"Kedves Mester!" - online böngészhető Babits levelezése

  • MTI/narancs.hu
  • 2021. augusztus 6.

Sorköz

Az OSZK új digitális szolgáltatása levelezéseket, kéziratokat fog közzétenni, Babitscsal kezdték. 

A 19-20. századi magyar irodalom legnagyobb alkotóitól válnak elérhetővé történeti forrásanyagok az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattárából az új generációs digitális tartalomszolgáltatás részeként.

A nemzeti könyvtár kézirattárában őrzött levelek száma több százezerre tehető. Három gyűjteményi egységben lelhetők fel, döntően a személyi és az intézményi fondokban (levéltári egységekben), kisebb számban (mintegy negyvenezer darab) a Levelestár gyűjteménycsoportban, valamint XVI–XIX. századi levélgyűjtemények a kötetes kéziratok között.

Az OSZK elsőként Babits Mihály és felesége, Török Sophie hagyatékának levélanyagát digitalizálta: a projekt első ütemében a 6700 darabos levélhagyatékból több mint 2500-at tettek online olvashatóvá a költő halálának nyolcvanadik évfordulója alkalmából.

Ezzel párhuzamosan elindul a nemzeti könyvtár kézirattári gyűjtőoldala, a Copia, a gyűjtőoldal itt található.

 
Weöres Sándor levele Babits Mihálynak
Forrás: copia.oszk.hu
 

Az OSZK hozzátette: Babits Mihály személyi irathagyatéka a 20. századi magyar irodalom legnagyobb kompakt alkotói, irodalomtörténeti forrásanyaga. Nemcsak a költő, esszé- és regényíró műveinek alkotási folyamatáról őriz alapvető kéziratokat, hanem kiemelkedően fontos a Nyugat folyóirat és a Baumgarten Alapítvány története szempontjából is.

Babits Mihályné Tanner Ilona, alkotói nevén Török Sophie 1921-es házasságkötésüktől fogva gyűjtött mindent, ami férje életét, irodalmi pályáját dokumentálta. Megőrizte a vers-, esszé- és regénykéziratok egy részét, a roppant kiterjedt levelezést, emellett több ezer fényképet készített életükről, barátaikról.

1941 után Török Sophie Babits könyvtárát és kéziratait, valamint személyes tárgyainak egy részét a Baumgarten Alapítvány Sas utcai székházában helyezte el. A front közeledtével az özvegy a kéziratos anyagot elszállíttatta onnan, az részben visszakerült a Jagelló utcai lakásba. Ezt követően részben vagy egészben rövid időre egy bankszéfben helyezte el, majd átmenetileg Móricz Zsigmondéknál Leányfalun, ahonnan végül valamennyi anyag az Akadémia pincéjébe került. Ezt a dokumentummennyiséget aztán visszaszállították a Jagelló utcába.

A negyvenes évek közepére Török Sophie egészségi állapota megromlott, az örökség pedig méltatlan körülmények között hevert a lakásban. Az anyag megmentése Keresztury Dezsőnek, az OSZK főosztályvezetőjének köszönhető, aki 1952-ben felajánlotta Török Sophie-nak, hogy hajlandó megvásárolni a nemzeti könyvtár részére a kulturális kormányzat szemében persona non gratának számító Babits hagyatékát. A kéziratok ekkor kerültek a Múzeum körúti épületbe.

 
Babits Mihály levele Kosztolányi Dezsőnek
Forrás: copia.oszk.hu

A hagyatékot mintegy tíz évig zárt letétként őrizték, részletes feldolgozás a hatvanas években történt meg. A levelezés kronologikus rendbe szerkesztett kritikai kiadása 1928-ig jutott el, a későbbi időszakból több Babits-levél jelent meg más szerzőkhöz köthető levélkiadásokban. A fennmaradt Babits-levelek nagyobbik hányada, a Török Sophie-levelek csaknem teljes egésze publikálatlan maradt.

Az OSZK most induló digitális szolgáltatása ennek a filológiai munkának az előrehaladását kívánja megalapozni a levélanyag digitális felvételeinek és a levelekkel kapcsolatos legfontosabb adatoknak a folyamatos megjelenítésével, egyben folyamatosan hozzáférhetővé teszi a kéziratokat. Ezek jelentős hányada nem pusztán tartalmával, de ereklyeértékével is a 20. századi magyar irodalomtörténet centrális része, a közönség és az oktatás számára is.

A harmincezer oldalnyi kéziratanyag jól strukturált, sokrétű, a legkülönfélébb keresési szempontokat érvényesítő adatbázisként válik hozzáférhetővé, hozzájárulva a további tudományos igényű levélkiadások megalapozásához, a levélanyag után pedig a fényképeket, valamint a versek kritikai kiadásának alapját képező verskéziratokat kívánják hozzáférhetővé tenni.

A távolról elérhető Copia adatbázisban hosszabb távon leveleket, levelezéseket, kora újkori és újkori kötetes kéziratokat, önálló vers-, tanulmány- és regénykéziratokat, valamint analektákat (egyedi, nem levéltípusú dokumentumokat) fognak közzétenni.

(Borítóképünkön: Sárközi György levele Batbitséknak) 

 

Figyelmébe ajánljuk