Iskolai adományok: a Klebelsberg Központ magyaráz

  • Narancs.hu/MTI
  • 2023. október 4.

Belpol

Olyan nem lesz, hogy amit az egyik iskolának szántak, az másikhoz kerüljön.

Csak az érintett tankerület és a Klebelsberg Központ (KK) fogadhatja el az iskoláknak szánt adományokat, a szabályt rögzítő belügyminisztériumi utasításról több cikk is megjelent szerdán. 

A legérdekesebb rész, hogy a bruttó kétmillió forintos érték alatti adományokról a tankerületi központok igazgatói dönthetnek, a kétmillió forintnál nagyobb értékűekről pedig a Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella határoz.

Ha az adományozó természetes személy, civil szervezet, illetve nem belföldi önkormányzati vagy állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság, akkor függetlenül az értéktől a központ elnökének hatásköre elfogadni az adományt.

A Klebelsberg Központ a hírekre reagálva – mondván, hogy több újságban is „félrevezető/pontatlan információk jelentek meg” az adományok sorsáról –, háromrészes közleményben tájékoztatott.

A KK leszögezi, hogy mint középirányító szerv felügyelnie kell a tankerületi központok működését, és a felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 16/2023. (VI. 9.) BM-utasítás betartása mellett a Klebelsberg Központ „azt a célt tartja szem előtt, hogy a tankerületi központok, illetve az általuk fenntartott köznevelési intézmények részére a felajánlott adományok az adományozók által megjelölt célokra legyenek felhasználva.”

A KK így fogalmazza meg az adományozókkal kapcsolatos szabályt: „a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények és a tankerületi központok részére felajánlott adományokról a Klebelsberg Központ elnöke jogosult dönteni bruttó 2 millió forintot meghaladó értékű adomány esetén. A BM-utasításban foglaltak figyelembevétele mellett azonban, ha az adományozó természetes személy, civil szervezet, illetve nem belföldi önkormányzati vagy állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság, az adomány értéke a jóváhagyás szempontjából nem releváns.

Mielőtt az, akinek kell, dönt az adomány elfogadásáról, a BM-utasítás alapján a Klebelsberg Központ, illetve a tankerületi központok megvizsgálják „az adományozó által megjelölt célok teljesíthetőségét és következményeit, az adomány működtetési feltételeinek meglétét, az adomány műszaki állapotát, és az adomány rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.”

A kedvezményezett mindig a fenntartó, tehát a tankerületi központ, de a BM-utasítás nem ad lehetőséget arra, hogy az egy adott iskolának szánt adomány másik iskolához kerüljön, vagy ne arra költsék, amire az adományozó akarta.

Tehát nem hozhat olyan döntést a KK, hogy az egyik iskolának adott pénzt másik iskola kapja meg.

Ha az adományozó nem mondja meg, mire költsék a pénzt, amit adott, a felhasználásáról az érintett iskola fenntartójának, tehát a tankerületi központnak a gazdsági, pénzügyi vezetője tesz javaslatot, ezt figyelembe véve „az adomány elfogadására jogosult személy dönt”.

A KK közleménye szerint amióta hatályba lépett ez a BM-utasítás, még nem fordult elő olyan eset, hogy az adományozók nemmondták volna meg, hogy mire adják a pénzt, és a KK és a tankerületi központok összességében a kedvezményezett véleményét alapul véve jóváhagyják az adományok elfogadását „a lehető legrövidebb idő alatt”. A Klebelsberg Központ egy jogszerű megkeresést/felajánlást sem utasított el – ezzel zárul a közlemény.

Arról nincs szó benne, miért van szükség az adományok megkülönböztetésére az alapján, hogy kiktől, milyen szervezetektől származnak, és hogyan tud „a lehető legrövidebb idő alatt” dönteni a természetes személyek kétmillió forint alatti adományainak elfogadásáról a KK elnöke.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk