A Velencei Bizottság szerint vissza kell vonni a bevándorlási különadót

  • MTI/narancs.hu
  • 2018. december 14.

Belpol

Mert ellentétes az egyesülési- és szólásszabadsággal.

Hatályon kívül kell helyezni a civil szervezeteket érintő magyar migrációs különadóra vonatkozó szabályozást, hivatalos nevén "Stop Soros" törvénycsomagot, mert az sérti a szólásszabadságot és az egyesülési szabadságot - jelentette ki az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság közös állásfoglalásában pénteken.

A jogi szakértők szerint az adóztatást nem szabad az - Emberi Jogok Európai Egyezményében, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában és más nemzetközi jogi normák által szavatolt - egyesülési és véleménynyilvánítási szabadság gyakorlásától való elriasztásra használni.

Hangsúlyozták, komoly kétségeik vannak a magyar törvény 253. szakaszában foglalt célkitűzések legitimitásával kapcsolatban. A bevándorlási adó nem csupán kormányzati tevékenységet finanszíroz, hanem "elriaszt" a migrációval összefüggő legitim egyesületi tevékenység végzésétől. Ez ellentétes a hatóságok által nem kedvelt csoportok szólás- és egyesülési szabadságával.

A különadó korlátozza az NGO-k abbéli szabadságát, hogy meghatározzák céljaikat és tevékenységüket, illetve korlátozza képességüket, hogy közérdeklődésre számot tartó ügyeket karoljanak fel.

A törvény 253. szakaszában említett hivatkozások, mint a migráció elősegítésére irányuló közvetett célok, médiakampányok, vagy a hálózatok építése és működtetése,  ráadásul nem tartalmaznak világos útmutatást arra vonatkozóan, hogy egy szervezet mikor tartozik az adó hatálya alá.

Következésképpen a törvény  "indokolatlan beavatkozást" jelent az egyesülési és szólásszabadságra nézve az érintett civil szervezeteket érintően. Az adó kivetése "indokolatlanul zavaró" hatással lesz az alapvető emberi jogok gyakorlására, és az ezeket védelmező egyénekre és szervezetekre. El fogja tántorítani a lehetséges adományozókat attól, hogy támogassák az ilyen civil szervezeteket, és gátolják a civil társadalmat legitim emberi jogi tevékenységekben. Mindezen okok miatt a rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.

Az EBESZ és a Velencei Bizottság állásfoglalásának teljes szövegét hétfőn teszik közzé a Velencei Bizottság honlapján.

Neked ajánljuk