Cser-Palkovics adta, Cser-Palkovics elvenné: bukhatja fehérvári pénzét a Hóman Alapítvány

  • B.J.
  • 2016. március 6.

Belpol

Az alapítványnak február 29-éig kellett volna elszámolnia a székesfehérvári önkormányzattól kapott közel kétmillió forinttal. Nem számolt; bukhatja a teljes összeget.

A székesfehérvári önkormányzat fideszes többsége – ellenzéki ellenszavazatok mellett – tavaly júniusban döntött úgy, hogy közel kétmillió forinttal támogatja a Hóman-szobor felállítását a városi könyvtár árkádjai alatt. A Cser-Palkovics András fideszes polgármester jegyezte előterjesztés szerint a támogatási kérelmet benyújtó Hóman Bálint Kulturális Alapítvány (HBKA) az összeg háromnegyedét az árkádok alatti aljzat felújítására és a szobor alapozására tervezte fordítani, a maradékot pedig a szobor zsűrizésére, utazási költségekre és a szoboravatási ünnepségre. Maga a szobor Pető Hunor szobrászművész tervei alapján az Igazságügyi Minisztérium 15 millió forintos támogatásával készült el.

A jogfosztó zsidótörvények megalkotásában jeleskedő neves történész-miniszter

szobrának felállítása és ünnepélyes felavatása azonban – a véleményét néhány hónap alatt homlokegyenest megváltoztató miniszterelnök intő szavára, ám a hazai és a nemzetközi tiltakozástól nyilván teljesen függetlenül – végül meghiúsult. A támogatásként megítélt és elutalt állami és önkormányzati pénzek, az adófizetők 17 millió forintja ugyanakkor – a közigazgatás bikkfanyelvén nyelvén mondva – elköltésre került.

A tervezett Hóman-szobor helye  és az Eleven emlékmű csoport installációja

A tervezett Hóman-szobor helye és az Eleven Emlékmű-csoport installációja

 

A fehérvári polgármester és a HBKA kuratóriumi elnöke, Kováts Gábor által 2015 júliusában aláírt szerződés szerint a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2016. február 29-éig kellett az alapítványnak elszámolnia. A Narancs kérdésére a fehérvári önkormányzat azt a tájékoztatást adta, hogy „az alapítvány ezen kötelezettségének nem tett eleget”. A helyi támogatási rendelet szerint ez esetben a polgármesteri hivatal 60 napon belül 15 napos határidő kitűzésével az alapítványt hiánypótlásra szólítja fel.

A Narancs által közérdekű adatként az önkormányzattól kikért támogatási szerződés azonban ennél szigorúbban fogalmaz: „Az elszámolás elmulasztása a támogatás azonnali, egy összegben történő visszafizetését vonja maga után.” Vagyis az önkormányzat a szerződésben keményebb feltételeket kötött ki, mint a rendeletben – amihez joga van. Hogy az egymásnak ellentmondó két rendelkezés közül Cser-Palkovicsék melyiket fogják alkalmazni, hamarosan kiderül.

A támogatási összeg egy része még akkor is visszajár, ha az önkormányzat megengedőbb

lenne a határidő kérdésében, hiszen a támogatás fel nem használt részét az alapítvány mindenképpen köteles visszafizetni: márpedig a támogatást részben az avatóünnepség megtartására kapták – az pedig végül elmaradt.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Cser-Palkovics a támogatás teljes összegének visszafizetésére kérte tavaly decemberben az alapítványt („a közpénzt anyagi lehetőségei szerinti módon és időben fizesse vissza a civil szervezet, ezzel mentesítse a várost és az országot a méltatlan támadásoktól”), sőt, néhány nappal később ugyancsak a polgármester előterjesztésében az önkormányzati közgyűlés még a kétmillió forintos támogatásról szóló júniusi határozatát is hatályon kívül helyezte. Amivel persze meglehetősen kaotikussá vált a jogi helyzet. (Milyen alapon fogják elfogadni vagy elutasítani a beszámolót, ha az egyszer majd megérkezik?)

Az önkormányzat nem válaszolt azt firtató kérdésünkre, hogy az alapítvány mennyiben tett eleget a polgármester visszafizetésre vonatkozó felszólításának. Mindenesetre most itt a nagyszerű alkalom, hogy az önkormányzat az elszámolás benyújtásának elmulasztására hivatkozva bevasalja a pénzt.

Neked ajánljuk