Bíróságra megy a siófoki önkormányzat egy Balaton-parti szállodája visszaszerzéséért

  • narancs.hu
  • 2021. december 1.

Kis-Magyarország

Peres úton próbálja visszaszerezni egyik szállodáját a siófoki önkormányzat, miután a több szabálytalanság miatt kirúgni próbált bérlők ragaszkodnak a hotelhez, és birtokvédelmet kértek. A fideszes kötődésű Somogy TV a bérlők mellé állt. 

Rendőri intézkedésre volt szükség a követelőző, hangoskodó és trágár kifejezéseket is kiabáló egykori szállodabérlők megfékezésére Siófok vagyonkezelő cégének, a Balaton-parti Kft. irodájában november 22-én, múlt hétfőn. A harsány vita tárgya a város tulajdonát képező nagystrandi szálloda bérleti szerződésének felmondása, a hotel el- és visszafoglalása volt.

Lengyel Róbert polgármester csütörtöki Facebook-posztjában az előzményekről név említése nélkül azt írta: „a Balaton-parti Kft. által kezelt egyik ingatlanunk bérlője, akinek a bérleti szerződését a cég egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondta, e döntést nem vette tudomásul, jogi következményekkel és sajtóvisszhanggal fenyegetőzött.” 

Aki egy kicsit is járatos a város közéletében, annak azonban könnyű beazonosítani a bérleményt és a bérlőket: a képviselő-testület júniusi nyilvános ülésén tárgyalta a Hotel Holiday bérletére a Sió-Írisz Kft.-vel kötött szerződés azonnali felbontását, ennek dokumentumai a város honlapján is megtalálhatóak, erről akkor a polgármester is beszámolt: 

Még egyértelműbben azonosítja a szereplőket az erősen fideszes kötődésű Somogy Televízió „híranyaga”, amely a felmondás körülményeit elhallgatva úgy állítja be a bérlőket, mintha áldozatok lennének, akiket a város cége sanyargat, pedig a szerződés azonnali felmondása nem volt ok nélküli.

A Somogy TV „önkényes lefoglalás; nem engedi be saját bérleményébe a szállodavezetőt a Balaton-Parti Kft.” felvezetéssel indít. A „saját bérlemény” kifejezést még szokni kell, jogilag kissé homályos, és az is furcsa, hogy a tudósításban nem a Sió-Írisz Kft. ügyvezetője, az egyébként jelenlévő Gaál Melinda nyilatkozik, hanem bizonyos Varga Tamás. 

A felmondás okai

Siófok város képviselő-testülete a Hotel Holiday üzemeltetésére 2020 márciusában kötött bérleti szerződést a Sió-Írisz Kft.-vel, ezt mondták fel 2021. június 24-én, amikor a bérlőt az ingatlan kiürítésére is felszólították.

 
Hotel Holiday Siófok
Fotó: narancs.hu
 

A bérleti szerződés felmondásának okai súlyosak, ugyanis a hotelt bérlő cég a bérleti szerződés feltételeinek ellentmondóan beruházásként kívánt elszámoltatni hoteltextíliákat, szolgáltatásokat. A bérlő leadott beszámolója szerint

17 millió forint értékű beruházást eszközölt, ám közel 56 millió forintot kívánt érvényesíteni.

A város álláspontja szerint a bérlők emellett engedély nélkül végeztek szobaszám-növelő beruházásokat, amelyeknek a bérleti díj emelésével kellene járniuk, mivel 13 százalékkal növelik a vendégkapacitást is. A beruházások szabálytalanul, személyi összefonódással, kapcsolt vállalkozáson keresztül történtek, és nem volt a bérleti szerződésnek megfelelő a biztosítás sem.  

„Az étterem, terasz illetve a jóvá nem hagyott kivitelezésű 45 négyzetméteres terasz albérletbe adása az ART of Sió Kft. részére nem a szerződés szerinti módon történt, ugyanis a szerződés szerint kizárólag a két üzlethelyiség albérletbe adását kérhette volna, az étterem és teraszok (ebből egy illegálisan kialakított) bérbeadását nem. Hiányzik az anyagból az előzetes írásbeli kérelem és írásbeli jóváhagyás, a dokumentumai között kizárólag a már megkötött bérleti szerződés lelhető fel!” – írja a bérleti szerződés felmondásáról szóló előterjesztés.

A dokumentum szerint az is szerződésszegésnek minősül, hogy az Art of Sió Kft. tulajdonosa Varga Tamás, azaz cégcsoporton belül, kapcsolt vállalkozásnak történt a bérbeadás. A Somogy TV-nek nyilatkozó Varga Tamás ugyanis üzlettársa az engedély nélküli építési munkákat végző Szekrényessy Szolgáltató Szövetkezet elnökének, Sárvári Zoltánnak, aki a főbérlő Sió-Írisz Kft. tulajdonosának, Gaál Melindának élettársa.

 
Az egyik szóban forgó terasz 
Fotó: narancs.hu
 

Miután a bérlők nem ürítették ki felszólításra az ingatlant, a város cége szeptember végén visszavette a szállót. A bérlő ebbe nem nyugodott bele, birtokvédelmet kért, de – az azóta lemondott jegyző, Sárközy László – elfogultságot jelentett be. Ezért a Somogy Megyei Kormányhivatal egy dél-somogyi kis falu, Somogyjád jegyzőjét, Dakos Pétert jelölte ki az eljárás lefolytatására. 

Somogyjád jegyzője helyt adott a Sió-írisz Kft. kérésének és az eredeti birtokállapot helyreállítására kötelezte az önkormányzat cégét. A november 17-i határozat végrehajtását akarta Varga Tamás és Gaál Melinda, valamint Sárváry Zoltán önhatalmúlag kieszközölni a Somogy TV stábjának kíséretében, a Balaton-parti Kft. vagyonőrei azonban nem engedték be őket. Egyrészt erre csak hatósági végrehajtás keretében lehetne kötelezni őket, másrészt mert

a városi vagyonkezelő cég már bírósághoz fordult, kérve a somogyjádi jegyzői határozat végrehajtásának azonnali felfüggesztését. Egyúttal polgári peres eljárást indítottak.

Érvényteleníteni kellett volna a pályázatot?

A bérbeadás körülményei is meglehetősen ellentmondásosak: a városi vagyonkezelő élén az előző, fideszes többségű képviselő-testület által beiktatott Pintér Tamás még 2019 decemberében terjesztette elő, hogy a szálloda korábbi bérlői nem kívánják folytatni az üzemeltetést, és az volt a kérdés, hogy a város üzemeltesse vagy bérbeadják. Pintér javaslatára a bérbeadás mellett döntött a testület többsége.

A tenderdokumentáció 500 ezer forintos árán a kifogások ellenére sem változtattak, és az eredeti szigorú pályázati feltételek közül a bizottsági kültagok javaslatára csak azon enyhítettek, amely kifejezetten balatoni szállodai üzemeltetési referenciát kért. Mint egy bizottsági tag gúnyosan megjegyezte:

„Jó, hogy a leendő sikeres pályázó anyjának cipőméretét nem határozzák meg.”

Végül állítólag nyolc érdeklődő volt, a tender kiírást két pályázó vette meg. A Balaton-parti Kft. és testületi tagok alkotta bírálóbizottság szerint a nyertes a Sió-Írisz Kft. lett, annak ellenére, hogy a pályázati kiírás szerinti minimum 22 millió forintos éves bérleti díj helyett csak 15 milliót kínáltak. Ez a 3 millió forintos törzstőkéjű kis cég vehette bérbe a 30 szobás szállodát, üzlethelyiségekkel, étteremmel, parkolóval 2029. december 31-ig plusz 5 év hosszabbítás opcióval. 

A városban elterjedtek olyan vélemények, hogy érvényteleníteni kellett volna a pályázatot és újat kiírni, Pintér Tamás azonban a pénzügyi és tulajdonosi bizottság 2020 februári rendkívüli ülésén azzal érvelt, hogy az időigényes és nem szeretne bedeszkázott létesítményt látni nyáron a sétányon, valamint hogy kell a bevétel.

A bizottság tagjai további súlyos aggályokat fogalmaztak meg a tendergyőztesnek hirdetett bérlő likviditását, cégtörténetét illetően,

ugyanis az addigi pénzügyi beszámolók szerint a tenderkiírás megvásárlása is anyagi megterhelést jelentett a cégnek. Említésre került az is, hogy a cég székhelyére több, orosz érdekeltségű cég is be van jelentve, valamint hogy bérlői tulajdonosváltozás esetén a bérleti szerződés felülvizsgálata, elszámolás, vagy a felmondás lehetősége nem volt kikötés.

 
Hotel Holiday Siófok
Fotó: narancs.hu
 

A bizottság 4 igen és 4 nem szavazattal nem tudott dönteni, a képviselő-testület bölcsességére bízta a döntést, a koronavírus-járvány miatt viszont a testület elé már nem került az ügy, a polgármester a pályázati elbírálás eredménye alapján pedig a Sió-Írisz Kft.-vel kötötte meg a szerződést.

A Balaton-parti Kft. élén még Pintér Tamás kötötte meg a szerződést, akit 2020 őszén a járványhelyzet miatt polgármesteri hatáskörben Szendrődi Tamás váltott, nagyrészt ő felügyelte a szerződés teljesítését. Őt igazgatóból végül pénzügyi vezetővé léptették vissza, főnöke Horváth Gyula lett, aki csak ideiglenesen vállalta a megbízatást. Helyére idén tavasszal került Várkonyi Csaba, a szerződést egyik első ügyvezetői intézkedésével már ő mondta fel.

A felmondási okok és az azóta történtek ismeretében a bírálóbizottság DK-s, momentumos és MSZP-s kültagjainak korábbi aggályai viszont beigazolódni látszanak: a történet a hétfői irodai üvöltözés után a bíróságon folytatódik majd. Az intézkedő rendőrök közölték a bérlővel és a vele érkezett személlyel, hogy polgárjogi vitába nem szólnak bele, és távozásra szólították fel a rendbontókat.

Mintha üzemelne

A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy az épület minden ajtaján biztonsági címke van, a bejárat előtt levett rendszámú fehér autó áll, nem messze tőle egy sötét Audi, amelyben a bérlők megbízottja ült őrt. Alig öt perce fotóztuk az épületet, amikor két fekete luxusterepjáró kezdett körözni a szálloda előtt, egyikük távolabb megállt és addig figyelt, amíg el nem hagytuk a helyszínt. A Balaton-Parti Kft.-nek nincsenek ilyen autói. 

 
Levett rendszámú autó parkol a hotel előtt
Fotó: narancs.hu
 

A Hotel Holiday honlapja továbbra is üzemel, mintha mi sem történt volna, és elvileg foglalni is lehet, igaz, időpontválasztásnál a honlap azt írja ki, hogy nincs szabad szoba a kiválasztott időszakra. A honlap szerint az üzemeltetőt a gmailes (!) címén lehet elérni, pedig a Sió-írisz Kft. szeptember 27-e óta nincs birtokon belül. 

Hasonlóképpen üzemel a bérlő által Varga Tamás cégének a Hotel Holiday épületében szabálytalanul albérletbe adott étterem, az Il Limone honlapja is, amely szerint az étterem minden nap este 10-ig nyitva van. Semmi sem utal arra, hogy zárva lennének, sőt, a két hónapja írt bejegyzések is dicsérik a helyet, pedig akkor már zárva volt.

Kedves Olvasónk!

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap. Ezt a rovatát vidéki újságírók írják szűkebb környezetük országosan is fontos eseményeiről. Életbevágónak tartjuk, hogy Magyarország lakói értesüljenek olyan helyi történetekről és véleményekről, amelyeket a kormányhatalom eltitkolni igyekszik.

Elindult hírlevelünk, ha szeretné, hogy önnek is elküldjük heti ajánlónkat, kattintson ide a feliratkozásért!

Nézzen be a magyarnarancs.hu-ra mindennap: itt ingyenesen megtalálja a nap legfontosabb híreit, és még sokkal többet! De a nyomtatott heti Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt. S ha tetszett, amit olvasott, kérjük, támogasson minket.

Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

 

Figyelmébe ajánljuk