Beadta gyermekvédelmi csomagját a Fidesz

 • narancs.hu
 • 2024. április 23.

Belpol

Orbán alkotmánymódosítása helyett egy salátatörvény részeként szigorítanák a pedofil bűnelkövetők elleni fellépést. 

A kegyelmi botrányra válaszul bár Orbán Viktor miniszterelnök rögtön azt jelentette be, hogy alkotmánymódosításban fogják lehetetlenné tenni, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson – sőt, Orbán akkor azt mondta, hogy már be is adta a kormány nevében az alkotmánymódosítást – ez mindeddig nem történt meg, viszont kedd este felkerült a parlament honlapjára a Fidesz már korábban belengetett gyermekvédelmi törvénycsomagja. 

A fideszes Kocsis Máté, Selmeczi Gabriella, Zsigó Róbert, valamint a KDNP-s Nacsa Lőrinc által jegyzett javaslat a kegyelem adására konkrétan nem tér ki, viszont több más intézkedést is tartalmaz: 

 • kizárja a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények elévülését;
 • tovább szigorítja a feltételes szabadságra bocsátás kritériumait, mondván nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, valamennyi – nem csak a nyolcévi vagy annál súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett – pedofil szexuális bűncselekmény esetén;
 • és azt is kimondja, hogy a pedofil bűncselekmények elkövetői nem mentesülhessenek tetteik következményei alól – a módosítás a 18 éven aluliak sérelmére elkövetett pedofil jellegű szexuális bűncselekmények elkövetői esetében kizárja a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés lehetőségét, azaz az ilyen személyek örökre büntetett előéletűek maradnak. A mentesítésnek egyik módja egyébként a kegyelem. 

Ezek mellett változatos intézkedések szerepelnek még a salátatörvényben, többek között

 • szigorítják a táboroztatás feltételeit, a táboroztatóknak hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell majd igazolniuk, hogy nem szerepelnek kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt a bűntettesek nyilvántartásában, vagy hogy nem állnak büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás vagy kényszergyógykezelés hatálya alatt;
 • a „védett állomány” körébe kerülnének az állami, egyházi és nem állami gyermekotthont működtető intézmény, a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, valamint a javítóintézet által szakmai munkakörben foglalkoztatott személyek, ezáltal a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) az ő esetükben is elvégezhetné a megbízhatósági vizsgálatot, illetve ellenőrizhetné a kifogástalan életvitelt;
 • pszichológiai alkalmassági vizsgálatot és kifogástalan életvitel ellenőrzést ír elő a gyermekvédelmi intézmények vezetője, valamint szakmai munkakörben foglalkoztatottjai számára; 
 • lehetővé teszi, hogy a gyermekotthon maga járjon el a gondozottak gyámjaként – amely elsőre meglehetősen furcsa megoldásnak tűnik, ha eddig is az volt a probléma, hogy a bántalmazott gondozottak azért nem kaptak megfelelő segítséget, mert a gyámjuk is helyben dolgozott;
 • a javaslat hangsúlyozza gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak jelzőrendszeri kötelességét, melynek elmulasztását a Btk.-ban szankcionálnák is;
 • megszüntetik azt a gyakorlatot, hogy valaki egyszerre lehessen gyermekvédelmi gyám és hivatásos gondnok is;
 • az eddigi 85 500 forintról a minimálbér járulékokkal csökkentett összegének 150 százalékára emelik azt az összeghatárt, amelytől az utógondozottak önálló létfenntartása nem tekintett biztosítottnak, és ezért részt vehetnek egy számukra szóló úgynevezett Apponyi Franciska Jöbőműhely Programban;
 • érinti az internethasználatot is azzal, hogy kimondja, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy tudatos és felelősségteljes internet- és médiahasználatot biztosító nevelésben, oktatásban és képzésben részesüljön, amely többek között segíti őt a zaklatás internetes formáival szembeni fellépésben, a gyermekeknek pedig tartózkodniuk kell mások veszélyeztetésétől, kötelesek felelősen viselkedni; 
 • a cyberbullying tartalmaknál a jövőben elegendő lesz a kiskorú, illetve törvényes képviselője eljárása esetén a kérelmező személyazonosságának azonosítására alkalmas elektronikus úton felhívni a szolgáltatót a sértő tartalom eltávolítására;
 • a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter indítson kampányokat a túl hangos rendezvények ellen;
 • a javaslat 16 évről 25 évre emeli a korhatárt, amely alatt a könyvtár használója mentesül a beiratkozási díj megfizetése alól.

A teljes javaslat itt olvasható. 

A nagyobb gyermekvédelmi salátatörvény mellett kedd este beadtak egy másikat is "az internetes pornográf tartalmak elérhetőségének korlátozásáról, valamint egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatással és reklámtevékenységgel összefüggő törvények módosításáról", mely főleg a modern új típusú videómegosztókon elérhető online tartalmakra vonatkozik. A javaslat szerint

 • a tizennégy év alattiaknak szóló tartalmakban termékmegjelenítés nem tehető közzé;
 • az internetszolgáltatók a szülők kérésére kötelesek pornográf oldalak kiszűrésére alkalmas internetszűrési szolgáltatást (ún. kiskorú felhasználóra tekintettel nyújtott biztonságos szolgáltatás) biztosítani, a szabályozás felmenő rendszerben kerül bevezetésre, vagyis először az új előfizetői szerződésekre vonatkozóan, majd a már megkötött szerződések esetében;
 • a jövőben arra külön fel kell hívni a figyelmet, ha a reklám kifejezetten gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, hogy megkönnyítsék nemcsak a szülők, hanem a közvetlenül érintett gyerekek fogyasztói tudatosságának növelését is;
 • az online alkalmazásszolgáltatók vagy videómegosztóplatform-szolgáltatók útján közzétett, gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült tartalmakat közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően is tilos legyen az alkoholtartalmú italok reklámja. 

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk

Madarak és angyalok

 • - turcsányi -

Nehéz megmondani, hogy mikor mondtak fel az angyalok. Már akkor, amikor Wim Wenders folytatni merészelte a Berlin felett az eget (Távol és mégis közel, 1993)? Vagy csak 1998-ban lett elegük, amikor meglátták magukat az Angyalok városa című filmben – a Berlin felett az ég e remake-jét Nicolas Cage-dzsel? Az biztos, hogy Los Angelesből eztán szedték a sátorfájukat. De senki nem pótolhatatlan, L. A. pedig különösen nem maradhatott efféle égi szárnyasok nélkül.