Korlátozták a drónozást lakott területen

  • narancs.hu
  • 2020. december 16.

Belpol

A törvény értelmében külön engedélyt kell kérni. Bűncselekmény lesz más lakását, bekerített területét megfigyelni.

116 igen, 52 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés a "pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények" módosítását. A törvény szerint a 120 grammnál nehezebb, a "távoli pilótától" 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni képes drónokat regisztrálni kell, amihez létrehozzák a HungaroControl által üzemeltetett honlapot és mobilalkalmazást is.

Az alkalmazással a "távoli pilóta" tájékozódhat a korlátozásokról, és jelezheti igényét valamelyik légtér használatára. A közlekedésért felelős miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel, illetve meghatározott esetekben a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg a légtérnek azt a részét, amit drónnal használni lehet. De lesznek a földi létesítmény jellege miatt tiltott, valamint korlátozottan igénybe vehető területek is a légtérben.

Főszabályként lakott területen kívül lehet drónt szabadon használni, lakott terület felett eseti légtérkérelmet kell benyújtani, kivéve a játékdrónok, azaz a 120 grammnál könnyebb pilóta nélküli eszközök esetében.

A jövőben szabálysértésnek minősül, ha valaki lakott terület felett pilóta nélküli légijárművet jogosulatlanul használ, és ha a drón használata során más lakásáról, egyéb helyiségéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy képfelvételt készít.

Ezentúl bűncselekmény, vétség az, ha valaki más lakását, egyéb helyiségét, a hozzájuk tartozó bekerített területet megfigyeli, ennek minősített esete pedig, ha a készített hang-, képfelvételt nagy nyilvánosság számára elérhető teszi.

Rögzítették azt is, hogy a pilóta nélküli légijármű üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben 100 millió forintig terjedő légiközlekedési bírság szabható ki. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szabálysértési törvény alá tartozó jogsértő magatartásokra.

A törvény legtöbb rendelkezése január 1-én lép hatályba.

(MTI)

Figyelmébe ajánljuk