A Medgyessy-csapat: Vörös ördögök

  • Varró Szilvia
  • 2001. szeptember 13.

Belpol

"Alig pár nappal a választások előtt éppen a Parlament folyosóján haladtam az ülésterem felé (...). A köszöntőm hangsúlyain gondolkodtam, amikor elém toppant egy eléggé zilált figura, fényképezőgéppel a kezében. A folyosón hátrálva elkezdett fotózni. Először ügyet sem vetettem rá, de miután nem akarta abbahagyni, kértem, hogy ne zavarjon. Hebegve közölte, hogy a kampánystáb kérésére csinálja a fotókat, mert új óriásplakátot készítenek rólam. Aligha kérdéses, hogy más, komoly pártban ilyen nem fordulhat elő" - bírálta a szocialista párt ´98-as kampányát Horn Gyula Azok a kilencvenes évek című könyvében.
"Alig pár nappal a választások előtt éppen a Parlament folyosóján haladtam az ülésterem felé (...). A köszöntőm hangsúlyain gondolkodtam, amikor elém toppant egy eléggé zilált figura, fényképezőgéppel a kezében. A folyosón hátrálva elkezdett fotózni. Először ügyet sem vetettem rá, de miután nem akarta abbahagyni, kértem, hogy ne zavarjon. Hebegve közölte, hogy a kampánystáb kérésére csinálja a fotókat, mert új óriásplakátot készítenek rólam. Aligha kérdéses, hogy más, komoly pártban ilyen nem fordulhat elő" - bírálta a szocialista párt ´98-as kampányát Horn Gyula Azok a kilencvenes évek című könyvében.

Az MSZP-ben egyetértés van arról, hogy 1998-ban győzelmük biztos tudatában gyakorlatilag nem, illetve rosszul, szervezetlenül, szakemberek nélkül kampányoltak. A 2002-es választásokra készülve mindent pótolni akarnak: tudatos, elsősorban a bizonytalanok szavazatainak megnyerésére irányuló kampányba kezdtek, amit Medgyessy Péter, a párt júniusi kongresszusán 99 százalékos többséggel megválasztott miniszterelnök-jelöltje vezet.

A csikócsapat

Medgyessy csapata pártonkívüli, átlagosan harmincéves fiatalokból (többségében nőkből) áll, akiknek a munkáját Medgyessy fizeti. A tíz-tizenkét fős legszűkebb stáb két meghatározó tagja Medgyessy kabinetfőnöke, Dobrev Klára, aki Baráth Etele egy korábbi kampányát segítette, és Gál J. Zoltán, a Népszava volt főszerkesztő-helyettese, aki a kampányban a sajtókapcsolatok és a médiaelemzések felelőse. Medgyessy szakított a Kovács Lászlóra jellemző önálló beszédírással: három-négy beszédírót alkalmaz, ahogy saját píárosaira vagy stylistjára is hallgat. A tágabb stábban titkárnőstül körülbelül harminc ember dolgozik: öltöztetik a főnököt, megmondják, kivel találkozzon, illetve hogy kivel nem érdemes, negyedórákra pontosan beosztják napjait, fellépései előtt elmagyarázzák, mire figyeljen, mire való a találkozó, az autóban memorizáltatják a fontosabb dolgokat. "Nem báb. Sok a konfliktus, nehezen fogadja el a dolgokat" - mondta egy politikai tanácsadója.

A kívülről jött csapatot kezdetben idegenként fogadták a Köztársaság téren: a pártapparátus fennhéjázónak tartotta a Medgyessy-teamet, ők pedig kerülték a kapcsolatot a szerintük kevéssé hatékony és a modern kampányszervezésre nem alkalmas apparatcsikokkal. Míg rá nem jöttek, hogy a pártra vannak utalva; a pártmunkások segítsége, helyismerete és kapcsolatrendszere nélkül egy egyszerű programot sem tudnak megszervezni. "Beletelt két hónap, míg rájöttem, melyik titkárnőt kell megnyerni, hogy segítsen" - mondta a team egyik tagja.

Az MSZP-ben örülnek annak, hogy Medgyessynek van csapata, bár többen fenntartásaikat hangoztatták a píárosokkal szemben. A pártban osztatlan sikert arató kongresszusi belépője volt az első esemény, amelyre Medgyessy komolyan készült: a szöveg tartalmáról és formájáról többekkel egyeztetett, megjelenését, ruházatát csapata koordinálta, több tucatszor elpróbálta, hogyan menjen fel a pulpitusra, hogy viselkedjen beszéd közben. "Úgy remegett a lába, hogy féltem, lecsúszik a pulpitusról. Pedig harminc éve beszél közszereplőként, nem volt kérdéses, hogy megválasztják. Érezte, hogy hihetetlen tétje van a beszédének. Nem játszotta el a nagy szónokot, hanem érzelemből, humorosan beszélt" - mondta Suchman Tamás.

Bankár a putriban

A többség szerint Medgyessy jó, de van mit tanulnia. Néhányan úgy vélték: a nyarat ki kellene hagynia, és tréningeznie kellene, Medgyessy viszont a saját embereire hallgatott, akik szerint ébren kell tartani az iránta való érdeklődést. Ha viszont már maradt, nem kellett volna két hetet nyaralnia - vélik többen. Párttársai keveslik, hogy Medgyessy mostanáig - a Tízek Társaságával együtt - mindössze egy kétnapos kommunikációs tréningen vett részt. Az általunk megkérdezettek hasonlóan látják Medgyessy Péter gyengéit: ha zavarba jön, van egy arcmimikája, ami bizonytalanságról árulkodik, túl szürkén öltözködik, írott szövegből nehezebben olvas és többször bakizik, mint élőszóban; távolságtartón, néha mereven viselkedik; vitahelyzetben jó ugyan, de unalmas, ha csak lapos kérdéseket kap. "Sose lesz olyan slágfertig, mint Orbán - töpreng, morfondírozik mondat közben. Azt a beszédet tudja jól elmondani, amit átírt" - mondta csapatának egy tagja, aki szerint főnöke "nem fog reggelente mimikát gyakorolni".

Medgyessyre nem lehet ráerőltetni semmit; ha fáradt, pihenni szeretne. Többször hangsúlyozta, hogy élvezni akarja a szerepét, ehhez pedig fontos, hogy a magánéletére is jusson ideje (feleségével legendásan jó viszonyban van). Néhányan úgy vélik, Medgyessy még nem szokott hozzá ahhoz, hogy a feladat, amire készül, heti 168 óra készenlétet igényel, és ennek mindent alá kell rendelnie. Maga a jelölt több korábbi interjújában kiemelte: hiányzik belőle a hatalom akarása.

Az általunk megkérdezett párttagok és a párt közeli vagy független szakértők egyetértenek abban, hogy Medgyessy Péter szürkeségén kell leginkább változtatni, mert érzelmileg nem tudnak vele azonosulni az emberek. Orbánnal ellentétben Medgyessyről nem lehet megmondani, milyen; se jó, se rossz nem jut eszébe róla a megkérdezetteknek. Jó a humora és érzékeny társadalmi kérdésekben, de nem karizmatikus, és nem tudja kimutatni érzékenységét. Egy független kommunikációs szakértő szerint az MSZP-ről eleve az a kép él az emberekben, hogy túl szürke és döntésképtelen. "Ezt kellene Medgyessynek felrobbantania. Az általa hangoztatott nemzeti közép üres verbalizmus, amíg nem hiszik el az emberek, ehhez viszont antiintellektuális diszpozíciót kellene felvennie, például kilépni a világtól elidegenedett bankárszerepből."

Medgyessy is tisztában van azzal, hogy számára idegen terepeket kell meghódítania, ha azokhoz is el akar jutni, akiket a párt többi vezetője nem képes megszólítani. Nemigen vesz részt kifejezett pártrendezvényeken a ´98-as Nagy Tanulságok közt szereplő önbecsapás-effektus miatt: Horn és a párt akkori vezetői többnyire saját szavazóik előtt illegették magukat. "Legszívesebben be se engedném a rendezvényeinkre a hithű MSZP-szavazókat" - mondta a szocialista párt egy vezető politikusa.

A vakmerősködéstől azért óvja a párt Medgyessyt: az összes pártfórum eltanácsolta attól, hogy finom bankárstílusával az országot járja, ám Medgyessy minden lebeszélés ellenére elfogadta Karsai József meghívását, és több ezer parasztember előtt beszélt Battonyán. "Megérkeztünk a megtelt stadionba. Ahogy meglátták, ütemesen tapsolni kezdtek az emberek. ´ zavarba jött, nem tudta, mit csináljon, aztán fokozatosan rátalált a hangjára" - mondta az őt elkísérő egyik stábtag. Beszéde is segítette ebben: a politikától megcsömörlött kisemberekhez szólt, akik a "jelenlegi hatalmasokra" nem számíthatnak, az egymásrautaltságot hangsúlyozta, ezért gyorsan meg is ígérte, hogy kormányra kerülésük esetén azonnal visszaállítja a rászorultak villany- és vízellátását, plusz kifizeti a közüzemi tartozásaikat.

Medgyessy Battonyán ellátogatott egy cigányputriba is. "Reneé Lazar ing volt rajta. Magyar politikus még nem állt egy egyszobás putriban 13 gyerek mellett. Ahogy kijöttünk, könnyes volt a szeme" - mondta a fent idézett stábtag.

Politika, ötletek

Medgyessy az általa meghirdetett politikai szlogenek, az új szavazók megnyeréséért folyó terepmunka és a stílusbeli változások mellett adós még a víziójával: milyen Magyarországot akar, miért szavazzanak rá az emberek, mi a fő üzenete.

"A Fidesz ´97-ben dobta be a polgári Magyarország fogalmát, ´98-ban már ők maguk voltak a polgárok. Orbán Viktoron világosan látszik, honnan hová tart. Az MSZP-ben még nincs konzekvens kampányvezetés: akármiről beszél Medgyessy, minden harmadik mondatában hangsúlyoznia kellene a fő mondanivalót" - mondta a fentebb idézett független kommunikációs szakember.

Baja Ferenc kampányigazgató úgy véli: még nincsenek késésben, előbb rá kell mutatniuk arra, hogy Orbánék rosszul kormányoznak, ezt követően jöhet az az "esernyőüzenet", amely összefogja mondanivalójukat. A Medgyessy-csapat tagjai szerint pedig a fő üzenetet nem Medgyessyn kellene számon kérni, hanem a párton. A párt választási bizottsága elfogadta ugyan a választási stratégiát, de a végső mondanivaló megfogalmazása egyelőre még várat magára.

Medgyessynek mindenesetre a szocialista párttól eddig nem sűrűn hallott ötletei vannak: kétkamarás parlament, képviselők visszahívhatósága, határon túli ombudsman (ezt Tabajdi Csaba is többször szorgalmazta). Medgyessy évek óta arról beszél interjúiban, hogy a szocialista pártnak meg kell fogalmaznia a nemzethez való viszonyát - most a nemzeti közép kormányáról beszél; a pártpolitikai csatáktól megcsömörlöttek szája íze szerint nemzeti megegyezést sürget a főbb ügyekben, mint amilyen az agrárium, az egészségügy vagy az oktatás. "Ha létezne olyan párt, amelyik az énáltalam preferált értékeket ötvözné, annak lehet, hogy tagja lennék, de nincs ilyen párt" - mondta 2000-ben a Népszavának. Utóbbi években tett nyilatkozatain végigvonul a pártpolitikától való távolságtartás; most ebből kovácsol politikai tőkét. (Más kérdés, hogy Orbán is ugyanezt játssza: egy májusi szerdai rádióinterjújában kifejtette, semmi kedvet sem érez az egész választási kampányhoz, "kicsit kívül" van a pártpolitikán.)

Medgyessy és tanácsadói számára is nyilvánvaló volt, hogy a kétkamarás parlament gyakorlatilag megvalósíthatatlan, ám az ötlettel a politikai centrum felé mozdult el a jelölt, és formabontó jellege miatt intenzíven foglalkoztatni kezdte a sajtót. "Azt üzente a választópolgároknak, hogy meg akarja osztani a hatalmat. A civilek és főleg az egyházak örültek ennek" - magyarázta Medgyessy egyik tanácsadója.

A képviselők visszahívhatósága szintén a politikusokkal szembeni elégedetleneknek szóló populista üzenet. Új elem Medgyessy erdélyi gyökereinek hangoztatása; a honlapján olvasható önéletrajzában a pártállami időkkel kapcsolatos védekezések mellett ez az elem is túl van spilázva.

"A magyar kultúra bölcsője Erdélyben van" vagy a "MIÉP-ben is sok a tisztességes ember" típusú mondatokkal eddig csak a kormányzó pártok retorikájában találkozhattunk. Medgyessy már kongresszusi beszédében meghirdette, hogy számít "az egyházak erkölcsi útmutatásaira", és sorra találkozik vezető egyházi személyekkel. Munkatársai kutatások alapján állítják össze, melyek azok a körök, ahol növelni kell ismertségét, de ha Medgyessy a fejébe vesz valamit, nehéz lebeszélni róla. Ilyen volt például a már említett battonyai látogatás vagy az agrárkerekasztal ötlete; és a párton belüli tiltakozás ellenére adott Medgyessy interjút a Magyar Demokratának. Ebben is hangsúlyozta, hogy az egyházak az ő szíve csücske: "Fontos, hogy az egyházak nyugodtak legyenek afelől, hogy a kormányváltás nem érinti a juttatásaikat, mindazt megkapják, amit az előző ciklus idején" (2001. július 26.).

Saját ötlete volt a múlt heti látogatás a Magyar Katolikus Püspöki Karnál; a választásokig több egyházi méltósággal való találkozó előkészítése folyik.

Bedolgozók

Nyár eleje óta Medgyessy rendszeresen vesz részt órákon át tartó vacsorákon, ahol különböző területeken dolgozó értelmiségieket ismer meg. Gazdaságpolitikában értelemszerűen nem, társadalompolitikában viszont van mit tanulnia.

Medgyessy egy-egy bedobandó ötlete előtt tíz-tizenkét értelmiségivel és az MSZP országos választási bizottsága (ovb) tagjaival konzultál. A kétkamarás parlament ötletét párttársai kezdeti ellenkezése ellenére vetette fel az egyik kereskedelmi tévében. Az ovb-ülésen a többség előbb tiltakozott, majd rábólintott a tervre, az elnökség ovb-n kívüli tagjait azonban csak telefonon értesítették, hogy ne lepődjenek meg a bejelentésen.

Saját csapatán kívül Medgyessy leginkább a Szonda Ipsost vezető Levendel Ádámra és a közgazdász Gyurcsány Ferencre hallgat; utóbbi felel gyakorlatilag a kampány mondanivalójáért (Gyurcsány Medgyessy kabinetfőnökének, Dobrev Klárának a férje).

Júniusban Medgyessy még úgy nyilatkozott, nem lesz átfedés a választási bizottság, az elnökség és a Tízek Társasága között, a csapatba mégis bekerült több elnökségi és ovb-tag. Egyikük sem volt tagja a Horn-kormánynak, bár a társaság fele a rendszerváltás előtt pártmunkásként dolgozott. Egy, nem a párt vezető politikusai közé tartozó beszélgetőpartnerünk szerint a Tízek Társaságának többsége nem kreatív politikus, hanem multiplikátor, akik megsokszorozzák Medgyessy hangját. Kiválasztásukban jelentős szerepet játszott gazdasági támadhatatlanságuk. Több szocialista politikus osztja Medgyessy véleményét, hogy a kampányban háttérbe kell vonni azokat, akikre bármilyen korrupció vagy gyanús gazdasági ügyek árnyéka vetülhet. A szocialisták kevésbé tartanak a politikai ellenfelek komcsizásától, mint attól, hogy a pártot egyes szocialista politikusok gazdasági ügyein keresztül járathatják le.

Németh Miklósra még megsértődött a párt, amikor a volt kormányfő 2000-ben erkölcsi megújulásáról, "feddhetetlen és a közvélemény számára is tisztának tűnő képviselőkből álló csapatról" beszélt - ugyanezt Medgyessytől 2001-ben már elfogadják.

Némethhez hasonlóan, aki az MSZP-t "még nem korszerű, a nyugat-európai normáknak nem megfelelő pártnak" nevezte, Medgyessy is többször bírálta a párt nehézkes határozathozatali mechanizmusait és nem eléggé szociáldemokrata jellegét. Medgyessy a nemzeti/konzervatív értékek mellett nyitna a liberális értékek felé, mely alatt elsősorban a másság tiszteletét érti, bár ezt is középre szólva teszi: a Magyar Demokratában elveti a homoszexuálisok kirekesztését, de azt is, hogy "ők kényszerítsék rá a másságukat a többségre".

Benn a pártban

"Tavaly ősszel úgy beszéltem, ja, és még a Medgyessy is van. Hónapok alatt ment végbe a változás. Amíg együtt voltunk a kormányban, nem emlékszem politikai tartalmú megnyilatkozására. Most céltudatosság költözött belé. Úgy mutatott erőt, hogy mindenki kénytelen volt beállni mögé. Medgyessy egy empatikus machiavellista" - mondta Suchman Tamás, aki szerint Medgyessy Péter sokat fejlődött kongresszusi beszéde óta is. Suchman szerint az augusztus végi balatonfüredi frakcióülésen Medgyessy világossá tette: nem célja a párt elfoglalása, de a választási kampányban ő a főnök. Suchmanhoz hasonlóan több szocialista beszélgetőtársunkat meghatotta az új hang, amelyet a jelölt használ. Balatonfüredi beszédét úgy fejezte be: fontos, hogy higgyenek egymásban és a győzelemben, de ennél is fontosabb, hogy szeressék egymást.

Habár ez utóbbi megvalósításán még van mit dolgozniuk a szocialistáknak, tény, hogy Medgyessy megjelenése óta a párt ismét olyan egységes, mint a ´98-as vereség pillanatában. Arra számítottak, hogy őszre a Fidesz népszerűsége megelőzi az övékét, ám örömmel csodálkoztak el rajta, hogy népszerűségi görbéjük lassan fölfelé kúszik. Noha saját, pártonkívüli csapatával és néhány független értelmiségi kampányba való bevonásával Medgyessy egyfajta alternatív pártközpontot hozott létre, a mai domináns pártelitet is sikerült maga mögé állítania. Rendszeresen konzultál a vezető pártpolitikusokkal. "Azt a hihetetlen felfedezést tettük, hogy bármi baj van, meg kell beszélni. Szánni kell heti egy-két órát például Horn Gyulára, akinek jó ötletei vannak" - mondta a Medgyessy-stáb egyik tagja. Többen a ´98-as kampány egyik legfőbb hibájának tartják, hogy nem volt kommunikáció a döntéshozók között, egyes vezető politikusok között presztízsharcok folytak.

Medgyessy a balatonfüredi frakcióülésen vagy az ovb-ülések vezetésekor is igyekszik irányítani a pártot: végighallgat mindenkit, majd összegzésül beépíti mondandójába mások javaslatait. "Úgy tud számon kérni, hogy az ember hátán feláll a szőr" - mondta a fent idézett csapattag.

A többségnek tetszik, hogy Medgyessy a belső fórumokon is miniszterelnökként lép fel, határozott és magabiztos. Kivonja magát a szekértáborok vetélkedéséből, barátot csinál mindenkiből: a kampány egyes szakmai csoportjai élére egy ideig szakmai vezetőket akart ültetni, de végül politikusok kerültek az irányító pozícióba, akiknek a munkáját szakemberek segítik.

Kampánystruktúra

A kampány politikai irányítója az ovb elnökeként Medgyessy, a helyettese Juhász Ferenc. A bizottság tagjai: Nagy Sándor frakcióvezető, Jánosi György választmányi elnök, Baja Ferenc kampányigazgató, Kovács László pártelnök, Lendvai Ildikó, illetve Puch László pártpénztárnok. A kampány stratégiai felelőse Baja Ferenc, aki pótolja Medgyessy ismerethiányát pártszervezési ügyekben. A múlt héten a Tv 2 Tények című műsorában Baja leváltásáról adtak ugyan hírt, ezt a párt azonnal cáfolta, maga Medgyessy pedig megerősítette Baja pozícióját. A pártban úgy vélik, Baja kitűnő szervező, gyors észjárású, a csapatot koordinálni képes politikus, ám egyesek szerint még nem elég operatív, és fel kéne egy kicsit pörögnie. Baja Ferenc a Narancsnak elmondta: Medgyessy és a saját csapata mellett nemzetközi team is segíti munkájukat.

Ennek egyik tagja az izraeli Ron Werber, aki Iliescu legutóbbi elnöki kampányát vezette, de dolgozott ´92-ben Rabin és Clinton, majd később Simon Peresz mellett is. A kommunikációs szakember heti négy-öt napot tölt Magyarországon, és segíti a kampány kreatív, kutatási, logisztikai részét, ötleteket gyárt, tréninget tart a jelölteknek. Werber találkozott a párt vezető politikusaival, többször beszélt Medgyessyvel, és meghallgatta a pártapparátusban kommunikációval foglalkozók véleményét is. Az összes általunk megkérdezett politikus cáfolta, hogy Werbernek kiemelkedő szerepe lenne a kampányban, és azt állították, hogy több külföldi szakértővel is konzultálnak.

Medgyessy alatt saját csapata és egy kutató-elemző csapat működik. A kutatásokra nagyon nagy figyelmet és sok pénzt fordít a szocialista párt: a nyugati kampányokban gyakran hetente is tesztelik az üzeneteket, és ezt kezdte meg most az MSZP is. Baja Ferenc mellett dolgozik a Gyurcsány Ferenc vezette stratégia-végrehajtó és monitoring team. Baja fogja össze a kampánycsoportokat: a kreatív csoportot Jánosi György, az üzenetfogalmazó csoportot Lendvai Ildikó, a szakmai-elemző csoportot Nagy Sándor, a program- és rendezvényszervezőit Juhász Ferenc, a sajtókapcsolati és médiaelemzőit Gál J. Zoltán, a logisztikát Puch László vezeti. Minden csoportban van egy Medgyessy-káder, aki a kölcsönös információáramlásért felel.

A politikai döntések mellett az ovb határoz arról is, ki hol kampányolhat: így akarják elkerülni, hogy egyszerre húsz szocialista politikus járja Nógrádot, ahogy az előfordult 1998-ban.

Többek szerint megszűnt a Kovács-Medgyessy-rivalizálás; Kovács László belenyugodott a másodhegedűsi szerepbe. Mások kételkednek abban, hogy a két vezető közt már le van játszva minden, hogy Kovács örömmel készül a külügyminiszteri szerepre.

A lapunknak nyilatkozó Kovács Lászlónak, aki a 2002-es tisztújításig a párt elnöke, mindenesetre tetszik az új szerepe: "Korábbi önmagamhoz képest is keményebb lettem. Kialakult köztünk egy hallgatólagos megállapodás Medgyessyvel: én inkább a meglévő bázishoz és a Fidesszel elégedetlen bizonytalanokhoz szólok, Péter pedig a középen álló, a Fideszre is és a szocialista pártra is szavazni képes választóknak beszél."

Kovács László szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy Medgyessy mást mond a kampány során, mint a párt: "A miniszterelnök-jelölt kampánya 100 százalékig azonos kell hogy legyen a pártéval, legfeljebb idő- és stílusbeli eltérések lehetnek."

Kovács maga is jobban odafigyel szerepléseire; szerinte Medgyessyvel való kapcsolatát nagyban segíti, hogy azonos az ízlésük: "Egy-egy fontosabb beszéd vázlatát jórészt ugyanannak a 15-20 vezető publicistának és politológusnak mutatom meg, akikben Medgyessy is bízik."

Így jönnek

Medgyessy megkezdte pozitív kampányát: anyagi helyzetük okán is a középosztályba tartozónak szeretné látni a pedagógusokat, a magyar kis- és középvállalkozókat, kisbirtokosokat; ingyenes helyközi közlekedést ígér az egyetemistáknak, ingyen jogosítványhoz, nyelvvizsgához és számítógépes ismeretekhez juttatná a diákokat. Kormányra kerülésük esetén azonnali ötvenszázalékos béremelést adna az egészségügyi dolgozóknak.

Mindenki egyetért abban, hogy negatív kampányra szükség van, ezt azonban előre kiválasztott személyeknek, koordináltan kell vinniük. Afelől sincs kétsége senkinek, hogy a válasz nem marad el: a Medgyessy-csapat készül a kormányfő-jelölt elleni politikai támadásokra is. "Több beszélgetésen végigvettük, hogy mit vehetnek elő, és mindegyikre megfelelően tudott válaszolni" - mondta a team egyik tagja.

Medgyessy egy májusi rádióinterjújában még nem válaszolt az 1956-tal kapcsolatos kérdésekre, az idei október 23-i szereplésre viszont már komolyan készülődik.

A ´98-as választások előtti időszak óta soha nem voltak annyira biztosak a szocialisták a győzelemben, mint most. Úgy vélik: érzékelhető a kormányváltó hangulat. "Fél éve maximum a klotyóban, pisilés után súgták oda az emberek, hogy higgye el, képviselő úr, mi csak önökre. Most nyíltan vállalják ezt" - bizakodott egy beszélgetőtársunk.

Varró Szilvia

Figyelmébe ajánljuk