egyébként kicsit birkák. Gondolható-e, hogy szeretni fogják ezt a humanizált vágóhidas játékot?

De rejlenek itt egyéb csapdák is. Mi van, ha egyszerűen nem lesz megfelelő számú játékos ehhez a játékhoz? Mert ez még nem az a pénz. Akkor lesznek új játékszabályok új játékmesterekkel? Bizony, sok itt a kérdés.

Figyelmébe ajánljuk