Az Operaház a szakszervezetekre hárítja a felelősséget a szexuális zaklatási botrány miatt

Bűn

A szakszervezetet is hibáztatja az Operaház a vezető beosztású munkatársa szexuális tartalmú zaklatásairól szóló panaszok miatt. A menedzsment szerint az érdekvédők az üggyel akarnak nyomást gyakorolni az intézményre a közalkalmazotti státusszal kapcsolatos jogviszonyváltás miatt. A szakszervezet visszautasítja a feltételezett összefüggést.

Az Operaház vezető beosztású munkatársának szexuális tartalmú zaklatásáról megjelent korábbi cikkünk előtti napokban körlevelet bocsátott ki a dalszínház menedzsmentje. A Főző Virág főigazgató-helyettes által jegyzett tájékoztatásban a menedzsment a szakszervezettel folytatott tárgyalásaival hozta összefüggésbe az ügy kirobbantását. Az egyeztetéseken arról volt szó, hogy a dalszínház érintett munkatársai ugyanúgy el fogják veszíteni közalkalmazotti státuszukat, ahogy ezt júliustól a szakképzési oktatókkal, vagy novembertől a Magyar Tudományos Akadémiáról leválasztott kutatóhálózat munkatársaival, illetve a közgyűjteményi dolgozókkal megteszi a kormány. A levélben e mellett a szexuális tartalmú zaklatások miatt indult vizsgálatról beszámoló Narancs.hu-ra is történt utalás - lapunk nevének említése nélkül.

Ahogy azt korábban megírtuk: az Operaház egy vezető beosztású férfi tagjáról két női énekkari tag azt állítja, emberi és női méltóságukban megalázó szexuális ajánlatokat tett számukra, a női kar tagjait pedig obszcén módon sértő mondattal instruálta egy próbán. A körlevélben ezzel kapcsolatban az olvasható: "A Magyar Állami Operaház sajnálatát fejezi ki, hogy a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonyba történő fordításának és az ezt szegélyező, a szakszervezetekkel folytatott sajnálatosan meddő tárgyalásoknak idején akadnak valakik, akik az Opera és a posztján szakmailag támadhatatlan munkatársa nevét ilyen nyilvános inszinuációba keverik, és akad olyan orgánum is, amely az intézmény művészeti programja, működése, helyett efféle gyanúsítgatásokról írni érzi feladatának." A körlevél, amely névvel azonosítja a bepanaszolt vezető beosztású munkatársukat, megmagyarázza, miért nem történhetett zaklatás: ha a sértettek nem merik névvel vállalni, akkor elkövető sem lehet, tehát ügy sincs. "Egy 2020. március eleji szakszervezeti bejelentés nyomán az Opera vizsgálatot folytatott munkatársunk ellen (nevét kiemeltük a szövegből - a szerk.). A vád tiszteletlen, megalázó viselkedés és zaklatás, ugyanakkor az esetleges sértettek személyazonosságát a szakszervezeti vezetők nem fedték fel. A vizsgálat 2020 április végén történt lezárultáig egyes kijelentésekről kiderült, hogy idézetként hangzottak el a karigazgató szájából (tanúk is ezt állították), a megalázás és zaklatás esetleges sértettjei pedig végül egyáltalán nem jelentkeztek, így az Opera az esetet lezárta. Két hónappal a vizsgálat befejezése után ismeretlenek kivitték a vádat a sajtóba, így várható, hogy a közeljövőben egy országos hetilap áll elő az üggyel, amelynek tehát nincs sértettje, ebből fakadóan – értelemszerűen – elkövetője sem lehet." A dalszínház menedzsmentje a Narancs.hu-ra utalva úgy fogalmaz: "A Magyar Állami Operaház az adott sajtótermék etikai alapállására kénytelen hagyatkozni, hogy a szakmai munkáját példásan végző, az 20 éven át (…) működő munkatársunkat a névtelen levelek szintjén érkező vád nyomán pellengérre állítja-e – szomorúnak tartanánk, ha így lenne."

Az Operaház lapunknak küldött válaszában még egyértelműbben támadta a szakszervezeteket az ügy kapcsán. Szerintük az érdekképviselet ezzel revolverezi őket: "a szakszervezetek szivárogtatását a jogviszonyváltási tárgyalások – sajnos, megszokott – revolvertaktikája részének tekintjük."

Bárány Balázs, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének (ODFSZ) elnöke minderre reagálva azt mondta megkeresésünkre, hogy az Operaházban működő három érdek-képviseleti szervezet közül kettőnek is kérte a segítségét a két női énekkari tag, s a hallottak alapján a főigazgató-helyettesnél nyomban megbeszélést kezdeményeztek. A találkozón négyen vettek részt: a panaszokat továbbító szakszervezeti képviselő, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének képviselője, Főző Virág és ő maga. Bárány Balázs úgy emlékezett, az eset részleteit megismerve a főigazgató-helyettes egyre jobban megrökönyödött. A megbeszélést követően arról tájékoztatta őket, hogy Ókovács Szilveszter főigazgató belső vizsgálatot rendelt el, amiben azonban a szakszervezetek jelenlétét nem tartották kívánatosnak. A vizsgálat lefolytatásának módjáról, a bepanaszolt vezető illetve az esetleges tanúk meghallgatásáról, szembesítések tényéről felvett jegyzőkönyvek meglétéről és tartalmáról nem kaptak információkat azóta sem. A hosszúra nyúlt procedúra eredményéről - sokadszori megkeresésüket követően - mindössze egy fél oldalas értesítést kaptak, amely szerint a munkáltató nem állapított meg vétkes kötelezettségszegést.

false

Az ODFSZ elnöke úgy tapasztalta, a panasztételt követően hamarosan a munkáltató részéről valótlan tartalmú híresztelés kezdett terjedni, ami szerinte károsan befolyásolta a vizsgálat kimenetelét, és szándékoltan a szakszervezetek elleni hangulatkeltés eszközéül is szolgált. "Szakszervezetünk előtt nem világos, hogy az ügy nyilvánosságra kerülése milyen módon tudná befolyásolni a nemrégiben indult, jogviszonyváltással kapcsolatos - egyébként a munkáltató által gyakorlatilag szemfényvesztésnek gondolt, és akként is folytatott – tárgyalásokat" – fogalmazott Bárány, aki a revolvertaktika kifejezést nyelvileg sem tudja értelmezni, és a leghatározottabban visszautasítja. – Csakúgy, mint minden további, olyan elképesztően rosszindulatú munkáltatói állítást, vagy feltételezést is, amely a két ügyet álnok módon párhuzamba állítja – tette hozzá az ODFSZ vezetője

 

Mint megírtuk, az Operaház énekkarának két női tagja számolt be arról, hogy a vezető beosztású férfi több alkalommal egyértelművé tette szexuális közeledési szándékait. Obszcén szavakkal, ellentmondást nem tűrve tárta eléjük akaratát négyszemközti beszélgetések során. Úgy tudjuk, fizikai abúzusra nem került sor, a munkavállalóként kiszolgáltatott helyzetben lévő női kartagokra azonban az ismétlődő, erőteljes verbális agresszió is rendkívül megterhelően hatott, sokkolta őket, és a feszültség azóta sem oldódott bennük. Februárban fogyott el a türelmük, amikor egy próbán a következő magyarázatot fűzte az elvárt alakításhoz a Parsifalban viráglányokat játszó női kartagok számára: „A p*nátokon kell lecsúsznotok majd az asztalról, de ez nem lehet gond nektek, úgyis mind büdös kurvák vagytok.” A próbán elhangzottakon túl azt is bepanaszolták az egyik szakszervezeti képviselőnek, hogy a vezető beosztású férfi az ősszel tartott négyszemközti teljesítmény értékelő beszélgetéseken szexuális ajánlatot tett számukra, az elutasítókat burkoltan megfenyegette állásuk elvesztésével.

Az Operaház a vizsgálatról nem tájékoztatta a fenntartót: „mivel az üggyel kapcsolatos vád nem bizonyosodott be, semmilyen bizonyíték nem került elő, ezért a fenntartót nem volt szükséges tájékoztatni” – tudatta lapunkkal az intézmény, amelynek vezetése a rendőrségre szintén nem tettek bejelentést. Lapunk úgy értesült, a zaklatást elszenvedő két nő pszichológiai vizsgálaton is átesett, a szakember rendőrségi feljelentést javasolt a hitelesnek értékelt visszaemlékezéseik kapcsán.

Hogy valami történt, arra utal a vizsgálat hivatalos végkövetkeztetése: vezető munkatársuk kommunikációja rossz, azon érdemes változtatni. A változtatásra vonatkozó elvárásukat kérdésünkre az Operaház akként fejtette ki, hogy a kommunikációjában legyen körültekintőbb, az intézményben eltöltött 20 év és a közvetlen viszony dacára távolságtartóbban, érzelemmentesebben kell kommunikálnia.

Az operaházi körlevél zárását azért érdemes idézni. A dalszínházban dolgozókat így buzdítja munkájuk folytatására a főigazgató-helyettes: "Végezetül arra kérünk Mindannyiótokat, hogy extra módon bizonytalan és jelenleg kapaszkodó nélküli világunkban és különösen összetett, monumentális művészeti intézményünkben a jogszabályok, a személyes elhivatottság, a közönség tisztelete, az elvárható erkölcs, a jó ízlés és a józan, felelős gondolkodás jegyében tegyük dolgunkat és vigyázzunk egymásra, ahogy egymás jó hírére is, és vészeljük át így, együtt az esetleges nemtelen támadásokat".

Neked ajánljuk