Színház

Tükör a termeszeknek

Hamlet az Örkényben

  • Tompa Andrea
  • 2014. május 3.

Színház

Sokféle politikai színházat látni ma - az alul lévők történeteit, a hatalom birtokosainak ádáz munkálkodását, látni tragédiát, komédiát, pásztorjátékot, komikus pásztorjátékot, hogy Poloniust idézzük a Hamletből. De most már látni azt is, mi jön utána: amikor a pusztításból hátramaradt hullahegyeket valakik majd szemügyre veszik. Amikor mindennek vége, és itt az új erő, az új hatalom. Mert a Hamlet a pusztítás maga és az utána következő dráma egyszerre. Hogy kicsoda Fortinbras, és hogyan ábrázolják az utolsó jelenetben, ugyanúgy politikai kérdés, mint hogy mi történt előtte abban az öt felvonásban.

Inkább az volna a meglepő - vagy nagyon indoklásra szoruló -, ha egy Hamlet ma nem volna politikai színház: nem válaszolna a kizökkent kortárs időre, nem tartana tükröt mintegy a természetnek. Az ember, a politika természetének. Itt úgy mondja Hamlet: a termeszeknek. Mert ez a véleménye erről a hatalomról.

Ünnepi pillanattal indul a darab, temetés és esküvő egyszerre vagy majdnem, egy nyilvános térben. Itt most ez egy frissen betonozott stadion, tele dán szurkolóval. Az Örkény Színház színpadán talán sosem voltak ennyien: színes, piros-fehér csíkos drukkertömeg. A dán zászló színei. Vagy valami más, ha tetszik. A király beszél. Erélyes, kemény beszédét meg-megszakítja az ünneplő, drukkoló tömeg. Minek drukkolnak? A királynak, sportból, megszokásból vagy egy láthatatlan dán(-norvég?) meccsnek. Feszültség pattog a színpadon, éles, veszélyes minden, ahogy mondatonként éljeneznek. A stadion a legpolitikusabb magyar színtér ma, köztér, mindenkié, mindenki pénze, játékszere, hobbija, lenyomata egy kornak. És legalább még két színházi előadásban (A revizor, A Párt) felbukkan az évadban, de sehol ilyen meghatározóan. A dán szurkolók vakon, gondolkodás nélkül követik vezérüket. Az előadás során néha bedühödnek, "norvég cigányokat" fenyegetnek, öklöt rázva.

A stadion, a szurkolók, a tömeg szerepe ebben az előadásban megmarad szimbolikusnak, játékosnak, alig konkretizálódik. Ez a tér nem bomlik le három órán át (díszlet Bagossy Levente). Monotóniája örök figyelmeztetés. És örök nyilvánosság. Nincs itt senkinek - főleg Hamletnek - egyetlen magánpillanata sem. Sosem menekülhet el a nyilvánosság elől, drámájának lényege, hogy hatalmas túlerővel, egy stadionnyi emberrel áll szemben, küzd igazáért. Hamlet még sosem volt ilyen magányos, a gonosz hatalommal szemben vívott harca ilyen reménytelen.

Számos pillanatát ki lehetne emelni ennek az izzó, kemény és felemelően szkeptikus előadásnak, melyet Bagossy László rendezett. A király (Znamenák István) imája az egyik emblematikus pillanat. Claudius magára marad, amennyire magányos lehet ebben a térben, aminek ő a teremtője és használója. Imádkozik, bár nem tud imádkozni, hisz nincs ott benn semmi emberi, ami rátalálna az imára. A térd nem hajlik, a bűn jelen van, megbánás nincs. A rossz hatalom sosem törik meg, amíg azt valaki más meg nem töri.

Nádasdy Ádám fordítása fénycsóva, mely a szöveg minden sötét sarkába bevilágít (ahogy egykor Fodor Géza dramaturg fogalmazta). Éles, kettősen felerősített szöveg, melyet az előadás nyers, hideg teatralitása tovább erősít. Ez a fény most patkányokat üldöz. Az előadás tárgyilagos: a színészek nem nézői kegyeket és előnyöket keresnek itt, nincs szépelgés, komédiázás, öntetszelgés, díszítgető cizellálás, hanem metsző, bántó játék van. Példa rá Polonius (Csuja Imre), a kedves lakáj, aki nem nevettetni akar, de nevetséges (kiderül róla, ő is volt színjátszó!). Hamlet szerepében Polgár Csaba olyan ijesztő önvesztéssel játszik, mint akinek énje egészen beleveszett abba az emberi rengetegbe, amit Hamletnek nevezünk: nem az intellektuális reflexiót és távolmaradást játssza, hanem a borzasztó ottlétet, kívül nem állást. Mert kívül állni és onnan nézni minden szörnyűséget mennyivel könynyebb volna. Polgár jelenléte tiszta, kétségbeesett, szinte nem is színészi.

Van néhány keserű mondata a színházról is, elvégre a darab a színház szerepéről is szól. A megjátszás, a színházba menekülés könnyűségét mutatja fel, mintha azt mondaná: a színház a könynyebbik út. A Színészkirály - különös, de értelmes szerepösszevonás egyébként: a Szellem, a Színészkirály és a Sírásó mind Gálffi László - és mellette a Színészkirálynő (Pogány Judit) vad játékban mérkőzik szavakkal, mozdulatlanul.

Két dolog tűnik megoldatlannak az előadásban: a nőkkel nemigen tud mit kezdeni, különösen Opheliával (Kókai Tünde e. h.), akinek a szerelme nemigen fontos, bár őrülése hatásosan vad. Egyedül Gertrud (Für Anikó) érdekes mint szoborszerű cinkostárs és first lady, anyasága hangsúlyos. Problémásnak tűnik a mozdulatlan befejezés, a párbaj, mintha nem volna több gondolat már.

De a vég kemény. A színpadot ellepték a csontvázak, érkeznek már a norvég felszabadítók vagy új gyarmatosítók, ki tudja. Talán EU-s tagtársaink volnának? Az előadás mindenesetre megrendítő közönnyel ér véget, ugyanolyan hidegen, ahogy elkezdődött. Teljesen "civilen" nézik a csata nyomait, értetlenül: hogy lett ez itt, dánoknál? Hogy estek így egymás torkának? Tényleg, hogy vittük végbe ezt a pusztítást, kérdezhettük volna. Ha talpon maradunk.

Örkény Színház, március 22.

Figyelmébe ajánljuk