Bátonyterenye

Csak a szegényeknek fáj

  • Berki Judit
  • 2012.01.30 04:01

Kis-Magyarország

Egy Nógrád megyei város tapasztalata szerint az Elmű-ÉMÁSZ nem biztosít egyenlő jogokat a szegényeknek és a tehetőseknek.

Számos hátrányos helyzetű család kerülhet nehéz helyzetbe a Nógrád megyei Bátonyterenyén egy közelmúltbeli Elmű-döntés miatt. 2012. január 1-jével megváltozott ugyanis a villamosenergia-ellátási szabályzat, és az előre fizetős kártyás mérők feltöltésével kapcsolatos ügyintézés menete. A változás értelmében ezentúl a fogyasztók csak azután kaphatják meg a kártyás villanyórákhoz a feltöltőkódot (PIN-kód), ha az általuk postán befizetett összeg már jóváírásra került a társaság számláján. A társaság tájékoztatása szerint a folyamat a befizetéstől számítottan 3-4 munkanapot vesz igénybe, de – korábbi tapasztalatok szerint – nem kizárt akár a 2-3 hét sem. Magyarán erre az időre ezek az emberek villany nélkül maradhatnak.

 


Fotó: MTI

 

Miért változtatták meg a kártyás villanyórák PIN-kódjának a kiadási rendjét? – sok panaszos teszi fel ezt a kérdést a Bátonyterenyén működő Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Roma Közösségi Házában ezekben a napokban. Csak ebben a városban legalább több tucat családról van szó. Az eddigi gyakorlat szerint a gyakran bankszámlával sem rendelkező és mélyszegénységben élő fogyasztók a társaság kirendeltségén kapott csekket postán fizették be, és a feladóvevény bemutatásával azonnal a kódhoz jutottak – ez biztosította az azonnali feltöltés lehetőségét.

Az újonnan bevezetett gyakorlat egyszerűsíti az ügyintézést azzal, hogy az előre kitöltött átutalási megbízásokért nem kell az ügyfélszolgálati irodát felkeresni, de valójában ellehetetlenítheti a kispénzű, amúgy is hátrányos helyzetben lévő fogyasztókat. Sőt, amíg a fogyasztók nagy részének lehetősége van a villanyszámlát utólag, a tárgyhónapot követően (éves leolvasás esetén előfordulhat, hogy sok hónappal később) rendezni, meglepő, hogy az Elmű–ÉMÁSZ a szolgáltatás biztosításához éppen a védett fogyasztók esetében ragaszkodjon az előzetes postai vagy banki befizetésen túl az összeg jóváírásához is.

További problémaként merült fel, hogy a környékbeli családok azért nem tudnak élni az előre fizető mérők előnyeivel, mert a társaság arról tájékoztatta őket, hogy kifogytak a kártyás mérőkből, és raktáron sincsen több belőlük. (Ugyanakkor a villamosenergia-törvény 64. § 2. bekezdése szerint a szociálisan rászorulók számára az előre fizető mérőhöz való hozzáférés nem lehetőség, hanem jog.) Ráadásul úgy tudni, hogy ez a probléma nemcsak Nógrádban, hanem országosan jelentkezik. Az ügyben felkerestük az Elműt is, ám a vállalat eddig még nem válaszolt a megkeresésünkre.

Ezt mondja a jog
A 2007. évi LXXXVI. törvény 56. §-a úgy rendelkezik, hogy minden felhasználó jogosult az e törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az üzletszabályzatokban, valamint a hivatal által kiadott határozatokban előírt minőségben, átlátható, összehasonlítható, ésszerű, a felhasználó által igénybe vett vételezési módhoz igazodó pénzügyi és műszaki feltételek szerint csatlakozási és hálózathasználati szerződés alapján az átviteli és az elosztóhálózathoz hozzáférni. Az idézett törvény céljai között szerepel továbbá a villamosenergia-hálózatokhoz való  – az objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelő –  hozzáférés biztosítása.Neked ajánljuk