Tartalom

MaNcs, XI. évf. 08. szám, (1999.02.25.) (1999-02-25)

Egotrip

Egotrip

Keresztury Tibor: Keleti kilátások (Nyomottak, hó, Foucault)

Azon gondolkodtam a hó fogságában, miért vonzom úgy, mint méhet a lép, a nyomottakat. Felismerik bennem lelki társukat? Megneszelik fogékonyságomat? Aznap hívott öt év után a példának okáért egykori szépséges barátném, megyeszerte ismert, híres nagy ribanc, jelenleg pedagógus Szolnokon. Alföld - morgom a kagylóba, azon belül Keresztury vagyok, mire zokogásba fúló hangon közli, hogy jön felé egy terminátor kivont pallossal a monitoron. Fallosszal, érdeklõdtem, hogy kiderítsem, mekkora a baj. Pallos, te vadbarom, nyugtatott meg szipákolva, és hogy csak el akar búcsúzni, mielõtt lesújt. Tüneti kezelésként azt ajánlottam, vegye fel a harcot az egérrel támadója ellen, de kiderült, nincs a képernyõn ikon. Mivel nekem minden ember számít, átharsogtam a sírásán, hogy akkor azonnal húzza ki a falból a dugót. Na, gondoltam, amikor letette, ma se keltem fel hiába, már kilenckor - éhgyomorra - megmentettem egy életet.

Para

Egotrip

Kovács Imre: Én

Rettenetesen várom azt az áldott idõt, amikor már nem a szemközti tetõ állapotából kell következtetnem ennek a lehetetlen évszaknak a múlására, amikor nem a lassan az eresz felé sodródó cserepeket kell számolnom ahhoz, hogy tudjam, ez így nem mehet tovább. A cserepek hamarosan leérnek az olvadó hóval együtt a bádogig, aztán közös képviselõ legyen a talpán, aki megállítja õket a peremen, de inkább nem, határozatlanul megpihennek a szélen, aztán - még mindig bizonytalanul - átbillennek a holtponton, és eleinte keringve, majd egyre biztosabb zuhanással stabilizálják pályájukat, hogy belefúródjanak egy borért zavart nyolcéves leányka vállába, végleg megnyomorítva õt. Sikoltozik, aztán abbahagyja.

Publicisztika

Publicisztika

Szikinger István: Fortélyos félelem

Sokak számára félelmetes volt a közelmúltban Budapesten lezajlott újfasiszta megmozdulás. Másokban csak megbotránkozást vagy viszolygást keltett a valóban sötét erõt sugárzó demonstráció. A rendõrség magyarázkodott: a törvények megkötik a kezét, nem tehetett semmit az összejövetel megakadályozására. A titkosszolgálati miniszter apparátusa gyorsan lépett: a közhangulatot meglovagolva több jogot, nagyobb mérlegelési szabadságot szorgalmazott a rendõrség számára, hogy a jövõben a hasonló esetek elkerülhetõk legyenek.

Publicisztika

El kell menni

Ezen is túl vagyunk. A múlt héten inkább szerencsésen, mint rendben lezajlott a bevonulás, noha a körülmények felette mostohák voltak. Mint a Honvédelmi Minisztérium sajtófõosztályának közleményébõl megtudhattuk, cudar idõ volt például, mely látási és útviszonyokban mutatta ki a foga fehérjét. Késtek a személyvonatok, és dühöngött az egyébként be nem jelentett influenzajárvány. Ólmosbotokkal és unicumos üvegekkel felszerelt pacifista kommandók házilagos kivitelezésû vattaanyósokkal torlaszolták el a kaszárnyák bejáratát, ily módon pacifikálva a harcászati területeket.

Publicisztika

Vakasszony visszanéz

A hétvégén baráti látogatásra hazánkba érkezett Leticia Calderon. Vagy van, aki e nevet nem ismeri? Kár.

Belpol

Belpol

"Ez a játék folytatódhat időtlen időkig"

Földes György, az MSZP választmányi elnöke

Lengyel László legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy az ismert kormányzati erõpolitikával szemben milyen stratégiát, gondolati csapásirányt akar követni a legnagyobb ellenzéki párt. Merthogy hol az ifitagozatukból pattan ki egy parlamenten kívüli vészforgatókönyv, hol a volt miniszterelnök lejt egy tangót a kisgazdák felé. Kérdés, hol marad a szocdem kibontakozás, és ki vesz majd részt a többször beígért generációváltásban.

Belpol

Hajléktalanok: Számkivetve

Az elmúlt harminc évben évente 150-200 hajléktalan áldozata volt a fagynak. Az idén a sajtó szerint 70-80. De a sajtó hazudott. A BRFK szerint Budapesten 18 személyt találtak holtan közterületen, a többiek saját házukban fagytak meg, ami nem enyhíti a borzalmat, csak másról szól. A fõvárosban tavasszal, sõt nyáron is több tízezer 39-41 év átlagéletkorú, iskolázott férfi és nõ tölti majd napjait az ételosztó, a tetvetlenítõ és a menhely elõtti sorbanállással, kutat a földön cigarettacsikkek után, és ébred reggelente másnaposan, kihûlt testtel.

Belpol

Kisebbségek és regisztráció: Tizenhárom névjegyzék

A másodjára megrendezett kisebbségi önkormányzati választások néhány látványos kudarcot is eredményeztek: már õsszel több nemzetiségi vezetõ panaszolta, hogy a képviselõjelöltek között nem az adott kisebbséghez tartozó emberek bukkantak fel; aztán a képviselõk egy csoportjának bojkottja miatt nem tudott megalakulni a fõvárosi cigány önkormányzat, végül ugyanilyen sorsra jutott a románság országos és budapesti testülete is. Úgy tûnik, ez utóbbi kellett ahhoz, hogy a parlament végre módosítsa a kisebbségi törvényt és a választójogi szabályozást is.

Belpol

Ügyvédek a törvényességért: "Ennél a bírónál nincs esélyed"

Hogy az igazságszolgáltatás malmai lassan õrölnek, tudtuk. Hogy rosszul is, azt eddig leginkább emberi jogi aktivisták állították, meg a média, ha néha felkapott néhány jogsértést. Most elõször azonban ügyvédek fordultak szembe az érvényes hatósági/bírósági gyakorlattal - és az érdekes az, hogy nemcsak a törvénysértésekkel, de a nagy tekintélyû ügyvédi kamarával is szembe kell szállniuk.

Belpol

Ítélet az Írisz kontra ORTT-perben: Papírtigris

A Legfelsõbb Bíróság elmarasztalta az ORTT-t, és az RTL Klubbal kötött szerzõdés felbontására szólította fel a testületet az Írisz TV kontra ORTT-perben. A döntés kicsit emlékeztet az okos lány kontra Mátyás király történetre, amelyben az alperes visz is ajándékot meg nem is, el is megy meg nem is.

Belpol

Magyar-magyar csúcs: Fazonigazítás

A magyar külügyminiszter múlt heti kijelentése, hogy a magyar-magyar csúccsal nemcsak a határon túli szervezeteket és pártokat akarják segíteni, hanem azok szlovák, román, ukrán stb. szövetségeseit is, üdvözlendõ és megnyugtató. Egy ilyen szándéknak a kimondása még akkor is fontos, ha történetesen kevés köze van ahhoz a valósághoz, melyet az aktuális magyar kormány közel egyesztendõs tevékenysége során itthon és környezetünkben megteremtett.

Külpol

Külpol

Öcalan elrablása: Akció részletre

Török kézre került tehát Apo. A Kurd Munkáspárt (PKK) vezérének, Abdullah Öcalannak az elrablása, és minden, ami ezután történik vele, elsõsorban Törökország ügye - és természetesen a kurdoké. Az elõzményekbe viszont egy bõ tucatnyi ország, valamint számos nemzetközi összefüggés belekeveredett.

Miron Cozma, az utolsó akcióhős

Külpol

Hány év magány?

A legeslegutolsó (hatodik) bányászjárás a múlt héten kedden kezdődött, miután egy nappal korábban Románia Legfelsőbb Bírósága 18 évi börtönbüntetésre ítélte a Zsil-völgyi bányászok vezérét.

Zene

Zene

Film: Homo (Wong Kar-Wai: Édes2kettes)

A sanghaji születésû Wong Kar-Wai (magyarosan Vong Kar-vaj) 1963 óta Hongkongban él. Ott diplomázott grafikai tervezésbõl és készített televíziós sorozatokat, míg fõállású filmíró-rendezõ nem lett. 1982 óta tíz-egynéhány filmet csinált, a véres melodrámáktól a romantikus vígjátékokig. A legutóbbiakat, a Csunking expesszt és a Bukott angyalkákat nálunk is sikerrel vetítették, és világszerte a legizgalmasabb filmekként tartották õket számon: rajtuk keresztül a hongkongi életérzés sallangmentesen válhatott egyetemessé. Új filmje, az 1997-ben készült, Édes2kettesnek fordított Happy Together címû, a Titanic Filmfesztivál után most jutott el a magyar mozikba. Wong, Hongkong rosszfiúja és Christopher Doyle nevû operatõre bemutatja két hongkongi homoszexuális kalandtalan, belvárosi életét Argentínában, filmfelvételek túlszínezett, fekete-fehér, lassú-gyors, 16 mm-es, videoszalagos patchworkjében, kilencvenhárom percben, szokatlan happy enddel.

Könyv

Könyv

T´DOOR: Csak a láncreakciódat veszítheted el

Hogy mindig a Lánchíd. Ezt olvasom. A Lánchíd, a Lánchíd, a Lánchíd. Holott nem is. Azon csak áthajtották õket. Valahol másutt lõtték a Dunába. Csakhogy hoppá. Olvasom: akirõl itt szó van, és aki nem egy novella, hanem egy önéletírás része, egy baromira elegáns, fájdalmas, rövid, mert saját folytatását nem ígérõ önéletírásé, akirõl ebben szó van, annak a papáját, aki szintén orvos volt, hát szintén a Duna partján lõtték agyon, csak épp nem Hitler önjelölt végmentõi, hanem a filozófus-komiszár emberei. Továbbá, hogy kerek legyen a történet (s itt a Dunának és a Lánchídnak semmi szerepe), az öntörvényû történet további férfiszereplõjét, tehát az írónõ második férjét (mondani sem kell, hogy elsõ férje volt, akit állítólag a Lánchídról lõttek a Dunába, pedig nem), a második férjét 1951-ben vitték el, de õ kiugrott a D. téri intézmény hatodik emeleti ablakán, majd mire az írónõt értesítették, ha jól olvasom, az F. temetõben már csak a majdnem elhantolt koporsó csücskét (?) láthatta, kereszt és név a sírra nem került, ellenben a Dunába lövõk is itt, a falnál (?) voltak eltemetve, nevük a sírjukon.

Könyv

A Proletárdiktatúra Millenniuma

A Népbíróságok Országos Tanácsa a Damásdi Elek és társai ellen indított bûnper fellebbviteli fõtárgyalásán 1949. augusztus 25-én hirdetett ítéletet. A per része volt a harminc évvel korábban, 1919-ben és 1920 folyamán Héjjas Iván különítményesei által, elsõsorban Kecskemét környékén elkövetett gyilkosságok és rablógyilkosságok fellebbviteli tárgyalásának. A bíróság a per egyik fõvádlottját, Rád Árpád tartalékos hadnagyot több tucat gyilkosságban való részvételéért kötél általi halálra ítélte. Az ítéletet végrehajtották.

Könyv

Horror Pentelén: Hasfalmetszők

Sokan a véletlen játékának, valami furcsa csillagkonstellációnak tudhatták be, hogy éppen Dunaújváros lett a honi horrormûfaj õskohója: a Cruel World Team (CWT) független filmes társaság immár négy éve borzolja - egyesek szerint a szó minden lehetséges értelmében - az idegeket. Két röpke dolgozat - a Fenyõ Normandiából és a Betörés - után a stáb úgy érezte, megérett a helyzet komolyabb erõpróbákra: 1996-ban elkészült a Legyen világosság!, majd egy évre rá a Kárhozat - két másfél órás, klasszikus, VHS-technikával felkarcolt munka. A harmadik film már dobozban: a Hasfalmetszõk utómunkáira még kéne egy kis pénz.

Könyv

Szumó: Chiriyotaikai

Az év elsõ szumóversenye, Hatsu Basho, jut eszembe haikuköltõm, Macuo Basó: Gazdag vagy, új Év! / hisz az Épp-Elmúlt: hagyott / fél véka rizst ránk! Szórják is a húsfiúk, rossz szellemek balra el, Macuo Basó jó szelleme kísért: Te volnál Ama / Pillangó? s én: Csuang-ce? / álmodnánk egymást? Pillangóból lett húshernyók tolakodnak a tatamin vagy min - Akebono el se indult, sérüléssel bajlódik (Lombfosztó szélben / puffadt arcát védve, fut / egy beteg ember), fut?, menni se bír, sértõdött, mert letaszigálták a trónról, ül otthon, önnön szobra (Súgd meg titkodat / az omlatag szentélynek, / mag-vetõ Öreg). Akkor meg minek nézem, Ake nélkül tét nélküli, tél végi elõkészületi barátságos meccs. Ám van a csapatban egy ifjú titán (Tavaszpimasz kis / madár! hát nem rápiszkít / kész ételünkre?), komám mondta, nézzem meg, Chiyotaikai, az új zseni. Még csak sekiwake, de már yokozunákat püföl, fejjel esik nekik, hideg fejjel, tervez, végez, velük (Nap tûzgolyóját / tengerbe görgette a / gyors, hideg folyam). Takanohanának csodálkozni sincs ideje, mit akar ez a még csak huszonkét éves, még csak 181 kiló (a kiváló kommentátor, Gundel Takács Gábor szíves szóbeli közlése), máris a szakadékban találja magát, Chiyotaikai fölsegíti, add át a helyedet, Öreg. (Fájdalmasan szép / az õszi vihartól le- / taglózott virág.) A közönség õrjöng (Vadóc krizantém / villog a kõfaragó / kövei között!), az ifjút nem állítja meg senki (Némán peregnek / a boglárkaszirmok a / hars vízesésbe), aztán jön egy ismeretlen maegashira, oda a veretlenség, már csak Wakanohana, yokozunák becsületének megmentõje áll veretlenül (Komor-sudár tölgy. / Tudomást sem vesz a sok- / száz kis virágról), kikap õ is, a döntés az utolsó napra marad. Hacsak Takanohana le nem gyõzi Wakanohanát, édes jó testvérét (Ne áltasd magad: / nem vagyunk félbevágott / dinnye két fele!), akivel nincs jó - beszélõ - viszonyban (a kitûnõ kommentátor, G. T. G. szíves szóbelije), az istenek hallgatnak. Wakanohana legyûri a tesót, Musashiramu, 223 kilós elnagyolt Akebono se a régi, õ nem akar yokozuna lenni, jó neki, ozeki, az isteneket irigylik, káromolják és fölfalják, õ elszumózgat a nyomukban, a helyén marad (Újabb év múlt - ám / nem kopott el lábbelim, / nem fogyott utam). Bejelentik, hogy valaki maegashira elszenvedte nyolcadik vereségét, visszaminõsítik majdan a másodosztályba, ám õ elbujdosott a szégyentõl, ki se állt, visszalépett, visszavonult (Széles-e-síkon / minden kipusztult: nincs mi / gátolná lépted).

Film

Film

A Bogár is ember (Grunwalsky Ferenc filmrendező, operatőr)

Egy év alatt annyit és annyifélét tett le az asztalra (vágóasztalra), amennyit normális esetben mások egy fél vagy egy egész élet alatt. Tavaly ilyenkor készült el a Szomjassal közös Gengszterfilm, aztán Orbán Ottóról forgatott, majd Lajkó Félixrõl, már Jancsóval együtt, ezt hamarosan két rövidfilm követte, ugyancsak Jancsó Miklóssal készült produkciók. Ezek után a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten címû Jancsó-film operatõri munkája jött, végül pedig egy szerzõi mû, a Visszatérés. Grunwalsky Ferenc nem gondolja, hogy a Kicsi, de nagyon erõs tíz év utáni folytatása sötétebb képet festene a magyar köz- és magánállapotokról, mint amilyenek azok valójában.

Tudomány

Tudomány

CD helyett: Bitzene

Felejtsük el a kazettákat, az analóg walkmant lehet múzeumba küldeni: már nálunk is kapható a Rio, egy személyhívó méretû, hordozható, rázkódástûrõ, kis fogyasztású lejátszó, amellyel az MP3-formátumba sajtolt digitális zene hallgatható CD-minõségben. A zeneipar dinoszauruszainak számító multik megpróbálták betiltani, szerencsére sikertelenül: ez és az ehhez hasonló készülékek függetlenítik a számítógéptõl az internetrõl letöltött vagy másolt CD-ROM-on terjedõ, gyakran nem jogtiszta felvételeket.

Lokál

Lokál

Rém és a farkasok: Lupus in faluba´

A múlt héten egyre-másra érkeztek a hírek a Bács-Kiskun megyei Rém község környékén garázdálkodó farkasokról, megtizedelt vadállományról és nyájakról. A tudósítások vérengzõ fenevadakat éppúgy emlegettek, mint vérszomjas juhászokat, akik legszívesebben kiterítve látnák a különben Magyarországon hivatalosan kipusztult és éppen ezért fokozottan védett ragadozókat. Az eset nyomán a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója határozatban tiltotta meg a farkasok kilövését, vadászok magyarázkodtak, volt, aki kóbor kutyákat emlegetett, mert hülyeségnek tartotta az egészet, sõt még Brigitte Bardot is üzent, nemzetközi cirkuszt csinál, ha bántani merik õket. Rémen viszont nem igazán értik, mire ez a nagy felhajtás, farkasok már évek óta föl-fölbukkannak azon a környéken.