Ítélet az Írisz kontra ORTT-perben: Papírtigris

  • - péeszer -
  • 1999. február 25.

Belpol

A Legfelsõbb Bíróság elmarasztalta az ORTT-t, és az RTL Klubbal kötött szerzõdés felbontására szólította fel a testületet az Írisz TV kontra ORTT-perben. A döntés kicsit emlékeztet az okos lány kontra Mátyás király történetre, amelyben az alperes visz is ajándékot meg nem is, el is megy meg nem is.

Ítélet az Írisz TV kontra ORTT-perben

1997 nyarán az Országos Rádió- és Televíziótestület (ORTT) kihirdette a kereskedelmi frekvenciákra kiírt pályázat eredményét. A testület többségi szavazása az elsõ forduló értékelése során megállapí- totta, hogy a pályázók - a TV 2 (MTM-SBS), az RTL Klub (CLT) és az Írisz TV (Elsõ Magyar Kereskedelmi Televízió Rt.) - eltérõ mûsorpolitikájuk és különbözõ üzleti filozófiájuk ellenére azonos pontszámot kaptak. A második fordulóban az ORTT felkérte a pályázókat, finomítsanak mûsorszerkezetükön, és ha már azon nem tudnak, akkor esetleg emeljék meg a mûsorszolgáltatási díjról szóló ajánlatuk összegét. Az Írisz 3,5 milliárdot emelt, az MTM-SBS 340 milliót tornázott ki magából, a CTL felmentette magát a gyakorlat végzése alól. Az ORTT ezek után kihirdette a második forduló eredményét: gyõztes az MTM-SBS, azaz a TV 2, illetve a CLT konzorcium, az RTL Klub; Baló Györgyék csapata, az Írisz TV kiesik a játékból.

A jelöltekrõl, illetve a gyõztesekrõl szóló szavazáson Tímár János ORTT-tag tartózkodott, ennek okáról másnap, a július 3-i Népszabadságban nyilatkozott: "Az ajánlott mûsorszolgáltatási díj figyelmen kívül hagyása már csak azért is érthetetlen, mert a pályázat kiírásakor több testületi tag azért szavazott nemmel, mert kevesellte a kitûzött, legalább 8 milliárd forintot. Az az érvelés pedig, hogy az emelés miatt a pályázó üzleti terve bizonytalanná vált, nem tartható a testület által megbízott külsõ, Martonyi János vezette szakértõi konzorcium szerint. Úgy vélem, hogy az ORTT döntéshozatalában nem a vállalható módon kerültek háttérbe az objektív kritériumok és kaptak a kelleténél nagyobb súlyt a személyes meggyõzõdések."

Az ORTT eredményhirdetése után az Írisz TV bejelentette, pert indít a határozat ellen. "Milyen eredményre számít?" - tette fel a kérdést a bírósági eljárás kapcsán Révész T. Mihálynak a múlt héten a Magyar Nemzet tudósítója. "Jogerõsre" - válaszolt az ORTT elnöke.

Tulajdonosi

összefonódások

Az Írisz TV által indított per a tévépályázatok tisztaságának vizsgálatára irányult. Az elsõfokú bíróság a keresetet elutasította, ezért került az ügy a Legfelsõbb Bíróság elé. A Baló György nevével fémjelzett társaság álláspontja és legutóbbi beadványa szerint az ORTT megsértette a versenyeztetés szabályait, mert a bontóbizottságot felülbírálva fogadta el az RTL szerintük alakilag érvénytelen pályázatát.

Az Írisz TV szerint az RTL 1997. áprilisi pályázatával megtévesztette az ORTT-t, hiszen az április 28-i tulajdonosi nyilatkozat nem lehetett része a korábban (április 10-én) beadott pályázatnak. A múlt heti tárgyaláson az ORTT, miután egy február 5-i könyvvizsgálói jelentés erre fényt derített, elismerte ezt. Az Írisz TV által indított nyomozás idõközben azt is kiderítette, hogy a két gyõztes, a TV 2 és az RTL Klub elhallgatta, hogy fõtulajdonosaik külföldön közösen üzemeltetnek televíziókat, hogy az RTL Klubban 49 százalékos tulajdonnal bíró CLT-Ufa Sa.-ban felerészben érdekelt a Bertelsmann, amelynek a pályázat beadásakor országos és vidéki napilapokban 50, illetve 96 százalékos volt az érdekeltsége. Ez az Írisz TV szerint a pályázatból való kizárást tette volna kötelezõvé.

Az ORTT mentegetõzését a testület megtévesztésérõl az Írisz elfogadhatatlannak tartotta, hiszen a konzorciumnak, amely a pályázat lebonyolítását és ellenõrzését végezte, 140 millió forintot fizetett ki a Révész vezette testület. A konzorciumnak egyébként a Creditanstalt tanácsadó és a Deloitte and Touche könyvvizsgáló cég mellett tagja volt a Baker and McKenzie ügyvédi iroda is, melynek Martonyi János jelenlegi külügyminiszter volt a vezetõje.

A testület nem mond le

"Az ORTT jogellenesen járt el, amikor a Magyar RTL Rt. alakilag érvénytelen pályázatát elbírálta, mûsorszolgáltatási szerzõdést kötött a társasággal, és eltért az értékelés kiírásban feltüntetett módjától", mondta ki Murányi Katalin tanácsvezetõ bíró. Az ORTT-nek azonnali hatállyal fel kell bontania az RTL-lel kötött mûsorszolgáltatási szerzõdést, szól a verdikt. Ám erre a bíróság nem kötelezheti az ORTT-t, sõt, tette hozzá a bírónõ, "nem tudom megmondani, melyik szerv jogosult erre felszólítani a testületet".

"Addig, amíg nem kaptuk meg írásban az ítéletet, nem tudok mit mondani róla" - mondta a Luxemburgban tartózkodó Kavas István a MaNcsnak. Az RTL magyar igazgatója annyit azonban hozzátett ehhez, hogy amit õ tud a döntésrõl, az nem jelenti az RTL Klub sugárzásának felfüggesztését. Lapzártánk elõtt, a testület álláspontjának ismerete nélkül Tímár János sem vállalkozott az ítélet értékelésére, de a MaNcs kérdésére, hogy amikor tartózkodott a szavazástól, sejtette-e, hogy az ORTT határozatának a döntéssel ellentétes jogi következményei lehetnek, igennel válaszolt. Nyilatkozatát már megelõzte az ORTT elnökének tájékoztatója. "Fenntartom álláspontomat, hogy az ORTT nem sértette meg a pályázat tisztaságára vonatkozó elõírásokat", mondta Révész T. Mihály. Az elnök is az írásbeli ítéletre vár, annak ismeretében dönti majd el, hogy él-e felülvizsgálati kérelemmel. "A testület nem fontolgatja lemondásának lehetõségét."

"Felháborító az ORTT elnökének nyilatkozata", mondta lapunknak Kozma Andrea, a TV 3 jogi osztályának vezetõje. Baló munkatársa attól tart, hogy a médiatestület el fogja szabotálni a döntés végrehajtását, így szerinte "a parlamentnek vissza kellene hívnia a testületet", melynek bebizonyosodott az alkalmatlansága.

A tárgyalás után (amelyen elutasították keresetüknek azt a részét, hogy mindkét kereskedelmi csatorna mûsorszolgáltatási engedélyét vonják vissza) Baló bejelentette: az Írisz TV újabb pert indít. Márpedig ennek "milliárdos következményei" lesznek.

Következmények nélkül

A per valamennyi résztvevõje sejti, hogy az RTL Klub mûsorzárása nem sokkal van távolabb az ítélet kihirdetése után, mint amennyire a csatorna indulásakor volt. A bíróság döntése az ORTT-re nézve nem ad halasztást a szerzõdés azonnali felbontására: ezt az RTL Klub megfellebbezheti a médiatestületnél, vélhetõen meg is teszi. Annak figyelembevételével, hogy az Írisz ´97-es beadványa két év alatt ért jogerõs szakaszba, nyugodtan hihetjük, bármelyik matematikus állítása igaz is az új évezred elsõ napjáról, legyen az 2000. vagy 2001. január elseje, az RTL Klub szilveszteri mûsorát elég sokan fogják látni. Az ORTT-elnök szerint a hétfõi döntés még nem jelenti azt, hogy az Írisz TV frekvenciához jut, sõt majdhogynem semmit sem jelent. A bírónõ szavai, miszerint nincs senki, aki az ítéletet végrehajthatná, okkal ébreszthetnek reményt Révész T. Mihályban a fiaskó megúszására. Az ORTT hamutáljai a helyükön maradnak, egyelõre senki sem jelezte, hogy tartalmukat a fejére borítaná.

- péeszer -

Figyelmébe ajánljuk